OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo programu:CZ.1.04
Program:Strukturální 2007-2013
Datum zahájení:01.01.2007
Datum ukončení:31.12.2015
Agentura:
 

Popis

Globálním cílem OP LZZ je Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Tento cíl zajišťuje realizaci Strategických cílů Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 "Otevřená, flexibilní a soudržná společnost" a "Konkurenceschopná česká ekonomika" a je plně v souladu se třetí obecnou zásadou Politiky soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti (Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013) - Více a lepších pracovních míst a se Strategií hospodářského růstu ČR.

Globálním cílem OP LZZ je Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Tento cíl zajišťuje realizaci Strategických cílů Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 "Otevřená, flexibilní a soudržná společnost" a "Konkurenceschopná česká ekonomika" a je plně v souladu se třetí obecnou zásadou Politiky soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti (Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013) - Více a lepších pracovních míst a se Strategií hospodářského růstu ČR.

Prioritní osy uvedené v OP LZZ jsou navrženy tak, aby byly v souladu s problémy, trendy, návrhy řešení a strategiemi obsaženými v Národním strategickém referenčním rámci 2007-2013, Strategii hospodářského růstu 2007-2013, Národním programu reforem ČR 2005-2008, Národním akčním plánu sociálního začleňování 2006-2008, Národním akčním plánu zaměstnanosti 2004-2006, Národním programu přípravy na stárnutí 2003-2007, Strategii Rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb, Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy, Koncepci reformy veřejné správy a v dalších základních strategických dokumentech pro oblast zaměstnanosti, sociální politiky, podpory rozvoje lidských zdrojů a modernizace veřejné správy.
Operační program vymezuje osm základních věcných prioritních os, které pokrývají problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Výzvy

Číslo:01
Název výzvy:Výzva pro předkládání GG - Posilování sociálního dialogu
Podrobný název:06.02.2008

Číslo:02
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP - Posilování sociálního dialogu
Podrobný název:15.02.2008

Číslo:03
Název výzvy:Výzva pro předkládání IP - Realizace APZ
Podrobný název:15.02.2008

Číslo:04
Název výzvy:Výzva pro předkládání IP - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Podrobný název:05.03.2008

Číslo:05
Název výzvy:Výzva pro kraje pro předkládání IP v rámci 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Podrobný název:05.03.2008

Číslo:06
Název výzvy:Výzva pro předkládání GG - Mezinárodní spolupráce
Podrobný název:10.03.2008

Číslo:07
Název výzvy:Výzva pro předkládání GG
Podrobný název:12.03.2008

Číslo:08
Název výzvy:Výzva pro předkládání IP pro Úrad vlády - Podpora sociální integrace příslušníků romských komunit
Podrobný název:03.04.2008

Číslo:09
Název výzvy:Výzva pro předkládání projektů TP v rámci 6.1 pro ŘO a ZS
Podrobný název:11.04.2008

Číslo:10
Název výzvy:Výzva pro předkládání IP v rámci 3.4 - Podpora slaďování pracovního a rodinného života
Podrobný název:08.04.2008

Číslo:11
Název výzvy:Výzva pro předkládání IP - Modernizace služeb zaměstnanosti
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:12
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP - Mezinárodní spolupráce
Podrobný název:16.05.2008

Číslo:13
Název výzvy:Výzva pro předkládání RIP - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Podrobný název:28.04.2008

Číslo:14
Název výzvy:Výzva pro předkládání GG - Adaptabilita a konkurenceschopnost
Podrobný název:07.05.2008

Číslo:15
Název výzvy:Výzva pro kraje pro předkládání IP v rámci 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Podrobný název:04.06.2008

Číslo:16
Název výzvy:Výzva pro předkládání GG - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
Podrobný název:04.06.2008

Číslo:17
Název výzvy:Výzva pro předkládání GG - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Podrobný název:26.06.2008

Číslo:18
Název výzvy:Výzva pro předkládání IP - Podpora sociální integrace romských lokalit
Podrobný název:04.07.2008

Číslo:19
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP v rámci 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Podrobný název:21.07.2008

Číslo:20
Název výzvy:Výzva pro předkládní GG - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Podrobný název:03.07.2008

Číslo:21
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Podrobný název:21.07.2008

Číslo:22
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP - Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
Podrobný název:21.07.2008

Číslo:23
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP - Adaptabilita a konkurenceschopnost
Podrobný název:31.07.2008

Číslo:24
Název výzvy:Výzva pro předkládání GG - Educa
Podrobný název:06.08.2008

Číslo:25
Název výzvy:Výzva pro předkládání GG - Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků
Podrobný název:08.08.2008

Číslo:26
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
Podrobný název:26.08.2008

Číslo:27
Název výzvy:Výzva pro předkládání IP - Veřejná správa a veřejné služby
Podrobný název:29.08.2008

Číslo:28
Název výzvy:Výzva pro předkládání GG - Podpora sociální integrace a sociálních služeb (Sociální ekonomika)
Podrobný název:25.09.2008

Číslo:29
Název výzvy:Výzva pro předkládání GG - Adaptabilita zaměstnanců sdružení
Podrobný název:17.10.2008

Číslo:30
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP 3.1 - Sociální ekonomika
Podrobný název:16.02.2009

Číslo:31
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Podrobný název:28.11.2008

Číslo:32
Název výzvy:Výzva pro předkládání IP-Provádění analýz veřejné správy (strategie Smart Administration)
Podrobný název:01.12.2008

Číslo:33
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP 1.1 - Adaptabilita zaměstnanců sdružení
Podrobný název:18.12.2008

Číslo:34
Název výzvy:-
Podrobný název:13.02.2009

Číslo:35
Název výzvy:-
Podrobný název:23.03.2009

Číslo:36
Název výzvy:-
Podrobný název:08.03.2010

Číslo:37
Název výzvy:-
Podrobný název:24.02.2009

Číslo:38
Název výzvy:-
Podrobný název:01.04.2009

Číslo:39
Název výzvy:-
Podrobný název:01.07.2009

Číslo:40
Název výzvy:-
Podrobný název:06.04.2009

Číslo:41
Název výzvy:-
Podrobný název:07.05.2009

Číslo:42
Název výzvy:-
Podrobný název:29.05.2009

Číslo:43
Název výzvy:-
Podrobný název:02.07.2009

Číslo:44
Název výzvy:-
Podrobný název:15.06.2009

Číslo:45
Název výzvy:-
Podrobný název:02.07.2009

Číslo:46
Název výzvy:-
Podrobný název:30.06.2009

Číslo:47
Název výzvy:-
Podrobný název:22.07.2009

Číslo:48
Název výzvy:-
Podrobný název:31.08.2009

Číslo:49
Název výzvy:-
Podrobný název:25.08.2009

Číslo:50
Název výzvy:-
Podrobný název:16.10.2009

Číslo:51
Název výzvy:-
Podrobný název:15.10.2009

Číslo:52
Název výzvy:-
Podrobný název:16.10.2009

Číslo:53
Název výzvy:-
Podrobný název:03.11.2009

Číslo:54
Název výzvy:-
Podrobný název:11.01.2010

Číslo:55
Název výzvy:-
Podrobný název:18.12.2009

Číslo:56
Název výzvy:-
Podrobný název:30.12.2009

Číslo:57
Název výzvy:-
Podrobný název:15.02.2010

Číslo:58
Název výzvy:-
Podrobný název:15.02.2010

Číslo:59
Název výzvy:-
Podrobný název:15.06.2010

Číslo:60
Název výzvy:-
Podrobný název:14.04.2010

Číslo:61
Název výzvy:-
Podrobný název:17.05.2010

Číslo:62
Název výzvy:-
Podrobný název:31.05.2010

Číslo:63
Název výzvy:-
Podrobný název:18.05.2010

Číslo:64
Název výzvy:-
Podrobný název:30.06.2010

Číslo:65
Název výzvy:-
Podrobný název:02.07.2010

Číslo:66
Název výzvy:-
Podrobný název:02.07.2010

Číslo:67
Název výzvy:-
Podrobný název:02.07.2010

Číslo:68
Název výzvy:-
Podrobný název:30.06.2010

Číslo:69
Název výzvy:-
Podrobný název:24.09.2010

Číslo:70
Název výzvy:-
Podrobný název:15.12.2010

Číslo:71
Název výzvy:-
Podrobný název:18.03.2011

Číslo:72
Název výzvy:-
Podrobný název:18.03.2011

Číslo:73
Název výzvy:-
Podrobný název:28.04.2011

Číslo:74
Název výzvy:-
Podrobný název:01.04.2011

Číslo:75
Název výzvy:-
Podrobný název:05.05.2011

Číslo:76
Název výzvy:-
Podrobný název:23.05.2011

Číslo:77
Název výzvy:-
Podrobný název:13.06.2011

Číslo:78
Název výzvy:-
Podrobný název:15.06.2011

Číslo:79
Název výzvy:-
Podrobný název:18.07.2011

Číslo:80
Název výzvy:-
Podrobný název:05.09.2011

Číslo:81
Název výzvy:-
Podrobný název:19.09.2011

Číslo:82
Název výzvy:-
Podrobný název:06.10.2011

Číslo:83
Název výzvy:-
Podrobný název:05.12.2011

Číslo:84
Název výzvy:-
Podrobný název:24.10.2011

Číslo:85
Název výzvy:-
Podrobný název:20.10.2011

Číslo:86
Název výzvy:-
Podrobný název:06.02.2012

Číslo:87
Název výzvy:-
Podrobný název:23.02.2012

Číslo:88
Název výzvy:-
Podrobný název:07.03.2012

Číslo:89
Název výzvy:-
Podrobný název:01.06.2012

Číslo:90
Název výzvy:-
Podrobný název:03.04.2012

Číslo:91
Název výzvy:-
Podrobný název:20.03.2012

Číslo:92
Název výzvy:-
Podrobný název:03.09.2012

Číslo:93
Název výzvy:-
Podrobný název:06.04.2012

Číslo:94
Název výzvy:-
Podrobný název:29.06.2012

Číslo:95
Název výzvy:-
Podrobný název:20.07.2012

Číslo:96
Název výzvy:-
Podrobný název:22.06.2012

Číslo:97
Název výzvy:-
Podrobný název:16.07.2012

Číslo:98
Název výzvy:-
Podrobný název:10.07.2012

Číslo:99
Název výzvy:-
Podrobný název:11.07.2012

Číslo:A1
Název výzvy:-
Podrobný název:29.08.2012

Číslo:A2
Název výzvy:-
Podrobný název:14.09.2012

Číslo:A3
Název výzvy:-
Podrobný název:15.10.2012

Číslo:A4
Název výzvy:-
Podrobný název:04.12.2012

Číslo:A5
Název výzvy:-
Podrobný název:07.12.2012

Číslo:A6
Název výzvy:-
Podrobný název:18.01.2013

Číslo:A7
Název výzvy:-
Podrobný název:08.02.2013

Číslo:A8
Název výzvy:-
Podrobný název:20.02.2013

Číslo:A9
Název výzvy:-
Podrobný název:22.02.2013

Číslo:B1
Název výzvy:-
Podrobný název:04.03.2013

Číslo:B2
Název výzvy:-
Podrobný název:08.03.2013

Číslo:B3
Název výzvy:-
Podrobný název:13.05.2013

Číslo:B4
Název výzvy:-
Podrobný název:03.04.2013

Číslo:B5
Název výzvy:-
Podrobný název:22.03.2013

Číslo:B6
Název výzvy:-
Podrobný název:15.04.2013

Číslo:B7
Název výzvy:-
Podrobný název:07.05.2013

Číslo:B8
Název výzvy:-
Podrobný název:15.05.2013

Číslo:B9
Název výzvy:-
Podrobný název:21.05.2013

Číslo:C1
Název výzvy:-
Podrobný název:08.07.2013

Číslo:C2
Název výzvy:-
Podrobný název:04.07.2013

Číslo:C3
Název výzvy:-
Podrobný název:02.08.2013

Číslo:C4
Název výzvy:-
Podrobný název:19.07.2013

Číslo:C5
Název výzvy:-
Podrobný název:16.08.2013

Číslo:C6
Název výzvy:-
Podrobný název:03.10.2013

Číslo:C7
Název výzvy:-
Podrobný název:18.11.2013

Číslo:C8
Název výzvy:-
Podrobný název:01.11.2013

Číslo:C9
Název výzvy:-
Podrobný název:08.11.2013

Číslo:D1
Název výzvy:-
Podrobný název:30.12.2013

Číslo:D2
Název výzvy:-
Podrobný název:19.02.2014

Číslo:D3
Název výzvy:-
Podrobný název:04.02.2014

Číslo:D4
Název výzvy:-
Podrobný název:09.04.2014

Číslo:D5
Název výzvy:-
Podrobný název:17.04.2014

Číslo:D6
Název výzvy:-
Podrobný název:07.04.2014

Číslo:D7
Název výzvy:-
Podrobný název:07.04.2014

Číslo:D8
Název výzvy:-
Podrobný název:02.05.2014

Číslo:D9
Název výzvy:-
Podrobný název:21.05.2014

Číslo:E1
Název výzvy:-
Podrobný název:28.08.2014

Priority

Číslo:4.1
Popis:Adaptabilita
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:4.2a
Popis:Aktivní politika trhu práce (Konvergence)
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:4.2b
Popis:Aktivní politika trhu práce (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:4.3
Popis:Sociální integrace a rovné příležitosti
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:4.4a
Popis:Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:4.4b
Popis:Veřejná správa a veřejné služby (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:4.5a
Popis:Mezinárodní spolupráce (Konvergence)
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:4.5b
Popis:Mezinárodní spolupráce (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:4.6a
Popis:Technická pomoc (Konvergence)
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:4.6b
Popis:Technická pomoc (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Opatření / Podopatření

Číslo Opatření:4.1.1
Popis Opatření:Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.1.2
Popis Opatření:Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.2a.1
Popis Opatření:Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.2a.2
Popis Opatření:Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.2b.1
Popis Opatření:Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.2b.2
Popis Opatření:Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.3.1
Popis Opatření:Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.3.2
Popis Opatření:Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.3.3
Popis Opatření:Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.3.4
Popis Opatření:Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.4a.1
Popis Opatření:Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.4a.2
Popis Opatření:Posilování insitucionální kapacity a efektivnost samosprávních celků
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2013
Komentář:

Číslo Opatření:4.4b.1
Popis Opatření:Posilování institucionální kapacity a efektivnost státní správy
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.4b.2
Popis Opatření:Posilování insitucionální kapacity a efektivnost samosprávních celků
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2013
Komentář:

Číslo Opatření:4.5a.1
Popis Opatření:Mezinárodní spolupráce
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.5b.1
Popis Opatření:Mezinárodní spolupráce
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.6a.1
Popis Opatření:Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:4.6b.1
Popis Opatření:Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Financování programu

Příspěvek EU: 51 681 145 376 CZK
Národní veřejné zdroje: 8 995 587 068 CZK
Národní regionální zdroje: 0 CZK
Národní obecní zdroje: 0 CZK
Jiné národní zdroje: 0 CZK
Soukromé zdroje: 0 CZK
Evropská investiční banka: CZK
Jiné zdroje: CZK
Vlastní zdroje žadatele: CZK
Ostatní zdroje žadatele: CZK
Ostatní EU zdroje žadatele: CZK
Přímé výnosy žadatele: CZK

Umístění programu

Oblast: Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko
Oblast: Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Hlavní město Praha

Projekty

Název projektu:Bistro u Dvou přátel
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00170
Žadatel:SKOK do života, o.p.s.

Název projektu:3B sociální firma
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00206
Žadatel:3B sociální firma s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00075
Žadatel:MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Název projektu:Vzdělávání a odborná příprava města Český Brod
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00033
Žadatel:Město Český Brod

Název projektu:Aktivní začleňování osob s anamnézou závislosti na návykových látkách na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00029
Žadatel:Magdaléna, o.p.s.

Název projektu:IMPULS - poradenské a vzdělávací aktivity pro osoby z jiného sociokulturního prostředí
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00028
Žadatel:Střední škola EDUCHEM, a.s.

Název projektu:Můžeme to změnit - Integrace sociálně vyloučených skupin na bruntálském trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00007
Žadatel:EDUCO CENTRUM s.r.o.

Název projektu:Pomoc zaměstnancům členů OHK Mladá Boleslav ohrožených nezaměstnaností v důsledku hospodářské krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.05/36.00013
Žadatel:Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav

Název projektu:Správa nemovitostí - prevence zadlužení a další podpůrné činnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00223
Žadatel:Správa nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvková organizace

Název projektu:Brána k práci v Jihočeském kraji otevřená
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00240
Žadatel:Jintes CB s.r.o.

Název projektu:Jak se dostat ven z bludného kruhu - aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00161
Žadatel:FOKUS - Písek, o.s.

Název projektu:Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00056
Žadatel:Jihomoravský kraj

Název projektu:Aktivně do práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00160
Žadatel:Masopust, z.s.

Název projektu:Podpora samostatného podnikání osob s civilizačními chorobami ve Středočeském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00178
Žadatel:ACZ,spol. s r.o.

Název projektu:Návrat do práce - návrat do společnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00257
Žadatel:Český západ o.s.

Název projektu:Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00050
Žadatel:Jihomoravský kraj

Název projektu:Pracovně poradenské centrum Cheb
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00258
Žadatel:Diecézní Charita Plzeň

Název projektu:Jedeme dál
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00198
Žadatel:VIA ALTA a.s.

Název projektu:V práci i po padesátce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00074
Žadatel:VIA ALTA a.s.

Název projektu:Nová šance v gastronomii
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00213
Žadatel:GASTRONOMICKÁ AKADEMIE o.s.

Název projektu:NO-XS
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/67.00068
Žadatel:Občanské sdružení Anabell

Název projektu:Romové pomáhají Romům
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00221
Žadatel:RUBIKON Centrum

Název projektu:Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00006
Žadatel:Město Nymburk

Název projektu:Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00014
Žadatel:Obec Osoblaha

Název projektu:Terénní, poradenské a motivační programy sociální integrace v Českých Budějovicích
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00219
Žadatel:KONÍČEK, občanské sdružení

Název projektu:Komplexní vzdělávací program zajišťující další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00364
Žadatel:Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Název projektu:Neratovicko - komunitně znamená společně
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00005
Žadatel:Město Neratovice

Název projektu:Zvýšení efektivnosti správní agendy Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00009
Žadatel:STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti JUTY a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00191
Žadatel:JUTA a.s.

Název projektu:Analýza systému tvorby technických norem na národní, evropské resp. mezinárodní úrovni
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00017
Žadatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Název projektu:Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00118
Žadatel:Trutnovská zeleň, o.p.s.

Název projektu:Podporované zaměstnávání
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00067
Žadatel:Aspekt

Název projektu:Modulový vzdělávací systém společnosti Artech spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00140
Žadatel:ARTECH spol. s r.o.

Název projektu:Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00003
Žadatel:MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Název projektu:Komplexní péče o pracovníky ohrožené nezaměstnaností vlivem krize v ZSITP
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.05/36.00011
Žadatel:Zaměstnavatelský svaz IT průmyslu

Název projektu:Komplexním vzděláváním zaměstnanců společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o. ke zmírnění dopadů krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01585
Žadatel:KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Název projektu:KRABIČKY v.d. - sociální podnik
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00141
Žadatel:Krabičky - výrobní družstvo

Název projektu:Podnikání jako cesta pro seberealizaci matek při péči o děti
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00002
Žadatel:Veselý čertík, o.s.

Název projektu:Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko - zaměstnaneckých center
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00197
Žadatel:Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj

Název projektu:Specifická školení nepřenositelných odborných znalostí ve Vodňanské drůbeži
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00263
Žadatel:Vodňanská drůbež, a.s.

Název projektu:Zpět do práce prostřednictvím rekvalifikace Pracovník v sociálních službách a dalších potřebných doplňujících motivačních a odborných aktivit a zajištění pracovního uplatnění
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00147
Žadatel:Občanské sdružení Ostravské Slunéčko

Název projektu:Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00036
Žadatel:Statutární město České Budějovice

Název projektu:Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00184
Žadatel:Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Název projektu:Úspěšný začátek-podpora zaměstnanosti osob do 25let
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00170
Žadatel:Ascari s.r.o.

Název projektu:Zkušenost má hodnotu
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00182
Žadatel:OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s

Název projektu:Zvýšení kompetencí absolventů pro uplatnění na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00217
Žadatel:EDUCO CENTRUM s.r.o.

Název projektu:Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00021
Žadatel:Charita Kaplice

Název projektu:Kvalifikační kurz PSS VL
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00229
Žadatel:Centrom, občanské sdružení

Název projektu:Zlaté řemeslo
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00098
Žadatel:Best Consulting & Training, s.r.o.

Název projektu:Podpora zaměstnatelnosti osob z regionu středního Povltaví
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00244
Žadatel:ACZ,spol. s r.o.

Název projektu:Komplexní systém vzdělávání firmy - zvýšení znalostí, dovedností, kvalifikace a odbornosti pracovníků firmy
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01687
Žadatel:Amcor Flexibles Nový Bydžov, s.r.o.

Název projektu:Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci
Číslo projektu:CZ.1.04/2.2.00/11.00008
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Komplexní péče o zaměstnance LIKO-S
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01596
Žadatel:LIKO-S, a.s.

Název projektu:Implementace plánu rozvoje sociálních služeb v Ústí nad Orlicí a okolí
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00030
Žadatel:Město Ústí nad Orlicí

Název projektu:Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00039
Žadatel:MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Název projektu:Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00218
Žadatel:Petr Otáhal, s.r.o.

Název projektu:Alternativní jídelna v centru Chrudimi - Kruh zdraví
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00138
Žadatel:Ing. Dana Šťastná

Název projektu:Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00004
Žadatel:MAS VLTAVA, o.s.

Název projektu:Bezpečnostní monitoring přístupů k aplikacím a datům MSp
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00031
Žadatel:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Název projektu:Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00066
Žadatel:MINISTERSTVO OBRANY

Název projektu:Inovace systému kvality sociálních služeb
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/04.00007
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Chceme v Bělotíně žít i pracovat
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00002
Žadatel:Obec Bělotín

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti Siemens s.r.o. v oblastech, které jsou klíčové pro jejich profesní úspěch - jazyky, IT a měkké dovednosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00469
Žadatel:Siemens s.r.o.

Název projektu:Podpůrná centra
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00186
Žadatel:Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

Název projektu:Chci práci
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00065
Žadatel:Občanské sdružení Krok

Název projektu:Podnikání - vaše šance
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00094
Žadatel:Evropská kontaktní skupina

Název projektu:Integrovaný program pro osoby zdravotně znevýhodněné v Jihočeském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00164
Žadatel:IMPULS TŘEBÍČ

Název projektu:Program AKTIV - Soubor služeb zaměřených na podporu pracovního uplatnění nezaměstnaných osob se zdravotním postižením
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00044
Žadatel:REINTEGRA

Název projektu:Rozvoj všeobecného vzdělávání v CCA Group a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01691
Žadatel:CCA Group a.s.

Název projektu:Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejícíh služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00042
Žadatel:Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Název projektu:Absolventi a praxe
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00094
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Plánování sociálních služeb ve Zlíně
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00041
Žadatel:Statutární město Zlín

Název projektu:Komunitní plán sociálních služeb města Králův Dvůr
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00035
Žadatel:Digitus o.s.

Název projektu:Plánování rozvoje sociálních služeb na šternbersku
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00038
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:KARIÉRA BEZ BARIÉR
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00092
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Horní Slavkov
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00051
Žadatel:Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.

Název projektu:Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Nové Sedlo
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00050
Žadatel:Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.

Název projektu:Opus Prachatice
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00215
Žadatel:Farní charita Prachatice

Název projektu:Cesta k povolání na míru
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00086
Žadatel:OS - KAPKA

Název projektu:Komplexní program zaměstnanosti v automobilovém průmyslu
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00225
Žadatel:DP WORK s.r.o.

Název projektu:Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00009
Žadatel:Charita Konice

Název projektu:Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00040
Žadatel:MEROSYSTEM s.r.o.

Název projektu:Program společnosti Sedukon, o.p.s. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00111
Žadatel:SEDUKON, o.p.s.

Název projektu:Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00019
Žadatel:Národní technická knihovna

Název projektu:Šance pro samostatnost
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00089
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Kontinuální vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Johnson & Johnson, s. r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01449
Žadatel:Johnson  & Johnson, s.r.o.

Název projektu:Život na zkoušku
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00184
Žadatel:IdeaHELP, o.p.s.

Název projektu:Srdce na dlani - ruku v ruce na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00053
Žadatel:Centrum mentoringu, o.s.

Název projektu:K lepší pracovní integraci azylantů z Barmy
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00208
Žadatel:Burma Center Prague, o.p.s.

Název projektu:Vzdělávání ve STŘEDu
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00133
Žadatel:STŘED,o.s.

Název projektu:Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách trochu jinak
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00092
Žadatel:GI system s.r.o.

Název projektu:Rozvoj kvality sociálních služeb v Psychocentru Domeček Hodonín,o.p.s. a v Pečovatelské službě Homedica, o.p.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00076
Žadatel:Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Název projektu:Abeceda péče o klienta
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00159
Žadatel:Consolidated Group Care ( CZ ), s.r.o.

Název projektu:Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00019
Žadatel:Partners Czech, o.p.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/64.00011
Žadatel:MINISTERSTVO VNITRA

Název projektu:Centrum vzdělávání pro podporu TP
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00250
Žadatel:Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Název projektu:Pomocná ruka sociálně vyloučeným v Opavě
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00228
Žadatel:DŽIVIPEN

Název projektu:Nová perspektiva
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00185
Žadatel:Centrum pro integraci cizinců

Název projektu:KOMPLEX - komplexní příprava v návratu na trh práce pro osoby nezaměstnané déle jak pět měsíců
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00100
Žadatel:"Centrum komunitní práce Ústí nad Labem"

Název projektu:INNOSTART - komplexní program pro podporu zaměstnatelnosti osob
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00169
Žadatel:Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

Název projektu:Nadějné vyhlídky - podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00077
Žadatel:KAFIRA o.s.

Název projektu:Centrum aktivní pomoci pro nezaměstnané rodiče
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00050
Žadatel:ARCHA 777

Název projektu:Vykroč k práci s Kašparem - růst a vzdělání pro zaměstnání
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00041
Žadatel:Centrum Kašpar, o.s.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti PBtisk, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00945
Žadatel:PBtisk a.s.

Název projektu:Zefektivnění vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a politiků města Hustopeče
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00042
Žadatel:MĚSTO HUSTOPEČE

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců města Nová Paka
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00049
Žadatel:Město Nová Paka

Název projektu:Vzdělávání jako prostředek zefektivnění a zkvalitnění přístupu úřadu ke klientům
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00048
Žadatel:Město Turnov

Název projektu:Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00010
Žadatel:Statutární město Olomouc

Název projektu:Program vzdělávání statutárního města Ostravy
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00022
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů na Městském úřadu v Jilemnici
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00014
Žadatel:Město Jilemnice

Název projektu:Dalším krokem ke kvalitě
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00016
Žadatel:Liberecký kraj

Název projektu:Profesní rozvoj zaměstnanců obce s rozšířenou působností Benešov
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00058
Žadatel:Město Benešov

Název projektu:Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00070
Žadatel:Zlínský kraj

Název projektu:Řízení lidských zdrojů ve Městě Nový Jičín
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00065
Žadatel:Město Nový Jičín

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00054
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Komunitní centrum Dlouhá
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00225
Žadatel:LIGA o. p. s.

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00067
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00072
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00076
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00024
Žadatel:Vězeňská služba České republiky

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00065
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00051
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Zefektivnění podpůrných procesů VS ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00025
Žadatel:Vězeňská služba České republiky

Název projektu:Komplexní zavedení procesního řízení a procesní optimalizace v Celní správě České republiky
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00018
Žadatel:GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Název projektu:Optimalizace systému poskytování zdravotní péče ve VS ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00026
Žadatel:Vězeňská služba České republiky

Název projektu:Personální a odborné zajištění realizace aktivní politiky zaměstnanosti na úřadech práce
Číslo projektu:CZ.1.04/2.2.00/11.00009
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Efektivní řízení agentury CzechInvest
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00027
Žadatel:Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Název projektu:Podpora moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy - Project portfolio management
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/64.00001
Žadatel:MINISTERSTVO VNITRA

Název projektu:Šance pro Děčínsko
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00254
Žadatel:ExVA s.r.o.

Název projektu:Mobilní Centrum pracovních příležitostí
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00249
Žadatel:JOB ASISTENT s.r.o.

Název projektu:Vracíme se na trh práce na Vysočině
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00188
Žadatel:Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Název projektu:S individuální podporou k zaměstnání
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00229
Žadatel:MÁME OTEVŘENO?, o.s.

Název projektu:Mladí na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00213
Žadatel:Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj znalostí a dovedností pracovníků společnosti LEAR, a.s. pro zvýšení jejich adaptability na trhu práce a pro posílení konkurenceschopnosti zaměstnavatele
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01514
Žadatel:LEAR, a.s.

Název projektu:Nabídka rekvalifikačních kurzů účetnictví, daňové, mzdové evidence a personalistiky
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00222
Žadatel:Centrum ekonomického vzdělávání Ostrava, o.p.s.

Název projektu:STARTUJEME
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00098
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Kenvelo education 2009
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01550
Žadatel:KENVELO HOLDING a.s.

Název projektu:Diagnostika schopností, vzdělání pro lepší orientaci na trhu práce a možnost získání praxe pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00008
Žadatel:Občanské sdružení MARTIN při OU pro žáky s více vadami

Název projektu:Návrat
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00207
Žadatel:bfz o.p.s.

Název projektu:Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky vzdělávacích kurzů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00053
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Vzdělávání pro územní veřejnou správu ORP Konice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00050
Žadatel:Město Konice

Název projektu:S počítačem na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00096
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Vaše pracovní příležitost v Karlovarském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00093
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Zelená řemeslu!
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00095
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Šance pro rodiče v Libereckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00097
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00049
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00062
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00047
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00048
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00043
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Vytvoření a implementace systému provozního monitoringu
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00029
Žadatel:ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00055
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Zaměstnávání na Rokytnicku
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00224
Žadatel:Helpion, o.p.s.

Název projektu:Projektová kancelář České správy sociálního zabezpečení
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00042
Žadatel:ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Název projektu:Odrazový můstek
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00090
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Vyřešení nezbytných kroků k realizaci podpory mezinárodního prvku v důchodové agendě ČSSZ
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00028
Žadatel:ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Název projektu:Absolvent v Olomouckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00091
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00084
Žadatel:Petr Otáhal, s.r.o.

Název projektu:Podpora zaměstnanosti pro klienty následné péče
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00035
Žadatel:A Kluby České republiky o.p.s.

Název projektu:Uživatelská standardizace procesů a dat v oblasti elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/64.00002
Žadatel:MINISTERSTVO VNITRA

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Slaný
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00027
Žadatel:Město Slaný

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu v Sokolově
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00030
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00052
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Název projektu:Zaměstnání - Investice - Poradenství
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00187
Žadatel:Sociální agentura

Název projektu:Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00043
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Podporované zaměstnávání v okrese Trutnov
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00022
Žadatel:Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Název projektu:Moje šance - první zaměstnání na míru
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00069
Žadatel:THS CZ s.r.o.

Název projektu:Program přípravy na zaměstnání pro vozíčkáře po poškození míchy
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00112
Žadatel:Centrum Paraple, o.p.s.

Název projektu:VZDĚLÁVÁNÍM PROTI BARIÉRÁM
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00005
Žadatel:MARLIN, s.r.o.

Název projektu:Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00046
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Genderový audit a plán rovnosti pro podporu rovných příležitostí na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00027
Žadatel:Otevřená společnost, o.p.s.

Název projektu:Paklíč - otevírá dveře k návratu na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00031
Žadatel:Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Název projektu:Profesní vzdělávání pracovníků ve slévárenství
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00044
Žadatel:Svaz sléváren České republiky

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců firmy ZEVETA MACHINERY a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00361
Žadatel:ZEVETA MACHINERY a.s.

Název projektu:Nová šance
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.05/36.00004
Žadatel:"Hospodářská komora okresu Přerov"

Název projektu:S Euroklíčem do zaměstnání v Plzeňském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00052
Žadatel:Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti Zetor Havlíčkův Brod, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00208
Žadatel:Zetor Havlíčkův Brod, a.s.

Název projektu:Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00034
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Podnikový vzdělávací program Pardubické krajské nemocnice, a. s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01737
Žadatel:Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti firmy LEGRO CONSULT s.r.o., LEGRO PLUS s.r.o. a AUDISO s.r.o. vzděláváním jejich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01753
Žadatel:LEGRO CONSULT s.r.o.

Název projektu:Profesionální vzdělávací program zaměstnanců regionální maloobchodní sítě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00061
Žadatel:JIP - obchodní společenství

Název projektu:Vzdělávání pracovníků ostrahy ve výrobních družstvech zaměstnávajících zdravotně postižené
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/33.00048
Žadatel:SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV

Název projektu:Projekt systematického rozvoje klíčových kompetencí a odborných znalostí pracovníků firmy Huisman Konstrukce, s.r.o. se zaměřením na udržení a rozvoj know how a konkurenceschopnosti na trhu zdvihací a námořní techniky
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01284
Žadatel:Huisman Konstrukce, s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním k vyšší kvalitě služeb společnosti Olterm & TD Olomouc a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01491
Žadatel:OLTERM  & TD Olomouc, a.s.

Název projektu:Vzdělávání - cesta ke zvyšování kvality poskytování sociálních služeb v centru Arpida, o.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00186
Žadatel:"Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s."

Název projektu:Podvojné účetnictví včetně praxe - od kurzu k uplatnění na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00104
Žadatel:MAVO-Vzdělávání,s.r.o.

Název projektu:Cesta k zaměstnání uchazečů a zájemců o práci s důrazem na znevýhodněné skupiny
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00234
Žadatel:Sdružení pro integraci mentálně postižených, o.s.

Název projektu:CESTA ZPÁTKY
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00186
Žadatel:PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Název projektu:Pila, křovinořez, sekačka - práce bude brnkačka
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00055
Žadatel:MAVO s.r.o.

Název projektu:Návrat na trh práce rekvalifikací a sebezaměstnáním
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00056
Žadatel:Mgr. Marie Čigelská

Název projektu:Nová cesta k pracovnímu uplatnění
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00046
Žadatel:Tomas Luczewsky s.r.o.

Název projektu:První start - vzdělávání a zaměstnávání osob ve věku do 25 let
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00073
Žadatel:CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o. Litvínov

Název projektu:Podpora poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00169
Žadatel:Sociální agentura

Název projektu:Posílení zaměstnanosti OS LOGO
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00248
Žadatel:"Občanské sdružení Logo"

Název projektu:Pečovatelství, osobní asistence - pracovní uplatnění osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00118
Žadatel:SocioFactor s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti BRAMMER CZECH a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01765
Žadatel:BRAMMER CZECH a.s.

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Viroplastic CZ a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01717
Žadatel:VIROPLASTIC CZ, a.s.

Název projektu:SYSTÉMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ K POSÍLENÍ STABILITY A KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY 100MEGA DISTRIBUTION s.r.o
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01772
Žadatel:100MEGA Distribution s.r.o.

Název projektu:BONITA
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01775
Žadatel:Dlouhý a spol., spol. s r.o.

Název projektu:Tranzitní program pro neslyšící
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00028
Žadatel:APPN, o.p.s.

Název projektu:Audit rodina & zaměstnání - nástroj k rozvoji opatření pro harmonizaci pracovního a rodinného života zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.00/10.00009
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Hannah - zvyšování kvalifikace a adaptability zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00495
Žadatel:Hannah Czech a.s.

Název projektu:Vzdělání zaměstnanců společnosti IZOL-PLASTIK s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01607
Žadatel:IZOL-PLASTIK s.r.o.

Název projektu:Zpět na trh práce prostřednictvím rekvalifikace na operátora call centra
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00237
Žadatel:"Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s."

Název projektu:Podnikání jako efektivní cesta reintegrace žen na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00126
Žadatel:Centrum podpory podnikání Praha

Název projektu:Šance
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00113
Žadatel:Akademie J.A.Komenského oblast Kladno

Název projektu:Komplexní program zvýšení kompetencí pro usnadnění přístupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00252
Žadatel:Asociace TRIGON

Název projektu:Agentura A-P-Z
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00144
Žadatel:Liga vozíčkářů

Název projektu:Druhá šance
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00145
Žadatel:Konero, s.r.o.

Název projektu:Práce volá aneb návrat rodičů pečujících o dítě do 15 let věku zpět na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00105
Žadatel:Santia, spol. s r.o.

Název projektu:Perspektiva propojení práce a péče o děti
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00068
Žadatel:IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií

Název projektu:Komplexní poradensko vzdělávací program s vytvořením pracovních míst
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00051
Žadatel:VSE a.s.

Název projektu:Kvalifikací k aktivní politice zaměstnanosti úklidových pracovníků ve Středočeském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00095
Žadatel:KAEGO s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání a aktivní podpora uchazečů a zájemců o zaměstnání v oblasti farmaceutického průmyslu a zdravotnictví
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00014
Žadatel:Androsa, s.r.o.

Název projektu:Nemusí kapat, ať prší
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00033
Žadatel:VIA ALTA a.s.

Název projektu:Vzděláváním k prosperitě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01168
Žadatel:Baloušek, s.r.o.

Název projektu:Posílení konkurenceschopnosti společnosti KARIM, spol. s.r.o. formou systematického rozvoje klíčových kompetencí jejich zaměstnanců.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01792
Žadatel:KARIM Europe s.r.o.

Název projektu:Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s. r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01716
Žadatel:Aqua Industrial s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávací program zaměstnanců firmy Ivan Trejbal
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01786
Žadatel:Ivan Trejbal

Název projektu:Zvýšení uplatnění bezpečnostních pracovníků společnosti ZIROS, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01770
Žadatel:Bezpečnostní agentura ZIROS, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti ELKO Valenta
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01523
Žadatel:Jindřich Valenta - ELKO Valenta

Název projektu:Profesním vzděláváním ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01686
Žadatel:DELTA ETS s.r.o.

Název projektu:Vzdělávací systém iProdukce s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01361
Žadatel:iProdukce s.r.o.

Název projektu:Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00052
Žadatel:Jihomoravský kraj

Název projektu:Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo na trhu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.05/36.00006
Žadatel:Asociace podniků topenářské techniky

Název projektu:Sociální integrace mládeže z dětských domovů - pomoc dětem znevýhodněným při vstupu na trh práce a udržení si zaměstnání
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/67.00031
Žadatel:TILIA - občanské sdružení

Název projektu:Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/62.00010
Žadatel:Asociace krajů České republiky

Název projektu:STARTEX - expresní start mladých zájemců a uchazečů do zaměstnání
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00241
Žadatel:PERSONA GRATA v.o.s.

Název projektu:Pojď do práce, absolvente aneb jak se stát úspěšným obchodním zástupcem II.
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00135
Žadatel:Kanu system s.r.o.

Název projektu:Štěstí přeje připraveným
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00102
Žadatel:LED-JAPA CZ, s.r.o.

Název projektu:Poradenská centra na moravsko-slovenském pomezí
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00085
Žadatel:M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko

Název projektu:Změň svůj život - začni hlídat
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00049
Žadatel:Petr Otáhal, s.r.o.

Název projektu:Příležitost pro tebe - komplexní podpora nezaměstnaných osob
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00034
Žadatel:IVEX, s.r.o.

Název projektu:PŘIPRAVIT, POZOR, STARTujeme kariéru!
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.01/63.00026
Žadatel:VIA ALTA a.s.

Název projektu:VOZATAJ - efektivní podpora osob vymaňujících se ze závislosti na návykových látkách na cestě k aktivnímu a zodpovědnému řešení svého života a uplatnění se na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00078
Žadatel:Attavena, o.p.s.

Název projektu:Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00032
Žadatel:Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu:Nadějné vyhlídky
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/68.00073
Žadatel:RUBIKON Centrum

Název projektu:Asistenční centrum pro podporu podnikání žen ve Zlíně
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00055
Žadatel:Regionální hospodářská komora Zlínského kraje

Název projektu:Vzdělávejte se pro růst!
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.00/71.00002
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/72.00001
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy BENEKOVterm s.r.o
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00360
Žadatel:BENEKOVterm s.r.o.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace - jistější budoucnost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01732
Žadatel:K + B Progres, a.s.

Název projektu:Komplexní program vzdělávání zaměstnanců a zvyšování konkurenceschopnosti firmy Allkon s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01347
Žadatel:ALLKON s.r.o.

Název projektu:FEMMA se vzdělává pro Vás
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01791
Žadatel:FEMMA, s.r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti STYRAX, a.s. prostřednictvím systematického a efektivního vzdělávání svých zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01384
Žadatel:STYRAX, a.s.

Název projektu:Catering
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00098
Žadatel:Hana Suchánková

Název projektu:Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti Plastipak Czech Republic s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00042
Žadatel:Plastipak Czech Republic s.r.o.

Název projektu:Efektivní úřad Děčín
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00039
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Mohelnice a zastupitelů města
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00077
Žadatel:Město Mohelnice

Název projektu:Program komplexního prohloubení kvalifikace zaměstnanců C & A Moda, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01424
Žadatel:C & A Moda, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Sabris s.r.o. pro zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniku
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00448
Žadatel:Sabris, s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců ABRA
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00451
Žadatel:ABRA Software a.s.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců Valeo Autoklimatizace
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00449
Žadatel:VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Mehler Engineered Products s.r.o. pro zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniku
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00446
Žadatel:MEHLER ENGINEERED PRODUCTS s.r.o.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku Moravské železárny, a.s. skrze další profesní vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00442
Žadatel:Moravské železárny, a.s.

Název projektu:Pokročilé funkce pro LDS PAS
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00419
Žadatel:PAS Procesní Automatizační Systémy s.r.o.

Název projektu:Pokročilé vzdělávání v oborech měření a regulace systému SRS SpolReg s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00418
Žadatel:SpolReg, s.r.o.

Název projektu:Vzděláváme se!
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00041
Žadatel:Most pro lidská práva

Název projektu:Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00023
Žadatel:MAS Podlipansko, o.p.s.

Název projektu:Společné město - projekt vzdělávání cizinců v základních sociálních a pracovních znalostech a dovednostech
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/67.00073
Žadatel:"občanské sdružení Téma dne"

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. spojené se zaváděním projektu Manis DMS do výroby II
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00436
Žadatel:VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Název projektu:HDO Academy - zvýšení adaptability zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00440
Žadatel:HDO, spol. s r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání související s navýšením počtu zaměstnanců z 8 na 17 s důrazem na používání firemní elektronické komunikace
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00437
Žadatel:SwissCentrum software, s.r.o.

Název projektu:Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti UNEX a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00441
Žadatel:UNEX a.s.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. spojené se zaváděním zakázkového SW pro řízení zkušebny
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00435
Žadatel:VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.

Název projektu:Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00128
Žadatel:VS Rychleby s.r.o.

Název projektu:Odborné specifické vzdělávání zaměstnanců LB Cemix s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00394
Žadatel:LB Cemix, s.r.o.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti STAVOPLAST KL - prostředek pro posílení konkurenceschopnosti na trhu.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00399
Žadatel:STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Název projektu:Profesní vzdělávání - klíč k úspěchu firmy
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00391
Žadatel:GRANITOL akciová společnost

Název projektu:Specifické vzdělávání v OKMP s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00406
Žadatel:INELSEV Servis s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců MAGNUM Parket, a.s. v souvislosti s unikátní sériovou výrobou třívrstvých dřevěných podlah v ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00404
Žadatel:MAGNUM Parket, a.s.

Název projektu:ATM tréninkový program pro vývojové centrum CS SOFT a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00426
Žadatel:CS SOFT a.s.

Název projektu:Školení technologických procesů a obsluhy zařízení ve výrobních závodech firmy Poděbradka a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00431
Žadatel:Poděbradka, a.s.

Název projektu:Speciální vzdělávání klíčových zaměstnanců společnosti Unistav
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00432
Žadatel:UNISTAV a.s.

Název projektu:Cesta k jedinečnosti a zvýšení konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00386
Žadatel:OPTOKON, a.s.

Název projektu:Se špičkovými a spokojenými zaměstnanci mezi evropskou elitu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00387
Žadatel:DCom, spol. s r.o.

Název projektu:Prohlubování specifických znalostí a dovedností zaměstnanců fy ŽPSV a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00427
Žadatel:ŽPSV a.s.

Název projektu:Ovládání specifického software v kontextu vývoje technologií ve společnosti PWO UNITOOLS CZ a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00403
Žadatel:PWO UNITOOLS CZ a.s.

Název projektu:Profesní vzdělávání sklářů - příprava na využívání nových technologií
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00401
Žadatel:VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00264
Žadatel:ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s.

Název projektu:Rozvoj systému vzdělávání a zvýšení motivace zaměstnanců ve společnosti Glatt - Pharma, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01795
Žadatel:Glatt - Pharma, spol. s r.o.

Název projektu:Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00091
Žadatel:SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI

Název projektu:Odborný profesní růst zaměstnanců DEL a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00390
Žadatel:DEL a.s.

Název projektu:Komplexní rozvojový program zaměstnanců společnosti KOVO Koukola, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01588
Žadatel:KOVO Koukola,s.r.o.

Název projektu:Zýšení konkurenceschopnosti a adaptability pracovníků společnosti TESYCO GROUP, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01751
Žadatel:TESYCO GROUP, a.s.

Název projektu:Systém vzdělávání SATT a.s. - záruka kvality a konkurenceschopnosti firmy
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01500
Žadatel:SATT a.s.

Název projektu:Komplexní program rozvoje zaměstnanců společnosti Galvena, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01519
Žadatel:Galvena, s.r.o.

Název projektu:Získání víceprofesnosti a rozvoj odborností zaměstnanců Belis EU, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00366
Žadatel:Belis EU, s.r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MICOS spol. s r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00266
Žadatel:MICOS spol. s r.o.

Název projektu:Posílení flexibility a konkurenceschopnosti RetisGroup prostřednictvím efektivního vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00362
Žadatel:RETIS GROUP s.r.o.

Název projektu:Zkušený kolektiv
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00243
Žadatel:APOS-AUTO, s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání interních lektorů a zaměstnanců - uživatelů informačních systémů ČD Cargo, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00256
Žadatel:ČD Cargo, a.s.

Název projektu:Specifická školení nepřenositelných znalostí výrobního procesu ve společnosti OLMA a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00273
Žadatel:OLMA, a.s.

Název projektu:Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců v oblasti technologie výroby keramických dlaždic společnosti Lasselsberger s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00358
Žadatel:LASSELSBERGER, s.r.o.

Název projektu:AMOS
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00268
Žadatel:Meopta - optika, s.r.o.

Název projektu:Učící se organizace MEDIN, a.s. - procesně zaměřené vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00380
Žadatel:MEDIN, a.s.

Název projektu:Specifická profesní příprava zaměstnanců společnosti KOVONA SYSTEM
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00275
Žadatel:KOVONA SYSTEM, a.s.

Název projektu:Efektivní vzdělávání zaměstnanců výrobního závodu Danone a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00370
Žadatel:Danone a.s.

Název projektu:Podpora specifických znalostí zaměstnanců společnosti TTS energo zaváděním moderních systémů konstrukce kotelen a tepelných hospodářství
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00272
Žadatel:TTS energo s.r.o.

Název projektu:Odborným vzděláváním k dosažení cílů společnosti greiner assistec
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00379
Žadatel:greiner assistec s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců k vyšší konkurenceschopnosti TON a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00377
Žadatel:TON a.s.

Název projektu:Specifické vzdělávání v Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00277
Žadatel:Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o.

Název projektu:Odborné vzdělávání zaměstnanců v podniku TEPLO T s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00265
Žadatel:TEPLO T s.r.o.

Název projektu:Zvýšení kvalifikace, interní zastupitelnosti a adaptability zaměstnanců FRIGOMONT a.s. s ohledem na jejich konkrétní požadavky pomocí díky podpory z komplexního projektu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00261
Žadatel:FRIGOMONT a.s.

Název projektu:Zvyšování profesních dovedností zaměstnanců pro IMI Norgren CZ
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00220
Žadatel:IMI International s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců Mesing s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00183
Žadatel:MESING, spol. s r.o.

Název projektu:Nastavení a realizace systematického specifického vzdělávání v IMPROMAT CZ
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00198
Žadatel:IMPROMAT CZ spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj specifických kvalifikací v oblasti mechanizovaných výztuží a zápustkových výkovků
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00216
Žadatel:OSTROJ a.s.

Název projektu:Zvyšme specializaci a zastupitelnost zaměstnanců v oblasti specifických bezvýkopových technologií a přispějme tak k úspěšné expansi do zahraničí
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00209
Žadatel:Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Název projektu:Nástroje pro zaměstnávání lidí s postižením v době transformace ústavů
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00084
Žadatel:Liga lidských práv

Název projektu:Rozvoj dovedností zaměstnanců v Plasticu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01375
Žadatel:PLASTICO spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj profesních znalostí a kompetencí zaměstnanců společnosti GC System a.s. v Brně
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01509
Žadatel:GC System a.s.

Název projektu:Firemní vzdělávání společnosti Arch.Design
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00276
Žadatel:Arch.Design , s.r.o.

Název projektu:Profesionalizace dovedností a způsobilostí pro výrobu produktů v oblasti Neonatologie
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00282
Žadatel:TSE spol. s r.o.

Název projektu:Profesní vzdělávání zaměstnanců firmy Alca plast, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00348
Žadatel:Alca plast, s.r.o.

Název projektu:Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců společnosti MORAVIA CANS a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00354
Žadatel:MORAVIA CANS a.s.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti HBH Projekt
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00315
Žadatel:HBH Projekt spol. s r.o.

Název projektu:Zvýšení odbornosti a specifických dovedností zaměstnanců Indet Safety Systems a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00355
Žadatel:INDET SAFETY SYSTEMS a.s.

Název projektu:Zvýšení kvalifikace a specializace zaměstnanců v oblasti specifického tepelného zpracování Böhler Uddeholm
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00321
Žadatel:Böhler Uddeholm CZ s.r.o.

Název projektu:Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti C.I.E.B. Kahovec s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00284
Žadatel:C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání výrobních zaměstnanců společnosti Tyco Electronics Czech, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00279
Žadatel:Tyco Electronics Czech s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců SMALTOVNY TUPESY, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00317
Žadatel:SMALTOVNA TUPESY, a.s.

Název projektu:Zvýšení specifických znalostí a dovedností zaměstnanců ZAHAS s.r.o. v oblasti požární techniky a speciálních prostředků zabezpečujících koordinovaný postup při mimořádných událostech
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00337
Žadatel:ZAHAS s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání ve společnosti YSSEN s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00262
Žadatel:Y S S E N - spol. s r.o.

Název projektu:Podpora jedinečné kvalifikace zaměstnanců Vitar s.r.o. pomocí specifikace vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00331
Žadatel:VITAR, s.r.o.

Název projektu:Posílení konkurenceschopnosti společnosti Y Soft prostřednictvím profesních vzdělávacích programů
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00227
Žadatel:Y Soft Corporation, a.s.

Název projektu:Specifickým vzděláváním k rozvoji společnosti Precheza, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00274
Žadatel:PRECHEZA a.s.

Název projektu:Posílení mezidivizní spolupráce a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím odborných produktových školení
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00166
Žadatel:CCV, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj důležitých specifických a doplňujících obecných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Nitto Denko Czech, s. r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00178
Žadatel:Nitto Denko Czech s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním k rozvoji společnosti ZZ Servis s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00141
Žadatel:ZZ Servis spol. s r.o.

Název projektu:Specifické odborné vzdělávání zaměstnanců firmy Pontech
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00143
Žadatel:Pontech s.r.o.

Název projektu:Supermoderní karosárna CARent, a.s. - unikátní pracovní postupy a technologie na jediném pracovišti v ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00151
Žadatel:CARent, a.s.

Název projektu:Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců U.T.C. spol., s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01517
Žadatel:U.T.C.,spol. s r.o.

Název projektu:Projekt specifického vzdělávání ve společnosti zabývající se světelnou technikou a jejím řízením
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00138
Žadatel:HORMEN CE a.s.

Název projektu:Školení je šance pro zaměstnance ŠKO-ENERGO
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01722
Žadatel:ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů ve firmě URP
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01790
Žadatel:URP s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti VST Engineering v návaznosti na dlouhodobý plán rozvoje lidských zdrojů
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01557
Žadatel:VST Engineering, spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj firmy HYTECH CR spol. s r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01793
Žadatel:HYTECH CR spol. s r.o.

Název projektu:KomCom - Komplexní vzdělávání v Computer Press
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01537
Žadatel:Albatros Media a.s.

Název projektu:Pomocí vzdělávání zvýšit adaptabilitu zaměstnanců společnosti AVAL, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01628
Žadatel:AVAL, spol. s r.o.

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců podporujeme náš růst
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01564
Žadatel:STAND CZ spol. s r.o.

Název projektu:Školením k vyšší odbornosti pracovníků firmy KAVOKA s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01719
Žadatel:KAVOKA stavební společnost s.r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu EU prostřednictvím vzdělání zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01530
Žadatel:ALSPO ZLÍN s.r.o.

Název projektu:Jistotou je změna, změna jsou znalosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01515
Žadatel:PERFO LINEA a.s.

Název projektu:Rozvoj specifických dovedností zaměstnanců společnosti CIE PLASTY CZ. s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00312
Žadatel:CIE PLASTY CZ. s.r.o.

Název projektu:Posílení specifických kompetencí zaměstnanců TEMEX, spol. s r.o. v oblasti automatizace, vzduchotechniky a strojů
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00285
Žadatel:TEMEX , spol. s r. o.

Název projektu:Rozvoj specifických dovedností zaměstnanců společnosti CIE METAL CZ, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00311
Žadatel:CIE METAL CZ, s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců MITAS a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00393
Žadatel:MITAS a.s.

Název projektu:Zvýšením kvalifikace a zastupitelnosti zaměstnanců v oblasti specifické technologie výroby kaolinu s pomocí kaolinových atritor podpořena konkurenceschopnost LB minerals
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00395
Žadatel:LB MINERALS, s.r.o.

Název projektu:Výchova firemních odborníků pro dělnické profese
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00424
Žadatel:SVITAP J. H. J. spol. s r. o.

Název projektu:Rozvoj specifických dovedností zaměstnanců pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti TESLA Electrontubes
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00251
Žadatel:TESLA Electrontubes s.r.o.

Název projektu:Profesionálové ve znalostním centru OVANET a.s. s vlastním vývojem a návrhem ICT řešení
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00402
Žadatel:OVANET a.s.

Název projektu:Odborné vzdělávání zaměstnanců zaměřené na výrobu prototypových strojních součástek ve společnosti MB TOOL s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00283
Žadatel:MB TOOL s.r.o.

Název projektu:Posílení specifických znalostí a dovedností v oblasti projektování konstrukcí, výpočtů a návrhů v projektování, specifických způsobech svařování oceli a obecných počítačových dovedností u zaměstnanců BKB Metal, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00130
Žadatel:BKB Metal, a.s.

Název projektu:Vytvoření a implementace systému vzdělávání v oblasti 3D-MC automatizačních systémů
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00148
Žadatel:BAGGER, s.r.o.

Název projektu:Podpora využívání systému inovací ve společnosti KOMPAN formou specifického vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00210
Žadatel:Kompan Czech Republic s.r.o.

Název projektu:Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00195
Žadatel:"Komunitní centrum Chánov"

Název projektu:Specifická školení nepřenositelných technologických znalostí v Sense Technologies
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00001
Žadatel:Sense Technologies a.s.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců Linaplast s.r.o. v oblasti zakázkového zhotovování forem pro vstřikování plastických hmot a pryže pro automobilový a zpracovatelský průmysl
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00238
Žadatel:LINAPLAST s.r.o.

Název projektu:Program specifického vzdělávání zaměstnanců společnosti MEDTEC-VOP, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00383
Žadatel:MEDTEC - VOP, spol. s r.o.

Název projektu:Zvyšováním profesních znalostí k lepšímu prosazení Šroubárny Kyjov na trhu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00378
Žadatel:Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

Název projektu:(Re)Kvalifikace pro nové IT příležitosti - projekt vzdělávání zaměstnanců IT centra sdílených služeb korporace ON Semiconductor
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00245
Žadatel:SCG Czech Design Center, s.r.o.

Název projektu:Odborným vzděláváním k růstu výkonnosti a efektivity
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00385
Žadatel:MOVO spol. s r. o.

Název projektu:Zvyšování profesní kvalifikace specifickým vzděláváním ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00247
Žadatel:KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Název projektu:Specifickým školením k jedinečnosti společnosti FERROMORAVIA
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00382
Žadatel:TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Název projektu:Komplexní specifický vzdělávací program pro klíčové zaměstnance společnosti Donaldson Czech republic s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00236
Žadatel:DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o.

Název projektu:Zvyšování konkurenceschopnosti specifickým vzděláváním zaměstnanců BOSCH DIESEL, s.r.o. - 2. etapa
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00244
Žadatel:BOSCH DIESEL s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání ENVI-PUR, s.r.o. v oblasti čistíren odpadních vod pro rozšíření kvalifikace zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení zastupitelnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00237
Žadatel:ENVI-PUR, s.r.o.

Název projektu:Maminky, nebojte se podnikání! Ukážeme Vám, jak na to!
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00004
Žadatel:Veselý čertík, o.s.

Název projektu:Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/45.00125
Žadatel:Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Název projektu:Odborným růstem k prosperitě firmy Continental HT Tyres, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00376
Žadatel:Continental HT Tyres, s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání pomocníkem firmy Pars nova a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00373
Žadatel:Pars nova a.s.

Název projektu:Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti HOBES spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00363
Žadatel:HOBES, spol. s r. o.

Název projektu:Vzdělávání profesních zaměstnanců firmy Beta Control s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00359
Žadatel:Beta Control s.r.o.

Název projektu:Specifické odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti FV - Plast, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00233
Žadatel:FV - Plast, a.s.

Název projektu:Zvyšování specifické odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti KE Ostrov - Elektrik s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00234
Žadatel:KE Ostrov - Elektrik s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti AZOS CZ, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00217
Žadatel:AZOS CZ, s.r.o.

Název projektu:Komplexní specifický vzdělávací program pro klíčové zaměstnance společnosti VIG Data s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00222
Žadatel:VIG Data s.r.o.

Název projektu:Interní profesní vzdělávání v ACO Industries k.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00225
Žadatel:ACO Industries k.s.

Název projektu:Obecné vzdělávání zaměstnanců společnosti VAFO Praha, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01578
Žadatel:VAFO PRAHA, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávací aktivity pro zaměstnance společnosti FEST Ostrava s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00913
Žadatel:FEST Ostrava s.r.o.

Název projektu:Rozvoj důležitých kompetencí a podpora adaptability pracovníků společnosti Nitto Denko Czech, s. r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01761
Žadatel:Nitto Denko Czech s.r.o.

Název projektu:Inovace služeb sociální rehabilitace pro duševně nemocné
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00054
Žadatel:ESET - HELP, občanské sdružení

Název projektu:Zavedení principů učící se organizace do firmy NovaTech CZ
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00923
Žadatel:NovaTech Cz s.r.o.

Název projektu:Cestou zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců LASSELSBERGER, s.r.o. dosáhnout prosperity a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00357
Žadatel:LASSELSBERGER, s.r.o.

Název projektu:Specifické odborné technologické školení zaměstnanců společnosti KARSIT LISOVNY s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00334
Žadatel:KARSIT LISOVNY s.r.o.

Název projektu:Podpora specifických znalostí zaměstnanců společnosti TOPGEO BRNO, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00332
Žadatel:TOPGEO BRNO, spol. s r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání v PILSEN STEEL s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00346
Žadatel:PILSEN STEEL s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců firmy DUVAS podpořené doplňkovým obecným vzděláváním pro udržení a posílení pozice na trhu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00322
Žadatel:DUVAS - UNI, s.r.o.

Název projektu:Odborné specifické a doplňující obecné vzdělávání klíčových zaměstnanců společnosti B:TECH, a. s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00323
Žadatel:B:TECH, a. s.

Název projektu:Odborné vzdělávání zaměstnanců VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00341
Žadatel:VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti RUBENA, a. s., pro zvýšení jejich odborné profesní kvalifikace
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00170
Žadatel:RUBENA a. s.

Název projektu:Excelentní znalosti v oblasti čištění vod
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00172
Žadatel:ASIO, spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců společnosti ROSSO STEEL, a. s., vedoucí ke zvýšení jejich odborné kvalifikace
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00205
Žadatel:ROSSO STEEL, a.s.

Název projektu:Zvyšování specifické odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti AGC Flat Glass Czech, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00206
Žadatel:AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00134
Žadatel:DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti KSK BONO s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00123
Žadatel:KSK BONO s.r.o.

Název projektu:Osobnost a životní směr - podpora vzdělanosti a profesního uplatnění mladých Romů
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00193
Žadatel:IQ Roma servis, o.s.

Název projektu:Podpora sociálně vyloučeným lokalitám na Třebíčsku
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00202
Žadatel:OBČANSKÁ PORADNA TŘEBÍČ

Název projektu:Specifické a nepřenositelné vzdělávání ve výrobní společnosti CELTIMA s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00333
Žadatel:CELTIMA s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců = trvalá konkurenceschopnost společnosti TIPAFROST, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00199
Žadatel:TIPAFROST, a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti ETA a. s. ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01595
Žadatel:ETA a. s.

Název projektu:Rozvoj specifické odbornosti zaměstnanců společnosti KERN-LIEBERS CR
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00193
Žadatel:KERN-LIEBERS CR spol. s r.o.

Název projektu:Chceme dostat šanci
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00201
Žadatel:Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců společnosti PR market, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01750
Žadatel:Tesco Stores ČR a.s.

Název projektu:Podpora slaďování pracovního a rodinného života
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00027
Žadatel:APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

Název projektu:Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti BAND SERVIS CZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01706
Žadatel:BAND SERVIS CZ s.r.o.

Název projektu:Profesní rozvoj zaměstnanců ARR - Agentury regionálního rozvoje, spol.s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01605
Žadatel:ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Název projektu:Dnes se učme, abychom příště zvítězili - Projekt vzdělávání zaměstnanců MC Syncro Kolín za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01559
Žadatel:MC Syncro Kolín  s.r.o.

Název projektu:Kvalifikací k prosperitě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01697
Žadatel:FORSCHNER, spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců společnosti AGERIS s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01529
Žadatel:AGERIS s.r.o.

Název projektu:Profesním rozvojem zaměstnanců k adaptibilitě a konkurenceschopnosti firmy SYSTEM plus Zlín, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01594
Žadatel:System plus Zlín, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávaní obchodní společnosti Lipovica - efektivní cesta k zvýšení konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01541
Žadatel:LIPOVICA trade s.r.o.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Natek - Rozvoj odborných, jazykových a komunikačních dovedností
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01513
Žadatel:NATEK s.r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti formou efektivního osobnostního rozvoje zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01501
Žadatel:B-Projekting, spol. s r.o.

Název projektu:Zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců G-Team
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01486
Žadatel:G - Team a.s.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti DGS Druckguss Systeme, s.r.o. - "Produktivní oběh forem"
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00135
Žadatel:DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Blažek Glass s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01545
Žadatel:Blažek Glass s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání a rozvoj dovedností dělnických profesí a nižšího managementu výrobního družstva Sněžka Náchod
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01485
Žadatel:Sněžka, výrobní družstvo Náchod

Název projektu:Rozvoj specifických kompetencí pracovníků společnosti CB&I Lummus s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00174
Žadatel:CB&I s.r.o.

Název projektu:Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/62.00012
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Nové technologie sběru a údržby geoinformací ve společnosti GEODIS BRNO (systém specifických vzdělávacích kurzů)
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00180
Žadatel:GEODIS BRNO, spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávání v SAVEA spol. s r.o. zaměřené na udržení a prohloubení odborné kvalifikace účastníků v oblasti laminátové výroby
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00160
Žadatel:SAVEA spol. s r.o.

Název projektu:Kdo bude dělat speciální motory zítra ?
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00150
Žadatel:VUES Brno s.r.o.

Název projektu:Zvyšování technických znalostí tryskání a lakování na speciálních strojích a zařízeních a jazykových dovedností pro zaměstnance STEELEX nova
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00087
Žadatel:STEELEX nova, s.r.o.

Název projektu:Kompetence, kvalita, konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00190
Žadatel:ÚPAVAN TRUTNOV spol. s r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných pracovníků
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00168
Žadatel:OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň

Název projektu:Vzdělávací program d-velop společnosti Kadel Data servis, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00120
Žadatel:KadeL Data servis, spol. s r. o.

Název projektu:Specifické vzdělání a zaškolení zaměstnanců pro výrobu modernizovaných škrticích klapek pro vozy Renault
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00104
Žadatel:Aisan Industry Czech, s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Bekaert Petrovice s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00045
Žadatel:Bekaert Petrovice s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců BETON - Těšovice, spol. s r.o. na výrobních a technologických zařízeních pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců a posílení zastupitelnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00071
Žadatel:BETON - Těšovice, spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj adaptability zaměstnanců Strojírny Rokytnice a.s. investicí do specifického vzdělávání na zámečnických a obráběcích strojích
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00056
Žadatel:Strojírny Rokytnice, a. s.

Název projektu:Komplexní program adaptability lidských zdrojů členů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v maloobchodě a službách v maloobchodě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00066
Žadatel:Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Název projektu:Projekt systémového vzdělávání zaměstnanců a politiků MÚ Beroun
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00056
Žadatel:Město Beroun

Název projektu:Pojďme se vzdělávat
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00051
Žadatel:Statutární město Havířov

Název projektu:Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro Statutární město Opava
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00046
Žadatel:Statutární město Opava

Název projektu:Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00035
Žadatel:Jihomoravský kraj

Název projektu:Moderní úřad - vzdělávání pro Statutární město Kladno
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00012
Žadatel:Statutární město Kladno

Název projektu:Vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení v Nové Bystřici
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00031
Žadatel:Město Nová Bystřice

Název projektu:Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ZEDNÍČEK a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01747
Žadatel:ZEDNÍČEK a.s.

Název projektu:Rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců Lékárny U Pottingea Olomouc a Lékárny Na Letné Olomouc vedoucí ke zkvalitnění systému poskytování Lékárenské péče
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01654
Žadatel:PhMr. Hana Hégrová

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců společnosti GEOtest Brno, a.s. k zvýšení jejich konkurenceschpnosti a adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01260
Žadatel:GEOtest, a.s.

Název projektu:Vzděláváním k rozvoji
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01482
Žadatel:TOMI - REMONT a.s.

Název projektu:Analýza a implementace nástrojů pro centrální nákup
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00068
Žadatel:Státní úřad inspekce práce

Název projektu:Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00069
Žadatel:Státní úřad inspekce práce

Název projektu:Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00099
Žadatel:Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00034
Žadatel:Národní strojírenský klastr, o.s.

Název projektu:Komplexním vzděláváním k rozvoji potenciálu pracovníků firmy Hennlich Industrietechnik spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01729
Žadatel:HENNLICH s.r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Rockwool, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00484
Žadatel:ROCKWOOL, a.s.

Název projektu:Most k rovnováze mezi rodinou a kariérou
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00300
Žadatel:Centrum Kašpar, o.s.

Název projektu:Energicky do práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00196
Žadatel:Revipro s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání - Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00139
Žadatel:Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov

Název projektu:Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00146
Žadatel:Okresní hospodářská komora Hodonín

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců společnosti Josef KVAPIL a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00744
Žadatel:Josef KVAPIL a.s.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v cestovním ruchu Moravskoslezského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00092
Žadatel:KLACR o.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců členů Společenstva cukrářů ČR, které povede ke zvýšení adaptability těchto zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00133
Žadatel:Společenstvo cukrářů České republiky

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců členských firem Sdružení výrobců volně prodejných léčiv cestou komplexního vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00162
Žadatel:Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků

Název projektu:Podpora zaměstnanců členských organizací Silikátového svazu, zvyšování konkurenceschopnosti členských organizací Silikátového svazu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00024
Žadatel:SILIKÁTOVÝ SVAZ

Název projektu:Rozšíření portofila obecných i odborných znalostí zaměstnanců členů Asociace soukromých bezpečnostních služeb zvýšením jejich adaptability a konkurenceschopnosti členských firem
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00041
Žadatel:Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s.

Název projektu:Vzdělávání zdravotnických pracovníků v Nemocnici Nymburk s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01087
Žadatel:Nemocnice Nymburk s.r.o.

Název projektu:Zahradnická perspektiva - profesní vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00088
Žadatel:Svaz zakládání a údržby zeleně

Název projektu:Z úřadu práce za volant
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00207
Žadatel:Romské sdružení občanského porozumění

Název projektu:Rozvoj dovedností zaměstnanců v odvětví chladicí a klimatizační techniky
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00050
Žadatel:"Svaz chladící a klimatizační techniky"

Název projektu:Podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Olomouc zvýšením adaptability jejich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00054
Žadatel:Okresní hospodářská komora Olomouc

Název projektu:Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance společnosti VCES a.s. s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01130
Žadatel:VCES a.s.

Název projektu:Růst kvalifikace zaměstnanců TV PRODUCTS CZ s.r.o. za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01314
Žadatel:TV PRODUCTS CZ s.r.o.

Název projektu:STAEG DÁVÁ ŠANCI VZDĚLÁVÁNÍ!
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01359
Žadatel:STAEG, spol. s r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Mandre Group, s.r.o. vedoucí k expanzi firmy na trzích EU a blízkého východu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00414
Žadatel:AI Majetková s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání pracovníků KASTEN spol. s r.o. a jeho partnerů ke zvýšení jejich adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01630
Žadatel:KASTEN spol. s r.o.

Název projektu:Komplexním vzděláváním zaměstnanců členských organizací České společnosti pro větrnou energii ke zvýšení jejich adaptability.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00167
Žadatel:Česká společnost pro větrnou energii

Název projektu:Optimalizace procesu poskytování státních příspěvků PO v rezortu MZE ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00032
Žadatel:MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název projektu:Zefektivnění systému řízení v ÚHÚL a snižování administrativní byrokracie
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00033
Žadatel:MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců členských firem Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou a zaměstnanců partnera pracujících v odvětví cestovního ruchu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00098
Žadatel:Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků svazu PRO-BIO
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00147
Žadatel:PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců členů České marketingové společnosti k posílení jejich adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00164
Žadatel:ČESKÁ MARKETINGOVÁ SPOLEČNOST

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců členských firem Cechu EPS ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00072
Žadatel:Cech elektronické požární signalizace

Název projektu:Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Unie kosmetiček k posílení jejich adaptability a udržení jejich pracovních míst.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00100
Žadatel:Unie kosmetiček

Název projektu:COOP - prohlubování, rozšíření, zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců spotřebních družstev
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00174
Žadatel:Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ZAT a.s. vybudováním moderního adaptabilního systému vzdělávání zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00674
Žadatel:ZAT a.s.

Název projektu:Další vzdělávání zaměstnanců členských firem Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství jako prostředek ke zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00165
Žadatel:Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství

Název projektu:Další vzdělávání zaměstnanců členů CZ-TPIS ke zvýšení jejich adaptability jako most mezi krizí a rozvojem konkurenceschopnosti členských firem
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00170
Žadatel:Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

Název projektu:Podpora vzdělávání členských firem Cech obkladačů České republiky o.s. ke zvýšení adaptability zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00063
Žadatel:Cech obkladačů České republiky o.s.

Název projektu:Investice do podpory opavského regionu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hospodářské komory Opava
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00119
Žadatel:Okresní hospodářská komora Opava

Název projektu:Vzděláváním ke zvýšení adaptability zaměstnanců v oborech cereální vertikály
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00140
Žadatel:Svaz průmyslových mlýnů České republiky

Název projektu:Dosažení vyšší konkurenceschopnosti a rozvoje společnosti Preol, a.s. prostřednictvím zvyšování znalostí, dovedností a adaptability zaměstnanců.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01673
Žadatel:PREOL, a.s.

Název projektu:Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00002
Žadatel:Svaz chemického průmyslu České republiky

Název projektu:Školení v členských firmách AČRA M.K.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00040
Žadatel:Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, o.s.

Název projektu:Budujeme naši budoucnost zvyšováním adaptability zaměstnanců členů Stavebního klastru Ostrava, o. s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00009
Žadatel:Knowledge Management Cluster, o.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců členů Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00010
Žadatel:Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.

Název projektu:Posílení adaptability zaměstnanců členů České logistické asociace na měnící se podmínky logistického trhu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00151
Žadatel:Česká logistická asociace

Název projektu:Dopravme se ke vzdělání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00121
Žadatel:Okresní hospodářská komora Cheb

Název projektu:Zvyšování adaptability zaměstnanců vybraných podniků Hospodářské komory hlavního města Prahy prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání těchto zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00154
Žadatel:Hospodářská komora hlavního města Prahy

Název projektu:Vzdělávání v SOVAK za účelem posílení adaptability zaměstnanců členských organizací a konkurenceschopnosti členských organizací
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00134
Žadatel:SDRUŽENÍ OBORU VODOVODŮ A KNALIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Název projektu:Prostřednictvím vzdělávání k vyšší adaptabilitě zaměstnanců Asociace renovátorů České republiky
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00110
Žadatel:Asociace renovátorů České republiky

Název projektu:Kvalifikovaní zaměstnanci
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00112
Žadatel:Okresní hospodářská komora Přerov

Název projektu:Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů MSDK
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00116
Žadatel:Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení

Název projektu:Další profesní vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů služeb v oblasti dopravy zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace a adaptabilty
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00094
Žadatel:Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Název projektu:Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00104
Žadatel:"Asociace pro vodu ČR"

Název projektu:Komplexní vzdělávání měkkých dovedností zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti průmyslu informačních a komunikačních technologií
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00115
Žadatel:Zaměstnavatelský svaz IT průmyslu

Název projektu:Vzdělávání členských firem odvětví obchodu - rozvoj pro budoucnost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00046
Žadatel:"Centrum rozvoje o.s."

Název projektu:ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00053
Žadatel:ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ

Název projektu:Kulinářská akademie
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00047
Žadatel:ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Název projektu:Komplexním vzděláváním ke zvýšení konkurenceschopnosti a profesních dovedností zaměstnanců ALUMONT Plast s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01471
Žadatel:ALUMONT plast s.r.o.

Název projektu:Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00067
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ

Název projektu:Zvýšení efektivity správy kmitočtového spektra
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00014
Žadatel:Český telekomunikační úřad

Název projektu:Systém nástrojů regulačního orgánu pro účely zajištění konkurenčního prostředí pro poskytování poštovních služeb na liberalizovaném poštovním trhu
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00015
Žadatel:Český telekomunikační úřad

Název projektu:Konkurenceschopnost bezpečnostního a obranného průmyslu v nových ekonomických a právních podmínkách EU
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00111
Žadatel:Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Hotel Ambassador Zlatá Husa spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01758
Žadatel:HOTEL AMBASSADOR ZLATÁ HUSA spol. s r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávací systém zaměstnanců společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01050
Žadatel:ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Název projektu:Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců M - KOVO s.r.o. a partnera
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01742
Žadatel:M - KOVO s.r.o.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01097
Žadatel:ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Název projektu:Rozvojem znalostí ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01586
Žadatel:GMS velkoobchod , s.r.o.

Název projektu:Školení zaměstnanců společnosti Plzeňský Prazdroj a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01622
Žadatel:Plzeňský Prazdroj, a. s.

Název projektu:Vzdělávací systém dynn a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01721
Žadatel:dynn a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01663
Žadatel:BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti UBX Plzeň s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01546
Žadatel:UBX Plzeň s.r.o.

Název projektu:Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR - BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01638
Žadatel:KNORR - BREMSE Systémy pro užitková vozidla,CR, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj kvalifikační úrovně v měkkých a technických dovednostech zaměstnanců firem Donex Praha s.r.o., Komorní Hůrka s.r.o. a Goethe Tour Ivana Komínová
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01447
Žadatel:DONEX PRAHA - CZ s.r.o.

Název projektu:Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra Logistics (Czech), s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01479
Žadatel:Pac-tra (Czech), s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců PÓROBETON OSTRAVA, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01620
Žadatel:PÓROBETON Ostrava a.s.

Název projektu:Komplexní rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců společnosti LEKOV, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01518
Žadatel:FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců GES Nymburk, s.r.o. za účelem posílení jejich adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01496
Žadatel:GES Nymburk, s.r.o.

Název projektu:Vzděláním k vyšší kvalitě a bezpečné práci
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01510
Žadatel:SIPRAL a.s.

Název projektu:Boj proti dopadům ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců Plastik HT, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01459
Žadatel:PeHToo a. s.

Název projektu:Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01465
Žadatel:PRAGOSOJA, spol. s r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců Country Life
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01302
Žadatel:COUNTRY LIFE s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců DORA Security
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01397
Žadatel:SECURITAS ČR s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců ORRERO a. s. ke zvýšení kompetencí zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01010
Žadatel:ORRERO a.s.

Název projektu:Strategie posílení adaptability zaměstnanců společnosti KAISER DATA s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01493
Žadatel:KAISER DATA s.r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti spedičních a logistických firem
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00126
Žadatel:Svaz spedice a logistiky České republiky

Název projektu:BRABEC vzduchotechnika s.r.o.. - Vzdělávání, produktivita, konkurenceschopnost, adaptabilita.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01688
Žadatel:BRABEC vzduchotechnika s.r.o.

Název projektu:Zavedení komplexního systému vzdělávání ve společnosti Microtherm CZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01702
Žadatel:Microtherm CZ s.r.o.

Název projektu:Profesní vzdělávání je jediné řešení pro udržení kvality řemesla
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01724
Žadatel:Ing. Vladimír Pálenský

Název projektu:Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců DOSONMO s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01740
Žadatel:DOSONMO s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání - pevné základy budoucího růstu, konkurenceschopnosti společnosti a adaptability jejích zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01757
Žadatel:AGSTAV TŘEBÍČ  a.s.

Název projektu:Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti Nemocnice Tanvald, s.r.o. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01764
Žadatel:Nemocnice Tanvald, s.r.o.

Název projektu:Profesní rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti Tchibo Praha, spol. s r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01624
Žadatel:Tchibo Praha, spol. s r.o.

Název projektu:Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PREZENT.CZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01744
Žadatel:PREZENT.CZ s.r.o.

Název projektu:Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ALMEDA, a.s. provozovatele Městské nemocnice Neratovice formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01766
Žadatel:ALMEDA, a.s.

Název projektu:Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců ELSPOL spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01636
Žadatel:ELSPOL spol. s r. o.

Název projektu:Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01613
Žadatel:HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

Název projektu:Efektivní vzdělávací kurzy pro pracovníky společnosti Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01614
Žadatel:Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s.r.o.

Název projektu:ESF- projekt Procter&Gamble - Rakona, s.r.o záruka vzdělávání, adaptability a konkurenceschopnosti i v době ekonomické krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01506
Žadatel:Procter   & Gamble - Rakona, s.r.o.

Název projektu:Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01598
Žadatel:HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.

Název projektu:Obecná školení v logistické firmě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01641
Žadatel:PST CLC, a.s.

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti MAPEI, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01250
Žadatel:MAPEI, spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávací projekt pro oblast dynamizace obchodní činnosti společnosti Seznam.cz, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01146
Žadatel:Seznam.cz, a.s.

Název projektu:Digitalizace je moje šance
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01544
Žadatel:HANDISCAN výrobní družstvo

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti C-Energy Bohemia s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01680
Žadatel:C-Energy Bohemia s.r.o.

Název projektu:Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti AZW, a.s. a partnerů
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01612
Žadatel:AZW, a.s.

Název projektu:Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců OEZ s.r.o.ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01632
Žadatel:OEZ s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců společnosti Josef Spáčil ELEKTRO
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01633
Žadatel:Josef Spáčil " ELEKTRO "

Název projektu:Rozvíjení profesionálního chování
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01386
Žadatel:DORA Services s.r.o.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti zaměstnanců oborů v rámci Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00033
Žadatel:Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu - společenstvo těžařů ČR

Název projektu:"Stavíme na znalostech"
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01774
Žadatel:MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Název projektu:Rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců členských podniků sdružení KPKV
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00045
Žadatel:"Klub personalistů kraje Vysočina, o. s."

Název projektu:TIR Vzdělávání zaměstnanců firem v odvětví dopravy
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00120
Žadatel:Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Název projektu:Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti MEDITERRA - Sedlčany, s.r.o., provozovatele nestátního zdravotnického zařízení nemocnice Sedlčany formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01768
Žadatel:MEDITERRA - Sedlčany, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj LZ ve společnosti Petr Harašta
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01705
Žadatel:Petr Harašta

Název projektu:Efektivní vzdělávání zaměstnanců MASPEX Czech s.r.o. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti v době ekonomické krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01600
Žadatel:MASPEX Czech s.r.o.

Název projektu:Efektivní vzdělávací kurzy pro pracovníky organizace Šmídl s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01472
Žadatel:Šmídl s.r.o.

Název projektu:EDU4KRONOSPAN: Inovovaný projekt vzdělávání zaměstnanců společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01643
Žadatel:KRONOSPAN CR,spol. s r.o.

Název projektu:Boj proti dopadům ekonomické krize vzděláváním a zvyšováním adaptability zaměstnanců Automaty Kavamat Vending s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01470
Žadatel:Automaty Kavamat Vending s.r.o.

Název projektu:Orientace na nové trhy a ochrana životního prostředí
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01461
Žadatel:BOCHEMIE a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců a zavedení RLZ ve společnosti A.W.spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01483
Žadatel:A.W. společnost s ručením omezeným /spol. s r.o./

Název projektu:Posílení konkurenceschopnosti a zvýšení adaptability OKD, Doprava, akciová společnost pomocí vzdělávání zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01458
Žadatel:Advanced World Transport a.s.

Název projektu:Komplexnost - naše přednost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00137
Žadatel:Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska

Název projektu:EKOnomické a IT minimum v praxi v odvětví stavebním
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00023
Žadatel:Okresní hospodářská komora Teplice

Název projektu:Udržování a růst odborností zaměstnanců členských firem ASPP
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00122
Žadatel:Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Název projektu:Rozvoj profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společností působících v odvětví zdravotní péče ke zvýšení jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00073
Žadatel:"Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s."

Název projektu:Vzděláváním k rozvoji dopravních firem
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00089
Žadatel:Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory v oboru doprava
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00113
Žadatel:Jihočeská hospodářská komora

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v dopravě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00032
Žadatel:Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem

Název projektu:Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00055
Žadatel:Okresní hospodářská komora Karviná

Název projektu:Partneři pro změnu: Implementace společného vzdělávacího systému pro zaměstnance společností Stavební firma PETR HABERZETTL, LEMIGAS v.o.s. a PVP FAMILY-spol. s r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01699
Žadatel:Petr Haberzettl

Název projektu:Obecný profesní růst zaměstnanců společnosti OMNIPLAST s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01369
Žadatel:OMNIPLAST s.r.o.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v regionálních pobočkách SCONTO Nábytek s. r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01690
Žadatel:Sconto Nábytek, s.r.o.

Název projektu:Firmu tvoří její lidé
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01577
Žadatel:JASS a.s.

Název projektu:Brána vzdělání otevřená
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01617
Žadatel:KAZUIST, spol. s r.o.

Název projektu:Nové znalosti=lepší uplatnitelnost na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00035
Žadatel:Okresní hospodářská komora Kutná Hora

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Sevensport, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01683
Žadatel:SEVEN SPORT s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců společnosti Východočeské plynárenské strojírny, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01669
Žadatel:Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

Název projektu:Komplexní školící program pro společnost Novartis
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01583
Žadatel:Novartis s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců společnosti MCS plus spol. s r.o. k překonání krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01664
Žadatel:MCS plus spol. s r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti B&A Insurance Consulting s. r. o. prostřednictvím vzdělávání svých zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01700
Žadatel:B&A Insurance Consulting s.r.o.

Název projektu:Realizace vzdělávacích kurzů pro společnost AutoCont IPC a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01611
Žadatel:AutoCont IPC a.s.

Název projektu:Vzdělávací kurzy pro zaměstnance společnosti RA+spol., s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01454
Žadatel:RA+spol., s.r.o.

Název projektu:Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců ECK Generating s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01462
Žadatel:Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Název projektu:Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01533
Žadatel:ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Název projektu:Profesní rozvoj zaměstnanců AXIS,a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01451
Žadatel:AXIS a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti BAUMIT, spol. s r.o. za účelem posílení adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01467
Žadatel:BAUMIT, spol. s r.o.

Název projektu:Krásné vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01306
Žadatel:MP Krásno, a.s.

Název projektu:Podpora odborného růstu zaměstnanců firmy EKO KOMÍNY, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01191
Žadatel:EKO KOMÍNY, s.r.o.

Název projektu:Optimalizace systému řízení bezpečnosti informací na Ministerstvu zemědělství
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00050
Žadatel:MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název projektu:Rozvoj odborných kompetencí zaměstnanců společnosti STAKOPLAST cz, spol. s r.o. jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability společnosti.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01569
Žadatel:STAKOPLAST cz, spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj znalostí a dovedností pracovníků společnosti První chodská stavební společnost, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01671
Žadatel:První chodská stavební společnost, spol. s r.o.

Název projektu:Zvyšování profesních kompetencí zaměstnanců společnosti FORMPLAST PURKERT, s.r.o. cestou jejich dalšího vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01658
Žadatel:FORMPLAST PURKERT, s.r.o.

Název projektu:Posílení konkurenceschopnosti BAUMATIC - ČR díky komplexnímu vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01610
Žadatel:BAUMATIC-ČR, spol. s r.o.

Název projektu:Vzděláváním proti dopadům hospodářské a finanční krize ve společnosti BEK BAUSTOFFE, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01508
Žadatel:WOODCOTE BEK s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců společnosti Východočeská tiskárna, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01665
Žadatel:Východočeská tiskárna, spol. s r. o.

Název projektu:Profesní vzdělávání pracovníků NWT Computer s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01738
Žadatel:NWT a.s.

Název projektu:Poznej svět chutí pro profesionály
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01355
Žadatel:GurmEko s.r.o.

Název projektu:Management prodejních aktivit
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01631
Žadatel:HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Název projektu:Systémový odborný rozvoj zaměstnanců firmy Brabant Alucast Czech
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01568
Žadatel:Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním k lepším ekonomickým výsledkům a vyšší zaměstnanosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01589
Žadatel:Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

Název projektu:Školení je šance pro Tristone zaměstnance
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01528
Žadatel:Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání RACIO s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01618
Žadatel:RACIO, s.r.o.

Název projektu:Podpora vzdělávání a odborného rozvoje zaměstnanců firmy ELVAC AUTOMATION s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01460
Žadatel:ELVAC a.s.

Název projektu:"Investice do vzdělání zaměstnanců - cesta k prosperitě společnosti Moduslink CZ"
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01540
Žadatel:ModusLink Czech Republic s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti Den Braven Czech and Slovak a.s. ke zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01466
Žadatel:Den Braven Czech and Slovak a.s.

Název projektu:Efektivní vzdělávání zaměstnanců SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. pro zvýšení jejich osobnostního rozvoje a adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01441
Žadatel:SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců GIFF a.s. pro zvýšení jejich profesních dovedností a adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01468
Žadatel:GIFF a.s.

Název projektu:Klíč k úspěchu - posílení kompetencí a rozvoj klíčových dovedností pracovníků
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01445
Žadatel:EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců společnosti G4S Cash Services (CZ), a.s. k zvýšení jejich konkurenceschpnosti a adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01440
Žadatel:G4S Cash Services (CZ), a.s.

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01412
Žadatel:Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01401
Žadatel:Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o.

Název projektu:Upevnění pracovních pozic pro zaměstnance HELUZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00061
Žadatel:HELUZ s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců firmy Potrusil s.r.o. - posílení jejich prosfesních dovedností a adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01580
Žadatel:Potrusil s.r.o.

Název projektu:Cílené a efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti fischer international, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01252
Žadatel:fischer international s.r.o.

Název projektu:Školení specifických činností pro zajištění restruktualizace výrobního programu v letech 2010-2012
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00063
Žadatel:HRONOVSKÝ s.r.o.

Název projektu:Růst adaptability společnosti NOVATEX SK
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01313
Žadatel:NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku

Název projektu:Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v obl.soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00042
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti Point CZ
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01511
Žadatel:POINT CZ, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti VEKRA plastová okna s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01783
Žadatel:VEKRA plastová okna s.r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti K&H Kinetic vzděláváním svých pracovníků
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01538
Žadatel:K & H KINETIC a. s.

Název projektu:Komplexním vzděláváním zaměstnanců společnosti Obchodní tiskárny, akciová společnost ke zmírnění následků krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01582
Žadatel:Obchodní tiskárny, akciová společnost

Název projektu:Firemní vzdělávání=Stavíme O.K.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01543
Žadatel:S.O.K. stavební, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01739
Žadatel:KOVONA a.s.

Název projektu:BUILDING SP: staráme se o perspektivu našich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01704
Žadatel:BUILDING SP, spol. s r.o.

Název projektu:Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců DOSON spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01710
Žadatel:DOSON spol. s r.o.

Název projektu:Obecný profesní růst zaměstnanců společnosti SIAD Czech, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01604
Žadatel:SIAD Czech spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj LZ ve společnosti Jiří Huk
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01767
Žadatel:Jiří Huk

Název projektu:Efektivní vzdělávání, zvyšování adaptability a osobnostní rozvoj zaměstnanců firmy DOSONAP s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01709
Žadatel:DOSONAP s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců firmy Carclo Technical Plastics - Brno, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01655
Žadatel:Carclo Technical Plastics - Brno, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců ALPS
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01623
Žadatel:ALPS Electric Czech, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti SIGMA GROUP a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01573
Žadatel:SIGMA GROUP a.s.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti IRP Krejčí, s.r.o. pomocí efektivního vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01629
Žadatel:IRP Krejčí, s.r.o.

Název projektu:Komplexní rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců HAAS Fertigbau s.r.o. ke zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01567
Žadatel:Holzindustrie Chanovice s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání pracovníků společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. pro zvýšení jejich osobnostního rozvoje a adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01637
Žadatel:Bílovecká nemocnice, a.s.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců KV car s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01640
Žadatel:KV car s.r.o.

Název projektu:Komplexním vzděláváním zaměstnanců celoplošné prodejní sítě Mitsubishi Motors ke zmírnění krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01584
Žadatel:M Motors CZ s.r.o.

Název projektu:Od společnosti jednoho muže k týmovému řízení
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01602
Žadatel:W & P, reklamní agentura, spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců pro větší konkurenceschopnost firmy
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01603
Žadatel:PRO-DOMA,spol. s r.o.

Název projektu:Šance pro rozvoj zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti zemědělských partnerských podniků - Čechy
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01672
Žadatel:AgroZZN, a.s.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců ABL, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01634
Žadatel:Mark2 Corporation Czech a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti SOV-trading spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01522
Žadatel:SOV - trading spol. s r.o.

Název projektu:Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti O.S.E. Security Consulting, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01464
Žadatel:O.S.E. Security Consulting, s.r.o.

Název projektu:Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti INAPA s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01599
Žadatel:INAPA s.r.o.

Název projektu:Rozvoj manažerských kompetencí, komunikačních dovedností a dalších znalostí zaměstnanců Vsetínské nemocnice a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01502
Žadatel:Vsetínská nemocnice a.s.

Název projektu:Zvyšování profesní kvalifikace zaměstnanců GAMA HOLDING Praha a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01450
Žadatel:GAMA HOLDING Praha a.s.

Název projektu:Vzdělávání produktových specialistů společnosti SPORTISIMO s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01456
Žadatel:SPORTISIMO s.r.o.

Název projektu:Vyšší kvalifikací za zvýšení konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01489
Žadatel:CeWe Color, a. s.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců Candy Plus
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01488
Žadatel:The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců NOVUS Česko s.r.o. se zaměřením na rozvíjení komunikace
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01536
Žadatel:NOVUS Česko s.r.o.

Název projektu:Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců ATLAS consulting spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01455
Žadatel:ATLAS consulting spol. s r.o.

Název projektu:Podpora konkurenceschopnosti firmy a akcelerace růstu prostřednictvím zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01495
Žadatel:REPAM ELEKTRO s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti Gatema s.r.o., zvýšení adaptability a podpory motivace zaměstnanců, posílení konkurenceschopnosti společnosti a snížení dopadů ekonomické krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01487
Žadatel:Gatema s.r.o.

Název projektu:Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti Ing. Pavel Halfar - IPH Servis formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01430
Žadatel:Ing. Pavel Halfar - IPH Servis

Název projektu:Realizace vzdělávacích kurzů pro společnost RTK Logistic, s.r.o
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01498
Žadatel:RTK Logistic, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Lamela Electric, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01457
Žadatel:Lamela Electric, a.s.

Název projektu:Komplexní vzdělávání pracovníků jako jedna z podmínek zvýšení kvalifikace a udržení konkurenceschopnosti firmy.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01256
Žadatel:Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.

Název projektu:Komplexní systém vzdělávání spol. Rexam Beverage Can Czech Republic s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01342
Žadatel:Rexam Beverage Can Czech Republic s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním zkvalitňujeme realitu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01385
Žadatel:DORA Group a.s.

Název projektu:Systém profesního rozvoje zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01305
Žadatel:Veletrhy Brno, a.s.

Název projektu:Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců logistického podniku
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01723
Žadatel:ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o.

Název projektu:Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/62.00009
Žadatel:Asociace krajů České republiky

Název projektu:Školka už není problém
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00202
Žadatel:Vítkovická nemocnice a.s.

Název projektu:Rodinné centrum Český Krumlov
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00167
Žadatel:ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Název projektu:Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00126
Žadatel:Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Název projektu:Systém vzdělávání INTEGRAF - záruka kvality a konkurenceschopnosti firmy
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01362
Žadatel:Integraf, s.r.o.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti VESNA, a.s. prostřednictvím dalšího vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01137
Žadatel:VESNA, a.s.

Název projektu:KERIO Univerzity - komplexní vzdělávání zaměstanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01226
Žadatel:Kerio Technologies s.r.o.

Název projektu:Podnikej !!!
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00048
Žadatel:STUDNICE

Název projektu:Systematický rozvoj kompetencí zaměstnanců CS CABOT vedoucí k jejich vyšší adaptabilitě a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01277
Žadatel:CS CABOT, spol. s r.o.

Název projektu:Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01389
Žadatel:Skřivánek s.r.o.

Název projektu:Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice , a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01346
Žadatel:Nemocnice Strakonice, a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01752
Žadatel:DEKTRADE a.s.

Název projektu:Šance pro BKN
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01575
Žadatel:B K N , spol. s r.o.

Název projektu:Pozvedněme firemní kulturu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01754
Žadatel:VINIUM a.s.

Název projektu:Vzdělávání jako nástroj podpory a rozvoje profesionality zaměstnanců společnosti STROM PRAHA, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01475
Žadatel:STROM PRAHA a.s.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců firmy TENZA, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01651
Žadatel:TENZA, a.s.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců firmy Ecolab Hygiene - posílení jejich profesních dovedností, adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01579
Žadatel:Ecolab Hygiene s.r.o.

Název projektu:Profesní rozvoj zaměstnanců společnosti Scania Czech republic s.r.o. a jejich externích partnerů
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01590
Žadatel:SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o.

Název projektu:Šance pro LUMEN a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01591
Žadatel:LUMEN a.s.

Název projektu:Rozvojový program pro vybrané zaměstnance společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. VIG
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01615
Žadatel:Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců firmy DOSTING, spol. s r.o. - posílení jejich prosfesních dovedností a adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01581
Žadatel:DOSTING, spol. s r.o.

Název projektu:Logický - Efektivní - Adaptabilní - Reálný systém vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01689
Žadatel:Lear Corporation Czech Republic s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců HAGEMANN a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01480
Žadatel:HAGEMANN a.s.

Název projektu:Zkvalitnění kvalifikační úrovně zaměstnanců firmy Solartec s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01527
Žadatel:Solartec s. r. o.

Název projektu:Komplexním vzděláváním pracovníků společnosti SODKO, a.s. ke zvýšení jejich osobnostního rozvoje a adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01453
Žadatel:ÚSOVSKO FOOD a.s.

Název projektu:Cesta inovací
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01410
Žadatel:BAEST, a.s.

Název projektu:Vzděláváme se pro budoucnost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01380
Žadatel:LOMAX  & Co s.r.o.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti MAXPROGRES, s. r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01198
Žadatel:MAXPROGRES, s.r.o.

Název projektu:Zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti Q-ELEKTRIK a.s. jako nástroj zmírnění dopadů hospodářské krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01125
Žadatel:Q - ELEKTRIK a.s.

Název projektu:Zvýšení kompetencí zaměstnanců společností VEREBEX spol. s r.o. a REZEK spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01444
Žadatel:VEREBEX spol. s r.o.

Název projektu:Zvyšování odbornosti a rozvoj klíčových kompetencí a manažerských dovedností zaměstnanců jako klíčový faktor růstu konkurenceschopnosti firmy SILNICE MORAVA s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01381
Žadatel:SILNICE MORAVA s.r.o.

Název projektu:Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti Orbisnet, s. r. o. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01771
Žadatel:OrbisNet, s.r.o.

Název projektu:MS Technik - Komplexní vzdělávání v čase krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01648
Žadatel:MS technik spol. s r.o.

Název projektu:Profesionálem v své práci - školení zaměstnanců hotelu Park Inn Ostrava
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01678
Žadatel:Orchard Hotel a.s.

Název projektu:Inovace ve vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01730
Žadatel:KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Název projektu:Komplexní vzdělávací program společnosti InfoTel, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01731
Žadatel:InfoTel, spol. s r.o.

Název projektu:LEARNING CENTRUM HOEZA
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01800
Žadatel:HOERBIGER ŽANDOV s.r.o.

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01676
Žadatel:GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Název projektu:Vzdělávání pracovníků společnosti Limex
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01760
Žadatel:LIMEX ČR, s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním k motivaci a aktivizaci rozvoje systému řízení lidských zdrojů
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01708
Žadatel:Sodexo Pass Česká republika a.s.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti FAST Integration, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01481
Žadatel:FAST Integration, s.r.o.

Název projektu:Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti MPL KAUF s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01474
Žadatel:MPL KAUF spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj vzdělávání u zaměstnanců- řidičů DPMO
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01703
Žadatel:Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců firmy Vodafone Czech Republic k vyšší zákaznické spokojenosti a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01507
Žadatel:Vodafone Czech Republic a.s.

Název projektu:Systém obecného vzdělávání zaměstnanců firmy MORAVIAPRESS a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01512
Žadatel:MORAVIAPRESS a.s.

Název projektu:Komplexní vzdělávání pracovníků firmy ATLAS software a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01469
Žadatel:ATLAS software a.s.

Název projektu:KOMPLEXNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO AUTOCENTRA
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01438
Žadatel:AUTOCENTRUM-ROZKOŠ, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti CARMAN-DOORS, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01288
Žadatel:CARMAN-DOORS, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců firmy RCD Radiokomunikace spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01499
Žadatel:RCD Radiokomunikace spol. s r. o.

Název projektu:Vzdělávací program pro referenty prodeje společnosti Thomas Cook s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01275
Žadatel:Thomas Cook s.r.o.

Název projektu:Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01439
Žadatel:Ostrapack, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců firmy OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01436
Žadatel:OSEVA,AGRO Brno, spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01322
Žadatel:PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Název projektu:Odborně vyškolený tým - základ konkurenceschopnosti TECHNICOM, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01312
Žadatel:TECHNICOM, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání lidských zdrojů ve společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. jako reakce na hospodářskou krizi, které povede k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a tím ke zvýšení obratu a konkurenceschopnosti společnosti.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01428
Žadatel:RUDOLF JELÍNEK a.s.

Název projektu:Objevme svět Nanotechnologie
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01263
Žadatel:FEI Czech Republic s.r.o.

Název projektu:Modernizace systému vnitropodnikového vzdělávání - Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01433
Žadatel:Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.

Název projektu:Koncepční vzdělávání zaměstnanců společnosti Neuman group - cesta k posílení jejich adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnavatele
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01278
Žadatel:Neuman velkoobchod Cash & Carry a.s.

Název projektu:Rozvoj vzdělávacího procesu zaměstnanců společnosti Tereos TTD, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01206
Žadatel:Tereos TTD, a.s.

Název projektu:Rozvoj procesu vzdělávání zaměstnanců firmy Promens a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01248
Žadatel:Promens a.s.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro další růst a rozvoj společnosti Lázně Teplice v Čechách, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01701
Žadatel:Lázně Teplice v Čechách a.s.

Název projektu:Komplexní školení zaměstnanců společnosti IPM Stars s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01551
Žadatel:IPM stars, s.r.o.

Název projektu:Obecná školení v IT firmě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01642
Žadatel:Lekis s.r.o.

Název projektu:Komplexní systém vzdělávání ve společnosti Teplárny Brno, a.s. zaměřený na rozvoj zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01593
Žadatel:Teplárny Brno, a.s.

Název projektu:Posílení konkurenceschopnosti společnosti zvyšováním profesionality týmu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01332
Žadatel:ADLER Czech, a.s.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Steilmann jako nástroj růstu efektivity všech činností
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01494
Žadatel:Steilmann Praha , spol.s r.o.

Název projektu:Efektivní a systematické vzdělávání pracovníků - základní podmínka konkurenceschopnosti firmy SANY GUARD
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01340
Žadatel:SANY GUARD s.r.o.

Název projektu:RLZ a vzdělávání společnosti Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01400
Žadatel:Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.

Název projektu:EUROPLAST, s.r.o. - zvýšení adaptability zaměstnanců a podpora konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01033
Žadatel:E U R O P L A S T, s.r.o.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti KARTON P+P
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01102
Žadatel:KARTON P + P, spol. s r.o.

Název projektu:Zvýšení kvalifikace zaměstnanců Nemocnice Valašské Meziříčí
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01042
Žadatel:Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01295
Žadatel:H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti PARAMO, a.s. a jejích partnerů
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01031
Žadatel:PARAMO, a.s.

Název projektu:Společně - zavádění systému rozvoje zaměstnanců v partnerství pro vyšší konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00916
Žadatel:SOVIS CZ, a.s.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ECOTEX s.r.o. prostřednictvím vzdělaných zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01310
Žadatel:ECOTEX s.r.o.

Název projektu:AutoAdapt - zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti odvětví automobilového průmyslu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00028
Žadatel:Sdružení automobilového průmyslu

Název projektu:Restart znamená novou šanci
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.00/37.00009
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:KOMPLEXNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ FRIGOMONT
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01374
Žadatel:FRIGOMONT a.s.

Název projektu:DAIKIN to jsou lidé
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01290
Žadatel:Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o. - cesta k vyšší adaptabilitě a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01154
Žadatel:DEICHMANN-OBUV s.r.o.

Název projektu:Zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti Intersport ČR s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01318
Žadatel:Intersport ČR s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti EURO - Šarm spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01294
Žadatel:EURO - Šarm spol. s r.o.

Název projektu:Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti Quo s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01520
Žadatel:Quo s.r.o.

Název projektu:Zvyšování adaptability zaměstnanců firmy ITES spol. s r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01698
Žadatel:ITES spol. s r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávací systém pracovníků společnosti Chládek a Tintěra
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01560
Žadatel:Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Název projektu:Rozvoj systému dalšího profesního vzdělávání jako akcelerátor růstu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01103
Žadatel:SD KOVOŠROT s.r.o.

Název projektu:EduAdapt - edukací k adaptabilitě zaměstnanců spol. OBB
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01539
Žadatel:OBB stavební materiály, spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců FTL - First Transport Lines, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01255
Žadatel:FTL - First Transport Lines, a.s.

Název projektu:KOMPLEXNÍ ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEKASS A PRIMA
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01343
Žadatel:PEKASS s.r.o.

Název projektu:ZEELANDIA - vzděláváním k vyšší profesionalitě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01353
Žadatel:Zeelandia spol. s r.o.

Název projektu:Personální rozvoj zaměstnanců AFSI
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01289
Žadatel:AFSI Europe s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců firmy Vápenka Čertovy schody a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01204
Žadatel:Vápenka Čertovy schody a.s.

Název projektu:Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v Mělnické zdravotní a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01013
Žadatel:Mělnická zdravotní, a.s.

Název projektu:Zvýšení efektivity systému komplexního vzdělávání ve společnosti SolidVision, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01373
Žadatel:SolidVision, s.r.o.

Název projektu:S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k sytémovým změnám
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00042
Žadatel:Iskérka - občanské sdružení

Název projektu:Vzdělávací program pro zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v odvětví ubytování a stravování
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00036
Žadatel:"Asociace služeb cestovnímu ruchu"

Název projektu:Kvalitní znalosti a dovednosti - lepší služby klientům spol. Tisk PP
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01627
Žadatel:Petr Pošík

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců skupin OKAY - cesta k vyšší konkurenceschopnosti společností a adaptabilitě pracovníků
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01153
Žadatel:OKAY s.r.o.

Název projektu:Školení a rozvoj lidských zdrojů je cesta k vyšší konkurenceschopnosti firmy Ponast spol.s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01301
Žadatel:PONAST spol. s r. o.

Název projektu:Vzděláváním bankovních poradců a poradkyň pro korporátní bankovnictví k vyšší spokojenosti klientů společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01409
Žadatel:UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Název projektu:Celoživotní vzdělávací program v odborných oblastech, soft skills a jazycích určený zaměstnancům lázeňského hotelu Thermal
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01297
Žadatel:THERMAL-F, a.s.

Název projektu:Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01285
Žadatel:ARMATURY Group a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti United Polymers, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01223
Žadatel:United Polymers, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj vzdělávání na podporu a udržení zaměstnanosti v spol. Fous, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01625
Žadatel:FOUS, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti DAV, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01179
Žadatel:DAV, a.s.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti Bombardier Transportation CZ a.s. prostřednictvím systematického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01190
Žadatel:Bombardier Transportation Czech Republic  a.s.

Název projektu:Cesta k úspěchu - rozvoj kompetencí a zvýšení kvalifikace zaměstnanců firmy PTS Josef Solnař s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01407
Žadatel:PTS Josef Solnař, s.r.o.

Název projektu:Efektivní rozvoj zaměstnanců společnosti STAV.SERVIS LAKAM, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01309
Žadatel:STAV.SERVIS LAKAM, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj pracovníků a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01217
Žadatel:OKO-OPTIK, a.s.

Název projektu:Vzdělávání plné života
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01040
Žadatel:Nemocnice Podlesí a.s.

Název projektu:Vzděláváním k udržení pozice na trhu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01064
Žadatel:INSTALACE plus, spol. s r.o.

Název projektu:Komplexní projekt vzdělávání zaměstnanců firmy "ELK a.s."
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01296
Žadatel:ELK a.s.

Název projektu:Podpora procesu vzdělávání v Nemocnici Český Těšín
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01068
Žadatel:Nemocnice Český Těšín a.s.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy IN TIME SPEDICE
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01002
Žadatel:IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.

Název projektu:Efektivita personálního řízení SÚIP
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/58.00018
Žadatel:Státní úřad inspekce práce

Název projektu:Rozšíření kapacity mateřské školy - podpora slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00215
Žadatel:Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o.

Název projektu:Posílení konkurenceschopnosti a zvyšování profesních dovedností zaměstnanců BORS Břeclav a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01291
Žadatel:BORS Břeclav a.s.

Název projektu:Komplexní vzdělávací program zaměstnanců společnosti ZVU POTEZ, a.s. vedoucí k procesním změnám a vyšší konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01144
Žadatel:ZVU POTEZ a.s.

Název projektu:VSÁZÍME NA VZDĚLÁNÍ
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01169
Žadatel:ARYKA IN-WEST a.s.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace a kompetencí zaměstnanců Baader Computer v IT technologiích a oblastech soft skills
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01287
Žadatel:Baader Computer spol. s r.o.

Název projektu:Rozvojem lidských zdrojů ke kvalitnějším stavebním produktům
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01131
Žadatel:M - SILNICE a.s.

Název projektu:Vzdělávání k vyšší adaptabilitě a konkurenceschopnosti zaměstnanců KONE Industrial - koncern s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01435
Žadatel:KONE Industrial - koncern s.r.o.

Název projektu:Rozvoj vzdělávání ve společnosti HECKL s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01022
Žadatel:HECKL s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti JEANS MACHINE, a.s. pro jejich další rozvoj a zvýšení adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01138
Žadatel:JEANS MACHINE, a.s.

Název projektu:Posílení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců DENAS Děčín s.r.o. prostřednictvím efektivního vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01021
Žadatel:DENAS Děčín, spol. s r.o.

Název projektu:Rhenus - školení
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01230
Žadatel:Rhenus Freight Logistics s.r.o.

Název projektu:Růst konkurenceschopnosti společnosti Personna International CZ prostřednictvím neustálého zvyšování kvalifikace a adaptability zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01232
Žadatel:Personna International CZ s.r.o.

Název projektu:Zefektivnění řízení lidských zdrojů, vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému profesního vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/58.00024
Žadatel:ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR

Název projektu:Efektivní řízení lidských zdrojů na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/58.00030
Žadatel:Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Název projektu:Firemní školka pro zaměstnance školských zařízení a městského úřadu v Českém Těšíně
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00217
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Komenského 607 okres Karviná

Název projektu:Znalosti - příležitost a budoucnost pro ATL CZ, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01241
Žadatel:ATL CZ, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání, motivace a aktivizace zaměstnanců v ISS Facility Services s. r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01108
Žadatel:ISS Facility Services s.r.o.

Název projektu:Praha -Vídeň, Problematika zaměstnávání a pracovní integrace osob ohrožených drogovou závislostí
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00107
Žadatel:SANANIM

Název projektu:Profesní rozvoj zaměstnanců ARGO-HYTOS s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01048
Žadatel:ARGO-HYTOS s.r.o.

Název projektu:Zvýšení kokurenceschopnosti a adaptability pracovníků společnosti OKNOPLASTIK s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01280
Žadatel:OKNOPLASTIK s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávací proces zaměstnanců firmy Strojírna Soběslav, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00972
Žadatel:Strojírna Soběslav s.r.o.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti COMFOR STORES a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01158
Žadatel:COMFOR STORES a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců Kores v návaznosti na převedení výroby ze Španělska a pořízení a implementaci nového IS
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01208
Žadatel:KORES PRAHA, spol. s r.o.

Název projektu:Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00192
Žadatel:Petr Otáhal, s.r.o.

Název projektu:Příprava digitalizace územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle Stavebního zákona
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00013
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součásti NIPEZ
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/62.00006
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Interní systém školení zaměstnanců LORMA s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01426
Žadatel:Kadeřnické studio LORMA spol. s r.o.

Název projektu:Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců ohrožených restrukturalizací v Libereckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.05/36.00005
Žadatel:Okresní hospodářská komora Liberec

Název projektu:Trvalé zlepšování, motivování a stabilizace týmu zaměstnanců společnosti Infinity a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01186
Žadatel:Infinity a.s.

Název projektu:Poznáním nového k vyšší a zdravé sebejistotě v pracovním i osobním životě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01172
Žadatel:Nemocnice Prachatice, a.s.

Název projektu:Rozvojový projekt společnosti Hügli Food - hledáme řešení v komunikaci
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01200
Žadatel:Hügli Food s.r.o.

Název projektu:Komplexni systém vzdělávání zaměstnanců firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01395
Žadatel:SWIETELSKY stavební s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Holcim (Česko) a.s. prostřednictvím vybudování Holcim Academy
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01171
Žadatel:Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

Název projektu:Firemní vzdělávání Star Fitness pro zvýšení konkurenceschopnosti s ohledem na ekonomický vývoj v ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01525
Žadatel:STAR FITNESS,s.r.o.

Název projektu:Rozvoj kompetencí zaměstnanců pro podporu konkurenceschopnosti společností STONE CONNECTION CZECH a RG Kámen
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01734
Žadatel:STONE CONNECTION CZECH s.r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti PROTISK spol. s r.o. prostřednictvím vzdělávání svých zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01304
Žadatel:PROTISK spol. s r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců firem Kalibra Nova s.r.o. a Stavební výplně a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01323
Žadatel:KALIBRA NOVA, s.r.o.

Název projektu:Firemní vzdělávání jako komplexní nástroj posilování motivace, adaptability a konkurenceschopnosti pracovníků i firmy IFE-CR, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01254
Žadatel:IFE-CR,a.s.

Název projektu:Mistr jako leader - Projekt pro zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti Grupo Antolin Bohemia
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01238
Žadatel:GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s.

Název projektu:Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01044
Žadatel:KYKLOP spol. s r.o.

Název projektu:ISOTEP - vzdělaná a spolupracující firma
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01415
Žadatel:ISOTEP s.r.o.

Název projektu:Systémový a efektivní rozvoj zaměstnanců jako cesta k profesionalitě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01411
Žadatel:Realitní kancelář STING, s.r.o.

Název projektu:Systém podnikového vzdělávání ve společnosti TNT
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01203
Žadatel:TNT Express Worldwide, spol. s r.o.

Název projektu:Systém rozvoje a řízení lidských zdrojů ve společnosti Roltechnik a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01106
Žadatel:Roltechnik a.s.

Název projektu:Program vzdělávání zaměstnanců společnosti Chabařovické strojírny, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01196
Žadatel:Chabařovické strojírny, a.s.

Název projektu:Vzdělávání a profesionalizace zaměstnanců v telesalesové společnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01279
Žadatel:SIMIO, a.s.

Název projektu:Podporujeme vaši budoucnost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01387
Žadatel:EUREST, spol. s r.o.

Název projektu:Systém vzdělávání společnosti Symbol Technologies Czech Republic, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00783
Žadatel:Motorola Solutions CZ s.r.o.

Název projektu:Profesní rozvoj zaměstnanců společnosti YCNEGA technologies s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00996
Žadatel:YCNEGA technologies s.r.o.

Název projektu:Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. pomocí vzdělávacího procesu
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01308
Žadatel:VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

Název projektu:Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/62.00007
Žadatel:MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název projektu:BRNO - LONDÝN
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00057
Žadatel:Brno LIVE, o.p.s.

Název projektu:Rozvoj dovedností zaměstnanců společnosti GAPA cz a.s. s cílem zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01319
Žadatel:GAPA cz a.s.

Název projektu:Nastavení systému bezpečnosti informací a komunikace na ÚOHS
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00001
Žadatel:Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Název projektu:Příprava realizační studie projektu reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/48.00050
Žadatel:MINISTERSTVO FINANCÍ

Název projektu:ICT vzdělávání zaměstnanců jako podmínka fungování procesů ve firmě
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01008
Žadatel:Styrotrade, a.s.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01160
Žadatel:Lázně Františkovy Lázně a.s.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti Lovochemie, a.s. prostřednictvím komplexního rozvoje lidských zdrojů.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01231
Žadatel:Lovochemie, a.s.

Název projektu:PROGIO a.s. - vzdělávání zaměstnanců hotelu Avanti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01164
Žadatel:PROGIO a.s.

Název projektu:Příprava realizační studie implementace Jednotného inkasního místa státu
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/48.00051
Žadatel:MINISTERSTVO FINANCÍ

Název projektu:Rozvoj znalostí zaměstnanců VAREX CZECH Polná
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01335
Žadatel:VAREX CZECH, s.r.o.

Název projektu:Rozšíření kompetencí a zvýšení flexibility zaměstnanců Lucas Varity
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01422
Žadatel:TRW Automotive Czech s.r.o.

Název projektu:Rozšířený program psychosociální rehabilitace a podpory zaměstnanosti osob se závislostí na alkoholu
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00183
Žadatel:o.s. Lotos Brno

Název projektu:Šance pro zkušené
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00194
Žadatel:OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s

Název projektu:Vytvoření pracovních míst pro klienty s poruchami autistického spektra a s mentálním postižením
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00113
Žadatel:SLUNEČNÍ DOMOV-MÍSTNÍ ORGANIZACE SPMP,PRAHA 9

Název projektu:JOB 2
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00088
Žadatel:Oblastní charita Most

Název projektu:Aktivně za prací II
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00141
Žadatel:Jihočeská rozvojová o.p.s.

Název projektu:Systém řízení lidských zdrojů Koordinačního střediska transplantací
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/58.00005
Žadatel:Koordinační středisko transplantací

Název projektu:Multifunkční prostor Konec konců ve Slaném
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00158
Žadatel:Startujeme, o.p.s.

Název projektu:Otevřené dveře
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00078
Žadatel:JOB ASISTENT s.r.o.

Název projektu:Kvalifikovanou prací zpět do společnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00089
Žadatel:Santia, spol. s r.o.

Název projektu:Rozhodnutí - Energie - Práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00185
Žadatel:Pedagogicko-psychologické poradenství Chomutov

Název projektu:Práce jako cesta k plnohodnotnému životu
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00093
Žadatel:InHelp, o.p.s.

Název projektu:Komplexní inovace vzdělávací koncepce Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01266
Žadatel:Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.

Název projektu:Zřízení dětského centra ve společnosti JABLOCOM s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00327
Žadatel:JABLOCOM s.r.o.

Název projektu:AC AERO kultivace krajiny Oderska
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00105
Žadatel:AC AERO s.r.o.

Název projektu:První úspěch - program pracovní integrace pro mladé lidi vyrůstající bez rodin
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00136
Žadatel:Tripitaka, o.s.

Název projektu:Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00144
Žadatel:Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Název projektu:Rozvoj LZ ve společnosti STAVING, Studená, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01257
Žadatel:STAVING, Studená, spol. s r.o.

Název projektu:Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00071
Žadatel:Česká asociace pro psychické zdraví

Název projektu:Překonaná bariéra
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00101
Žadatel:Občanské sdružení JETY98

Název projektu:Druhý krok - několikastupňový integrační program
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00103
Žadatel:o.s. Křesťanské společenství Jonáš

Název projektu:Mobilní asisteční centum
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00009
Žadatel:ExVA s.r.o.

Název projektu:Šance bez bariér
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00066
Žadatel:Liga vozíčkářů

Název projektu:JUMP-já-učení-motivace-práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00021
Žadatel:TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

Název projektu:Inovace vzdělávacího systému ve společnosti INTEREXPO BRNO
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01099
Žadatel:INTEREXPO BRNO, spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů společnosti Visteon - Autopal Services s. r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01210
Žadatel:Visteon - Autopal Services s.r.o.

Název projektu:Rozvoj akreditovaného vzdělávání Města Uherský Brod
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00009
Žadatel:MĚSTO UHERSKÝ BROD

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy MSK
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00040
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Komunitní plánování na Šluknovsku
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00037
Žadatel:Kostka Krásná Lípa, p.o.

Název projektu:Efektivní vzdělávání v Městě Letohrad
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00069
Žadatel:Město Letohrad

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva a zefektivnění vzdělávacího procesu statutárního města Jihlavy
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00059
Žadatel:Statutární město Jihlava

Název projektu:Efektivizace a modernizace vzdělávání na Městském úřadu Nymburk
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00073
Žadatel:Město Nymburk

Název projektu:Zvýšení kvality lidských zdrojů Města Kravaře
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00063
Žadatel:Město Kravaře

Název projektu:Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00060
Žadatel:Město Luhačovice

Název projektu:Vzděláváním lidských zdrojů ke zvýšení efektivity města Milevska
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00013
Žadatel:Město Milevsko

Název projektu:Vzdělávání pro územní veřejnou správu v Městě Zruč nad Sázavou
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00066
Žadatel:Město Zruč nad Sázavou

Název projektu:Zvýšení kvality lidských zdrojů ve Městě Mimoň
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00067
Žadatel:MĚSTO MIMOŇ

Název projektu:Učící se UNIPAR
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00078
Žadatel:Miroslav Šupler

Název projektu:Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti pracovníků MHMP
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00045
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Vzděláváním k vyšší profesionalitě městského úřadu
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00047
Žadatel:Město Nové Město nad Metují

Název projektu:Přeškolením zaměstnanců nejvíce ohrožených nezaměstnaností z členských firem SPOČR k vyřešení dopadů hospodářské krize spojených s nutnou fluktuací pracovníků
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.05/36.00010
Žadatel:Sdružení autorizovaných prodejců a opravců automobilů značky Škoda ČR

Název projektu:Tvorba vzdělávacích programů a nadstavbové vzdělávání zaměstnanců MÚ Valašské Meziříčí a okolních obcí
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00043
Žadatel:Město Valašské Meziříčí

Název projektu:Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu Statutárního města Chomutova v souladu se zákonem 312/2002 Sb.
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00020
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Čerčany - vzděláváním k naplnění našeho cíle - vybudování dobrého místa pro život
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00029
Žadatel:Obec Čerčany

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců města Uherské Hradiště
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00019
Žadatel:MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Název projektu:Český západ se vzdělává
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00244
Žadatel:Český západ o.s.

Název projektu:Zefektivnění vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00021
Žadatel:Statutární město Frýdek-Místek

Název projektu:Jak vystoupit z kruhu
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/22.00101
Žadatel:Alfa Human Service

Název projektu:Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Cheb
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/22.00152
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Komplexní řízení kvality v organizacích poskytovatelů soc. služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00095
Žadatel:EuroProfis, s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců Městského úřadu Prostějov k efektivní a přátelské veřejné správě
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/69.00003
Žadatel:Statutární město Prostějov

Název projektu:Akreditované vzdělávání poskytovatelů soc. služeb v kraji Vysočina
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00011
Žadatel:Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Název projektu:Správný krok
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00082
Žadatel:Oblastní charita Vyškov

Název projektu:Vesna vzdělává v sociálních službách
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00184
Žadatel:Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s.

Název projektu:Kvalita, efektivita a dostupnost - tři dimenze poskytování sociálních služeb
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00101
Žadatel:Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Název projektu:Aktivizace rodin
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00248
Žadatel:Kostka Krásná Lípa, p.o.

Název projektu:Vzestupná spirála - terénní práce se zadluženými lidmi bez domova a ohroženými ztrátou bydlení
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/67.00042
Žadatel:Charita Olomouc

Název projektu:Rozvoj znalostí v oblasti problematiky "Právo a bydlení" klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00234
Žadatel:Petr Otáhal, s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním k vyšší kvalitě poskytování sociálních služeb ve Šternberku II.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00037
Žadatel:Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace

Název projektu:Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců REVA o.p.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/22.00263
Žadatel:REVA o.p.s.

Název projektu:Komunitní plánování sociálních služeb na Bechyňsku
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/22.00019
Žadatel:Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu:Komunitní plánování sociálních služeb ORP Vodňany
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/22.00023
Žadatel:Centrum pro komunitní Práci Jižní Čechy

Název projektu:Podpora rozvoje kvality poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/22.00078
Žadatel:Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Název projektu:Vzděláváním ke kvalitě v Domově pro seniory Magnolie
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00160
Žadatel:Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Název projektu:Začlenění mládeže ohrožené sociálním vyloučením do společnosti a na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/67.00089
Žadatel:Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Název projektu:Firemní školka: partnerství jako klíč ke spokojenosti
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00137
Žadatel:Lovochemie, a.s.

Název projektu:Systematické další odborné vzdělávání pracovníků Kaňky o.p.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00065
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Název projektu:Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.00/55.00009
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Místní a profesní rozvoj Českého západu
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00230
Žadatel:Český západ o.p.s.

Název projektu:Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.00/55.00005
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Název projektu:Technické služby Morkovice-Slížany
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00182
Žadatel:Technické služby Morkovice-Slížany s.r.o.

Název projektu:Máte šanci zapojit se!
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/67.00046
Žadatel:Evropská kontaktní skupina

Název projektu:Rozvoj kvality poskytovaných služeb Denního centra Barevný svět
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00084
Žadatel:Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

Název projektu:Integrace romských rodin
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00246
Žadatel:Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Název projektu:Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00066
Žadatel:Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

Název projektu:Prevence sociálně patologických jevů u cizinců a pomoc při řešení problémových situací
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/67.00081
Žadatel:Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

Název projektu:Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/62.00011
Žadatel:Asociace krajů České republiky

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců CSS
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00134
Žadatel:Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

Název projektu:Pomoc pomáhajícím - vzdělávání pracovníků Persefona o. s.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00026
Žadatel:Persefona o. s.

Název projektu:Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00049
Žadatel:Středočeský kraj

Název projektu:S vyšší kvalitou pro budoucnost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00156
Žadatel:Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

Název projektu:I my chceme pracovat...!
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00073
Žadatel:Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Název projektu:Agrese, mentální retardace, autismus - vzdělávání pracovníků v sociálních službách a osob pečujících o osobu blízkou
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/45.00167
Žadatel:Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Název projektu:Rozvoj SP a PSS ve 4 krajích
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00190
Žadatel:MARLIN, s.r.o.

Název projektu:Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí životního prostředí
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/62.00013
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Rozvoj kompetencí pracovníků společnosti CB&I Lummus s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01247
Žadatel:CB&I s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance DAKO-CZ pro zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01159
Žadatel:DAKO-CZ, a.s.

Název projektu:Posílení konkurenceschopnosti společnosti Hesco prostřednictvím zvyšování adaptability zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00809
Žadatel:HESCO, s.r.o.

Název projektu:Zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců - předpoklad úspěchu firem ALKOM
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01311
Žadatel:ALKOM Security, a.s.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti OPTAGLIO s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01298
Žadatel:OPTAGLIO s.r.o.

Název projektu:Návrat k poctivému řemeslu: vzdělávání zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01331
Žadatel:ANEVI, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti FIRO-tour a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00826
Žadatel:FIRO-tour a.s.

Název projektu:Vzdělávání jako cesta
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00188
Žadatel:RATOLEST BRNO, občanské sdružení

Název projektu:Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00015
Žadatel:Centrum pro komunitní práci východní Morava

Název projektu:Analýza dodatečného rozšiřování obsahu směrnic při jejich transformaci do národního právního systému (tzv. gold-plating)
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00059
Žadatel:MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Název projektu:Profesní růst pracovníků terapeutické komunity - navýšení kvality péče a sociálních služeb
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00007
Žadatel:Česká asociace pro psychické zdraví

Název projektu:Rozvoj klíčových specifických a doplňujících obecných kompetencí zaměstnanců společnosti Moravské kovárny, a. s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00154
Žadatel:Moravské kovárny, a.s.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Alfaprojekt Olomouc, a.s. jejich vzděláváním ve specifických postupech v projektové činnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00109
Žadatel:ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Název projektu:Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Unicorn Solutions s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00124
Žadatel:Unicorn Solutions s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání v ELBA Buerosysteme
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00049
Žadatel:ELBA Buerosysteme

Název projektu:ACE-TECH s.r.o. specifické vzdělávání zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00114
Žadatel:ACE-TECH s.r.o.

Název projektu:Systém specifického vzdělávání v oblasti EDM a HSC technologií
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00077
Žadatel:PENTA TRADING, spol. s r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávací program spol. CPF s akcentem na zaměstnance nad 50 let věku
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00978
Žadatel:CZECH PRECISION FORGE a.s.

Název projektu:Profesní vzdělávací program
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00032
Žadatel:Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.

Název projektu:Unikov CZ s.r.o. odborné vzdělávání zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00107
Žadatel:Unikov CZ s.r.o.

Název projektu:Péčí o jesenickou krajinu k novému zaměstnání
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00168
Žadatel:Hnutí Brontosaurus Jeseníky

Název projektu:Komplexní reintegrační program pro osoby, opouštějící prostředí Věznice Příbram
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00198
Žadatel:Centrum podpory podnikání Praha

Název projektu:Zrcadlová pomoc
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00150
Žadatel:Creative Bazaar s.r.o.

Název projektu:Šance pro sociálně vyloučené skupiny na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00167
Žadatel:Everesta, s.r.o.

Název projektu:Policie zaměstnává osoby se zdravotním postižením
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00105
Žadatel:Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.

Název projektu:Centrum zaměstnávání osob se specifickými potřebami
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00157
Žadatel:"Etincelle, o.s."

Název projektu:Trychtýř - komplexní systém nástrojů vedoucích k integraci osob sociálně vyloučených na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00086
Žadatel:Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Název projektu:Druhá šance
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00099
Žadatel:FOKUS Tábor

Název projektu:Práce bez bariér v Libereckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00015
Žadatel:Občanské sdružení D.R.A.K.

Název projektu:Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace sociálně vyloučených osob v Ústeckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00051
Žadatel:Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace

Název projektu:Motivační kurz pro odborné profesní uplatnění zdravotně postižených studentů a absolventů Axmanovy techniky modelování
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00116
Žadatel:SLEPÍŠI-sdružení,které provozuje Mezin.centrum Axmanovy techniky...

Název projektu:Rozvoj pracovních terapií Denního centra Barevný svět
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00025
Žadatel:Denní centrum Barevný svět, o.p.s.

Název projektu:Start podnikání pro ženy 50+
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00034
Žadatel:proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.

Název projektu:Regionální redakční centra pro neslyšící
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00024
Žadatel:Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

Název projektu:Návrat k práci
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00055
Žadatel:MARKETA - REMONE s.r.o.

Název projektu:Nový systém vzdělávání společnosti BC LOGISTICS s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01402
Žadatel:BC LOGISTICS s.r.o.

Název projektu:Pracovat můžu, ale kde?
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00070
Žadatel:Helpion, o.p.s.

Název projektu:Vzdělávání osob se zdravotním postižením k získání pracovního uplatnění na pozici strážný
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/56.00063
Žadatel:Občanské sdružení Ostravské Slunéčko

Název projektu:SKOK do Evropy
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00052
Žadatel:SKOK do života, o.p.s.

Název projektu:Zefektivnění vybraných podpůrných procesů Vězeňské služby ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/48.00041
Žadatel:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Název projektu:Společný vývoj metod a nástrojů k řešení problémů žen znevýhodněných na trhu práce - integrované koučování a metoda life work planning
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00016
Žadatel:Business Link, s.r.o.

Název projektu:Cestou vzdělání k vyšší konkurenceschopnosti zaměstnavatele i zaměstnance Johnson Controls
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00543
Žadatel:JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s.

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců k zefektivnění vnitropodnikových procesů v Karlově pekárně
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00043
Žadatel:Karlova pekárna s.r.o.

Název projektu:Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/62.00008
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Zvyšování odborné kvalifikace, konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců teplárenské společnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00036
Žadatel:Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Název projektu:Specifické vzdělávání pro inovaci produktového portfolia
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00105
Žadatel:Webdevel s.r.o.

Název projektu:Podpora profesního vzdělávání zaměstnanců v Pelikan Hardcopy CZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00040
Žadatel:Pelikan Hardcopy CZ  s.r.o.

Název projektu:Podpora vstupu absolventů na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00086
Žadatel:Institut pro informační společnost, o.s.

Název projektu:Zavedení systému kvality a systému řízení ochrany informací na MZČR
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/48.00053
Žadatel:MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Název projektu:Zvýšení odbornosti k posílení adaptability zaměstnanců ve firmě Jistrop
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00062
Žadatel:Jistrop - Jihočeské stropy s.r.o.

Název projektu:Fosfa Univerzita - specifické vzdělávání zaměstnanců zaměřené na inovační přístupy v prostředí chemické výroby
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00030
Žadatel:Fosfa akciová společnost

Název projektu:Akademie specifického vzdělávání AVENET
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00033
Žadatel:AVENET, s.r.o.

Název projektu:Projekt specifického vzdělávání v hi-tech společnosti Foxconn Global Services Division s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00013
Žadatel:Foxconn Global Services Division s.r.o.

Název projektu:Specifické vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Mlékárna Hlinsko, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00020
Žadatel:Mlékárna Hlinsko, s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávací projekt řízení výroby divize CNSBG společnosti FOXCONN CZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00015
Žadatel:FOXCONN CZ s.r.o.

Název projektu:Projekt specifického vzdělávání v hi-tech společnosti FOXCONN CZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00014
Žadatel:FOXCONN CZ s.r.o.

Název projektu:Mistr učí mistra
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00017
Žadatel:TREVES, s.r.o.

Název projektu:Projekt specifického vzdělávání v hi-tech společnosti Foxconn Technology CZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00012
Žadatel:Foxconn Technology CZ s.r.o.

Název projektu:Zdokonalování procesů prostřednictvím specifického vzdělávání ve společnosti Kornet s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00027
Žadatel:KORNET s.r.o.

Název projektu:Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC-UNION a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00028
Žadatel:GEMEC - UNION a.s.

Název projektu:Hutchinson škola
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00310
Žadatel:HUTCHINSON s.r.o.

Název projektu:Systém specializačního vzdělávání pro výrobu a obchod s výbušninami a vysoce nebezpečnými energetickými materiály ve společnosti EXPLOSIA a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00226
Žadatel:Explosia a.s.

Název projektu:Ovládání specifického software jako nástroj pro zvýšení efektivity výroby
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00029
Žadatel:Suchánek & Walraven, s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávací program zaměstnanců společnosti ZEZ SILKO, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01136
Žadatel:ZEZ SILKO, s.r.o.

Název projektu:Všestranný osobní a profesní rozvoj zaměstnanců společnosti PRELAX s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01249
Žadatel:PRELAX spol. s r.o.

Název projektu:Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v České republice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/62.00002
Žadatel:SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Westbohemia Hotels s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01236
Žadatel:Westbohemia Hotels s.r.o.

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti EUROSPA, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00652
Žadatel:EUROSPA, a.s.

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců Ideal Standard s.r.o. ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01292
Žadatel:Ideal Standard s.r.o.

Název projektu:Školení zaměstnanců je šance pro Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01096
Žadatel:Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Název projektu:Vzdělávání a prohlubování všeobecných i odborných znalostí zaměstnanců za účelem zvýšení kvalifikace zaměstnanců a konkurenceschopnost společnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01101
Žadatel:ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Název projektu:Učící se Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01197
Žadatel:Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Název projektu:Podnikáme zodpovědně III
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00275
Žadatel:Okresní hospodářská komora Most

Název projektu:PCC Akademie- vzdělávací program pro zaměstnance společnosti PCC CZ
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00987
Žadatel:Precision Castparts CZ s.r.o.

Název projektu:Systematické vzdělávání pracovníků společnosti RS Trucks
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01414
Žadatel:RS Trucks s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců společnosti ELFETEX, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01152
Žadatel:ELFETEX, spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti SEMPRA PRAHA a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01234
Žadatel:SEMPRA PRAHA a. s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti FABRICOM CZ a.s. pro zvýšení jejich adaptability formou systematického rozvoje klíčových kompetencí.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01396
Žadatel:COFELY a.s.

Název projektu:RELIA - profesionální obchodníci s realitami
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01404
Žadatel:RELIA s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců ve společnosti ČSAD Invest, a. s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00805
Žadatel:ČSAD Invest, a.s.

Název projektu:Vzdělávání zdravotnických pracovníků v Českobrodské nemocnici, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01088
Žadatel:Českobrodská nemocnice, s.r.o.

Název projektu:Komplexní řízení lidských zdrojů ve společnosti BOSAL ČR - nástroj ke zvýšení kvality produktů v oblasti automotive a k posílení konkurenceschopnosti společnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01187
Žadatel:BOSAL ČR, spol. s r.o.

Název projektu:Pro inspiraci za hranice
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00076
Žadatel:Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Název projektu:Vzděláváním k dalšímu profesnímu rozvoji zaměstnanců v Christ Car Wash, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01221
Žadatel:CHRIST CAR WASH s.r.o.

Název projektu:Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců společnosti WOOD-FOREST GROUP a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01283
Žadatel:WOOD-FOREST GROUP a.s.

Název projektu:Adam a Eva
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00228
Žadatel:Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců v masozpracujícím průmyslu - krok správným směrem
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01224
Žadatel:ANTONI CZ s.r.o.

Název projektu:Nastavení systému vzdělávání a zvyšování profesních dovedností zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01199
Žadatel:Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Název projektu:Vzdělávání ve Valsabbia Praha, s.r.o. ke zvýšení adaptability zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01272
Žadatel:Valsabbia Praha, s.r.o.

Název projektu:Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00065
Žadatel:"Asociace náhradních rodin České republiky"

Název projektu:Profesionální pečovatelé
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00036
Žadatel:Diecézní katolická charita Hradec Králové

Název projektu:Systém rozvoje pracovníků společnosti ANETE
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01036
Žadatel:ANETE spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávací program společnosti Kittfort Praha s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00822
Žadatel:Kittfort Praha s.r.o.

Název projektu:Rodina - základ kariéry
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00240
Žadatel:Třebíčské centrum o. s.

Název projektu:Zmírnění dopadů hospodářské krize pomocí vzdělávání zaměstnanců společnosti INEX Česká republika s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01026
Žadatel:INEX Česká republika s.r.o.

Název projektu:Komplexní péče o zaměstnance ohrožené nezaměstnaností restrukturalizovaných podniků v AVPDS
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.05/36.00003
Žadatel:Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců společnosti KAF FACILITY
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00735
Žadatel:KAF Facility, s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání pracovníků jako jedna z podmínek zvýšení kvalifikace a udržení konkurenceschopnosti firmy
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00938
Žadatel:FAnn Retail, a.s.

Název projektu:Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/62.00004
Žadatel:NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR

Název projektu:Univerzitní mateřská škola Qočna a hlídací koutek Koala
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00250
Žadatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Název projektu:Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců PERI, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01273
Žadatel:PERI, spol. s r.o.

Název projektu:Implementace strategického řízení v resortu MPO
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/48.00019
Žadatel:MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců AMATI - Denak Kraslice za účelem zvýšeni adaptability a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01370
Žadatel:AMATI - Denak, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PENAM, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01062
Žadatel:PENAM, a.s.

Název projektu:Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti UNIINSTAL
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01244
Žadatel:BHM plus - realizace s.r.o.

Název projektu:Firemní školka pro Krajskou zdravotní, a.s.-Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00272
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Rozvoj řízení lidských zdrojů a školení zaměstnanců ve společnosti PEMIC BOOKS a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01243
Žadatel:PEMIC BOOKS a.s.

Název projektu:CRISTAL - Rovné příležitosti a work-life balance v praxi
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00105
Žadatel:Grafia, společnost s ručením omezeným

Název projektu:Rovné příležitosti ve venkovských místních partnerstvích
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00233
Žadatel:Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech

Název projektu:Znalosti zaměstnanců společnosti MASSAG, a.s., Bílovec
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01394
Žadatel:MASSAG, a.s.

Název projektu:Krok za krokem
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00164
Žadatel:Síť mateřských center o.s.

Název projektu:Vzdělání je budoucnost - Aurelia Morava
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01270
Žadatel:AURELIA Morava, spol. s r.o.

Název projektu:Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00098
Žadatel:Gender studies, o.p.s.

Název projektu:Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu: výměna know-how a rozvoj tematické sítě
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00066
Žadatel:Gender studies, o.p.s.

Název projektu:Firemní školka SLUNEČNICE - podpora zaměstnavatelů v regionu Brno
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00089
Žadatel:Jazyková škola a vzdělávací centrum SLUNEČNICE, s.r.o.

Název projektu:Bridge2Comm - Rozvoj odborných znalostí a komunikačních dovedností zdravotníků v síti dialyzačních středisek skupiny B. Braun Avitum
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00479
Žadatel:B. Braun Avitum s.r.o.

Název projektu:Rodiče bez bariér - sladění pracovního a rodinného života
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00053
Žadatel:Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Název projektu:Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.00/15.00007
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů v rámci implementační struktury Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/6.1.00/09.00017
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00044
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00105
Žadatel:Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Název projektu:Vzděláváním k prosazení na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00270
Žadatel:Everesta, s.r.o.

Název projektu:Informační a propagační aktivity a publicita oblastí podpory v gesci ZS
Číslo projektu:CZ.1.04/6.1.00/09.00033
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Nové formy individuální péče o děti do 7 let věku nerodičovskou osobou jako nástroj odstranění překážky pro vstup na trh práce a zdroj pracovních příležitostí ve Středočeském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00038
Žadatel:Farní charita Starý Knín

Název projektu:Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00034
Žadatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Název projektu:Komplexní systém vzdělávání v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00959
Žadatel:Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Název projektu:Systém obecného profesního vzdělávání zaměstnanců firmy EUROFORM Group s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01037
Žadatel:EUROFORM Group s.r.o.

Název projektu:Romodrom pro regiony - Jihomoravský kraj
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00170
Žadatel:"Občanské sdružení Romodrom"

Název projektu:Školící program pro zaměstnance AR Tour Dětenice, s.r.o. - klíč ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy a adaptability zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00839
Žadatel:AR TOUR Dětenice, s.r.o.

Název projektu:Profesním rozvojem zaměstnanců k prosperitě společnosti E LINKX
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01060
Žadatel:E LINKX a.s.

Název projektu:Osobnostní rozvoj a zvyšování profesních dovedností zaměstnanců společnosti RAME CZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01269
Žadatel:RAME CZ s.r.o.

Název projektu:eGON vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00036
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Maminko, klidně pracuj! Montessori školička a Centrum denní péče ve Vlašimi
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00021
Žadatel:"Rodinné centrum Světýlka, o.s."

Název projektu:Služby péče o děti "Raduška"
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00169
Žadatel:Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení

Název projektu:Zajištění vzdělávání v eGovernmentu - ORP Aš
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00053
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Zavedení systematického vzdělávání směřujícího ke zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti zaměstnanců ve společnosti S-B s. r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01405
Žadatel:S-B s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání pracovníků call centra Příbram - prostředek překonání krizového období
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01365
Žadatel:ComGate CallExpert, s.r.o.

Název projektu:Posílením profesních a osobních kompetencí zaměstnanců k zvýšení konkurenceschopnosti.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01027
Žadatel:TexColor Ostrava, spol. s r.o.

Název projektu:Zajištění integrace příslušníků romských komunit
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.00/15.00005
Žadatel:Olomoucký kraj

Název projektu:Osobnostní rozvoj a zvyšování profesních dovedností zaměstnanců společnosti KONTRAKTPRODUKTION s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01261
Žadatel:KONTRAKTPRODUKTION s.r.o.

Název projektu:Rozšíření kapacit a spektra služeb CENTROM
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00181
Žadatel:Centrom, občanské sdružení

Název projektu:Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku města Brna, a.s. a zvýšení jejich adaptability na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00881
Žadatel:Dopravní podnik města Brna,a.s.

Název projektu:Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů společnosti Teplotechna - Prima, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01392
Žadatel:Teplotechna - Prima, s.r.o.

Název projektu:První firemní školky na Uherskohradišťsku
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00284
Žadatel:Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců společnosti ArvinMeritor LVS Liberec a.s. ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01324
Žadatel:ArvinMeritor LVS Liberec a.s.

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů společnosti ČECHYMEN servis s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01286
Žadatel:ČECHYMEN servis s.r.o.

Název projektu:Zpracování analýz k projektu č.12-Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem ČR (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy)
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00018
Žadatel:Ministerstvo kultury

Název projektu:Studie proveditelnosti: Vytvoření Znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00034
Žadatel:Ministerstvo kultury

Název projektu:Systematické vzdělávání manažerských a obchodních dovedností zaměstnanců firmy JAS ČR a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01112
Žadatel:JAS ČR,a.s.

Název projektu:Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, včetně integrace s portálem veřejné správy - Studie proveditelnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00007
Žadatel:Státní úřad inspekce práce

Název projektu:Zvýšení kvalifikace zaměstnanců a rozvoj řídících dovedností mistrů a manažerů v SSI Schäfer s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00718
Žadatel:SSI Schäfer s.r.o.

Název projektu:Nebojte se rovných příležitostí
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00093
Žadatel:LIANA, nezisková společnost

Název projektu:Profesionalizace zaměstnanců Kovárny Výprachtický
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01242
Žadatel:Milan Výprachtický

Název projektu:Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionálních účtů a regionální statistiky ČR v návaznosti na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad RUIAN a na další základní registry veřejné správy - provádění analýz
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00002
Žadatel:ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Název projektu:Studie proveditelnosti pro plánovaný projekt č. 123: "Zavedení Integrovaného systému správy sbírek"
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00029
Žadatel:Ministerstvo kultury

Název projektu:Školení je šance pro Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. - Dokončující zpracování I.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00689
Žadatel:Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Název projektu:Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti Lucis s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00859
Žadatel:LUCIS, s.r.o.

Název projektu:Program dalšího vzdělávání zaměstnanců společnosti KSK BONO s.r.o
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01139
Žadatel:KSK BONO s.r.o.

Název projektu:Projekt firemního vzdělávání zaměstnanců a interních lektorů ve firmě Procházka, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00952
Žadatel:Procházka spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávání v eGon-centru Slavkov u Brna
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00047
Žadatel:Město Slavkov u Brna

Název projektu:Studie proveditelnosti pro plánovaný projekt č. 128: "Vytvoření pracoviště pro digitalizaci sbírkových fondů a archivaci dat v návaznosti na vznik Národní digitalizační jednotky"
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00030
Žadatel:Ministerstvo kultury

Název projektu:Posílení profesních kompetencí zaměstnanců TexColor Č.Budějovice, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01262
Žadatel:TexColor Č. Budějovice, spol. s r.o.

Název projektu:Modernizace Českého statistického úřadu, zvýšení efektivity jeho řízení a s tím související rozvoj lidských zdrojů - studie proveditelnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00001
Žadatel:ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Název projektu:Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění e-Governmentu v ČR - provedení analýz
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00004
Žadatel:ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Název projektu:Vzděláním k prosperitě MANEX a CO, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00846
Žadatel:MANEX & Co a.s.

Název projektu:Studie proveditelnosti : Vytvoření Informačního kulturního portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00032
Žadatel:Ministerstvo kultury

Název projektu:Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů veřejné správy - provádění analýz
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00003
Žadatel:ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Název projektu:Návrh modelu fungování Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00015
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Studie proveditelnosti : Vytvoření Národní digitální knihovny
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00028
Žadatel:Ministerstvo kultury

Název projektu:Aktivní stárnutí jako odpověď na nadcházející společenskou krizi v České republice a Evropě
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00098
Žadatel:Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání v eGON Centru Jihočeského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00044
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Investice do budoucnosti-vzdělávání zaměstnanců CESA,a.s.,Pardubice s ohledem na jejich kariérní růst, zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01165
Žadatel:CESA, a.s.,Pardubice

Název projektu:KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. - vzdělávání, investice do budoucnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00993
Žadatel:KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Název projektu:Vzdělávání v oblasti eGovernmentu na území ORP Nové Město na Moravě
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00063
Žadatel:MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Název projektu:Efektivní a udržitelné vzdělávání v období hospodářské krize STRABAG a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00928
Žadatel:STRABAG  a.s.

Název projektu:Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00187
Žadatel:Domov pro seniory Heřmanův Městec

Název projektu:Zpracování analýz pro projekt 157 - Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/32.00013
Žadatel:ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti KKH Brno, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00977
Žadatel:KKH Brno, spol. s r.o.

Název projektu:Výměnou zkušeností se zahraničními partnery k inovaci a zkvalitnění sociálních služeb směřujících na trh práce - projekt Oblastní charity Hradec Králové
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00030
Žadatel:Oblastní charita Hradec Králové

Název projektu:Vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců Galvanoplast Fischer Bohemia, k. s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00966
Žadatel:Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.

Název projektu:Sociální firma - využití švédského modelu v podmínkách Moravskoslezského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00037
Žadatel:Renarkon, o. p. s.

Název projektu:Nové výzvy si žádají vzdělané zaměstnance
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00949
Žadatel:Kraft Foods CR s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců společnosti Flaga Český Plyn s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01014
Žadatel:Flaga s.r.o.

Název projektu:Projekt komplexního dlouhodobého vzdělávání ve společnosti MANAG a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01011
Žadatel:MANAG, a.s.

Název projektu:Akademie pro plynárenské odborníky
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01023
Žadatel:RWE Distribuční služby, s.r.o.

Název projektu:Miniškolka Skřítek
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00044
Žadatel:Agentura Skřítek s.r.o.

Název projektu:Podpora zaměstnanosti žen v odlehlých horských oblastech Mostecka
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00127
Žadatel:Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance firmy COMET OBALY, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01352
Žadatel:COMET OBALY, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj LZ ve společnosti JV SERVIS, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01253
Žadatel:JV SERVIS, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců CGC Consulting
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01417
Žadatel:CGC Consulting s.r.o.

Název projektu:SECTRON a SECTRON MOBIL - společně za jeden provaz
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01184
Žadatel:SECTRON s.r.o.

Název projektu:Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00038
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Komplexní vzdělávací program zaměstnanců Mlékárny Hlinsko s.r.o. pro zvýšení jejich adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01140
Žadatel:Mlékárna Hlinsko, a.s.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Hamé, s. r. o. a zaměstnanců dceřiných společností
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01109
Žadatel:Hamé s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání v krizi jako příležitost pro zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01147
Žadatel:R. T. S. cs, spol. s r. o.

Název projektu:Růst adaptability zaměstnanců společnosti Eberspächer spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01113
Žadatel:Eberspächer spol. s r.o.

Název projektu:Kontinuální vzdělávání personálu v Lázních Aurora
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01174
Žadatel:Lázně Aurora s.r.o.

Název projektu:OD VYSOKÉ PROFESIONALITY JEDNOTLIVCŮ K VYSOKÉ KONKURENCESCHOPNOSTI FIRMY
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01181
Žadatel:Chropyňská strojírna, a.s.

Název projektu:Rozvoj tematických sítí na trhu práce v Ústeckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00049
Žadatel:Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

Název projektu:Vzdělaní zaměstnanci jako klíčový faktor perspektivního rozvoje společnosti Dileris a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01028
Žadatel:DILERIS a.s.

Název projektu:ESO v rukávu
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00017
Žadatel:ATHENA - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen

Název projektu:Vzdělávání v tiskárně Finidr
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01086
Žadatel:FINIDR, s.r.o.

Název projektu:Vzděláváním k vyšší adaptibilitě a konkurenceschopnosti zaměstnanců členů skupiny TT METEA
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00988
Žadatel:MODIA, a.s.

Název projektu:Kariéra i s dětmi
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00232
Žadatel:Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko

Název projektu:Rodina a práce i pro Čelákovice
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00113
Žadatel:Rodinné centrum ROUTA, o.s.

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti WATIMEX, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00741
Žadatel:WATIMEX, a.s.

Název projektu:Bunny-Eko školka:motto "Šťastné dítě pracující ženy"- slaďování pracovního a rodinného života
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00103
Žadatel:BUNNY - EKO ŠKOLKA s.r.o.

Název projektu:Zvládneme to taky! Aneb podpora podnikání žen v Moravskoslezském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00295
Žadatel:TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

Název projektu:Realizace vzdělávacích a rozvojových aktivit zaměstnanců společnosti Vitakraft CHOVEX s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01129
Žadatel:Vitakraft CHOVEX s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání a podpora rozvoje lidských zdrojů ve společnosti HASIL a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00964
Žadatel:HASIL a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců call-centra
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01081
Žadatel:ComGate CallExpert, s.r.o.

Název projektu:Všestranný rozvoj zaměstnanců ve společnosti ASTON - služby v ekologi, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01180
Žadatel:ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Název projektu:Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců firmy APPEC
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01122
Žadatel:BrnoPack, spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců společnosti TREXIMA, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01325
Žadatel:TREXIMA, spol. s r.o.

Název projektu:Vzděláváním k vyšší adaptibilitě a konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti TESLA Jihlava, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00984
Žadatel:TESLA Jihlava, a.s.

Název projektu:Rodičovství není handicap
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00054
Žadatel:Mateřské centrum Klubíčko, o.s.

Název projektu:Akademie pro plynárenské odborníky
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01045
Žadatel:Jihomoravská plynárenská, a.s.

Název projektu:Koncepční poradensko-vzdělávací program pro zvýšení uplatnitelnosti dlouhodobě nezaměstnaných žen, žen v předdůchodovém věku a rodičů s dětmi na trhu práce v Moravskoslezském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00138
Žadatel:Everesta, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců THIMM Obaly, k.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01095
Žadatel:THIMM Obaly, k.s.

Název projektu:Řízení lidských zdrojů a školení zaměstnanců ve společnosti BOOKTRANS, spol. s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01376
Žadatel:BOOKTRANS, spol. s r.o.

Název projektu:Juniorprogram v DfK Group
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00195
Žadatel:DfK Group a.s.

Název projektu:Zvyšování klíčových znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti Českomoravský beton, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00890
Žadatel:Českomoravský beton, a.s.

Název projektu:Péče o lidské zdroje = péče o budoucnost podniku Hanácká kyselka
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00781
Žadatel:Hanácká kyselka s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávací program pro pracovníky báňské záchranné služby
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00672
Žadatel:OKD, HBZS, a.s.

Název projektu:Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Liberecká IS, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00947
Žadatel:Liberecká IS, a.s.

Název projektu:Společně proti bariérám trhu práce pro zdravotně postižené osoby
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00102
Žadatel:DAMACO Group s.r.o.

Název projektu:eGON Centrum Lanškroun
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00045
Žadatel:Město Lanškroun

Název projektu:Vzdělávání v eGoncentrech ORP Kyjov a ORP Bučovice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00057
Žadatel:Město KYJOV

Název projektu:Práce a rodina
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00203
Žadatel:Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Název projektu:Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00025
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Vzděláváním ke všestrannému rozvoji zaměstnanců firmy MetalPlast Lipník n.B.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00915
Žadatel:MetalPlast Lipník n. B. a.s.

Název projektu:Partnerstvím salesiánských organizací k rozvoji zaměstnatelnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00021
Žadatel:"Salesiánská asociace Dona Boska, o. s."

Název projektu:Zvyšování klíčových znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti Českomoravský štěrk, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00883
Žadatel:Českomoravský štěrk, a.s.

Název projektu:Vzdělávání v eGon centru při ORP Hořice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00066
Žadatel:Město Hořice

Název projektu:Vzdělávání v e-Governmentu v ORP Kladno
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00073
Žadatel:Statutární město Kladno

Název projektu:Vzdělávací centrum Šternberk
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00056
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:eGON Centrum Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00076
Žadatel:Město Vsetín

Název projektu:Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00031
Žadatel:Jihočeská rozvojová o.p.s.

Název projektu:Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví-místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00223
Žadatel:Město Švihov

Název projektu:Zajištění vzdělávání v eGovernmentu ORP Nový Jičín a ORP Odry
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00050
Žadatel:Město Nový Jičín

Název projektu:Rozvoj kvalifikace a zlepšení adaptability obchodníků, lektorů a servisních techniků společnosti B. Braun Medical, s. r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00777
Žadatel:B. Braun Medical s.r.o.

Název projektu:Dětský koutek TUL - krátkodobá péče o děti zaměstnaných a studujících rodičů
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00123
Žadatel:Technická univerzita v Liberci

Název projektu:Vzdělávání v eGon centru Libereckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00080
Žadatel:Liberecký kraj

Název projektu:Vzdělávání v e-Governmentu v ORP Frýdlant nad Ostravicí
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00059
Žadatel:Město Frýdlant n.O.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy M.B.Keramika spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00931
Žadatel:M.B.KERAMIKA spol. s r.o.

Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců Cembrit a.s. ke zvýšení jejich adaptability
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01051
Žadatel:Cembrit a.s.

Název projektu:Pomoc obětem a pachatelům trestných činů
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/67.00034
Žadatel:RUBIKON Centrum

Název projektu:Vzdělávání sociálních pracovníků Renarkon, o.p.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00047
Žadatel:Renarkon, o. p. s.

Název projektu:Udržení zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti firmy SCHOTT Electronic Packaging v době hospodářské krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01052
Žadatel:SCHOTT CR, a.s.

Název projektu:Rozvoj kompetencí zaměstnanců Primus CE s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00909
Žadatel:Primus CE s.r.o.

Název projektu:Virtuální třída
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00110
Žadatel:LAMPA SYSTEMS s.r.o.

Název projektu:Rozvoj systému personálního řízení
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00874
Žadatel:WOODCOTE CZ, a.s.

Název projektu:Zajištění vnitropodnikového školení zaměstnanců firmy ČOS, a.s. za účelem zvýšení komunikačních kompetencí
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00680
Žadatel:ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

Název projektu:Vzděláváním k vyšší kvalitě poskytovaných služeb Oblastní nemocnicí Trutnov a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00635
Žadatel:Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Název projektu:III. etapa komplexního vzdělávacího programu zaměstnanců Mlékárna Kunín a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00886
Žadatel:Mlékárna Kunín a.s.

Název projektu:Zelená je vaše i naše spokojenost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01143
Žadatel:Veolia Transport Praha s.r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti Amphenolu na zahraničních trzích
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00693
Žadatel:AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS GmbH-organizační složka

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Hettich ČR k.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00869
Žadatel:Hettich ČR k.s.

Název projektu:Vzdělávání zdravotnických pracovníků v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00785
Žadatel:Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců firmy UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01053
Žadatel:UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Název projektu:Školení je příležitost k růstu pro TES VSETÍN
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01061
Žadatel:TES VSETÍN s.r.o.

Název projektu:Profesionalita zaměstanců - základ úspěchu společnosti Dibaq
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00762
Žadatel:Dibaq a.s.

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00811
Žadatel:VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Název projektu:Zvýšení adaptability zaměstnanců nutné k přechodu společnosti ke generálnímu dodavatelství staveb
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00709
Žadatel:HSF System a.s.

Název projektu:Training & Development regionálních zaměstnanců 2010-2011
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00965
Žadatel:Nutricia a.s.

Název projektu:Rozšíření systému řízení lidských zdrojů a komplexní vzdělávání zaměstnanců KCT Data
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01074
Žadatel:KCT Data, s.r.o.

Název projektu:Zavádění komplexního systém řízení a rozvoje lidských zdrojů ve společnosti ENGEL CZ
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00600
Žadatel:Engel strojírenská  spol. s r.o.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti DCD IDEAL spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00991
Žadatel:DCD IDEAL spol. s r.o.

Název projektu:DpS Podbořany: Standardy kvality v poskytování sociálních služeb
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00018
Žadatel:Domov důchodců Podbořany

Název projektu:Zvýšení adaptability společnosti S&T CZ na současnou ekonomickou situaci ČR prostřednictvím rozvoje systému vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00572
Žadatel:S&T CZ s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání sociálních pracovníků městského úřadu Litoměřice a poskytovatelů sociálních služeb na období let 2011 - 2013
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00004
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Pomoc k úspěšnému návratu na trh práce
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00015
Žadatel:M-Centrum pro mladou rodinu, občanské sdružení

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců firmy STROJON, spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01245
Žadatel:STROJON spol. s r.o.

Název projektu:Ucelené vzdělávání zaměstnanců ČSAD Ostrava, a. s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00690
Žadatel:ČSAD Ostrava a.s.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců CCcentre s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01073
Žadatel:CCcentre s.r.o.

Název projektu:Adaptabilita zaměstnanců a konkurenceschopnost v Elektroporcelánu Louny a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00955
Žadatel:Elektroporcelán Louny a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců je investice do budoucnosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01004
Žadatel:MATEICIUC a.s.

Název projektu:Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací služby
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00872
Žadatel:Special Service International, spol. s r.o.

Název projektu:Znát a umět dříve a lépe než konkurence
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00858
Žadatel:City Parking Group s.r.o.

Název projektu:PALEČEK - denní centrum pro děti od 1 do 5 let
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00296
Žadatel:Ing. Karla Jindrová

Název projektu:Podpora rozvoje personální koncepce a zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů ve společnosti Moravia IT
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00896
Žadatel:Moravia IT a.s.

Název projektu:Vzdělávací program zaměstnanců společnosti Aristokraty Hotely s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00667
Žadatel:ARISTOKRATY HOTELY s.r.o.

Název projektu:Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců-motivace k rozvoji kompetencí v Aircraft Industries, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00969
Žadatel:Aircraft Industries, a.s.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy ČSAD Vsetín a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00802
Žadatel:ČSAD Vsetín a.s.

Název projektu:Logit, s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00722
Žadatel:LOGIT, s.r.o.

Název projektu:Komplexní systém dalšího vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00863
Žadatel:ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o.

Název projektu:Systém vzdělávání zaměstnanců firmy H. R. G. spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01094
Žadatel:H. R. G. spol. s r.o.

Název projektu:MSV vzdělávání - šance pro budoucnost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00884
Žadatel:MSV STUDÉNKA s.r.o.

Název projektu:Restart v Libereckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.00/37.00007
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny a pérovny a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01003
Žadatel:Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Název projektu:Restart
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.00/37.00008
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00958
Žadatel:T-MAPY spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávací systém pro rozvoj kompetencí regionálních zaměstnanců společnosti LIFTEC CZ spol. s r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00990
Žadatel:LIFTEC CZ spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti ELZACO s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00954
Žadatel:ELZACO spol. s r.o.

Název projektu:Máme na to v Jihočeském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00083
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Vzdělaný pracovní kolektiv
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00904
Žadatel:Dušan Lapáček

Název projektu:Univerzitní mateřská škola a klub předškoláků
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00192
Žadatel:Univerzita Palackého v Olomouci

Název projektu:Komplexní systémové vzdělávání zaměstnanců PRYM CONSUMER CZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00903
Žadatel:PRYM CONSUMER CZ s.r.o.

Název projektu:Zvýšení výkonnosti společnosti Bonas spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00840
Žadatel:BONAS spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců NetDirect s.r.o. s cílem posílení jejich hodnoty pro společnost a zvýšení konkurenceschopnosti firmy
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00924
Žadatel:NetDirect s.r.o.

Název projektu:Praxí k perspektivní kariéře
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00082
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Strategie Age Managementu v České republice
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00079
Žadatel:"Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s."

Název projektu:Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00041
Žadatel:PARDUBICKÝ KRAJ

Název projektu:Vzdělávání pracovníků společnosti STAPRO
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00687
Žadatel:STAPRO s. r. o.

Název projektu:Milovice1 zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00281
Žadatel:Po Právu, o.s.

Název projektu:Inkubace a akcelerace aktivit v oblasti sociální ekonomiky
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00010
Žadatel:Innovation Tank

Název projektu:Efektivní řízení lidských zdrojů a zavádění moderních metod řízení na městském úřadu Bruntál
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00079
Žadatel:Město Bruntál

Název projektu:Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech v ČR
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00046
Žadatel:VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.

Název projektu:KLÍČ K NEZÁVISLOSTI v Jihomoravském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00081
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:RESTART v Olomouckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/1.2.00/37.00006
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Systémovými prostředky k vyšší kvalitě řízení lidských zdrojů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00138
Žadatel:Město VESELÍ NAD MORAVOU

Název projektu:Vzdělávání a kvalifikační rozvoj zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Hradec Králové
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00012
Žadatel:Statutární město Hradec Králové

Název projektu:Personální analýza Pohořelice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00076
Žadatel:MĚSTO POHOŘELICE

Název projektu:Projekt 3P - podporovat, pomáhat, podnikat
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00069
Žadatel:TED Group s.r.o.

Název projektu:Přenos výukových metod a manuálů pro pracovní trénink osob s mentálním postižením
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00109
Žadatel:Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené

Název projektu:Pružné formy pracovní doby
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00080
Žadatel:Úřad práce České republiky

Název projektu:Optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů města Hustopeče prostřednictvím inovovaných opatření a rozvoje klíčových zaměstnanců v této oblasti
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00043
Žadatel:MĚSTO HUSTOPEČE

Název projektu:Dílna kompetencí města Uherské Hradiště
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00151
Žadatel:MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Název projektu:Zkvalitnění a optimalizace veřejné správy v městě Blatná
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00011
Žadatel:Město Blatná

Název projektu:Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00040
Žadatel:Zlínský kraj

Název projektu:Azylové tréninkové centrum pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00175
Žadatel:Občanské sdružení R-MOSTY

Název projektu:Projekt zvýšení kvality řízení lidských zdrojů Úřadu MČ Praha 13
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00054
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců společnosti Hu-fa Dental
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00999
Žadatel:Hu-Fa Dental a.s.

Název projektu:Komplexním vzděláváním ke zvýšení konkurenceschopnosti a profesních dovedností zaměstnanců PROFI-MÖBEL s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01070
Žadatel:PROFI - MÖBEL s.r.o.

Název projektu:Učíme se navzájem
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00948
Žadatel:RETOS VARNSDORF s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance EOS KSI Česká republika s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01025
Žadatel:EOS KSI Česká republika, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj řízení lidských zdrojů v Městském úřadu Přeštice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00047
Žadatel:Město Přeštice

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců NUGET - PARTNER 2010
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01047
Žadatel:Roman Mazák - NUGET

Název projektu:Vesněnka, denní centrum pro děti od 1 do 5 let
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00294
Žadatel:Vesněnka, o.p.s.

Název projektu:Protidluhové poradenství Most, Duchcov
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00174
Žadatel:Oblastní charita Most

Název projektu:TPS TOSHULIN, a.s. (Training, Personnel, Skills) TPS TOSHULIN, a.s. (Tradice, Přesnost, Spolehlivost)
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00960
Žadatel:TOSHULIN, a.s.

Název projektu:Akademie Fatra II. - nástroj k posílení adaptability a výkonnosti lidských zdrojů klíčových zaměstanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01012
Žadatel:Fatra, a.s.

Název projektu:Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00035
Žadatel:Plzeňský kraj

Název projektu:Komplexní firemní vzdělávání zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00962
Žadatel:TIPATOUR zájezdy, s.r.o.

Název projektu:M_ANIMA - flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00007
Žadatel:Národní centrum pro rodinu

Název projektu:Přenos znalostí v oblasti poskytování služeb občanům v tíživé životní situaci
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00087
Žadatel:Centrum sociálních služeb Praha

Název projektu:Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00009
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob do české praxe
Číslo projektu:CZ.1.04/5.1.01/51.00047
Žadatel:Česká unie pro podporované zaměstnávání, o.s.

Název projektu:Zefektivnění řízení lidských zdrojů v úřadu městské části Praha 1
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00027
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Název projektu:Rozvoj a zlepšování systému řízení lidských zdrojů - MěÚ Chotěboř
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00029
Žadatel:MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název projektu:Zavedení systému řízení lidských zdrojů v městě Týnec nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00147
Žadatel:Město Týnec nad Labem

Název projektu:Komplexní program vzdělávání zaměstnanců DDL
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00974
Žadatel:Dřevozpracující družstvo

Název projektu:Realizace vzdělávacích kurzů ke zvýšení vzdělanosti zaměstnanců ve společnosti ELEKTROTRANS a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01043
Žadatel:ELEKTROTRANS a.s.

Název projektu:Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu MěÚ Humpolec - Řízení lidských zdrojů
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00101
Žadatel:Město Humpolec

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců IGE-CZ s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01091
Žadatel:IGE-CZ s.r.o.

Název projektu:Kvalita řízení a efektivita vzdělávání LZ Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00150
Žadatel:Město Hrušovany nad Jevišovkou

Název projektu:Zvyšování profesionality zaměstnanců společnosti ZEMAN ART s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01107
Žadatel:ZEMAN ART s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti ŠIK CZ, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01005
Žadatel:ŠIK CZ s.r.o.

Název projektu:Zvyšování kvality řízení lidských zdrojů v ÚSC Nová Paka
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00104
Žadatel:Město Nová Paka

Název projektu:Podpora profesniho a osobního růstu zaměstnanců statutárního města Brna
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00053
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Podpora procesů v sociálních službách
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/04.00005
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Zavedení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚOHS
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/58.00002
Žadatel:Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Název projektu:Optimalizace a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů v Jablonném v Podještědí
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00032
Žadatel:MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Název projektu:Řízení lidských zdrojů v Praze 5
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00149
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců IDEAL AUTOMOTIVE
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01019
Žadatel:IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o.

Název projektu:Rozvoj zaměstnanců firmy THT, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01046
Žadatel:Továrna hasicí techniky, s.r.o., (zkráceně THT, s.r.o.)

Název projektu:Zkvalitnění řízení lidských zdrojů Úřadu městské části Praha 3
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00102
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti KUNST Hranice
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01105
Žadatel:KUNST, spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti ALTA CZ, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00813
Žadatel:ALTA CZ, a.s.

Název projektu:Vytvoření a zavedení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizaci
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00049
Žadatel:Město Valašské Klobouky

Název projektu:Nastavení systému kariérového rozvoje zaměstnanců společnosti s důrazem na jejich stabilizaci, rozvoj a zvýšení jejich možné uplatnitelnosti na trhu práce
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00877
Žadatel:SPX Flow Technology s.r.o.

Název projektu:Efektivní řízení lidských zdrojů, zavádění moderních metod řízení a zvyšování efektivity městského úřadu Šternberk
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00078
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:ESO v Dalším profesním vzdelávání spolecnosti ESSOX
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00879
Žadatel:ESSOX s.r.o.

Název projektu:LIBREX ACADEMY
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00888
Žadatel:Librex, spol. s r.o.

Název projektu:Adaptabilita zaměstnanců společnosti LG SYSTEM spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00870
Žadatel:LG SYSTEM spol. s r.o.

Název projektu:Rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti ACO Industries, k. s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00776
Žadatel:ACO Industries k.s.

Název projektu:Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti MORAVIA PROPAG, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00908
Žadatel:MORAVIA PROPAG, s.r.o.

Název projektu:Vzdělávání ve školicím středisku ZKL
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00882
Žadatel:ZKL,a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců Nemocnice u Sv. Jiří
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00788
Žadatel:Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Student Agency s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00873
Žadatel:STUDENT AGENCY, s.r.o.

Název projektu:Posílení konkurenceschopnosti firmy SEMAG, spol. s r.o. prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00894
Žadatel:SEMAG spol. s r.o.

Název projektu:Zavedení principů učící se organizace do firmy ABBAS
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00941
Žadatel:ABBAS, a.s.

Název projektu:Další profesní vzdělávání personálu stomatologického centra K 11 - klíč k poskytování kvalitní zubní péče
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00936
Žadatel:K 11, spol. s r.o.

Název projektu:Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti PKS servis spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00902
Žadatel:PKS servis spol. s r.o.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců společnosti Pragometal,spol. s r.o. a partnera
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00871
Žadatel:PRAGOMETAL,spol. s r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti MEDAC, spol. s r.o. a MEDATRON, spol. s r.o. a zavedení systému řízení lidských zdrojů.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00905
Žadatel:MEDAC, spol. s r.o.

Název projektu:Zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti ORGREZ, a.s. a ORGING Brno a.s. prostřednictvím obecného vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00740
Žadatel:ORGREZ, a.s.

Název projektu:Cílené zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti ITW PRONOVIA, s. r. o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00939
Žadatel:ITW PRONOVIA, s.r.o.

Název projektu:Jazykové vzdělávání zaměstnanců OSRAM Česká republika s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00893
Žadatel:OSRAM Česká republika s.r.o.

Název projektu:Zvýšení klíčových znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců OSRAM Česká republika s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00753
Žadatel:OSRAM Česká republika s.r.o.

Název projektu:Zvyšování kvalifikace a profesionality zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00779
Žadatel:ROMOTOP spol. s r. o.

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů na MÚ Valašské Meziříčí
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00071
Žadatel:Město Valašské Meziříčí

Název projektu:Vzdělávání v eGoncentru Litoměřice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00048
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Jihomoravského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00021
Žadatel:Jihomoravský kraj

Název projektu:Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů - cesta k efektivnímu úřadu
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00056
Žadatel:Město Nové Město nad Metují

Název projektu:Zavedení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území POÚ Spálené Poříčí
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/45.00088
Žadatel:Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Název projektu:Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00019
Žadatel:Statutární město Prostějov

Název projektu:Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/53.00121
Žadatel:MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Název projektu:Školení zaměstnanců firmy DONGHEE Czech s.r.o. v obsluze výrobní a lakovací linky k prohloubení a rozšíření jejich kvalifikace.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00345
Žadatel:DONGHEE Czech s.r.o.

Název projektu:Inovace systému vzdělávání zaměstnanců města Svitavy
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00005
Žadatel:Město Svitavy

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců firmy Lamela Electric, a.s. v důsledku rozvoje nových technologií
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00247
Žadatel:Lamela Electric, a.s.

Název projektu:Projekt specifických technologických školení v IT SYSTEMS a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00081
Žadatel:IT SYSTEMS a.s.

Název projektu:Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb v ORP Stříbro
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/45.00059
Žadatel:Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Název projektu:Komplexní program podporující harmonii profesního a rodinného života
Číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/54.00291
Žadatel:AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství

Název projektu:Vzdělávací systém zaměstnanců KÚ - MSK
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00018
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Jak vystoupit z kruhu II
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/45.00226
Žadatel:Alfa Human Service

Název projektu:MÚ Česká Kamenice - moderně řízený úřad
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00093
Žadatel:MĚSTO ČESKÁ KAMENICE

Název projektu:Komunitně plánujeme v Berouně
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/65.00024
Žadatel:Město Beroun

Název projektu:"Učící se" Slezská diakonie
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00104
Žadatel:Slezská diakonie

Název projektu:Standardizace projektového řízení a ustanovení projektové kanceláře v resortu MPO
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/59.00021
Žadatel:MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Název projektu:Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díku tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00028
Žadatel:Petr Otáhal, s.r.o.

Název projektu:Řízení lidských zdrojů - MěÚ Žďár nad Sázavou
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00084
Žadatel:Město Žďár nad Sázavou

Název projektu:Zvýšení specifické odbornosti a kvalifikace zaměstnanců REMAK a.s.v novém informačním systému
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00255
Žadatel:REMAK a.s.

Název projektu:Personální optimalizace na úřadě města Kyjov
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00048
Žadatel:Město KYJOV

Název projektu:Kompetenční přístup v řízení lidí na Městském úřadě Kopřivnice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00013
Žadatel:Město Kopřivnice

Název projektu:Podpora zvýšení kvality výkonu veřejné správy města Třebíče prostřednictvím systémových nástrojů personalistiky
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00126
Žadatel:MĚSTO TŘEBÍČ

Název projektu:Zavádění elektronického vzdělávání v MČ Praha 4
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00128
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Název projektu:Optimalizace řízení lidských zdrojů Úřadu městské části Praha 15
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00117
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15

Název projektu:Rozvoj řízení lidských zdrojů na KÚ MSK
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00026
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Rozvoj personálního potenciálu Magistrátu města Ostravy
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00114
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Program odborného školení a vzdělávání zaměstnanců Elpik s.r.o. v oblasti elektroinstalací.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00313
Žadatel:ELPIK s.r.o.

Název projektu:Zlepšení kvality řízení a rozvoje lidských zdrojů na KÚSK
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00058
Žadatel:Středočeský kraj

Název projektu:Profesní vzdělávání pracovníků TIRAD,s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00055
Žadatel:TIRAD, s.r.o.

Název projektu:Zefektivnění řízení lidských zdrojů na Městském úřadě ve Skutči
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00060
Žadatel:Město Skuteč

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů MÚ Dobruška podle standardu Investors in People
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00077
Žadatel:Město Dobruška

Název projektu:Personalistika, audit vnitřních předpisů a vzdělávání na MěÚ Jablonné nad Orlicí
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00081
Žadatel:Město Jablonné nad Orlicí

Název projektu:MHMP - Město hledá manažerský potenciál
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00038
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Efektivní a kvalitní řízení lidských zdrojů Městského úřadu Města Boskovice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00039
Žadatel:MĚSTO BOSKOVICE

Název projektu:Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/53.00084
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00080
Žadatel:Zlínský kraj

Název projektu:ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00100
Žadatel:ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Název projektu:Personální audit krajského úřadu Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00124
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Vzdělávání v eGON Centru Jihomoravského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00042
Žadatel:Jihomoravský kraj

Název projektu:Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb v ORP Sušice
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/45.00063
Žadatel:Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Název projektu:Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/45.00087
Žadatel:Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Název projektu:Otevřený úřad - Efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00141
Žadatel:Město Slaný

Název projektu:Optimalizace řízení informatiky MMB
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/53.00085
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Havířova
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00067
Žadatel:Statutární město Havířov

Název projektu:Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00017
Žadatel:Město Kojetín

Název projektu:Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO EG, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/39.00132
Žadatel:ELTODO EG, a.s.

Název projektu:Preventivní, motivační a podpůrné programy sociální integrace v Bílině
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00185
Žadatel:Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu:Nastavení systému řízení lidských zdrojů Městské policie Ostrava
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00112
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Dílna kompetencí Magistrátu města Most
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00096
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Název projektu:Sám sobě manažerem - Self-management jako nástroj zvyšování institucionální kapacity a efektivnosti MěÚ Strakonice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.01/57.00111
Žadatel:Město Strakonice

Název projektu:Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti ZPV Group s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00935
Žadatel:BRAMMER CZECH a.s.

Název projektu:Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců KALINA industries s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00773
Žadatel:KALINA industries s.r.o.

Název projektu:Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně
Číslo projektu:CZ.1.04/3.2.01/19.00153
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Nastavení systému rozvoje lidských zdrojů společnosti Sycorex CR s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00943
Žadatel:Sycorex CR s.r.o.

Název projektu:Školící středisko Plzeňského kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00035
Žadatel:Plzeňský kraj

Název projektu:Vzdělávání v eGon Centru Kravaře
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00087
Žadatel:Město Kravaře

Název projektu:Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců skupiny CIE
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00810
Žadatel:CIE UNITOOLS PRESS, a.s.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti firem Detail CZ a Detail Produkt prostřednictvím rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00957
Žadatel:DETAIL CZ s.r.o.

Název projektu:Komplexní vzdělávání pracovníků v sociálních službách v systému poradensko informačního centra II
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/45.00236
Žadatel:Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Název projektu:Realizace vzdělávacích kurzů ke zvýšení vzdělanosti zaměstnanců ve společnosti AG COM, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00837
Žadatel:AG COM, a.s.

Název projektu:Vzdělávání v eGON Centru Olomouckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00015
Žadatel:Olomoucký kraj

Název projektu:Komplexní zvýšení vzdělanosti pracovníků firmy jako jedna z podmínek zvýšení konkurenceschopnosti.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00899
Žadatel:CORMEN s.r.o.

Název projektu:Zlepšením jazykových dovedností zaměstnanců proti hospodářské krizi
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00956
Žadatel:PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o.

Název projektu:Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00039
Žadatel:Zlínský kraj

Název projektu:Vzdělávání v eGon Centru ORP Šlapanice
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00095
Žadatel:Město Šlapanice

Název projektu:Vzdělávání v eGON centru statutárního města Jihlavy
Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00054
Žadatel:Statutární město Jihlava

Název projektu:Kvalita krok za krokem
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/45.00017
Žadatel:Consolidated Group Care ( CZ ), s.r.o.

Název projektu:Školíme si klíčové zaměstnance a interní lektory
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00403
Žadatel:GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Název projektu:Rozvoj systému řízení lidských zdrojů a profesního vzdělávání zaměstnanců ČZUB
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00603
Žadatel:Česká zbrojovka a.s.

Název projektu:Rozvoj obchodních a manažerských dovedností zaměstnanců společnosti GENERAL BOTTLERS CR
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00616
Žadatel:PEPSICO CZ s.r.o.

Název projektu:pekárna Na Návsi
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.06/30.00037
Žadatel:Startujeme, o.p.s.

Název projektu:Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00794
Žadatel:LEGIE GUARD service s.r.o.

Název projektu:Profesní vzdělávání zaměstnanců VARI,a.s. zaměřené na zvyšování jejich adaptability a konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00856
Žadatel:VARI, a.s.

Název projektu:Rozvoj komplexního vzdělávacího systému ve společnosti KOVONA SYSTEM a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00758
Žadatel:KOVONA SYSTEM, a.s.

Název projektu:Univerzita ŠKODA MACHINE TOOL - cesta k trvalému rozvoji a ziskovosti
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00838
Žadatel:ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

Název projektu:Posílení profesních dovedností a zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti NYK Logistics s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00764
Žadatel:Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

Název projektu:Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Česká hotelová, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00698
Žadatel:Česká hotelová, a.s.

Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců s podporou ESF - Řetězárna Česká Třebová
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00661
Žadatel:Řetězárna Česká Třebová s.r.o.

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců ŠKODA POWER a.s. v době ekonomické krize.
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00868
Žadatel:ŠKODA POWER s.r.o.

Název projektu:Nová vzdělávací vize - cesta z krize
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00612
Žadatel:AIR PRODUCTS spol. s r.o.

Název projektu:Karma a.s- školení je šance
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00791
Žadatel:Karma Český Brod a.s.