OP Životní prostředí

Číslo programu:CZ.1.02
Program:Strukturální 2007-2013
Datum zahájení:01.01.2007
Datum ukončení:31.12.2015
Agentura:
 

Popis

Operační program Životní prostředí vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Výzvy

Číslo:1
Název výzvy:Popis výzvy č. 1
Podrobný název:02.09.2007

Číslo:1
Název výzvy:-
Podrobný název:13.05.2009

Číslo:10
Název výzvy:-
Podrobný název:04.05.2009

Číslo:11
Název výzvy:-
Podrobný název:03.08.2009

Číslo:12
Název výzvy:-
Podrobný název:24.08.2009

Číslo:13
Název výzvy:-
Podrobný název:02.11.2009

Číslo:14
Název výzvy:-
Podrobný název:02.11.2009

Číslo:15
Název výzvy:-
Podrobný název:04.01.2010

Číslo:15
Název výzvy:-
Podrobný název:04.01.2010

Číslo:16
Název výzvy:-
Podrobný název:01.02.2010

Číslo:17
Název výzvy:-
Podrobný název:28.02.2010

Číslo:18
Název výzvy:-
Podrobný název:28.02.2010

Číslo:18
Název výzvy:-
Podrobný název:21.01.2011

Číslo:19
Název výzvy:-
Podrobný název:03.05.2010

Číslo:2
Název výzvy:Popis výzvy č. 2
Podrobný název:19.11.2007

Číslo:20
Název výzvy:-
Podrobný název:17.05.2010

Číslo:21
Název výzvy:-
Podrobný název:02.08.2010

Číslo:22
Název výzvy:-
Podrobný název:16.08.2010

Číslo:23
Název výzvy:-
Podrobný název:13.09.2010

Číslo:23
Název výzvy:-
Podrobný název:13.09.2010

Číslo:24
Název výzvy:-
Podrobný název:01.11.2010

Číslo:24
Název výzvy:-
Podrobný název:01.11.2010

Číslo:25
Název výzvy:-
Podrobný název:02.05.2011

Číslo:25
Název výzvy:-
Podrobný název:02.05.2011

Číslo:26
Název výzvy:-
Podrobný název:02.05.2011

Číslo:26
Název výzvy:-
Podrobný název:02.05.2011

Číslo:27
Název výzvy:-
Podrobný název:16.05.2011

Číslo:28
Název výzvy:-
Podrobný název:16.05.2011

Číslo:29
Název výzvy:-
Podrobný název:01.08.2011

Číslo:3
Název výzvy:Popis výzvy č. 3
Podrobný název:21.12.2007

Číslo:3
Název výzvy:Popis výzvy č. 3
Podrobný název:29.02.2008

Číslo:3
Název výzvy:Popis výzvy č. 3
Podrobný název:29.02.2008

Číslo:3
Název výzvy:-
Podrobný název:13.05.2009

Číslo:30
Název výzvy:-
Podrobný název:19.07.2011

Číslo:31
Název výzvy:-
Podrobný název:15.09.2011

Číslo:32
Název výzvy:-
Podrobný název:16.01.2012

Číslo:33
Název výzvy:-
Podrobný název:30.01.2012

Číslo:34
Název výzvy:-
Podrobný název:20.02.2012

Číslo:35
Název výzvy:-
Podrobný název:29.02.2012

Číslo:36
Název výzvy:-
Podrobný název:02.04.2012

Číslo:36
Název výzvy:-
Podrobný název:02.04.2012

Číslo:37
Název výzvy:-
Podrobný název:12.04.2012

Číslo:38
Název výzvy:-
Podrobný název:01.06.2012

Číslo:39
Název výzvy:-
Podrobný název:09.07.2012

Číslo:4
Název výzvy:Popis výzvy č. 4
Podrobný název:31.07.2008

Číslo:40
Název výzvy:-
Podrobný název:20.07.2012

Číslo:41
Název výzvy:-
Podrobný název:10.09.2012

Číslo:42
Název výzvy:-
Podrobný název:24.09.2012

Číslo:43
Název výzvy:-
Podrobný název:03.12.2012

Číslo:44
Název výzvy:-
Podrobný název:22.02.2013

Číslo:45
Název výzvy:-
Podrobný název:14.03.2013

Číslo:46
Název výzvy:-
Podrobný název:02.04.2013

Číslo:47
Název výzvy:-
Podrobný název:02.05.2013

Číslo:48
Název výzvy:-
Podrobný název:27.06.2013

Číslo:49
Název výzvy:-
Podrobný název:27.06.2013

Číslo:5
Název výzvy:Popis výzvy č. 5
Podrobný název:11.08.2008

Číslo:50
Název výzvy:-
Podrobný název:27.06.2013

Číslo:51
Název výzvy:-
Podrobný název:28.06.2013

Číslo:52
Název výzvy:-
Podrobný název:25.09.2013

Číslo:53
Název výzvy:-
Podrobný název:11.10.2013

Číslo:54
Název výzvy:-
Podrobný název:11.10.2013

Číslo:55
Název výzvy:-
Podrobný název:11.10.2013

Číslo:56
Název výzvy:-
Podrobný název:23.12.2013

Číslo:57
Název výzvy:-
Podrobný název:29.01.2014

Číslo:58
Název výzvy:-
Podrobný název:05.03.2014

Číslo:59
Název výzvy:-
Podrobný název:05.03.2014

Číslo:6
Název výzvy:Popis výzvy č. 6
Podrobný název:17.09.2008

Číslo:60
Název výzvy:-
Podrobný název:05.03.2014

Číslo:61
Název výzvy:-
Podrobný název:24.03.2014

Číslo:62
Název výzvy:-
Podrobný název:17.04.2014

Číslo:63
Název výzvy:-
Podrobný název:05.11.2014

Číslo:64
Název výzvy:-
Podrobný název:02.02.2015

Číslo:65
Název výzvy:-
Podrobný název:23.02.2015

Číslo:66
Název výzvy:-
Podrobný název:02.06.2015

Číslo:7
Název výzvy:Popis výzvy č. 7
Podrobný název:15.12.2008

Číslo:8
Název výzvy:Popis výzvy č. 8
Podrobný název:09.02.2009

Číslo:8
Název výzvy:Popis výzvy č. 8
Podrobný název:09.02.2009

Číslo:9
Název výzvy:-
Podrobný název:23.03.2009

Číslo:9
Název výzvy:-
Podrobný název:31.12.2009

Číslo:TA
Název výzvy:Interní výzva pro projekty technické asistence
Podrobný název:01.01.2006

Priority

Číslo:2.1
Popis:Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:2.2
Popis:Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:2.3
Popis:Udržitelné využívání zdrojů energie
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:2.4
Popis:Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:2.5
Popis:Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:2.6
Popis:Zlepšování stavu přírody a krajiny
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:2.7
Popis:Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:2.8
Popis:Technická pomoc
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Opatření / Podopatření

Číslo Opatření:2.1.1
Popis Opatření:Snížení znečištění vod
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.1.2
Popis Opatření:Zlepšení jakosti pitné vody
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.1.3
Popis Opatření:Omezování rizika povodní
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.2.1
Popis Opatření:Zlepšení kvality ovzduší
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.2.2
Popis Opatření:Omezování emisí
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.3.1
Popis Opatření:Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.3.2
Popis Opatření:Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.4.1
Popis Opatření:Zkvalitnění nakládaní s odpady
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.4.2
Popis Opatření:Odstraňování starých ekologických zátěží
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.5.1
Popis Opatření:Omezování průmyslového znečištění
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.6.1
Popis Opatření:Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.6.2
Popis Opatření:Podpora biodiverzity
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.6.3
Popis Opatření:Obnova krajinných struktur
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.6.4
Popis Opatření:Optimalizace vodního režimu krajiny
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.6.5
Popis Opatření:Podpora regenerace urbanizované krajiny
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.6.6
Popis Opatření:Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.7.1
Popis Opatření:Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.8.1
Popis Opatření:Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:2.8.2
Popis Opatření:Ostatní výdaje technické pomoci OP Životní prostředí
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Financování programu

Příspěvek EU: 119 576 490 505 CZK
Národní veřejné zdroje: 1 542 472 896 CZK
Národní regionální zdroje: 0 CZK
Národní obecní zdroje: 11 246 012 235 CZK
Jiné národní zdroje: 0 CZK
Soukromé zdroje: 2 505 723 223 CZK
Evropská investiční banka: CZK
Jiné zdroje: CZK
Vlastní zdroje žadatele: CZK
Ostatní zdroje žadatele: CZK
Ostatní EU zdroje žadatele: CZK
Přímé výnosy žadatele: CZK

Umístění programu

Oblast: Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

Projekty

Název projektu:Obnova památné Knížecí aleje v Tachově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.00712
Žadatel:Město Tachov

Název projektu:Výstavba rybníku na pozemku p.č. 5020/1 v k.ú. Petrůvky
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01491
Žadatel:Novák Oldřich

Název projektu:Obnova sídelní zeleně a krajinných struktur v obci Litvínovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01855
Žadatel:OBEC LITVÍNOVICE

Název projektu:Realizace prvků ÚSES v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01555
Žadatel:Obec Loděnice

Název projektu:Obnova vodní nádrže "Pod Otvrní"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01414
Žadatel:Kovář Jiří

Název projektu:Alej u františkánského kláštera Kadaň
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01487
Žadatel:Město Kadaň

Název projektu:Vodní nádrže v k.ú. Trnava
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00752
Žadatel:OBEC TRNAVA

Název projektu:Revitalizace rybníka na p.p.č. 249/3 a 249/4, k.ú.Vílanec
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00912
Žadatel:Obec Vílanec

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka U Máců
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01585
Žadatel:Městys Blížkovice

Název projektu:Odbahnění a oprava rybníků "Na drahách" v k.ú. Štětice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01740
Žadatel:Obec Ražice

Název projektu:Zateplení školní budovy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00951
Žadatel:Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

Název projektu:Gymnázium Břeclav - zlepšení tepelně technických vlastností objektu školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00802
Žadatel:Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Název projektu:Obnova zeleně v Šumperku - 1. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01777
Žadatel:Město Šumperk

Název projektu:Revitalizace sídelní zeleně v Doksech
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01742
Žadatel:MĚSTO DOKSY

Název projektu:Obnova rybníka "Višťanský"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01852
Žadatel:Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč

Název projektu:Rekonstrukce rybníka "Pstruhovec"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01846
Žadatel:Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč

Název projektu:Rekonstrukce mateřské školy v ul. Fibichova
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00745
Žadatel:Statutární město Most

Název projektu:Revitalizace Svatého kopce - podpora biodiverzity
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01470
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Soustava vodních ploch a tůně v Moravči
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01535
Žadatel:Huclová Blanka

Název projektu:Odbahnění a revitalizace návesní nádrže Čeperka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01762
Žadatel:Obec Čeperka

Název projektu:Revitalizace Roštejnského potoka v lokalitě "V Dílech" v k.ú. Třeštice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01539
Žadatel:Gregor Luboš

Název projektu:Obnova rybníka Pecký v k.ú. Kamenná Lhota
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01811
Žadatel:OBEC KAMENNÁ LHOTA

Název projektu:Revitalizační opatření v k.ú.Bezděčín, rybníky Novotných
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00730
Žadatel:Revitalizace rybníků o.p.s.

Název projektu:Korytná
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01477
Žadatel:OBEC KORYTNÁ

Název projektu:Odbahnění a oprava rybníka p.č. 459
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01476
Žadatel:Hájek Jaroslav

Název projektu:Obnova vodních nádrží v k.ú. Heřmanův Městec
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01717
Žadatel:Město Heřmanův Městec

Název projektu:Obnova soustavy Klášterských rybníků
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01735
Žadatel:Město Písek

Název projektu:Odbahnění rybníka p.č. 673/1
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01890
Žadatel:Hájek Jaroslav

Název projektu:Obnova bývalých knížecích sádek "HADRAVY"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01847
Žadatel:Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč

Název projektu:Rekonstrukce rybníka "HLADOV"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01849
Žadatel:Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč

Název projektu:Obnova soustavy retenčních nádrží "Na Americe"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01734
Žadatel:Město Písek

Název projektu:Obnova vodního a mokřadního biotopu "Maliňák"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01658
Žadatel:Obec Nížkov

Název projektu:Revitalizační opatření v lokalitě "VE ŽLABECH" v k.ú. Spělov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00903
Žadatel:Svatek Jan

Název projektu:Březůvky - vodní nádrž Turčín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01669
Žadatel:Turčín Vladimír

Název projektu:Březí - odbahnění rybníků Hálůj, Společňák a Janovský
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01659
Žadatel:Kupský Josef

Název projektu:Odbahnění Návesního rybníka ve Slavičkách
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01266
Žadatel:Obec Slavičky

Název projektu:Obnova vodní nádrže "Pod svatou Annou II." v k.ú. Vyklantice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00709
Žadatel:Bezemek Jiří

Název projektu:Revitalizace lokality "Ve Špačinkách" v k.ú. Častrov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01498
Žadatel:Rukavička Jan

Název projektu:Revitalizace školní zahrady Střední školy stavební v Třebíčí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01544
Žadatel:Střední škola stavební Třebíč

Název projektu:Přírodní památka Byšičky - obnova vodních ploch
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01542
Žadatel:Kinská Bernadeta

Název projektu:Obnova turistické infrastruktury v Národním parku České Švýcarsko
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01294
Žadatel:Správa Národního parku České Švýcarsko

Název projektu:Revitalizační opatření v nivě Únanovky
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00755
Žadatel:Obec Bantice

Název projektu:Rybník Bohumil , k.ú. Lžín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01026
Žadatel:Špulák Zdeněk

Název projektu:Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP-provozní náklady III.etapa (2010-2011)
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/11.10035
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině pro podporu žadatelů o PBO v Prioritní ose 1 a 6
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/11.10019
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Případová studie proveditelnosti pro podoblast podpory 2.1.3.
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/11.09966
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP oblast podpory 1.3 a 6.4 ? II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/11.09930
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Vyhodnocení účinnosti komunikačních aktivit Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím výzkumu veřejného mínění
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/11.09932
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Analýza rozšíření PO2 o možnost podpory zařízení sloužících ke snižování prašnosti z plošných zdrojů
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/11.09931
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Zařízení na čištění a recirkulaci odpadních vod z provozu Betonárky
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09754
Žadatel:Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Název projektu:Vybavení pracoviště pro monitorování rizik chemických látek
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09737
Žadatel:Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

Název projektu:Modernizace tunelové válečkové pece
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09750
Žadatel:Igor Láník - Techservis Boskovice

Název projektu:Zpracování taveniny plněným profilem
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09756
Žadatel:SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Název projektu:PS 0404 Rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijní jímky PS 0404 PARAMO, a.s., HS Kolín
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09762
Žadatel:PARAMO, a.s.

Název projektu:Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09726
Žadatel:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Název projektu:Regionální výukové a expertní centrum REACH a chemické bezpečnosti
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09757
Žadatel:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Název projektu:Rekonstrukce a modernizace čpavkových rozvodů na CKT Gambrinus
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09761
Žadatel:Plzeňský Prazdroj, a. s.

Název projektu:Zlepšení separace nerozpustných látek před vtokem do BČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09760
Žadatel:PAPOS v.o.s.

Název projektu:Vybudování biofiltru ve společnosti Nejdecká česárná vlny, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09755
Žadatel:Nejdecká česárna vlny, a. s.

Název projektu:Modernizace technologie změkčování provozní vody ve společnosti Nová Mosilana, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09751
Žadatel:Nová Mosilana, a.s.

Název projektu:4. stupeň sekundární regenerace - Biocel Paskov a.s.
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09730
Žadatel:Biocel Paskov a.s.

Název projektu:Předčištění průsakových vod ze skládky Šlapanice
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09748
Žadatel:SATESO, s.r.o.

Název projektu:Rekonstrukce odtahové vzduchotechniky a neutralizační stanice pro galvanickou Zn linku
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09752
Žadatel:LAKUM - GALMA a.s.

Název projektu:Výstavba průmyslové čistírny odpadních vod
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09738
Žadatel:VELOSTEEL TRADING, a.s

Název projektu:Rozšíření odstavné čistírny dešťové vody ČOV AKTIBENT SD 10 Kovohuťě Příbram nástupnická, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09747
Žadatel:Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Název projektu:Crash nárazníky
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09736
Žadatel:UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Název projektu:ARATech2013
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09742
Žadatel:ISATech, s.r.o.

Název projektu:Analyzátor emisí N2O ve výrobně kyseliny dusičné
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09744
Žadatel:Synthesia, a.s.

Název projektu:Jednotka strojního odvodnění kalů
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09741
Žadatel:AERO Vodochody a.s.

Název projektu:Modernizace kontinuálního měření emisí zvlášť velkých zdrojů
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09743
Žadatel:Synthesia, a.s.

Název projektu:Pořízení tlakovzdušné flotace pro omezení znečištění odpadních vod
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09735
Žadatel:Amylon, a.s.

Název projektu:Membránová elektrolýza
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09734
Žadatel:SPOLCHEMIE Electrolysis a.s.

Název projektu:Snížení znečištění odpadních vod z provozu zušlechtění přírodních střev a vedlejších jatečních produktů
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09740
Žadatel:BOCA, spol. s r.o.

Název projektu:Omezení enviromentálního rizika v Pardubickém Pivovaru - Renovace chladícího zařízení
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09727
Žadatel:Pardubický pivovar a.s.

Název projektu:Vybudování koncového zařízení pro likvidaci odplynu z nové výroby EDN a z dalších výrob za účelem dosažení emisních limitů platných od roku 2015
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09745
Žadatel:Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Název projektu:Znalostní portál - Chemsat (Vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP v podnicích s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky PZH)
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09732
Žadatel:DEKRA Automobil a.s.

Název projektu:Snížení environmentálního zatížení ve společnosti Gatema s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09758
Žadatel:Gatema s.r.o.

Název projektu:Vybudování centra testování ekoinovativních technologií pro snižování rizik chemických zátěží (EKOTECH ROOM)
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09739
Žadatel:Centrum organické chemie s.r.o.

Název projektu:Snižování emisí v udírnách LIGA, s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/10.09749
Žadatel:LIGA, s.r.o.

Název projektu:Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP - V. etapa - mzdové náklady
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/11.09851
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - Výtlačný řad z prameniště Olomoucká do vodojemu Lány
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/09.05831
Žadatel:Skupinový vodovod Svitavy

Název projektu:Posouzení projektů PO 4 z hlediska dodržení legislativy, zejména zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/11.12148
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Úprava metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 Operačního programu Životní prostředí v souvislosti s oddělitelností/vyjímáním vodohospodářské infrastruktury
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/11.12159
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Metodická příručka Možnosti využití nanoželeza a dalších reduktivních metod při sanacích vážně kontaminovaných lokalit
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/11.12150
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Zpracování metodického postupu na zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích ČR
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/11.12149
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Rekonstrukce - zkapacitnění vodovodního přivaděče pro město Litovel
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/09.06086
Žadatel:Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

Název projektu:Oprava a odbahnění Bránského rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09645
Žadatel:Obec Bohdalín

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka na p.č. 680 v k.ú. Dehtáře
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09646
Žadatel:Obec Dehtáře

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka Na Volých v k.ú. Stehlovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09696
Žadatel:Obec Stehlovice

Název projektu:Revitalizace rybníka "Pivovárek"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09657
Žadatel:OBEC KRALICE NAD OSLAVOU

Název projektu:MVN BOŽKOVY RYBNÍK
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09682
Žadatel:Obec Milavče

Název projektu:Obnova vodních nádrží a navazujících biotopů v k.ú. Jihlávka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09668
Žadatel:OBEC JIHLÁVKA

Název projektu:Oprava Vokačovského rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09672
Žadatel:SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE

Název projektu:Jevišovická přehrada - obnova
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09661
Žadatel:Město Jevišovice

Název projektu:Revitalizace rybníků Velký návesný a Šnorek v Hrachovišti
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09706
Žadatel:Obec Hrachoviště

Název projektu:Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09631
Žadatel:Město Úvaly

Název projektu:Skaštice-vodní a mokřadní plochy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09675
Žadatel:OBEC SKAŠTICE

Název projektu:Odbahnění a úprava rybníka Světec
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09637
Žadatel:Obec Bezvěrov

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka Benýšek
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09678
Žadatel:OBEC RADOSTÍN NAD OSLAVOU

Název projektu:Rybník u obce Veselá.
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09659
Žadatel:Obec Veselá

Název projektu:Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/09.06083
Žadatel:Město Úvaly

Název projektu:Obnova a odbahnění rybníka v Potočné
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09671
Žadatel:Obec Číměř

Název projektu:Šlapanicko-posílení skupinového vodovodu, I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/09.06242
Žadatel:Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

Název projektu:Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09710
Žadatel:Obec Dubany

Název projektu:Biocentrum s vodní plochou v k.ú,. Studenec
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09690
Žadatel:Obec Studenec

Název projektu:Lubná - poldr
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09662
Žadatel:Obec Lubná

Název projektu:Revitalizace malé vodní nádrže v Bukovině u Přelouče
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09705
Žadatel:Obec Bukovina u Přelouče

Název projektu:Zvýšení kapacity vodovodu - Úpravna vody želivka - Ledeč nad Sázavou - Havlíčkův Brod
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/09.06246
Žadatel:Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Název projektu:Rekonstrukce vodní nádrže - Rybník Veselý, k.ú. Trnava
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09688
Žadatel:OBEC TRNAVA

Název projektu:Líšťany - Písek, rekonstrukce rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09649
Žadatel:Obec Líšťany

Název projektu:Revitalizace lokality v Zálesí a obnova malé vodní nádrže
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09699
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Revitalizace lokality "Pod Polomskem"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09663
Žadatel:Obec Kunovice

Název projektu:Oprava a odbahnění obecního rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09683
Žadatel:Obec Hornice

Název projektu:Hvozdná-Suché poldry v lokalitě Hvozdenského potoka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09700
Žadatel:OBEC HVOZDNÁ

Název projektu:Rekonstrukce vodní nádrže, Nová vodní nádrž Kyšice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09691
Žadatel:Obec Kyšice

Název projektu:Revitalizační opatření na soutoku Moravy a Bečvy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09336
Žadatel:Obec Troubky

Název projektu:Dolní Břežany - zlepšení jakosti pitné vody - dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě a VDJ Dolní Břežany
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/09.06081
Žadatel:Obec Dolní Břežany

Název projektu:Revitalizace pramenné oblasti toku Vřesůvka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09673
Žadatel:Obec Vřesovice

Název projektu:Rekonstrukce a odbahnění MVN Mlýnský
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09709
Žadatel:Obec Brloh

Název projektu:Vodní nádrž Střence
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09685
Žadatel:OBEC OKŘEŠICE

Název projektu:Soustava malých vodních nádrží Třemošná - nádrž č. 2 a revitalizace Bílého potoka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09658
Žadatel:Město Třemošná

Název projektu:Revitalizace Podkostelního rybníka v Nezamyslicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09638
Žadatel:Obec Nezamyslice

Název projektu:Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09650
Žadatel:Městys Ostrov u Macochy

Název projektu:Revitalizace rybnika Pod Milinou
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09660
Žadatel:Obec Olešná

Název projektu:Malá vodní nádrž "Propad"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09656
Žadatel:Město Pacov

Název projektu:Odbahnění a úprava vodní nádrže Dolní Šafranice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09654
Žadatel:Město Spálené Poříčí

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka Šejba
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09669
Žadatel:Obec Vojkovice

Název projektu:Příprava souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality v České republice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.1.00/10.09286
Žadatel:Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název projektu:Revitalizace Starého městského rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09687
Žadatel:Město Radnice

Název projektu:Živá Bečva: Koncepce ekologické správy a údržby toku, jeho revitalizace a samovolné renaturalizace řeky Bečvy v ř. km 0 - 42
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09440
Žadatel:Unie pro řeku Moravu

Název projektu:Rekonstrukce vodní nádrže v Dománovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09693
Žadatel:Obec Dománovice

Název projektu:Obnova návesních rybníků v obci Zálší
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09643
Žadatel:Obec Zálší

Název projektu:Odbahnění a oprava přelivu rybníka Hejdov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09712
Žadatel:Městys JINCE

Název projektu:Odbahnění rybníka Prostřední u Libína v k.ú. Libín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09630
Žadatel:Obec Libín

Název projektu:Vlčí Doly - revitalizační rybník a protipovodňová opatření
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09674
Žadatel:Obec Věžky

Název projektu:Rouské - rybník Kadlub, obnova rybníku a tvorba mokřadů
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09647
Žadatel:Obec Rouské

Název projektu:Nečtiny - rekonstrukce rybníka "U chaty"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09644
Žadatel:Obec Nečtiny

Název projektu:Odbahnění a oprava rybníku Přímělkov, p. č. 1, k. ú. Přímělkov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09702
Žadatel:MĚSTO BRTNICE

Název projektu:Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/09.05886
Žadatel:Město Sedlčany

Název projektu:Zkapacitnění výtlačného řadu Skuteč
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/09.06172
Žadatel:Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.

Název projektu:Revitalizace vodní nádrže v Čížkrajicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09689
Žadatel:Obec Čížkrajice

Název projektu:Revitalizace vodních ploch v k.ú. Lochousice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09636
Žadatel:Obec Lochousice

Název projektu:Studie revitalizace řeky Blanice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09557
Žadatel:REVITA CZ o.p.s.

Název projektu:Odbahnění rybníka Velký mazelovský
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09651
Žadatel:Obec Mazelov

Název projektu:Odbahnění a oprava rybníků Adamec a Pánovec
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09652
Žadatel:Město Písek

Název projektu:Poldr Dolní Město
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09634
Žadatel:OBEC DOLNÍ MĚSTO

Název projektu:Malá vodní nádrž Olešnice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09635
Žadatel:OBEC OKROUHLICE

Název projektu:Výstavba rybníku a tůní v k.ú. Bohdalín, p.č. 683/2, 683/8, 681, 599/13, 599/11
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09666
Žadatel:Provital o.s.

Název projektu:Obnova rybníka Silniční
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09717
Žadatel:Město Slavonice

Název projektu:Nesovice: MVN Hrubé Díly
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09628
Žadatel:Obec Nesovice

Název projektu:Obnova rybníka Františák
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09627
Žadatel:Obec Vydří

Název projektu:Revitalizace nivy vodního toku k.ú. Litohoř
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09664
Žadatel:OBEC LITOHOŘ

Název projektu:Rybník Vožehák
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09703
Žadatel:Město Kožlany

Název projektu:Vodní plochy s retenčním účinkem v Drásově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09633
Žadatel:Městys Drásov

Název projektu:Posílení absorpční kapacity PO 2 - analýza národních a krajských koncepcí
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/11.09814
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:POVIS - Povodňový informační systém ČR
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/11.09813
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Podpora povodňové služby
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/11.09812
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Aktualizace a tvorba nových hodnotících kriterií pro prioritní osu 3 Udržitelné využívání zdrojů energie
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/11.09807
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Ostatní platby za provedenou práci v rámci OPŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/11.09803
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:AOPK jako dodavatel hodnocení k projektům PO1 a PO6 v roce 2010
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/11.09798
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Přechod z formaldehydové k plazmové nízkoteplotní sterilizaci
Číslo projektu:CZ.1.02/2.2.00/07.00583
Žadatel:Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Název projektu:Vsetínská nemocnice -omezení VOC pri sterilizaci
Číslo projektu:CZ.1.02/2.2.00/07.00342
Žadatel:Vsetínská nemocnice a.s.

Název projektu:Karlovarská nemocnice-bezpečná sterilizace
Číslo projektu:CZ.1.02/2.2.00/07.00669
Žadatel:Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Název projektu:Komplexní právní poradenství v rámci OPŽP pro období 2010 - 2013.
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/11.09794
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Obnova rybníka v Bylanech
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01967
Žadatel:Město Kutná Hora

Název projektu:Komplexní řešení obnovy městských parků - Husovy sady, Zámecký park
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01865
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Odbahnění rybníků a úprava břehů
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01845
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Park v Rousínově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01908
Žadatel:Město Rousínov

Název projektu:Regenerace příměstských rekreačních lesů v lokalitě Střelnice v Nové Pace - vegetace
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01697
Žadatel:Město Nová Paka

Název projektu:Revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01902
Žadatel:Město Varnsdorf

Název projektu:NATURA 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.1.00/08.00706
Žadatel:Jihomoravský kraj

Název projektu:Optimalizace vodního režimu krajiny
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01715
Žadatel:Prášil Jaroslav

Název projektu:Polatův rybník 2
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00777
Žadatel:Polata Jan

Název projektu:Sanace skalní stěny v lokalitě Brno - Bosonohy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/08.01518
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Oprava a odbahnění Dřešínského rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00708
Žadatel:Dvořáková Jarmila

Název projektu:Revitalizace veřejné zeleně v obci Krátká
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01649
Žadatel:Dohnal Tomáš

Název projektu:odbahnění a opravalesního rybníka na p.č.546 v k.ú. Dubné
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00718
Žadatel:Kümmel Jan

Název projektu:Šmoldus vodní a mokřadní plochy v k.ú. Újezd u Brna
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01519
Žadatel:Město Újezd u Brna

Název projektu:Odbahnění rybníka Horka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01271
Žadatel:Obec Oslavička

Název projektu:Úprava okolí hřbitova v Rousínovci
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01909
Žadatel:Město Rousínov

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka HARUĎÁK
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01814
Žadatel:Karabáček Pavel

Název projektu:Liniová výsadba dřevin
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01783
Žadatel:Město Vizovice

Název projektu:Revitalizace části toku "Vanůvek"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01323
Žadatel:Pittner Martin

Název projektu:naučná stezka Svatý vrch
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01488
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Obnova Komárovského rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01840
Žadatel:Neuman Miroslav

Název projektu:Oprava a odbahnění Nového rybníka, k.ú. Čáslavice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01307
Žadatel:Galeta Jan

Název projektu:Výměna oken a zateplení ZŠ a MŠ Dražovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00781
Žadatel:Obec Dražovice

Název projektu:Zateplení budov mateřských škol v Ratíškovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00902
Žadatel:Obec Ratíškovice

Název projektu:Výstavba retenční nádrže a tůní na parcelách 1054/8, 1054/1, 1054/7 v k.ú. Rohozná u Jihlavy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00906
Žadatel:Ligač Marek

Název projektu:Odbahnění obecního rybníka "Mlýnský"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01938
Žadatel:Obec Smilkov

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníků Uherčice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00720
Žadatel:Obec Uherčice

Název projektu:Cheb - zateplení MŠ Osvobození 67
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01385
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Oprava parku
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01958
Žadatel:OBEC SLAPY

Název projektu:Regenerace základní školy v Otnicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00743
Žadatel:Obec Otnice

Název projektu:Zateplení budovy OA TGM Jindřichův Hradec
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01068
Žadatel:Město Jindřichův Hradec

Název projektu:Realizace úspor energie v Základní škole Kly -Záboří
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01231
Žadatel:Obec Kly

Název projektu:Rybník na p.č. 6 k.ú. Varvažov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01756
Žadatel:Obec Varvažov

Název projektu:Vodní nádrž Hluboké
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00738
Žadatel:Březina Antonín

Název projektu:Retenční nádrž Hladov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00911
Žadatel:Pospíchal Ladislav

Název projektu:Vodní nádrž Okřešice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01560
Žadatel:Prchal Miroslav

Název projektu:VÝSTAVBA MVN v k.ú. Pokřikov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01782
Žadatel:Šmahel Jiří

Název projektu:Revitalizace rybníka p.č. 54/1 na k.ú. Čenkov u Třešti
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01495
Žadatel:Město Třešť

Název projektu:OPŽP Kladno
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01269
Žadatel:Statutární město Kladno

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01233
Žadatel:Liberecký kraj

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy řemesel a služeb, Jablonec n. Nisou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01234
Žadatel:Liberecký kraj

Název projektu:Tepelné izolace školních budov v České Skalici - MŠ Komenského
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01148
Žadatel:Město Česká Skalice

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Střední školy řemesel a služeb Strakonice - domov mládeže a objekt školní jídelny
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01192
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Gymnázia Strakonice - pavilon školní jídelny a pavilon centrálních funkcí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01182
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Středního odborného učiliště Blatná - pavilon učeben a domov mládeže
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01196
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Střední zemědělské školy Písek - budova školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01190
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Střední průmyslové a Vyšší odborné školy Písek - křídlo dílen
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01193
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Gymnázia Soběslav - budova školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01189
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Vyšší odborné školy, Střední školy a Centra odborné přípravy Sezimovo Ústí - domov mládeže a škola, dílny a tělocvična
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01186
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Střední odborné školy veterinární a zemědělské České Budějovice - administrativní budova, tělocvična a jídelna, dílny
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01183
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Trhové Sviny - administrativní budova, budova školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01200
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Střední školy technické a obchodní Dačice - škola, domov mládeže
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01188
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Gymnázia Český Krumlov - objekt školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01198
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy Prachatice - domov mládeže
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01177
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Zateplení a výměna oken ZŠ Slezská, Český Těšín
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00796
Žadatel:Město Český Těšín

Název projektu:Realizace úspor energie na budově školky v obci Křelov - Břuchotín
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01049
Žadatel:Obec Křelov - Břuchotín

Název projektu:Obnovení Horeček - etapa č.1. - Obnovení lesoparku s památníkem na Horečkách
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01830
Žadatel:Obec Trojanovice

Název projektu:Mastník - Revitalizační opatření na levostranném přítoku Rokytné
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01620
Žadatel:Obec Mastník

Název projektu:Rekonstrukce rybníka Vestecký
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01721
Žadatel:OBEC VESTEC

Název projektu:10. ZŠ Náměstí Míru 6, Plzeň - projekt úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00821
Žadatel:Statutární město Plzeň

Název projektu:Výsadba sídelní zeleně MŠ v Nivnici
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01714
Žadatel:Základní škola J. A. Komenského

Název projektu:Ošetření aleje lip
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01790
Žadatel:Obec Petrovičky

Název projektu:Realizace úspor energie v ZŠ ul. Komenského v Bílovci
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00996
Žadatel:Město Bílovec

Název projektu:Energeticka optimalizace budov ZS Malec - I. Etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01094
Žadatel:OBEC MALEČ

Název projektu:Zateplení budovy SŠG AK
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01202
Žadatel:Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

Název projektu:zateplení budovy ZŠ
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01267
Žadatel:Obec Měcholupy

Název projektu:Frymburk - Milná - zdroj vody
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/08.01051
Žadatel:Městys Frymburk

Název projektu:Zatepelní budovy Lidové školy v Ratíškovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00910
Žadatel:Obec Ratíškovice

Název projektu:Revitalizace hřbitova v Dolanech, 1. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01685
Žadatel:Obec Dolany

Název projektu:Rekonstrukce vodní nádrže "Ve Štubiznách" v k.ú. Dolní Cerekev
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00725
Žadatel:Hromada Stanislav

Název projektu:Odbahnění rybníků Mlýnský a Kaprný v Třemošnici.
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01653
Žadatel:Město Třemošnice

Název projektu:Obnova Horního rybníka v obci Doubice za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01918
Žadatel:Obec Doubice

Název projektu:Výstavba rehabilitačního zařízení pro ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené živočichy z volné přírody
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01521
Žadatel:AVES

Název projektu:Energetická optimalizace a zateplení objektů ZŠ Mendelova 550
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00809
Žadatel:Městská část Praha 11

Název projektu:Zateplení objektů ZŠ v Kobeřicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01040
Žadatel:Obec Kobeřice

Název projektu:Výměna oken a zateplení budovy Základní školy Chudenín
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00806
Žadatel:Obec Chudenín

Název projektu:Výsadba zeleně pod hřbitovem a před pálenicí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01796
Žadatel:OBEC BÍLOVICE

Název projektu:Regenerace zeleně centra města Špindlerův Mlýn
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01543
Žadatel:Město Špindlerův Mlýn

Název projektu:Zateplení budovy ZŠ Tyršova v Kuřimi
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00810
Žadatel:Město Kuřim

Název projektu:Zajištění energetických úspor objektů ZŠ Kynšperk nad Ohří
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01425
Žadatel:Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Název projektu:Revitalizace toku v lokalitě Jiřičky
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01813
Žadatel:MĚSTO UHERSKÝ BROD

Název projektu:Rekonstrukce Mlýnského rybníka, včetně bezpečnostního přelivu
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01718
Žadatel:Statutární město Hradec Králové

Název projektu:Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Březolupy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00740
Žadatel:Obec Březolupy

Název projektu:Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01301
Žadatel:Město Příbram

Název projektu:Revitalizace horního toku Jihlávky v lokalitě "U tří hrází"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01660
Žadatel:Městys Stonařov

Název projektu:Naučný areál
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01919
Žadatel:České Švýcarsko o.p.s.

Název projektu:Realizace úspor energie v MŠ ul. Wolkerova v Bílovci
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01009
Žadatel:Město Bílovec

Název projektu:Opatření na úsporu energie Gymnázia Boskovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00778
Žadatel:Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 1

Název projektu:Realizace úspor energií - ZŠ Struhlovsko, Hranice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00979
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Stavebně a tepelně technická opatření pro snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p. 10 Základní škola Městyse Čachrov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00958
Žadatel:Městys Čachrov

Název projektu:Malá vodní nádrž a revitalizace Malonínského potoka v k.ú. Křenov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01712
Žadatel:Nárožný Vítězslav

Název projektu:Obnova alejí ve vybraných lokalitách v Jablonci nad Nisou
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01707
Žadatel:Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektu:Moderní škola
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00826
Žadatel:Obec Chyšky

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníků-Postřekov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01229
Žadatel:Konopík Josef

Název projektu:Realizace energetických úspor na budově ZUŠ v Kláštereci nad Ohří
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01417
Žadatel:Město Klášterec nad Ohří

Název projektu:Realizace energetických úspor MŠ Lesní v Klášterci nad Ohří
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01481
Žadatel:Město Klášterec nad Ohří

Název projektu:Rekonstrukce pláště a zateplení fasády budov školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00808
Žadatel:Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Název projektu:Rybník Chlumany - revitalizace rybníka, rekonstrukce hráze, bezpečnostní přepad
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00800
Žadatel:OBEC CHLUMANY

Název projektu:SVATOSLAV Obnova retenčních prostor za účelem omezení rizika povodní a vodní eroze vybudováním opatření pro snížení rychlosti odtoku z povodí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00719
Žadatel:Obec Svatoslav

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ + MŠ Bolešiny č.p. 83
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00751
Žadatel:Obec Bolešiny

Název projektu:Odbahnění rybníka Michálek v k.ú. Hřebečníky
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01897
Žadatel:Obec Hřebečníky

Název projektu:Zateplení ZŠ Chocerady
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00905
Žadatel:Obec Chocerady

Název projektu:Realizace úspor energie při provozu budovy mateřské školy Rastislavova č.p. 1800
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01082
Žadatel:Město Staré Město

Název projektu:Realizace úspor energie při provozu budovy mateřské školy Za Radnicí č.p. 1823
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01013
Žadatel:Město Staré Město

Název projektu:MŠ Loudů 850, Dobřany - projekt úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00922
Žadatel:Město Dobřany

Název projektu:Realizace úspor energie při provozu budovy mateřské školy Komenského č.p. 1721
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00949
Žadatel:Město Staré Město

Název projektu:Obnova historických vodních nádrží "Pod Hatěmi" v k.ú. Uhelná Příbram
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01453
Žadatel:Merenusová Irena

Název projektu:Zateplení a výměna výplní otvorů v ZŠ Školní 862
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00880
Žadatel:Město Orlová

Název projektu:Výstavba retenční nádrže na toku Střebovka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01676
Žadatel:Kurel Václav

Název projektu:MŠ Bečov - zateplení fasády a výměna oken
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00787
Žadatel:Obec Bečov

Název projektu:Dobřany - vrt VH 07
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/08.01288
Žadatel:Město Dobřany

Název projektu:Úprava vodoteče a okolí mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01643
Žadatel:Město Havlíčkův Brod

Název projektu:Snížení energetické náročnosti budovy ZŠP Letná čp. 236, Mimoň
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01187
Žadatel:Město Mimoň

Název projektu:Obnova biokoridoru na Náměstí práce a regenerace stráně nad ulicí Petra Jilemnického v Adamově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/13.20903
Žadatel:Město Adamov

Název projektu:Mateřská škola Pionýrská v Kopřivnici - energetická opatření
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/14.25239
Žadatel:Město Kopřivnice

Název projektu:Zateplení střední školy Šenvert - Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01427
Žadatel:Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Název projektu:Zateplení Mateřské školy Klášterec nad Orlicí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00816
Žadatel:Obec Klášterec nad Orlicí

Název projektu:Revitalizace náměstí Svobody v Jemnici
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.00749
Žadatel:MĚSTO JEMNICE

Název projektu:Regenerace městského parku na ulici Kavalcova v Bruntále
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01784
Žadatel:Město Bruntál

Název projektu:Základní škola Dětmarovice - zateplení
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00735
Žadatel:Obec Dětmarovice

Název projektu:Wasser I
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01823
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Projekt obnovy krajinných prvků v blízkosti silnic II. a III. třídy a ochrana přírody v jejich okolí na území Pardubického kraje
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01021
Žadatel:Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Název projektu:Obnova krajinných struktur v k.ú. Hněvotín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01695
Žadatel:Obec Hněvotín

Název projektu:Vinohrádky-výsadba dřevin
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01684
Žadatel:Ing. Miroslav Petlák

Název projektu:Česká Kubice - oprava rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01638
Žadatel:Sdružení Na záchranu biosystému Český les

Název projektu:Založení parku v ul. Barvířská ve Varnsdorfu
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01901
Žadatel:MĚSTO VARNSDORF

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ Holýšov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00977
Žadatel:Město Holýšov

Název projektu:Nový Kramolín-oprava rybníka a výstavba tůní
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01675
Žadatel:Obec Nový Kramolín

Název projektu:Snížení energetické náročnosti budov mateřských škol v Chlumci
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01443
Žadatel:Město Chlumec

Název projektu:Wasser II
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01595
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Trmice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01446
Žadatel:Město Trmice

Název projektu:Revitalizace-vodní nádrž "U protržené hráze"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01268
Žadatel:Liškutín Petr

Název projektu:Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ v obci Počenice - Tetětice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01191
Žadatel:Obec Počenice-Tetětice

Název projektu:Revitalizační opatření na Dolním Kokotském rybníku
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00764
Žadatel:statutární město Plzeň

Název projektu:Vodní nádrž Rojetín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01485
Žadatel:OBEC ROJETÍN

Název projektu:Výstavba rybníka Honzík
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01781
Žadatel:Vacek Bohumil

Název projektu:Revitalizace hřbitovní aleje ve Vodňanech
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01636
Žadatel:Město Vodňany

Název projektu:Rybník Zástava - obnova
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01780
Žadatel:OBEC BOHDALEC

Název projektu:Realizace úspor energie na budově Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ, Přerov, Denisova 3
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00975
Žadatel:Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Název projektu:MŠ Družstevní 749, Blovice - projekt úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00985
Žadatel:Město Blovice

Název projektu:Zateplení fasády a výměna oken v objektu ZŠ Ladova
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00995
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Město Bystřice nad Pernštejnem - revitalizace lokality Rácová - 1. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01617
Žadatel:MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Název projektu:Odbahnění rybníka v Petrovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00757
Žadatel:Město Měčín

Název projektu:Realizace úspor energie v MŠ Zámecká a MŠ Spořilov - Jilemnice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00994
Žadatel:Město Jilemnice

Název projektu:Základní škola Jalubí - zateplení budovy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00731
Žadatel:OBEC JALUBÍ

Název projektu:Obnova zámecké zahrady v Habrovanech
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01479
Žadatel:Obec Habrovany

Název projektu:Obnova malé vodní nádrže Kalousy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01551
Žadatel:Krecbach Karel

Název projektu:Rybí přechod Čelákovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01922
Žadatel:RenoEnergie, a.s.

Název projektu:Snížení energetické náročnosti MŠ Dobratice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01069
Žadatel:Obec Dobratice

Název projektu:Realizace energetických úspor na budově ZŠ Glowackého, Praha 8
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01445
Žadatel:Městská část Praha 8

Název projektu:Realizace energetických úspor na budově ZŠ Dolákova, Praha 8
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01448
Žadatel:Městská část Praha 8

Název projektu:Rekonstrukce mateřské školy Albrechtická
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00746
Žadatel:Statutární město Most

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budov - Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9.května 489, budovy základní školy, 9.května 489
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01054
Žadatel:Město Sezimovo Ústí

Název projektu:Úsporná energetická opatření pro objekt Základní školy v Semicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01067
Žadatel:Obec Semice

Název projektu:Zateplení a výměna oken v objektu Základní školy v Kolči
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01413
Žadatel:Obec Koleč

Název projektu:Revitalizace Vinohradského potoka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01807
Žadatel:MĚSTO UHERSKÝ BROD

Název projektu:Vodní nádrž Kristýna
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01881
Žadatel:Novotný Jiří

Název projektu:Základní škola Jižní č.p. 2777, Žatec - zateplení pavilonů, výměna oken a vstupních dveří, st.p.č. 4902, 4903 - Město Žatec
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00795
Žadatel:Město Žatec

Název projektu:Sadové úpravy v okolí sportoviště,zařízení pro děti a biokoridor
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01588
Žadatel:OBEC LUKOV

Název projektu:Regenerace prvků zeleně v obci Mikulovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01880
Žadatel:Obec Mikulovice

Název projektu:Zvýšení retenční schopnosti - odbahnění a oprava rybníka Černá v Pošumaví
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01768
Žadatel:Obec Černá v Pošumaví

Název projektu:Stavební úpravy MŠ Moravská 10, Aš
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01392
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Realizace úspor energie u objektu Bajákova 18
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01024
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:5. MŠ Zelenohorská 25, Plzeň - projekt úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00837
Žadatel:Statutární město Plzeň

Název projektu:63. MŠ Vochovská 25, Plzeň - Křimice - projekt úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00927
Žadatel:Statutární město Plzeň

Název projektu:Veřejná zeleň v Novém Jičíně
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01709
Žadatel:Město Nový Jičín

Název projektu:Rekonstrukce MŠ Opava, Šrámkova za účelem úspor energií
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01061
Žadatel:Statutární město Opava

Název projektu:Revitalizace budovy základní školy Zhoř
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01433
Žadatel:OBEC ZHOŘ

Název projektu:Snížení energetické náročnosti ZŠ ve Studenci
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00763
Žadatel:Obec Studenec

Název projektu:Zateplení budovy mateřské školy v Jalubí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00732
Žadatel:OBEC JALUBÍ

Název projektu:Městský park v Teplicích nad Metují - inventarizace a návrh pěstebních opatření
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01552
Žadatel:Město Teplice nad Metují

Název projektu:Zajištění energetických úspor Základní umělecké školy ve městě Nýřany
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00715
Žadatel:Město Nýřany

Název projektu:Obnova retenčních nádrží Trubiska po povodni 1997
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01565
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Revitalizace Kamenného rybníku
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01920
Žadatel:Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budov - Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9.května 489, budovy mateřské školy, 9.května 600
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00980
Žadatel:MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ

Název projektu:Sadové úpravy v Jevišovce
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01439
Žadatel:OBEC JEVIŠOVKA

Název projektu:Rekonstrukce rybníků v Loděnici
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01806
Žadatel:Obec Holasovice

Název projektu:Regenerace jižní části lázeňského území ve Františkových Lázních - I.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01861
Žadatel:Město Františkovy Lázně

Název projektu:MŠ a ZUŠ Třemošná, Družstevní 750 - projekt úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00797
Žadatel:Město Třemošná

Název projektu:Základní škola Otvovice - zateplení a výměna oken
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01247
Žadatel:Obec Otvovice

Název projektu:Vlkošov 2 - MVN v lokalitě "Pod ovčínem"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01034
Žadatel:Škalda Václav

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budov - Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01055
Žadatel:Město Sezimovo Ústí

Název projektu:Regenerace zeleně historicky významného objektu městského hřbitova Jaroměř
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01789
Žadatel:Město Jaroměř

Název projektu:Vlkošov 3 - MVN v lokalitě "Pod tvrzí"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00867
Žadatel:Škalda Václav

Název projektu:MŠ Rumunská 90, Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01400
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:MŠ Pospíšilovo nám. 1692, Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01388
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:ZŠ Staňkova 128, Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01408
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:oprava a odbahnení rybníka Helník
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01494
Žadatel:Obec Zvěrkovice

Název projektu:Zateplení fasády a výměna oken MŠ Dolní Lutyně
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00762
Žadatel:Obec Dolní Lutyně

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov MŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00964
Žadatel:Město Valašské Meziříčí

Název projektu:Obnova vodní nádrže v k.ú. Spělov, výstavba retenčních nádrží v lokalitě Obora
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00899
Žadatel:Kratochvíl Josef

Název projektu:Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy 2. mateřské školy Písek, Mírové nám.1466
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00775
Žadatel:Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466

Název projektu:Výsadba a obnova remízů, alejí a větrolamů v lázeňské obci Slatinice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01688
Žadatel:Obec Slatinice

Název projektu:Rekonstrukce retenční nádrže Svachov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01736
Žadatel:Kučera Zdeněk

Název projektu:Základní škola Vlčnov- realizace energeticky úsporných opatření
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01472
Žadatel:OBEC VLČNOV

Název projektu:Realizace úspor energie u objektu Na odpoledni 16
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01025
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:Protipovodňové opatření-poldr Zahrádka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00776
Žadatel:Obec Biřkov

Název projektu:Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01053
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01115
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Opatření ke stabilizaci a sanaci sesuvu půdy na ulici Babická ve Šternberku
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/08.01579
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:Malá retenční nádrž
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01681
Žadatel:Obec Činěves

Název projektu:Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01287
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Revitalizace údolní nivy Lipňany
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00758
Žadatel:MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO

Název projektu:Realizace úspor energie na budově ZŠ Velký Újezd
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01008
Žadatel:Městys Velký Újezd

Název projektu:Odbahnění vodní nádrže na pozemku 2695/6 v k. ú. Kamenný Újezd
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00748
Žadatel:Karvánek Milan

Název projektu:Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SŠ Pelhřimov, Domov mládeže a školní jídelna
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01221
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Realizace úspor energie veřejné budovy ZŠ v obci Vrdy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01078
Žadatel:Obec Vrdy

Název projektu:Zprůchodnění Opavice km 27,628-28,009
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01964
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Realizace úspor energie-ZŠ Luhačovice I
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01071
Žadatel:Město Luhačovice

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Nová cesta 268
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00862
Žadatel:Statutární město Zlín

Název projektu:Místní biocentrum "Za Hloučelou"- část východ
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01882
Žadatel:Skřička Jan

Název projektu:ZŠ Březník - úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00999
Žadatel:OBEC BŘEZNÍK

Název projektu:Výsadba aleje Oldřišov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01894
Žadatel:ZO ČSOP Žďársko

Název projektu:Ohnišťovice - čištění rybníka a oprava hráze
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00813
Žadatel:Místní organizace Českého rybářského svazu Poběžovice

Název projektu:Retenční nádrž Skalník
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01449
Žadatel:Kopeček Blahoslav

Název projektu:Úprava hřbitova v Rousínovci
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01911
Žadatel:Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova

Název projektu:Velvary - zateplení MŠ
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01404
Žadatel:Město Velvary

Název projektu:Školní zahrada - oáza rozmanitého života
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01827
Žadatel:Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466

Název projektu:ZŠ Pražská 112, Kožlany - projekt úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00982
Žadatel:Město Kožlany

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budovy MŠ v Huslenkách
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01478
Žadatel:Obec Huslenky

Název projektu:Realizace úspor energie ZŠ Eduarda Nápravníka - Býšť
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00846
Žadatel:Obec Býšť

Název projektu:Zateplení a výměna oken MŠ Světnov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00741
Žadatel:OBEC SVĚTNOV

Název projektu:Snížení energetické náročnosti objektů Mateřské školy a Základní školy, Kyjov, Školní 3208
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01230
Žadatel:Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208

Název projektu:Zateplení budovy ZŠ Hrádek u Rokycan ve vlastnictví města
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00721
Žadatel:Město Hrádek

Název projektu:Rybník "Mezi poli" v k.ú. Svébohy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01730
Žadatel:Zajíček Zdeněk

Název projektu:Projekt úspor energií a využití alternativních zdrojů energie - Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00830
Žadatel:MĚSTO LETOVICE

Název projektu:Revitalizace Hostákovského potoka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00882
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Obnova retenčního prostoru v Hojovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01647
Žadatel:Vaníček Josef

Název projektu:Zateplení objektu mateřské školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00956
Žadatel:Obec Rohovládova Bělá

Název projektu:Zateplení budovy Mateřské školy ve Francově Lhotě
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00801
Žadatel:Obec Francova Lhota

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka v Hostačově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01486
Žadatel:NADACE ARDEA

Název projektu:Realizace úspor energie - Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01334
Žadatel:Pardubický kraj

Název projektu:stavební úpravy a odbahnění vodní nádrže Pazderák
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01492
Žadatel:OBEC DOLNÍ MĚSTO

Název projektu:Realizace energetických úspor ve veřejných budovách v majetku města Bučovice - MŠ Fučíkova 10
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00786
Žadatel:Město Bučovice

Název projektu:Oprava rybníka p.č.319 v k.ú. Zářecká Lhota
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01745
Žadatel:OBEC ZÁŘECKÁ LHOTA

Název projektu:Zateplení fasády a výměna výplní otvorů na budově školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01134
Žadatel:Obec Bernartice

Název projektu:Revitalizační nádrž v Rýmařově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01844
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01603
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Rýmařov - regenerace sídelní zeleně
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01600
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Rekonstrukce Mateřské školy v Dolním Němčí - zlepšení tepelně technických vlastností objektu
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00869
Žadatel:OBEC DOLNÍ NĚMČÍ

Název projektu:Vegetační úpravy v katastru obce Žďár nad Metují
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01858
Žadatel:OBEC ŽĎÁR NAD METUJÍ

Název projektu:Zateplení škol v Rýmařově - ul. 1.máje
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01084
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Rekonstrukce obecních rybníků v obci Nedakonice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01624
Žadatel:Obec Nedakonice

Název projektu:Zvýšení retenční schopnosti krajiny prostřednictvím obnovy soustavy vodních nádrží v Uničově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01940
Žadatel:Město Uničov

Název projektu:ZŠ Lomnice - opatření na úsporu energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00779
Žadatel:Město Lomnice nad Lužnicí

Název projektu:Realizace opatření úspor energie na Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01284
Žadatel:Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm

Název projektu:Obnova mateřské školy Ostrožská Lhota
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01436
Žadatel:OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA

Název projektu:Zateplení a výměna oken - SPŠ MV v Holešově
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01023
Žadatel:Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Název projektu:Výměna oken a zateplení mateřské školy v Mistřicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00727
Žadatel:OBEC MISTŘICE

Název projektu:Výměna oken a rekonstrukce výměníkové stanice včetně rozvodů vytápění v I.ZŠ Nové Město na Mor.
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00825
Žadatel:MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Název projektu:Komplexní úprava zeleně v obci Štěpánkovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01869
Žadatel:Obec Štěpánkovice

Název projektu:Obnova polních cest - Vysoká
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01639
Žadatel:Obec Vysoká

Název projektu:Zateplení Základní školy ve Stráži
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00947
Žadatel:Městys Stráž

Název projektu:Realizace úspor energie - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01336
Žadatel:Pardubický kraj

Název projektu:Realizace úspor energie - Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01337
Žadatel:Pardubický kraj

Název projektu:Výměna výplňových otvorů ZŠ Lukavec
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00753
Žadatel:Městys Lukavec

Název projektu:Revitalizace vodních nádrží - Křižovatka, část Nová Ves
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01716
Žadatel:Obec Křižovatka

Název projektu:Regenerace zeleně v Obci Dolní Žandov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01770
Žadatel:Obec Dolní Žandov

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka p.č.72/1 v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01843
Žadatel:Borovský Josef

Název projektu:Rekonstrukce retenční nádrže U Ručiček
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00860
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Realizace úspor energie Masarykova základní a mateřská škola Kunvald
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00833
Žadatel:OBEC KUNVALD

Název projektu:Revitalizační opatření na Bolíkovském potoce
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01594
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Zprůtočnění náhonu a revitalizace údolní nivy v Přibyslavi
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00943
Žadatel:Město Přibyslav

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Mateřská školka II, č.p. 193, Červená Voda
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00914
Žadatel:Obec Červená Voda

Název projektu:Snížení energetické náročnosti Mateřská školka III, č.p. 89, Červená Voda
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00858
Žadatel:Obec Červená Voda

Název projektu:Realizace energetických úspor na SOŠ a SOU, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00780
Žadatel:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Název projektu:Stavební úpravy pro úspory energie ZŠ a MŠ Jince
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00896
Žadatel:Městys Jince

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budovy ZŠ Lipanská, Kolín
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00843
Žadatel:Město Kolín

Název projektu:Regenerace významných stromořadí v obci Bystrovany
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01693
Žadatel:Obec Bystrovany

Název projektu:Vodní nádrž Roupov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00760
Žadatel:Vacík Václav

Název projektu:Stavební úpravy základní školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00842
Žadatel:OBEC STAROVIČKY

Název projektu:Realizace úspor energie - Integrovaná střední škola Moravská Třebová
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01343
Žadatel:PARDUBICKÝ KRAJ

Název projektu:Energeticky úsporná opatření na ZŠ Jana Železného, Sídl. svobody, Prostějov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01038
Žadatel:Statutární město Prostějov

Název projektu:ZŠ a MŠ Dolní Bělá - projekt úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00925
Žadatel:Obec Dolní Bělá

Název projektu:Ošetření stromů-VKP hřbitov Vraclav
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01633
Žadatel:OBEC VRACLAV

Název projektu:Rekonstrukce Kartouzského rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01569
Žadatel:OBEC SEDLEC

Název projektu:Energeticky úsporná opatření - ZŠ Hluk
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01265
Žadatel:MĚSTO HLUK

Název projektu:Revitalizace rybníka Návesník v Lešanech přírodě blízkým způsobem
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01753
Žadatel:Obec Lešany

Název projektu:Realizace úspor energie - Střední zemědělská škola Lanškroun
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01348
Žadatel:PARDUBICKÝ KRAJ

Název projektu:Realizace úspor energie - Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01349
Žadatel:Pardubický kraj

Název projektu:Zateplení obvodového pláště a výměna výplně otvorů základní školy Zátor
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01113
Žadatel:Obec Zátor

Název projektu:Odbahnění a oprava Dolního a Horního Boudského rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01769
Žadatel:Vokatý Milan

Název projektu:Zateplení mateřské školky Břasy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00952
Žadatel:Obec Břasy

Název projektu:Výstavba vodní nádrže "Dolní" na p.č. 166, 168/1, kat.území Dudín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01549
Žadatel:Matějka Miloslav

Název projektu:Výstavba vodní nádrže "Prostřední" na p.č. 166, 168/1, kat.území Dudín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01573
Žadatel:Matějka Miloslav

Název projektu:Realizace úspor energie v ZŠ Řepiště
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00850
Žadatel:Obec Řepiště

Název projektu:Výstavba vodní nádrže "Horní" na p.č. 166, 168/1, kat.území Dudín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01612
Žadatel:Matějka Miloslav

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka v obci Knyk
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01778
Žadatel:OBEC KNYK

Název projektu:Mateřská škola Desná - zateplení a výměna oken
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01261
Žadatel:Město Desná

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka Dubinka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01497
Žadatel:Kuštová Hana

Název projektu:Odbahnění a oprava rybníka Pohodnice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01804
Žadatel:Poslušný Ján

Název projektu:Malá vodní nádrž Hlásná
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01640
Žadatel:Urbanec Roman

Název projektu:Komponovaný parkový areál "Náš svět-Pržno"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01606
Žadatel:Náš svět, příspěvková organizace

Název projektu:Obnova rybníka Podbošovský
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01538
Žadatel:Zdražil František

Název projektu:Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy II. stupně na ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, Šobrova 2070
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00784
Žadatel:Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Název projektu:Výstavba dvou retenčních nádrží na parcelách 2743, 2726 v k.ú. Dolní Cerekev
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00736
Žadatel:Zeman Martin

Název projektu:Úprava a odbahnění rybníku Pazderna I
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01761
Žadatel:Obec Králova Lhota

Název projektu:Lechovice oprava a odbahnění rybníku
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01591
Žadatel:Obec Lechovice

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka Kožichovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01648
Žadatel:Obec Kožichovice

Název projektu:Odbahnění rybníku Machoťák ve Štokách
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01798
Žadatel:Městys Štoky

Název projektu:Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště Pardubice (I. etapa I. části)
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01650
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:Zateplení stropu druhého podlaží a výměna oken v objektu Základní školy v Senomatech
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01110
Žadatel:Městys Senomaty

Název projektu:Nové Strašecí - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01011
Žadatel:Město Nové Strašecí

Název projektu:Realizace úspor energie - Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01350
Žadatel:PARDUBICKÝ KRAJ

Název projektu:Ošetření stromořadí - významný krajinný prvek Císařská alej v Jáchymově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01859
Žadatel:Město Jáchymov

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ Lány
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01063
Žadatel:Obec Lány

Název projektu:Obnova rybníka Jedlany
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01841
Žadatel:"Obnova biotopu rybníků v Čechách a na Moravě, o.p.s."

Název projektu:Rekonstrukce dětského hřiště při mateřských školách
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01102
Žadatel:Statutární město Plzeň

Název projektu:ZŠ Gen. Píky 13A - rekonstrukce pavilonu E
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01109
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Vidče
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01079
Žadatel:Obec Vidče

Název projektu:Zlepšení tepelných vlastností objektu MŠ Palackého v Bystřici pod Hostýnem
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01249
Žadatel:MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Název projektu:Plzeň - ul. Zábělská - MAT - krajinářké úpravy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.00766
Žadatel:statutární město Plzeň

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností školních budov - Mateřská škola J. Jabůrkové, Otrokovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01283
Žadatel:Město Otrokovice

Název projektu:Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.02/6.1.00/08.01515
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Revitalizace lipové aleje v obci Hrušová
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01679
Žadatel:Obec Hrušová

Název projektu:Izolační zeleň Brno- Černovice, k. ú. Černovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01516
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Zahrada u Městského kulturního centra ve Fulneku
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01728
Žadatel:Město Fulnek

Název projektu:Revitalizační opatření v k.ú. Nový Malín - Poldr č.6
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01886
Žadatel:Obec Nový Malín

Název projektu:Realizace úspor energie - Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01353
Žadatel:PARDUBICKÝ KRAJ

Název projektu:Výměna oken, dveří a zateplení budovy MŠ Nová Bystřice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00974
Žadatel:Město Nová Bystřice

Název projektu:Rašovice-vodní a mokřadní biotop
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01442
Žadatel:Obec Rašovice

Název projektu:Parkové plochy mezi zámkem a kostelem v Tatenicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01626
Žadatel:OBEC TATENICE

Název projektu:Obnova malých vodních nádrží Střítež
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01799
Žadatel:Město Trutnov

Název projektu:Stavební úpravy pro úsporu energie mateřské školky, Nový Malín č.p. 503
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00845
Žadatel:Obec Nový Malín

Název projektu:Velká Hleďsebe - zakládání a obnova krajinných prvků
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01835
Žadatel:Obec Velká Hleďsebe

Název projektu:Obnova zeleně pro krajinu
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01826
Žadatel:Obec Bernartice

Název projektu:Regenerace sídlištní zeleně - Jince
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01927
Žadatel:Městys Jince

Název projektu:Výsadba zeleně na veřejných prostranství
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01863
Žadatel:Obec Velké Popovice

Název projektu:Zateplení a výměna oken, ZŠ Aléská, Bílina
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01496
Žadatel:MĚSTO BÍLINA

Název projektu:Zateplení objektů mateřských škol v Bolaticích a v Borové
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01030
Žadatel:Obec Bolatice

Název projektu:Snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova, Jihlava
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01204
Žadatel:Statutární město Jihlava

Název projektu:Odbahnění rybníka a oprava výpustného zařízení
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00739
Žadatel:Burda František

Název projektu:Zateplení škol v Rýmařově - ul. Revoluční 30
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01083
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Zateplení škol v Rýmařově - ul. Jelínkova 3
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01080
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Výstavba rybníka" Pod Chmelencem" k.ú. Kamenice u Jihlavy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01873
Žadatel:Horký František

Název projektu:Zlepšení tepelných vlastností budovy ZŠ prof. J. Brože ve Vlachově Březí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00939
Žadatel:Město Vlachovo Březí

Název projektu:Odbahnění a rekonstrukce Červeného rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00908
Žadatel:Linea verde o.p.s.

Název projektu:Mlýnský rybník v Suchomastech - obnova retenčního prostoru
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01719
Žadatel:Obec Suchomasty

Název projektu:Zateplení a výměna oken objektu ZŠ Za Chlumem v Bílině
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00970
Žadatel:MĚSTO BÍLINA

Název projektu:Průzkum pozůstatků hornické činnosti v lokalitě Vinný vrch ve Šternberku
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/08.01580
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:Odbahnění a oprava rybníka Opatůvka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01704
Žadatel:Město Třebíč

Název projektu:MŠ Kostelec na Hané - revitalizace objektu
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00881
Žadatel:MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ

Název projektu:Úsporná energetická opatření Gymnazia v Ostravě Hrabůvce
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01130
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Mělník - rekonstrukce stromořadí ul. 17. listopadu
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01948
Žadatel:Město Mělník

Název projektu:Výsadba stromořadí ul. Sportovní
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01949
Žadatel:Město Mělník

Název projektu:Obnova veřejné zeleně Nebužely
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01942
Žadatel:Obec Nebužely

Název projektu:Obnova zámeckého parku v Bzenci
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01607
Žadatel:Město BZENEC

Název projektu:Základní škola Březnice - zateplení
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01205
Žadatel:OBEC Březnice

Název projektu:Alej podél komunikace I/35
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01792
Žadatel:Obec Dolní Bečva

Název projektu:Zateplení budov SUPŠ HNN
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00940
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Zateplení objektu Mateřské školy Obrnice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01447
Žadatel:Obec Obrnice

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Mateřské školy Mezivrší, Praha 4
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01289
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Jílovská, Praha 4
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01304
Žadatel:Městská část Praha 4

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Mateřské školy Sedlčanská, Praha 4
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01215
Žadatel:Městská část Praha 4

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Mateřské školy Matěchova, Praha 4
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01306
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Mateřské školy Jihozápadní, Praha 4
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01295
Žadatel:Městská část Praha 4

Název projektu:Mateřská škola Kardašova Řečice-zateplení
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00879
Žadatel:Město Kardašova Řečice

Název projektu:Revitalizace krajiny zájmového území Řepín-Živonín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01959
Žadatel:Obec Řepín

Název projektu:Velká Hleďsebe - zakládání a doplnění významné sídelní zeleně
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01842
Žadatel:Obec Velká Hleďsebe

Název projektu:Výstavba retenční nádrže Košťany I. v k.ú. Dálčice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01406
Žadatel:Picek Vladan

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00969
Žadatel:Město KYJOV

Název projektu:Zámek Potštejn
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01815
Žadatel:Nováčková Lenka

Název projektu:Zateplení a regulace vytápění ZŠ Velké Březno
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00767
Žadatel:Obec Velké Březno

Název projektu:Bohdalicko I
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01528
Žadatel:Obec Bohdalice-Pavlovice

Název projektu:Zateplení budov MŠ Dolany čp. 1
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00948
Žadatel:Obec Dolany

Název projektu:Zateplení budov ZŠ Dolany čp. 34
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00921
Žadatel:Obec Dolany

Název projektu:Rekonstrukce naučné stezka Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01671
Žadatel:Jizersko - ještědský horský spolek

Název projektu:Energetické úspory Mateřské školy v Ohrozimi
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00874
Žadatel:OBEC OHROZIM

Název projektu:STAVEBNÍ ÚPRAVY- ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ŠVERMOVA 4
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00886
Žadatel:Město Žďár nad Sázavou

Název projektu:Votice - zateplení budovy mateřské školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01135
Žadatel:Město Votice

Název projektu:Obnova retenčního prostoru a tůně - rybník PŘEDEHŘÍVÁK
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01724
Žadatel:MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Název projektu:Projekt rekonstrukce budov základních škol v majetku města Bojkovice do nízkoenergetického standardu
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01483
Žadatel:Město Bojkovice

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budovy MŠ v obci Kouty
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00887
Žadatel:OBEC KOUTY

Název projektu:Realizace úspor energie při provozu budovy základní školy č.p. 1720
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01104
Žadatel:Město Staré Město

Název projektu:Zateplení ZŠ a MŠ Kojetice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00913
Žadatel:OBEC KOJETICE

Název projektu:Zateplení a výměna oken objektu MŠ Žižkovo údolí v Bílině
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00983
Žadatel:MĚSTO BÍLINA

Název projektu:Výstavba vodní nádrže v k.ú. Věžnice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01864
Žadatel:Zejda Miroslav

Název projektu:Realizace komplexních pozemkových úprav a výsadba interakčních prvků lokálního ÚSES v k.ú. Markvartice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01548
Žadatel:OBEC MARKVARTICE

Název projektu:Rekonstrukce budovy ZŠ Košťálov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00935
Žadatel:Obec Košťálov

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Grünwaldova, České Budějovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01088
Žadatel:Statutární město České Budějovice

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova, České Budějovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01137
Žadatel:Statutární město České Budějovice

Název projektu:Farský rybník
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01696
Žadatel:Město Nová Paka

Název projektu:Snížení energetické náročnosti - základní škola v Němčicích nad Hanou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01035
Žadatel:Město Němčice nad Hanou

Název projektu:Realizace úspor energie - ZŠ Město Albrechtice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00848
Žadatel:Město Město Albrechtice

Název projektu:Zateplení základní školy Jáchymov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01524
Žadatel:Město Jáchymov

Název projektu:Základní škola - Osek nad Bečvou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01070
Žadatel:Obec Osek nad Bečvou

Název projektu:ZŠ Třinec Podlesí - rekonstrukce pavilonu II (MŠ) a stavební úpravy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01119
Žadatel:Město Třinec

Název projektu:Zateplení mateřské školy Újezd
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00868
Žadatel:Obec Újezd

Název projektu:MŠ Slezská č. 778, Třinec - oprava fasád a lodžií
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01007
Žadatel:Město Třinec

Název projektu:Úspory energie ve školních budovách - ZŠ a MŠ Jana Čapka 2555
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01000
Žadatel:Statutární město Frýdek-Místek

Název projektu:Rekonstrukce zeleně na hřbitově a u pomníku padlých v obci Lačnov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01802
Žadatel:Obec Lačnov

Název projektu:Obnova zeleně I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01645
Žadatel:Obec Újezd

Název projektu:Obnova vodohospodářské funkce rybniční soustavy v k.ú. Brzotice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01635
Žadatel:Obec Loket

Název projektu:Mateřská škola Bezdružice, Fučíkova 249 - projekt úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00944
Žadatel:Město Bezdružice

Název projektu:Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina
Číslo projektu:CZ.1.02/6.1.00/08.01532
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Energetické úspory ve Střední odborné škole chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě - Zábřehu
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01150
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Stavební úpravy MŠ Mokřiny 116
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01395
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01136
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:ZUŠ Kralovice, Manětínská 395 - projekt úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00981
Žadatel:Město Kralovice

Název projektu:Tvorba regionální semenné směsi a podpora biodiverzity luk v CHKO Litovelské Pomoraví
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01950
Žadatel:SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Název projektu:Energetické úspory ve Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01138
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Obnova historických alejí a rondelů v barokní zahradě v Miloticích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01906
Žadatel:Národní památkový ústav

Název projektu:Revitalizace " Vilímečského rybníka" , k.ú. Dolní Vilímeč
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01705
Žadatel:OBEC DOLNÍ VILÍMEČ

Název projektu:Mateřská škola - zateplení areálu
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00815
Žadatel:Město Strážov

Název projektu:Stavební úpravy MŠ Neumannova 2560, Aš
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01389
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Založení dubové aleje v lokalitě Strážov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01667
Žadatel:Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Název projektu:5.ZŠ Kadaň zateplení.
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00747
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Zeleň v obci Přišimasy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01966
Žadatel:Obec Přišimasy

Název projektu:Energetické úspory ve Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01140
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Energetické úspory v Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01144
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - realizace úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01260
Žadatel:MĚSTO UHERSKÝ BROD

Název projektu:Energetické úspory ve Střední škole společného stravování v Ostravě-Hrabůvce
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01145
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Mateřská školka a tělocvična - Tupesy, projekt pro úsporu energií
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00818
Žadatel:Obec Tupesy

Název projektu:Drahkov - Chocenický Újezd - obnova náhonu
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01530
Žadatel:Fenclová Jana

Název projektu:Jakubov p.p.č. 475/1 - odbahnění a oprava umělé vodní nádrže
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01737
Žadatel:Fajkoš Alfréd

Název projektu:KPÚ Čechyně, Biocentrum Pod Dlouhým Revitalizace SO2
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01237
Žadatel:Ševčík Zdeněk

Název projektu:Prostor pro přírodu - Manner
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01523
Žadatel:Manner, občanské sdružení

Název projektu:Lesopark Komořany
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01589
Žadatel:Obec Komořany

Název projektu:Zateplení ZUŠ Masarykova 717, Ostrov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01458
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Biocentrum Nové Hájky
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01557
Žadatel:Myslivecké sdružení Komořany, o.s.

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budovy ZŠ Rajnochovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00915
Žadatel:OBEC RAJNOCHOVICE

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Poláčkova, Praha 4
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01308
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Název projektu:ZŠ Pardubice, Npr. Eliáše 344
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01141
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:ZŠ Pardubice, Benešovo nám. 590
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01164
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:Posílení biodiverzity v sídelních biotopech města Krásná Lípa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01690
Žadatel:MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

Název projektu:Obnova rybníka na parcele 645/1 v k.ú. Heřmanice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01663
Žadatel:Pozemský Zdeněk

Název projektu:Jihlava-Pančava: Horní nádrž "Mezi rybníky"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01652
Žadatel:Držmíšek Daniel

Název projektu:Sedliste-regenerace urbanizované krajiny, 1.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01766
Žadatel:Obec Sedliště

Název projektu:Revitalizační opatření v k.ú.LHOTKA u Žďáru
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01828
Žadatel:Brychta Jan

Název projektu:Výsadba zeleně na dětském hřišti v Rýmařově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01601
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností školičky - přístavby Základní školy Slatiňany
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01281
Žadatel:Město Slatiňany

Název projektu:Zateplení MŠ Břetislavova Břeclav
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01333
Žadatel:MĚSTO BŘECLAV

Název projektu:Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti čp. 602 a čp. 706, Cihelní ul., Benešov nad Ploučnicí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00919
Žadatel:Město Benešov nad Ploučnicí

Název projektu:Zateplení základní školy v Košťanech
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00853
Žadatel:MĚSTO KOŠŤANY

Název projektu:Energetické úspory ZŠ Hanušovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00856
Žadatel:Město Hanušovice

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01241
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00997
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Obnova borovic na Vratislavově nám. v Novém Městě na Moravě
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01726
Žadatel:MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01279
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ, Praha 13, Janského 2189
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01149
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Odbahnění rybníka Muchkovic
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01550
Žadatel:Město Strážov

Název projektu:Zateplení fasády - ZŠ T. G. Masaryka Blatná
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00936
Žadatel:Město Blatná

Název projektu:Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Sluneční v Šumperku
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00961
Žadatel:Město Šumperk

Název projektu:Regenerace zeleně obce Vranovice - Kelčice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01694
Žadatel:OBEC VRANOVICE-KELČICE

Název projektu:Odbahnění Lukavického rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01547
Žadatel:Město Strážov

Název projektu:Rybník na Oltyňském potoce
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01634
Žadatel:"Obnova biotopu rybníků v Čechách a na Moravě, o.p.s."

Název projektu:Zateplení komplexu školních budov, včetně výměny oken
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01438
Žadatel:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19

Název projektu:ZŠ kouřim čp. 626 - úspory energií - zateplení objektu
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01218
Žadatel:Město Kouřim

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ, Praha 13, Klausova 2450
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01212
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Revitalizace sídelní zeleně v obci Hlušovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01888
Žadatel:Obec Hlušovice

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01258
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Zateplení budov ZŠ L. Svobody, Rudíkov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01378
Žadatel:Obec Rudíkov

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01228
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01285
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Zateplení objektu MŠ, Praha 13, Běhounkova 2300
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01246
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Úsporná opatření ke snížení energetické náročnosti v budově MŠ ve Stříteži nad Bečvou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00823
Žadatel:Obec Střítež nad Bečvou

Název projektu:Zateplení objektu MŠ ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01225
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ Dalovice, U Potoka 120+140, p.p.č. 251+250, k.ú. Dalovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01505
Žadatel:Obec Dalovice

Název projektu:Zateplení objektu MŠ ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01214
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Zateplení objektu MŠ, Praha 13, Husníkova 2076
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01208
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Zateplení budovy ZŠ a MŠ Kladeruby
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01310
Žadatel:Obec Kladeruby

Název projektu:Zateplení objektu MŠ POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01181
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Zateplení objektu SOŠ a SOU Praha Čakovice (Ke Stadionu)
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01105
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Zateplení objektu SPŠ stavební (Dušní)
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01328
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Realizace úspor energie v základní škole a mateřské škole Lázně Kynžvart
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01422
Žadatel:Město Lázně Kynžvart

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ pro zrakově postižené (Náměstí Míru)
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01124
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Zateplení objektu SOU služeb (Novovysočanská)
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01366
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Zateplení objektu Smíchovské SPŠ (Preslova)
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01367
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Zateplení objektu SOŠ a SOU Hostivař (Weilova)
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01118
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Zateplení objektu ZUŠ Praha 8 (Klapkova)
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01097
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Zateplení objektu MŠ BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01219
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Vlkoš protierozní opatření v povodí "Hruškovice"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01599
Žadatel:Obec Vlkoš

Název projektu:Zateplení objektu MŠ BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01290
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:MVN Březka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01883
Žadatel:Bureš Ladislav

Název projektu:Rybí přechod Nezabudice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01527
Žadatel:MVE NEZABUDICE s.r.o.

Název projektu:Výstavba malé vodní nádrže v k.ú. Lovětín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01713
Žadatel:Bártů Jaroslav

Název projektu:Zateplení objektu Soukromé MŠ Korálek, Klausova 2448
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01293
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Název projektu:Cheb - zateplení MŠ 26. dubna 39
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01384
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Základní školy v Libčicích nad Vltavou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01410
Žadatel:Město Libčice nad Vltavou

Název projektu:PODHÁJSKÝ RYBNÍK - odbahnění a rekonstrukce
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01877
Žadatel:Město Blatná

Název projektu:Cheb - zateplení MŠ Malé nám. 2
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01377
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Zateplení ZŠ v obci Ludgeřovice.
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01081
Žadatel:Obec Ludgeřovice

Název projektu:Sběrná nádrž povrchových vod v k.ú. Veselá
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01510
Žadatel:Mlýnek Milan

Název projektu:Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Husova ve Frýdlantě
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01116
Žadatel:MĚSTO FRÝDLANT

Název projektu:Zateplení a výměna oken a vstupních dveří MŠ Žichovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00942
Žadatel:Obec Žichovice

Název projektu:Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 1640-1641 Turnov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01223
Žadatel:MĚSTO TURNOV

Název projektu:Zateplení areálu školy v přírodě - ŽIHLE
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01072
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Realizace úspor energie - Střední škola automobilní Holice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01355
Žadatel:Pardubický kraj

Název projektu:Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01357
Žadatel:PARDUBICKÝ KRAJ

Název projektu:Stavební úpravy MŠ Čejkovice - zateplení obvodového pláště
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01440
Žadatel:Obec ČEJKOVICE

Název projektu:Realizace úspor energie - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01358
Žadatel:PARDUBICKÝ KRAJ

Název projektu:Zakládání a obnova krajinných prvků v lokalitě Lipky v Telči
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01891
Žadatel:MĚSTO TELČ

Název projektu:Lokalita Obelisk, podpora biodiverzity
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01933
Žadatel:Fabičovic František

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Mateřské školy v Libčicích nad Vltavou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01407
Žadatel:Město Libčice nad Vltavou

Název projektu:Zateplení mateřské školy Toužim
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01514
Žadatel:Město Toužim

Název projektu:Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Vnorovy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01312
Žadatel:Obec VNOROVY

Název projektu:Zateplení budovy ZŠ a MŠ Horní Počaply
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01270
Žadatel:Obec Horní Počaply

Název projektu:Stavební úpravy ZŠ Mikulčice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01317
Žadatel:Obec MIKULČICE

Název projektu:Stavební úpravy Základní školy a Mateřské školy Nechvalín
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01421
Žadatel:Obec Nechvalín

Název projektu:Zateplení objektu MŠ Dalovice, Májová 196/1, p.p.č. 71, k.ú. Dalovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01508
Žadatel:Obec Dalovice

Název projektu:Zateplení základní školy Toužim
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01517
Žadatel:Město Toužim

Název projektu:Zateplení budov ZŠ v obci Březno u Mladé Boleslavi
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01344
Žadatel:Městys Březno

Název projektu:Revitalizace rybnika v k.ú. Štiřín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01961
Žadatel:Pařízek Antonín

Název projektu:Záchrana vegetačních prvků v parku zámku Valeč
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01774
Žadatel:Národní památkový ústav

Název projektu:Úspory energie při provozu Mateřské školy Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01074
Žadatel:Město Uherské Hradiště

Název projektu:Oprava retenční nádrže - U Říhů
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01739
Žadatel:Obec Nebřehovice

Název projektu:Obnova a rozšíření ploch veřejné zeleně v obci Šestajovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01941
Žadatel:OBEC ŠESTAJOVICE

Název projektu:Regenerace mokřadu Trkmanec - Rybníčky.
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01526
Žadatel:OBEC RAKVICE

Název projektu:Stavební úpravy pro úsporu energií ZŠ a MŠ Komenského, Nýrsko
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01274
Žadatel:Město Nýrsko

Název projektu:Hostouň MŠ-zateplení objektu a výměna oken
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00807
Žadatel:Město Hostouň

Název projektu:Regenerace zeleně obce Drmoul
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01819
Žadatel:Obec Drmoul

Název projektu:Zateplení objektu MŠ Lidická, Lidická 688, Vysoké Mýto
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01360
Žadatel:Město Vysoké Mýto

Název projektu:Zateplení objektu MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397/II, Vysoké Mýto
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01361
Žadatel:Město Vysoké Mýto

Název projektu:Zateplení objektu MŠ Slunečná, Slunečná 220, Vysoké Mýto
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01362
Žadatel:Město Vysoké Mýto

Název projektu:Zateplení objektu MŠ Kamarádi, Žerotínova 60, Vysoké Mýto
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01363
Žadatel:Město Vysoké Mýto

Název projektu:Energetické úspory ZŠ Krumsín
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01019
Žadatel:OBEC KRUMSÍN

Název projektu:Snížování energetické náročnosti objektu MŠ Čtyřlístek
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00883
Žadatel:Obec Novosedlice

Název projektu:6.5 TJ Sokol Sedlčany - sadovnické úpravy v areálu
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01963
Žadatel:Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany

Název projektu:Zlepšování stavu přírody a krajiny
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.00938
Žadatel:VÁCLAV OPATRNÝ

Název projektu:Odbahnění Moštěnického rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01787
Žadatel:Obec Horní Moštěnice

Název projektu:Rekonstrukce s opravou retenční nádrže "Za kravínem"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01747
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Úspory energie při provozu Základní školy Pivovarská 200 a Pivovarská 359, Uherské Hradiště - Jarošov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01303
Žadatel:Město Uherské Hradiště

Název projektu:Zateplování a úspory energií v budovách mateřských škol Pod Svahy 1006 a Štěpnická 1111 Uherské Hradiště
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01463
Žadatel:Město Uherské Hradiště

Název projektu:Výsadba prvků ÚSES v obci Tučín - lokální biocentrum LBC 10/46d a lokální biokoridor LBK 15/46
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01776
Žadatel:Obec Tučín

Název projektu:Ekologizace energetických systémů školských objektů v majetku Jihočeského kraje - SŠ Vimperk
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01085
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Odbahnění rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01608
Žadatel:Obec Soběšovice

Název projektu:Zelená Libina
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01943
Žadatel:Obec Libina

Název projektu:Zateplení ZŠ a MŠ Besednice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01286
Žadatel:Městys Besednice

Název projektu:Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ a MŠ Újezd snížením energetických ztrát
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00859
Žadatel:Obec Újezd

Název projektu:Tepelné izolace školních budov v České Skalici - MŠ B. Němcové
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01158
Žadatel:MĚSTO ČESKÁ SKALICE

Název projektu:Tepelné izolace školních budov v České Skalici - ZŠ Lidická
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01155
Žadatel:MĚSTO ČESKÁ SKALICE

Název projektu:ZŠ Újezdec - realizace úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01152
Žadatel:MĚSTO UHERSKÝ BROD

Název projektu:Projekt rekonstrukce MŠ Bojkovice do nízkoenergetického standardu
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01489
Žadatel:Město Bojkovice

Název projektu:Obecní rybník Heršpice - odstranění havarijního stavu
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01689
Žadatel:Obec Heršpice

Název projektu:Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu Základní školy Bezdrevská
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01132
Žadatel:Statutární město České Budějovice

Název projektu:Zateplení objektu ZŠ
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01086
Žadatel:Obec Dětřichov nad Bystřicí

Název projektu:Úspory energií v ZŠ Bořetice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01245
Žadatel:Obec Bořetice

Název projektu:Rybník "Na Rybníčkách" - revitalizační opatření.
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01833
Žadatel:Šofr Luděk

Název projektu:Výstavba retenční nádrže v k.ú. Kejžlice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01655
Žadatel:Vacek Tomáš

Název projektu:MŠ Stromovka - realizace úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01173
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název projektu:MŠ Jablůňka - realizace úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01172
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název projektu:MŠ Motýlek - realizace úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01171
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název projektu:Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Bystřici - komplexní zateplení
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01043
Žadatel:Obec Bystřice

Název projektu:MŠ Sluníčko - realizace úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01167
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název projektu:MŠ Malínek - realizace úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01161
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název projektu:Odbahnění a oprava rybníka pozemek p.č. 1230 k.ú. Zbilidy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01749
Žadatel:Zápotočný Štěpán

Název projektu:Odbahnění a oprava rybníka pozemek p.č. 1304 k.ú. Hubenov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01746
Žadatel:Veselý Josef

Název projektu:Integrovaný projekt v oblasti realizace úspor energií a obnovitelných zdrojů na objektech města Rychnova nad Kněžnou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01127
Žadatel:Město Rychnov nad Kněžnou

Název projektu:Vodni a mokřadní biotop u Božického potoka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01459
Žadatel:Obec Božice

Název projektu:Úspory energií v obci Podomí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00884
Žadatel:Obec Podomí

Název projektu:Realizace energetických úspor v mateřské škole ul. Terezínská.
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01461
Žadatel:Město Lovosice

Název projektu:Zateplení školy v majetku města Třebíč - ZŠ Václavské náměstí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01430
Žadatel:Město Třebíč

Název projektu:Revitalizace dolní části vodního toku Gurňák v Rychvaldě
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01803
Žadatel:Město Rychvald

Název projektu:Výměna otvorových výplní a zateplení budovy ZŠ Bílý Potok
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01179
Žadatel:Obec Bílý Potok

Název projektu:Realizace opatření úspor energie na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01300
Žadatel:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Název projektu:Dosažení druhové a prostorové skladby porostů odpovídající místním přírodním podmínkám na LS Jablunkov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01750
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Realizace úspor energie - Základní a mateřská škola Sehradice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01220
Žadatel:OBEC SEHRADICE

Název projektu:Snížení energetické náročnosti u objektu Základní školy Žernosecká Praha 8
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01016
Žadatel:Městská část Praha 8

Název projektu:Zateplení školy v majetku města Třebíč - ZŠ Týnská
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01424
Žadatel:Město Třebíč

Název projektu:Pazdernický rybník
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01889
Žadatel:Hruška Petr

Název projektu:Zateplení budovy Základní školy v Janově nad Nisou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01107
Žadatel:OBEC JANOV NAD NISOU

Název projektu:Realizace prvků ÚSES v k.ú. Blatnička
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01930
Žadatel:OBEC BLATNIČKA

Název projektu:Stavební úpravy stávajících opěrných zdí na SV svahu pod hradem Krupka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/08.01917
Žadatel:Město Krupka

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ a MŠ Vysoké Pole
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00866
Žadatel:OBEC VYSOKÉ POLE

Název projektu:ZŠ Jarcová - zateplení objektu, výměna oken a dveří
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01042
Žadatel:Obec Jarcová

Název projektu:Zateplení budovy ZŠ a MŠ Přemyslovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01066
Žadatel:OBEC PŘEMYSLOVICE

Název projektu:Realizace energetických úspor v mateřské škole Sady pionýrů
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01475
Žadatel:Město Lovosice

Název projektu:Mateřské školy v Městském obvodu Plzeň 2 - projekt úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00959
Žadatel:Statutární město Plzeň

Název projektu:Snížení energetické náročnosti budovy MŠ
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01403
Žadatel:Město Podivín

Název projektu:Revitalizace parku Lipové náměstí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01775
Žadatel:MĚSTO DOKSY

Název projektu:Zateplení základní školy Ptení
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01100
Žadatel:OBEC PTENÍ

Název projektu:Tématický park v obci Nivnice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01710
Žadatel:Obec Nivnice

Název projektu:Obnova zeleně v obci Horní Loděnice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01954
Žadatel:Obec Horní Loděnice

Název projektu:Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Novosedlice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.00931
Žadatel:Obec Novosedlice

Název projektu:Odbahnění rybníku na p.p.č. 134, k.ú. Lipoltov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01816
Žadatel:Říhová Marcela

Název projektu:Zateplení "MŠ Klubíčko" v Lomnici nad Popelkou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01006
Žadatel:MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU

Název projektu:Zateplení budovy ZŠ Miroslav
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01450
Žadatel:Město Miroslav

Název projektu:Stavební úprava a nástavba ZŠ a MŠ ve Skaličce
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01039
Žadatel:Obec Skalička

Název projektu:Zateplení fasády MŠ v Malých Žernosekách
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01073
Žadatel:Obec Malé Žernoseky

Název projektu:Zateplení a výměna oken ZŠ Slovácká Břeclav
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01341
Žadatel:MĚSTO BŘECLAV

Název projektu:Zateplení objektů ZŠ Bolatice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01027
Žadatel:Obec Bolatice

Název projektu:Obnova mezí a pěších cest v k.ú. Číčov, Hořehledy, Lučiště a Záluží
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01534
Žadatel:Město Spálené Poříčí

Název projektu:ZŠ Kunín - snížení spotřeby energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01064
Žadatel:Obec Kunín

Název projektu:Zateplení obvodového pláště a výměna otvorů základní školy a mateřské školy Brantice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01108
Žadatel:Obec Brantice

Název projektu:MŠ Kunín - snížení spotřeby energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01057
Žadatel:Obec Kunín

Název projektu:Úspora energií v základní škole v Pelhřimově - ZŠ Na Pražské
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01201
Žadatel:Město Pelhřimov

Název projektu:Snížení energetické náročnosti objektu MŠ I. Vrdy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01432
Žadatel:Obec Vrdy

Název projektu:Soused
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01759
Žadatel:Krninský Vladimír

Název projektu:ZŠ Liptál - Zateplení fasády a výměna oken
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01157
Žadatel:Obec Liptál

Název projektu:Zateplení ZŚ a MŠ Borek
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01062
Žadatel:Obec Borek

Název projektu:Snížení energetické náročnosti ZŠ Valeč u Hrotovic
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01419
Žadatel:OBEC VALEČ

Název projektu:Rekonstrukce mateřské školy v ul. K.J.Erbena
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01305
Žadatel:Statutární město Most

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností MŠ Květná
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01255
Žadatel:Obec Strání

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností MŠ Strání
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01254
Žadatel:Obec Strání

Název projektu:Naučná stezka Národním parkem |Podyjí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01935
Žadatel:Svazek znojemských vinařských obcí Daníž

Název projektu:Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01292
Žadatel:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Název projektu:MŠ Komenského - zateplení obvodového pláště
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01368
Žadatel:MĚSTO TELČ

Název projektu:Výsadba stromořadí, keřů, obnova původní polní cesty v k.ú. Spálené Poříčí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01545
Žadatel:Město Spálené Poříčí

Název projektu:Oprava a odbahnění návesního rybníka v Šípech, v Milíčově a v Bělbožicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01956
Žadatel:Obec Šípy

Název projektu:Revitalizace území k.ú. Starcova Lhota, Chlístov u Nadějkova
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01808
Žadatel:Novotný Jiří

Název projektu:Sníření energetické náročnosti budovy ZŠ v Lipnici
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/08.01370
Žadatel:Obec Lipnice nad Sázavou

Název projektu:Soliterní stromy pro obnovu krajinných prvků v Šardicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.01437
Žadatel:Marada Petr

Název projektu:Zajištění dodavatele pro výběr nových prostor SFŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02317
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Nákup GPS navigací­
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02318
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Technické vybavení krajských pracovišť pro administraci OP ŽP- doplnění projektu
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02321
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OP ŽP - část II. provozní náklady (I. etapa)
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02322
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Revize postupů hodnocení žádostí o dotaci v prioritní ose 6 OP ŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02323
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:CALL CETRUM OP ŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02324
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Odborne hodnoceni zadosti OPZP I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02325
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Realizace seminářů OPŽP pro podnikatelské subjekty, veřejnou správu a NNO
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02328
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Aktualizace finančních modelů, kontrolních nástrojů a manuálů pro zpracování finanční a ekonomické analýzy u projektů generujících příjem včetně zajištění průběžné správy modelů a metodické podpory
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02360
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Databáze akreditovaných poradců - I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02363
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Komunikace a propagace OP ŽP - I. Etapa - zahajovací
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02365
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Odborná pomoc při administraci agendy provozních smluv v rámci OP ŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02362
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Komunikace a propagace OPŽP - 2.etapa: výstavy a veletrhy
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02364
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Nákup IT techniky pro hodnocení projektů podaných v rámci osy 6 a řízení, implmentaci, monitorování a kontrolu OPŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.01936
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Drobne vydaje spojene s implementaci OPZP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02306
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Zhodnocení úprav Implementačního dokumentu a hodnotících kritérií pro oblasti zaměřené na energetické úspory a obnovitelné zdroje
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02724
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Analýza konkurenceschopnosti obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02726
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Studie tykajici se obnovitelnych zdroju a energetiky
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02304
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Zajištění konzultací pro vývoj a optimalizaci informačního systému operačního programu životní prostředí v letech 2007-2013
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02738
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Časopis Priorita
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02747
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Komunikace a propagace OPŽP - 2. etapa: inzerce
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02748
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Komunikace a propagace OPŽP - 2. etapa: tisk
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02749
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Rozvojové aktivity zaměstnanců s cílem zabezpečit vysokou úroveň jejich odborných znalostí a dovedností při administraci OP ŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02764
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Analýza dostupnosti finančních zdrojů - vodohospodářské smlouvy
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.01974
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Studie environmentálních přínosů opatření navržených v rámci oblasti podpory 2.2 Omezování emisí.
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02261
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Model pro odstraňování komunálního odpadu v obcích
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02305
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Posouzení výpočtu nastavení regulačního VaPNaK (vážených průměrných nákladů kapitálu)
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02312
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Nákup softwaru potřebného k řízení, kontrole, monitorování a implementaci Operačního programu Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.01937
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Studie environmentálních dopadů stacionárních spalovacích zdrojů a stanovení jejich technických a emisních parametrů
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.01970
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Živé srdce Evropy
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.01968
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Ochrana před povodněmi Brno 2008
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.01973
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Zajištění seminářů k vytvoření potřebné absorpční kapacity pro OPŽP, prioritní osu 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02301
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Studie zajišťující nakladově efektivní čerpání finančních prostředků na ochranu ovzduší
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02302
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Podklady pro sledovaní a hodnocení prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02310
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Analyza potrebnosti a vyuzivani environmentalnich poraden a poradcu na uzemi Ceske republiky
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02309
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Analýza potřebnosti a využívání environmentálních vzdělávacích center na území České republiky
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02326
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Návrh na zřízení funkce nezávislého regulátora v oblasti vodohospodářských služeb v České republice
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02361
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:TISK DOKUMENTACE OP ŽP - I. Etapa - zahajovací
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02817
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Komunikace a propagace OPŽP II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02882
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Řešení servisu a horké zálohy ORACLE pro IS OPŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02924
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Ekoprůkopníci - cyklus pořadů na propagaci opatření OP ŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02944
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Provozní výdaje AOPK v procesu administrace Prioritní osy 6 a 1 v rámci OPŽP v roce 2008
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02974
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Partnership - Komunikace a propagace OPŽP - II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02945
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Výstavba a rekonsrukce technické infrastruktury na Karlově náměstí v Polné
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02141
Žadatel:Město Polná

Název projektu:Kanalizace a ČOV Mladkov
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02149
Žadatel:Obec Mladkov

Název projektu:Kanalizace a ČOV Lichkov
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02196
Žadatel:Obec Lichkov

Název projektu:Kanalizace a ČOV Litovel - dokončení
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.01994
Žadatel:Město Litovel

Název projektu:Rekonstrukce ČOV Počátky a kanalizace Vesce a Palackého náměstí
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.01979
Žadatel:Vodotechnické služby s.r.o.

Název projektu:Čistý tok Kamenička
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02002
Žadatel:Městys Kamenice

Název projektu:Rekonstrukce ČOV Kolín
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02252
Žadatel:Město Kolín

Název projektu:Dostavba kanalizace v obci Horní Bečva
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02207
Žadatel:Obec Horní Bečva

Název projektu:Odkanalizování obce a výstavba ČOV v Píšti
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02223
Žadatel:Obec Píšť

Název projektu:Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov-Zbečník
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02052
Žadatel:Město Hronov

Název projektu:Rozšíření ČOV v Pelhřimově
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02010
Žadatel:Město Pelhřimov

Název projektu:Dobudování kanalizační sítě Židlochovice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02021
Žadatel:Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Název projektu:Kanalizace Baska
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02127
Žadatel:Obec Baška

Název projektu:Kanalizace Raspenava
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02120
Žadatel:Město Raspenava

Název projektu:Výstavba kanalizace a ČOV-obec Fryšava
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.01976
Žadatel:Obec Fryšava pod Žákovou horou

Název projektu:Kanalizace a ČOV Loděnice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02259
Žadatel:Obec Loděnice

Název projektu:Dostavba kanalizační sítě ve Městě Kunovice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02072
Žadatel:Město Kunovice

Název projektu:Litvínov - čistírna odpadních vod
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.01980
Žadatel:Severočeská vodárenská společnost a.s.

Název projektu:"ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT D"
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02047
Žadatel:Povodí Berounky

Název projektu:Kanalizace a vodovod Velký Šenov
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02243
Žadatel:MĚSTO VELKÝ ŠENOV

Název projektu:SKUPINOVÝ PROJEKT "ČISTÁ BEROUNKA - ETAPA II., PROJEKT C"
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02040
Žadatel:Povodí Berounky

Název projektu:Drásov - Malhostovice, ČOV a kanalizace
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02159
Žadatel:ČOV Drásov - Malhostovice

Název projektu:Dostavba vodovodu a kanalizace Čerčany
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02215
Žadatel:Obec Čerčany

Název projektu:Kanalizace Radějov
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02025
Žadatel:Obec Radějov

Název projektu:Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02197
Žadatel:Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou

Název projektu:Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02163
Žadatel:Město Březová nad Svitavou

Název projektu:Odkanalizování obce Horní Suchá
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02129
Žadatel:Obec Horní Suchá

Název projektu:Kožichovice - kanalizace s napojením na ČOV Třebíč
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02068
Žadatel:VODOVODY A KANALIZACE

Název projektu:Kanalizace a ČOV Svitávka
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02026
Žadatel:Městys Svitávka

Název projektu:Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Červená Voda
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02112
Žadatel:Obec Červená Voda

Název projektu:Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02256
Žadatel:Statutární město Zlín

Název projektu:Hrádek u Sušice - ČOV a kanalizace
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02049
Žadatel:Obec Hrádek

Název projektu:Žihobce - ČOV a kanalizace
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02035
Žadatel:Obec Žihobce

Název projektu:Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02007
Žadatel:Městys Brodek u Přerova

Název projektu:Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.01984
Žadatel:Město Město Albrechtice

Název projektu:Kanalizace a vodovod Stará Včelnice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.01989
Žadatel:Město Nová Včelnice

Název projektu:Intenzifikace ČOV Žirovnice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02073
Žadatel:Město Žirovnice

Název projektu:Modernizace ČOV Studená
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02131
Žadatel:Obec Studená

Název projektu:Bystřička - kanalizace a ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02000
Žadatel:Obec Bystřička

Název projektu:Intenzifikace ČOV Svitavy
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02187
Žadatel:Město Svitavy

Název projektu:Kanalizace Kladno - Švermov
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02202
Žadatel:Statutární město Kladno

Název projektu:Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV - 1. etapa Odkanalizování lokalita Štramberk - Kozina
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02115
Žadatel:Město Štramberk

Název projektu:Strašice - vodovod a kanalizace - II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02050
Žadatel:Obec Strašice

Název projektu:Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.01987
Žadatel:Svazek obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace

Název projektu:Dostavba kanalizace - Kardašova Řečice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02053
Žadatel:Město Kardašova Řečice

Název projektu:Řevnice - rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba splaškové kanalizace
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02147
Žadatel:Město Řevnice

Název projektu:Modernizace BČOV Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02096
Žadatel:Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Název projektu:Intenzifikace ČOV Blučina
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02156
Žadatel:Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Název projektu:Kanalizace Stržanov
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02124
Žadatel:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Název projektu:Slavonice - ČOV a kanalizace
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02130
Žadatel:Město Slavonice

Název projektu:Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02051
Žadatel:Město Starý Plzenec

Název projektu:Blatnice pod Svatým Antonínkem intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02209
Žadatel:Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Název projektu:Kanalizace Horní Benešov - 3. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02078
Žadatel:Město Horní Benešov

Název projektu:Chýně - rozšíření ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02166
Žadatel:OBEC CHÝNĚ

Název projektu:Výstavba kanalizace jihozápad - Votice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02264
Žadatel:Město Votice

Název projektu:Intenzifikace ČOV Letohrad a Kanalizace Letohrad - dokončení
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02188
Žadatel:Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Název projektu:Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02164
Žadatel:Město Polička

Název projektu:Kanalizace Pomezí
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02189
Žadatel:Obec Pomezí

Název projektu:Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02190
Žadatel:Město Lázně Bohdaneč

Název projektu:Tučapy-splašková kanalizace a čerpání do Komořan
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02221
Žadatel:Obec Tučapy

Název projektu:Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02125
Žadatel:VHS SITKA, s.r.o.

Název projektu:Likvidace odpadních vod Čelechovice na Hané
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02017
Žadatel:Obec Čelechovice na Hané

Název projektu:Králová, Hlivice - Splašková kanalizace I.stavba
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02108
Žadatel:Obec Medlov

Název projektu:Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02154
Žadatel:Město Moravská Třebová

Název projektu:ČOV Česká Lípa - rekonstrukce
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02267
Žadatel:Severočeská vodárenská společnost a.s.

Název projektu:ČOV Nový Bor - rekonstrukce
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02265
Žadatel:Severočeská vodárenská společnost a.s.

Název projektu:Čelákovice ČOV intenzifikace
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02116
Žadatel:Město Čelákovice

Název projektu:Planá Kanalizace a ČOV - Projekt 22, 23 - Čistá Berounka
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02033
Žadatel:Město Planá

Název projektu:Hrušovany u Brna - intenzifikace ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02229
Žadatel:Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Název projektu:ČOV Doksy, Staré Splavy - rekonstrukce
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02101
Žadatel:Severočeská vodárenská společnost a.s.

Název projektu:ČOV Jablonné v Podještědí - rekonstrukce
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02200
Žadatel:Severočeská vodárenská společnost a.s.

Název projektu:Dokončování kanalizační sítě v Dačicích
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02135
Žadatel:Město Dačice

Název projektu:Kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02132
Žadatel:Lužnice

Název projektu:Splašková kanalizace a ČOV v obci Brodek u Konice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02064
Žadatel:Obec Brodek u Konice

Název projektu:Dolní Bousov - dobudování splaškové kanalizace
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02174
Žadatel:Město Dolní Bousov

Název projektu:ČOV a kanalizace Starovice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02029
Žadatel:OBEC STAROVICE

Název projektu:Linhartice - doplnění kanalizace
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02153
Žadatel:Obec Linhartice

Název projektu:"Čistá Berounka - etapa II, projekt A"
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02056
Žadatel:Povodí Berounky

Název projektu:Intenzifikace centrální ČOV ve Zlatých Horách
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02016
Žadatel:Město Zlaté Hory

Název projektu:Město Luby - kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02244
Žadatel:Město Luby

Název projektu:Přibyslavice - kanalizace, II.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02140
Žadatel:VODOVODY A KANALIZACE

Název projektu:Dostavba kanalizace v Horoměřicích
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02258
Žadatel:Obec Horoměřice

Název projektu:Skalice nad Svitavou, Jabloňany - kanalizace a ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02210
Žadatel:Svazek obcí Skalice, Jabloňany

Název projektu:Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic - kanalizace a ČOV, I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02231
Žadatel:Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic

Název projektu:Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02185
Žadatel:Obec Vrdy

Název projektu:Vybudování splaškové kanalizace a vodovodu v obci Petříkov
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02080
Žadatel:Obec Petříkov

Název projektu:Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02058
Žadatel:Údolí pod Ostrým

Název projektu:Kanalizace a ČOV Lhota Rapotina
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02230
Žadatel:Obec Lhota Rapotina

Název projektu:Odkanalizování ulic Hukvaldská a Myslbekova v Příboře
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02076
Žadatel:Město Příbor

Název projektu:Kanalizace města Klimkovic
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02003
Žadatel:Město Klimkovice

Název projektu:Budišov - kanalizace a ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02139
Žadatel:Technické služby Budišov s.r.o.

Název projektu:Nesovice - kanalizace a ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02227
Žadatel:Obec Nesovice

Název projektu:Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Velké Opatovice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02158
Žadatel:Město Velké Opatovice

Název projektu:Kanalizace Hradec nad Svitavou napojení na ČOV Svitavy
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02239
Žadatel:Obec Hradec nad Svitavou

Název projektu:Liběchov - ČOV a kanalizace, II.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02114
Žadatel:Město Liběchov

Název projektu:Intenzifikace ČOV v Broumově
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02061
Žadatel:MĚSTO BROUMOV

Název projektu:Intenzifikace ČOV a odkanalizování místních částí města Rychnov nad Kněžnou
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02109
Žadatel:Město Rychnov nad Kněžnou

Název projektu:ČOV Šluknov rekonstrukce
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02083
Žadatel:Severočeská vodárenská společnost a.s.

Název projektu:Kanalizace, ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02205
Žadatel:Obec Zlatá Koruna

Název projektu:Intenzifikace ČOV Tlučná, kanalizace Kamenný Újezd, kanalizace Tlučná
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02028
Žadatel:"Čistírna - zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice

Název projektu:Kanalizace a ČOV Mikulůvka
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02044
Žadatel:Obec Mikulůvka

Název projektu:Čistá voda pro Smaragdové moře
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02161
Žadatel:Obec Hvozdec

Název projektu:Intenzifikace ČOV a vybudování kanalizačních řadů Opočno
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02092
Žadatel:Město Opočno

Název projektu:Kanalizace a ČOV Pístina
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02216
Žadatel:Obec Pístina

Název projektu:Posouzení stokových systémů urbanizovaných území- metodická příručka
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.03401
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Kvalitní technické zázemí zprostředkujícího subjektu jako předpoklad kvalitní implementace OPŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02372
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje - Nemocnice Strakonice, a. s.
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00159
Žadatel:Nemocnice Strakonice, a.s.

Název projektu:Zateplení polikliniky v Benátkách nad Jizerou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00647
Žadatel:Město Benátky nad Jizerou

Název projektu:Dokončení a následný provoz aplikace SFZP Central OPŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/09.03593
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Odkanalizování obce Lichnov
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02121
Žadatel:Obec Lichnov

Název projektu:Odkanalizování obce Bordovice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02086
Žadatel:Obec Bordovice

Název projektu:Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02327
Žadatel:Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Název projektu:Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02359
Žadatel:Svaz VKMO s.r.o.

Název projektu:Kanalizace Praha-Suchdol, etapa 0006 Starý Suchdol
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02170
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:ČOV Kladno - Vrapice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02266
Žadatel:Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Název projektu:Kanalizace Praha 6 Šárecké údolí, etapa 0001, 3. část
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/08.02250
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Indikátory OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/09.03598
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Odborná podpora pro AOPK (případně SFŽP) pro hodnocení navrhovaných opatření financovaných z prioritní osy 1 a 6
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/09.03597
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Provoz webové prezentace OP Infrastruktura
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/09.03595
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Drobné výdaje spojené s implementací OPŽP v letech 2009 - 2011
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/09.03596
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Vypracovávání expertních stanovisek k žádostem o podporu z OPŽP - prioritní osy 1
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/09.03600
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Studie potřebnosti a Metodika pro přípravu, hodnocení, schvalování a realizaci Integrovaných plánů rozvoje území se zaměřením na životní prostředí (IPRÚ ŽP)
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/09.03601
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice - II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00186
Žadatel:Dobrovolný svazek obcí pro výstavbu společné ČOV a kanalizací v obcích Pavlov a Milovice

Název projektu:Recyklační linka na PET ve Svitavách
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00013
Žadatel:SVITAP J. H. J. spol. s r. o.

Název projektu:Rekultivace skládky TKO Fučínov
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00144
Žadatel:Obec Hošťálková

Název projektu:Zařízení na úpravu čistírenských kalů
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00007
Žadatel:ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.

Název projektu:šetříme energii-MŠ Měcholupy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00171
Žadatel:Obec Měcholupy

Název projektu:ZŠ Stachy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00023
Žadatel:OBEC STACHY

Název projektu:Analýza rizik staré skládky v k.ú. Mezná
Číslo projektu:CZ.1.02/4.2.00/07.00028
Žadatel:Správa Národního parku České Švýcarsko

Název projektu:Zateplení základní školy v Tasovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00376
Žadatel:Obec Tasovice

Název projektu:Budova ZŠ Všeruby - úspora energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00014
Žadatel:Městys Všeruby

Název projektu:Zateplení budovy Bráfova 7/Ostravská univerzita v Ostravě
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00221
Žadatel:Ostravská univerzita v Ostravě

Název projektu:Recyklace stavebních a demoličních odpadů Čkyně
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00001
Žadatel:DOSI s.r.o. Čkyně

Název projektu:Výstavba sběrného dvora odpadů města Plasy
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00369
Žadatel:Město Plasy

Název projektu:Třídící linka odpadu
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00629
Žadatel:Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí (zkr. KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí)

Název projektu:Modernizace Mateřské školy Rousínov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00346
Žadatel:Město Rousínov

Název projektu:Úspory energie v Základní škole Rousínov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00355
Žadatel:Město Rousínov

Název projektu:Rekultivace skládky obce Čechočovice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00070
Žadatel:OBEC ČECHOČOVICE

Název projektu:Třídící a lisovací linka
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00413
Žadatel:Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Název projektu:Úspory energií v mateřské škole v obci Sokolnice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00184
Žadatel:Obec Sokolnice

Název projektu:Úspory energií v MŠ a ZŠ Velké Němčice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00185
Žadatel:Městys Velké Němčice

Název projektu:Úspory energií v budovách ZŠ v Benešově
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00167
Žadatel:OBEC BENEŠOV

Název projektu:Zateplení budovy Čs. legií 9
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00214
Žadatel:Ostravská univerzita v Ostravě

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budovy mateřské školy v Průhonicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00477
Žadatel:Obec Průhonice

Název projektu:Pořízení technologií pro recyklaci stavebních odpadů
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00098
Žadatel:ENVISTONE, spol. s r.o.

Název projektu:Blatná - Sběrný dvůr
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00297
Žadatel:Město Blatná

Název projektu:Blatná - Kompostárna
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00468
Žadatel:Město Blatná

Název projektu:Vybudování kompostárny a sběrného dvora v obci Mutěnice jako nezbytného zařízení pro systém využívání KO v mikroregionu VITIS.
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00212
Žadatel:Obec MUTĚNICE

Název projektu:Sběrný dvůr
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00131
Žadatel:Město Sázava

Název projektu:Recyklace odpadního plastu
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00295
Žadatel:Stabilplastik, spol. s r.o.

Název projektu:Zlepšení energetické náročnosti objektu ZŠ ve Valticích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00347
Žadatel:Město Valtice

Název projektu:Zlepšení energetické náročnosti ZŠ a MŠ ve Vysokých Popovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00266
Žadatel:Obec Vysoké Popovice

Název projektu:Výstavba lokálního zdroje tepla využívající OZE pro ohřev teplé vody
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00609
Žadatel:EAGLES Praha z.s.

Název projektu:Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00507
Žadatel:Město Letohrad

Název projektu:Zlepšení energetické náročností objektů obce Moravský Písek, etapa I
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00305
Žadatel:Obec Moravský Písek

Název projektu:Centrum ekologické výchovy Kladno
Číslo projektu:CZ.1.02/7.1.00/07.00639
Žadatel:Statutární město Kladno

Název projektu:Kvalitnější kompost - pořízení technologického vybavení kompostárny v Polkovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00019
Žadatel:Ing. Filip Hlavinka

Název projektu:Rekultivace skládky Komárovice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00002
Žadatel:OBEC KOMÁROVICE

Název projektu:Sběrný dvůr Horní Planá
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00368
Žadatel:Město Horní Planá

Název projektu:Zařízení na zpracování kovového odpadu
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00080
Žadatel:EKOMETAL spol. s r.o.

Název projektu:Velká Hleďsebe - analýza rizik areálu KOVO
Číslo projektu:CZ.1.02/4.2.00/07.00675
Žadatel:Obec Velká Hleďsebe

Název projektu:Systém nakládáni s bioodpady a kompostárna pro Město Slavkov u Brna
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00062
Žadatel:Město Slavkov u Brna

Název projektu:Sběrný dvůr Přáslavice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00047
Žadatel:Obec Přáslavice

Název projektu:Rekultivace skládky Příložany
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00022
Žadatel:MĚSTO JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Název projektu:Rekonstrukce školy v obci Stonava - část Dolany, část Hořany za účelem dosažení úspor energií
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00479
Žadatel:Obec Stonava

Název projektu:Snížení spotřeby energie v budovách města Uherské Hradiště
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00233
Žadatel:Město Uherské Hradiště

Název projektu:Sanační opatření k nápravě staré ekologické zátěže na bývalé základně SA v Rapotíně u Šumperka
Číslo projektu:CZ.1.02/4.2.00/07.00451
Žadatel:Obec Rapotín

Název projektu:Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve městě Tábor
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00323
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:ZŠ Pardubice, Erno Košťála 870
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00634
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:Likvidace odpadních vod v obci Bohuňovice-rekonstrukce stokové sítě-I.etapa, modernizace kalové koncovky ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00140
Žadatel:Obec Bohuňovice

Název projektu:Sběrný dvůr Chýnovská ulice, Tábor
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00239
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:Sběrný dvůr odpadu, Průmyslová ul., Prostějov
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00377
Žadatel:MĚSTO PROSTĚJOV

Název projektu:Rozšíření a zkvalitnění svozu a zpracování separovaných odpadů v SOMPO, a.s., středisku Hrádek u Pacova
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00251
Žadatel:SOMPO, a.s.

Název projektu:Tlaková splašková kanalizace a ČOV Dolní Roveň
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00531
Žadatel:Obec Dolní Roveň

Název projektu:Sběrný dvůr - Bydlinského ulice, Tábor
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00320
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:Rekultivace skládky Soběchleby-Simře
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00074
Žadatel:Obec Soběchleby

Název projektu:Sběrné středisko odpadů Zastávka u Brna
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00269
Žadatel:Obec Zastávka

Název projektu:Náměšť na Hané - kanalizace, II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00021
Žadatel:Městys Náměšť na Hané

Název projektu:Realizace technologické jednotky na snižování emisí VOC
Číslo projektu:CZ.1.02/2.2.00/07.00050
Žadatel:Meopta - optika, s.r.o.

Název projektu:Zateplení budovy mateřské školy v Loučné nad Desnou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00111
Žadatel:Obec Loučná nad Desnou

Název projektu:Drcení stavebního odpadu - cesta ke snížení zátěže životního prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00189
Žadatel:Miroslav Sochor - ČIKOM

Název projektu:Recyklační sběrný dvůr
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00097
Žadatel:Město Česká Skalice

Název projektu:Rekultivace skládek Běhařovice k.ú. Běhařovice, Ratišovice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00124
Žadatel:Městys Běhařovice

Název projektu:Rekultivace skládky Lesná
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00115
Žadatel:Obec Lesná

Název projektu:Rekultivace skládky k.ú. Šošůvka
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00120
Žadatel:OBEC ŠOŠŮVKA

Název projektu:Recyklace stavebních demoličních odpadů
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00616
Žadatel:ECO - RETEL s.r.o.

Název projektu:Technologie na zpracování plastů firmou T.P.Recycling s.r.o.
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00581
Žadatel:T.P.RECYCLING s.r.o.

Název projektu:Kompostrárna Hranice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00270
Žadatel:EKOLTES Hranice, a.s.

Název projektu:Sanace a rekultivace skládky Cerhenice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00059
Žadatel:Městys Cerhenice

Název projektu:Rekultivace skládky-Zdislavice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00113
Žadatel:OBEC TROUBKY-ZDISLAVICE

Název projektu:Krajské středisko ekologické výchovy - II.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/7.1.00/07.00570
Žadatel:Ekocentrum PALETA

Název projektu:Realizace úspor energie veřejné budovy základní školy v Krnsku
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00659
Žadatel:Obec Krnsko

Název projektu:Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00036
Žadatel:Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektu:Rekonstrukce Hospodářské školy na areál služeb města Sběrný dvůr
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00334
Žadatel:Město Napajedla

Název projektu:Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny - kanalizace a ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00362
Žadatel:ČOV Velička

Název projektu:Pořízení technologie společností Ivo Koželuh
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00358
Žadatel:SUROVINY - Ivo Koželuh, s.r.o.

Název projektu:Pyšely - recyklace čistírenských kalů - kompostárna a rákosové pole
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00596
Žadatel:MĚSTO PYŠELY

Název projektu:MŠ Zvoneček Pardubice, Sluneční 284
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00632
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:MŠ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00633
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:MŠ Pardubice, Gorkého 1521
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00630
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:MŠ Pardubice - Rosice nad Labem, P. Holého 160
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00631
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:Výstavba Čističky odpadních plynů společnosti PAVUS, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.02/2.2.00/07.00502
Žadatel:PAVUS, a.s.

Název projektu:Stavební úpravy objektu obecního úřadu a mateřské školy č. 68 v obci Petrovice, zlepšení tepelně technických vlastností.
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00174
Žadatel:Obec Petrovice

Název projektu:Závod na recyklaci pneumatik Borovany
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00064
Žadatel:BONUS obchodní agentura, spol. s r.o.

Název projektu:Dolní Újezd - ČOV a kanalizace - I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00534
Žadatel:Obec Dolní Újezd

Název projektu:Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní škole v Krásné Lípě snížením energetických ztrát a využitím obnovitelných zdrojů energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00119
Žadatel:Město Krásná Lípa

Název projektu:Prodloužení kanalizace Hošťálková - Horní konec a Štěpková (3. stavba)
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00354
Žadatel:Obec Hošťálková

Název projektu:Realizace úspor energie - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů Česká Třebová
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00549
Žadatel:PARDUBICKÝ KRAJ

Název projektu:Základní škola Vranovice - zateplení budovy, výměna oken
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00005
Žadatel:Obec Vranovice

Název projektu:Zlepšení tepelně technických vlastností budovy a rekonstrukce otopné soustavy Základní školy Šumavské Hoštice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00035
Žadatel:OBEC ŠUMAVSKÉ HOŠTICE

Název projektu:Zateplení 1.ZŠ Kadaň
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00116
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Rekultivace skládky Nikolčice - Kurdějov v Mikroregionu Hustopečsko
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00155
Žadatel:Mikroregion Hustopečsko

Název projektu:Kompostárna - Sběrný dvůr pro bioodpady Příbraz
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00252
Žadatel:Obec Příbraz

Název projektu:Zateplení mateřské školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00178
Žadatel:Město Úštěk

Název projektu:Zajištění energetických úspor objektu Základní školy generála Pattona
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00123
Žadatel:Obec Dýšina

Název projektu:Zajištění energetických úspor v Mateřské škole, Na Třešňovce 603, Mariánské Lázně
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00680
Žadatel:Město Mariánské Lázně

Název projektu:Zajištění energetických úspor v Základní škole JIH, Komenského 459, Mariánské Lázně - Stravovací pavilon
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00682
Žadatel:Město Mariánské Lázně

Název projektu:Zajištění energetických úspor v Základní škole, Školní náměstí 472, Mariánské Lázně
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00679
Žadatel:Město Mariánské Lázně

Název projektu:Snížení tepelných ztrát budov 5. ZŠ, 8. ZŠ, 13. MŠ a Domova dětí a mládeže
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00674
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Zařízení pro využití, sběr a výkup odpadů-Optimalizace OH v regionu Velká nad Veličkou
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00365
Žadatel:Obec Velká nad Veličkou

Název projektu:Nákup nové technoogie pro zlepšení zpracování odpadního materiálu
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00256
Žadatel:STAVOSUR, spol. s r.o.

Název projektu:Rekonstrukce MŠ Na Zelince
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00127
Žadatel:Město Lipník nad Bečvou

Název projektu:Recyklační linka PET lahví
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00389
Žadatel:EXELSIOR GROUP s.r.o.

Název projektu:Rekultivace skládky Mutěnice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00125
Žadatel:Obec MUTĚNICE

Název projektu:Lelekovice - kanalizace a ČOV
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00264
Žadatel:Obec Lelekovice

Název projektu:Úspory energií v MŠ v Drnholci
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00182
Žadatel:Městys Drnholec

Název projektu:Sběrné středisko odpadů Karolinka
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00139
Žadatel:Město Karolinka

Název projektu:Mateřská škola Sušice , Tylova 920 - realizace úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00384
Žadatel:Město Sušice

Název projektu:Sběrné středisko odpadů Ráječko
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00012
Žadatel:OBEC RÁJEČKO

Název projektu:Úspory energie v Domově pro seniory Severní Terasa - zateplení souboru objektů
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00366
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Snížení energetické náročnosti provozu laboratorně dílenského areálu FVTM UJEP
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00082
Žadatel:Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Název projektu:Čejkovice - odkanalizovaní obce III.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00081
Žadatel:Obec ČEJKOVICE

Název projektu:Zateplení Základní školy Březová
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00689
Žadatel:Město Březová

Název projektu:Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje,Svitavy č.p. 1907
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00561
Žadatel:Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Název projektu:Zateplení Základní školy Libavské Údolí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00694
Žadatel:Obec Libavské Údolí

Název projektu:Rekultivace skládky Starý lom
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00008
Žadatel:OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA

Název projektu:Kanalizace Okříšky
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00484
Žadatel:MĚSTYS OKŘÍŠKY

Název projektu:Realizace úspor energie veřejných budov Městského úřadu - budova B, ZŠ V. Kl. Klicpery a ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00099
Žadatel:Město Nový Bydžov

Název projektu:Rekonstrukce a optimalizace jednotky termické desorpce
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00423
Žadatel:ALFA SYSTEM s.r.o.

Název projektu:Sběrný dvůr - ul. Příčná v Šumperku
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00466
Žadatel:Město Šumperk

Název projektu:Úspora energií ZŠ Čejkovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00102
Žadatel:Obec Čejkovice

Název projektu:Úspory energie v ZŠ Karla IV.
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00399
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve Svazku obcí mikroregionu Táborsko
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00151
Žadatel:Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Název projektu:Modernizace, rozšíření a zefektivnění systému sběru, třídění a úpravy odpadu na území Moravskoslezského kraje.
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00034
Žadatel:RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o.

Název projektu:Budova ZUŠ , Sušice, Lerchova 255 - projekt úspor energií
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00391
Žadatel:Město Sušice

Název projektu:Instalace TČ a solárních kolektorů - Městys Lukavec
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00009
Žadatel:Městys Lukavec

Název projektu:Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00673
Žadatel:Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Název projektu:Výstavba haly a pořízení technologie na ekologickou likvidaci autovraků
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00188
Žadatel:František Nosálek

Název projektu:Sběrný dvůr odpadů Prušánky
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00333
Žadatel:Obec Prušánky

Název projektu:Sběrný dvůr odpadů Hrušovany u Brna
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00380
Žadatel:Obec Hrušovany u Brna

Název projektu:Technologie pro zpracování kovového odpadu
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00385
Žadatel:STEF RECYCLING a.s.

Název projektu:Areál 31. ZŠ a Gymnázia Františka Křižíka, Plzeň - projekt úspor energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00397
Žadatel:Statutární město Plzeň

Název projektu:Společný projekt nakládání s odpady v oblasti Horní Posázaví - odpadové hospodářství
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00072
Žadatel:Město Přibyslav

Název projektu:Zateplení fasády, střešního pláště a výměna výplní otvorů na ZŠ Mokrá-Horákov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00261
Žadatel:Obec Mokrá - Horákov

Název projektu:Zateplení kulturního domu v Ondřejově a jeho vytápění tepelným čerpadlem náhradou za elektroakumulační vytápění
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00696
Žadatel:Obec Ondřejov

Název projektu:Zateplení MŠ ve Zbraslavicích a její vytápění tepelným čerpadlem
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00636
Žadatel:Obec Zbraslavice

Název projektu:Realizace úspor energie - Školní jídelna Tř. 1.máje Hranice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00353
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Nákup technologického zařízení stávající kompostárny JENA-Velké Přílepy-Úholičky
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00623
Žadatel:Ing. Jan ŠVEJKOVSKÝ - JENA - FIRMA SLUŽEB

Název projektu:Výstavba sběrného dvora odpadů města Stříbro
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00350
Žadatel:Město Stříbro

Název projektu:Dokončení úsporných opatření spotřeby energie v základní škole v Týnci nad Sázavou zlepšením tepelně technických vlastností budov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00642
Žadatel:Město Týnec nad Sázavou

Název projektu:Výstavba sběrného dvora odpadů-rekonstrukce,rozšíření a dovybavení stávajícího sběrného dvora odpadů města Horažďovice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00319
Žadatel:Město Horažďovice

Název projektu:Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy II.stupně na ZŠ E.Beneše a MŠ Písek, Mírové nám.1466
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00693
Žadatel:Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466

Název projektu:Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy 15.mateřské školy Písek, Erbenova 2080
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00692
Žadatel:Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466

Název projektu:energetické úspory v obecních budovách
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00293
Žadatel:Obec Děhylov

Název projektu:Sběrné středisko odpadů Syrovice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00055
Žadatel:Obec Syrovice

Název projektu:Zateplení a výměna otvorových prvků objektu ZŠ, Olešnice, Hliníky 108
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00091
Žadatel:Město OLEŠNICE

Název projektu:Realizace úspor energií na OU a PrŠ, Brno, Lomená 44
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00183
Žadatel:Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44

Název projektu:Společný projekt nakládání s odpady v oblasti Horní Posázaví - Kompostárna bioodpadu a sběrný dvůr v Havlíčkově Borové
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00434
Žadatel:Městys Havlíčkova Borová

Název projektu:Rekonstrukce sběrného dvora v Havlíčkově Brodě
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00395
Žadatel:Jiří Holešák - HBH Sběr surovin

Název projektu:Nový systém bioodpadu na Žďársku
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00176
Žadatel:ODAS ODPADY s.r.o.

Název projektu:Centrum environmentálního vzdělávání Říčany
Číslo projektu:CZ.1.02/7.1.00/07.00606
Žadatel:Muzeum Říčany

Název projektu:Zefektivnění zpracování vícesložkových plastových odpadů
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00416
Žadatel:PROFOL s.r.o.

Název projektu:Sběrné středisko odpadů Černá Hora
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00073
Žadatel:Městys Černá Hora

Název projektu:Výstavba sběrného dvora odpadů města Nepomuk
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00396
Žadatel:Město Nepomuk

Název projektu:Zateplení budovy tělocvičny a spojovacího traktu ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00568
Žadatel:MĚSTO FRÝDLANT

Název projektu:Nákup zařízení na zefektivnění nakládání s kovovým odpadem
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00142
Žadatel:Hrdina s.r.o.

Název projektu:Zateplení objektu a úprava vytápění ZŠ a MŠ Pod Budčí Zákolany čp.50
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00644
Žadatel:Obec Zákolany

Název projektu:Zateplení budovy Podlahová 3 / Ostravská univerzita v Ostravě
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00219
Žadatel:Ostravská univerzita v Ostravě

Název projektu:Solární soustava pro přípravu TUV v kotelně ZŠ Lysá nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00193
Žadatel:Město Lysá nad Labem

Název projektu:Energeticky úsporné projekty Jihlava - sociální zařízení
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00443
Žadatel:Statutární město Jihlava

Název projektu:Rekonstrukce původní kanalizační sítě v obci Bystrovany
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00426
Žadatel:Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Název projektu:Analýza rizik území ve správě DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu
Číslo projektu:CZ.1.02/4.2.00/07.00505
Žadatel:DIAMO, státní podnik

Název projektu:Realizace úspor energie ZŠ Resslova Hlinsko
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00529
Žadatel:Město Hlinsko

Název projektu:Společný projekt nakládání s odpady v oblasti Horní Posázaví - Kompostárna Svazku obcí Pod Peperkem - II. fáze - technické vybavení
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00441
Žadatel:Dobrovolný svazek obcí - Svazek obcí pod Peperkem

Název projektu:Čistá obec Trojanovice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00276
Žadatel:Obec Trojanovice

Název projektu:Technologie pro nakládání s kovovým odpadem
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00425
Žadatel:SH ŠROT spol. s r.o.

Název projektu:Vybudování třídícího dvora a pořízení nové technologie za účelem zkvalitnění nakládání s odpady
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00053
Žadatel:Karel Franc

Název projektu:Plynofikace kotelny a regulace vytápěcího zařízení v Základní škole Kralovice - Nová 730
Číslo projektu:CZ.1.02/2.1.00/07.00054
Žadatel:Město Kralovice

Název projektu:Odry - MŠ Čtyřlístek - oprava, zateplení a výměna oken
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00224
Žadatel:Město Odry

Název projektu:Zateplení a rekonstrukce otopné soustavy ZŠ ve Zbraslavicích a její vytápění tepelným čerpadlem
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00637
Žadatel:Obec Zbraslavice

Název projektu:Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní škole a mateřské škole Hoštka snížením energetických ztrát
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00177
Žadatel:Město Hoštka

Název projektu:Úspory energií v budově sokolovny TJ Sokol Hodonín
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00163
Žadatel:Tělocvičná jednota Sokol Hodonín

Název projektu:Sběrný dvůr Města Uničova
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00136
Žadatel:Město Uničov

Název projektu:Komplexní systém svozu, separace a nakládání s odpady v mikroregionu Vltavotýnsko v rámci plnění POH.
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00404
Žadatel:Sdružení měst a obcí Vltava

Název projektu:Centrum zpracování a recyklace odpadů - Technologická linka na třídění a přípravu kovového odpadu k recyklaci
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00650
Žadatel:KOVOŠROT GROUP CZ a.s.

Název projektu:Systém správné hygienizace rizikových bioodpadů - kompostárna Jarošovice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00405
Žadatel:Občanské sdružení PRO-ODPAD

Název projektu:Zpracování odpadů z dřevovýroby
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00476
Žadatel:Vladislav Hanslík

Název projektu:Výstavba sběrného dvora odpadů obce Zbůch
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00318
Žadatel:Obec Zbůch

Název projektu:Rekonstrukce areálu Základní školy č.p. 743 v Žamberku (výměna oken a zateplení obvodového pláště)
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00542
Žadatel:Město Žamberk

Název projektu:F.G.P. - odpadové hospodářství IPA v polygrafii
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00409
Žadatel:Miloslav Kyjevský - F.G.P. studio

Název projektu:Společný projekt nakládání s odpady v oblasti Horní Posázaví - Třídění komunálních odpadů přímo u producentů na využitelné složky a nakládání s nimi
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00436
Žadatel:Svazek obcí Přibyslavska

Název projektu:Výstavba sběrného dvora odpadů v obci Líně
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00338
Žadatel:Obec Líně

Název projektu:Úspory energie v objektu zdravotního střediska v Pohořelicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00129
Žadatel:MĚSTO POHOŘELICE

Název projektu:Třísítný třídič
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00259
Žadatel:DUFONEV R.C., a.s.

Název projektu:Snížení energetické náročnosti u objektu Základní školy Mazurská Praha 8
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00622
Žadatel:Městská část Praha 8

Název projektu:Stavební objekt s technologií pro zpracování autovraků
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00063
Žadatel:Jindřich KOVAČ

Název projektu:Zlepšení zpracování kovového odpadu nákupem moderní technologie
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00446
Žadatel:HANÁ METAL spol. s r.o.

Název projektu:Nákup technologie pro zkvalitnění nakládání s odpady
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00093
Žadatel:KIWEK spol. s r.o.

Název projektu:Zefektivnění zpracování odpadu - nákup technologie
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00445
Žadatel:KIWEK METAL s. r. o.

Název projektu:Pořízení nové technologie pro zlepšení zpracování plastů
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00104
Žadatel:REMIVA, s.r.o.

Název projektu:Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a současné snížení energetické spotřeby v budově TJ Sokol Ježkovice
Číslo projektu:CZ.1.02/2.1.00/07.00309
Žadatel:Obec Ježkovice

Název projektu:Výstavba sběrného dvora komunálního odpadu v Rožmitále pod Třemšínem
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00584
Žadatel:Město Rožmitál pod Třemšínem

Název projektu:Zateplení škol v Rýmařově - ul. Jelínkova
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00428
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Technické středisko města-objekt II, systém pro separaci odpadů
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00599
Žadatel:Město Dobrovice

Název projektu:Odpadové centrum Rýmařov
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00429
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Pořízení moderního technologického zařízení pro zpracování kovových odpadů.
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00222
Žadatel:PARTR spol. s r.o.

Název projektu:Obec Březina u Křtin - stoková síť, 2. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00198
Žadatel:OBEC BŘEZINA

Název projektu:Solární ohřev bazénové vody
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00101
Žadatel:Obec Štítná nad Vláří-Popov

Název projektu:Sběrný dvůr Heřmanův Městec
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00562
Žadatel:Město Heřmanův Městec

Název projektu:Nákup mobilní recyklační linky
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00247
Žadatel:Stanislav Čmakal

Název projektu:Kompletní technologie přímé katalytické oxidace s akumulací tepla v trubkovém výměníku
Číslo projektu:CZ.1.02/2.2.00/07.00207
Žadatel:TEiKO spol. s r.o.

Název projektu:Zateplení budovy základní a mateřské školy v městysu Žinkovy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00114
Žadatel:Městys Žinkovy

Název projektu:SEZ - Lokalita Řídká Blana
Číslo projektu:CZ.1.02/4.2.00/07.00678
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Úspora energií ZŠ Vřesina
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00229
Žadatel:Obec Vřesina

Název projektu:Energeticky úsporná opatření v objektech VOŠ informačních služeb (Pacovská)
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00498
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Eliášova č.p. 637, Mimoň
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00488
Žadatel:MĚSTO MIMOŇ

Název projektu:BUENO - Bystřicko - udržitelné a environmentální nakládání s odpady, 1 etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00510
Žadatel:MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Název projektu:Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00517
Žadatel:Město Vysoké Mýto

Název projektu:Úspory energií v mateřských školách v Humpolci
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00412
Žadatel:Město Humpolec

Název projektu:Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní škole Svatoplukova 7 ve Šternberku snížením energetických ztrát
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00456
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:Překládací stanice Sedlčany
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00605
Žadatel:Město Sedlčany

Název projektu:Základní škola Spálené Poříčí - udržitelné využívání zdrojů energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00291
Žadatel:Město Spálené Poříčí

Název projektu:Sběrný dvůr města Chropyně
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00117
Žadatel:MĚSTO CHROPYNĚ

Název projektu:Stavební úpravy pro úspory energií Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Národních mučedníků 347, Klatovy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00265
Žadatel:Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech

Název projektu:Lednice - sběrný dvůr včetně inženýrských sítí
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00109
Žadatel:OBEC LEDNICE

Název projektu:Pořízení technologie na recyklaci plastů
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00061
Žadatel:WRAP, s.r.o.

Název projektu:Zřízení kořenové čistírny odpadních vod v obci Cep
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00165
Žadatel:Obec Cep

Název projektu:Stavební úpravy MDDM Sluníčko, Aš
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00695
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní škole nám. Svobody 3 ve Šternberku snížením energetických ztrát
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00278
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:Zateplení Mateřské školy a Základní školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00263
Žadatel:Obec Dolní Moravice

Název projektu:Výstavba-rekonstrukce a vybavení sběrného dvora odpadů Horšovský Týn
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00427
Žadatel:Město Horšovský Týn

Název projektu:"Sběrný dvůr města Javorníku" - ulice Havlíčkova
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00206
Žadatel:Město Javorník

Název projektu:Systém shromažďování, svozu a přepravy bioodpadů a obalových odpadů ve Vlašimi
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00571
Žadatel:Město Vlašim

Název projektu:Zateplení domu s pečovatelskou službou, ul. Ústecká v České Lípě
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00558
Žadatel:Město Česká Lípa

Název projektu:Realizace úspor energie u objektu Základní školy Zdíkov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00231
Žadatel:OBEC ZDÍKOV

Název projektu:Úspora energie JU
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00150
Žadatel:Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Název projektu:Udržitelné využívání zdrojů energie v Mateřské škole, pracoviště U Dráhy 2 ve Šternberku snížením energetických ztrát
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00283
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:Energeticky úsporná opatření na ZŠ Melantrichova v Prostějově
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00469
Žadatel:Město Prostějov

Název projektu:Rekonstrukce obecního úřadu v Bystřici
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00215
Žadatel:Obec Bystřice

Název projektu:Zařízení pro kompostárnu Třebotov
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00575
Žadatel:T.O.P. UMWELT, spol. s r.o.

Název projektu:ČOV Hartmanice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00227
Žadatel:Město Hartmanice

Název projektu:Výstavba sběrného dvora odpadů Městského obvodu Plzeň 4 Doubravka
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00400
Žadatel:Statutární město Plzeň

Název projektu:Čelisťový drtič s nakládacím mechanizmem
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00236
Žadatel:DUFONEV R.C., a.s.

Název projektu:Realizace energetických úspor na budově Hasičské zbrojnice obce Větřkovice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00126
Žadatel:Obec Větřkovice

Název projektu:Mobilní technologická zařízení na úpravu a využití stavebních odpadů
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00237
Žadatel:Jozef Anovčín

Název projektu:Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ Osvětimany
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00137
Žadatel:Městys Osvětimany

Název projektu:Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00509
Žadatel:Město Vysoké Mýto

Název projektu:Systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Žamberku a okolním regionu
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00519
Žadatel:Město Žamberk

Název projektu:Rozšíření a modernizace sběrného dvoru, Český Těšín
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00304
Žadatel:Město Český Těšín

Název projektu:Systém odděleného sběru odpadu v Mikroregionu Černilovsko
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00528
Žadatel:Mikroregion Černilovsko, svazek obcí

Název projektu:Energetické úspory - OSSZ Nový Jičín
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00407
Žadatel:ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Název projektu:Opatření pro snížení energetické náročnosti budov školy
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00240
Žadatel:Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302

Název projektu:Rekultivace skládky Žákův lom
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00465
Žadatel:Statutární město České Budějovice

Název projektu:ZŠ Stachy 2
Číslo projektu:CZ.1.02/2.1.00/07.00025
Žadatel:OBEC STACHY

Název projektu:Sběrné dvory - Čistý Jihovýchod
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00094
Žadatel:DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOD

Název projektu:Praha - Řepy - Rekultivace skládky odpadů
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00658
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Název projektu:Pořízení technologie pro realizaci projektu svozu a zpracování biologických odpadů kompostováním pro město Zábřeh a spádový region
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00473
Žadatel:EKO servis Zábřeh s.r.o.

Název projektu:Pořízení technologie na drcení a třídění odpadů za účelem zkvalitnění nakládání se stavebními odpady
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00203
Žadatel:Vladimír Schwab - Doprava a zemní práce

Název projektu:Snížení energetické náročnosti obecního úřadu Vitčice
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00463
Žadatel:OBEC VITČICE

Název projektu:Využití solární techniky v obci Strážný
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00374
Žadatel:Městys Strážný

Název projektu:Zateplení objektů a ekologizace systému vytápěnění vybraných objektů v obci Radomyšl
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00494
Žadatel:Městys Radomyšl

Název projektu:Zateplení budovy obecního úřadu v Loučné nad Desnou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00450
Žadatel:Obec Loučná nad Desnou

Název projektu:Tribuna Vyškov - solární systém pro ohřev TV
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00378
Žadatel:Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace

Název projektu:Zateplení objektu a úspory energií na Masarykově ZŠ
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00373
Žadatel:OBEC OBECNICE

Název projektu:zimní stadion - solární systém pro ohřev TV
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00398
Žadatel:Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace

Název projektu:sportovní hala - solární ohřev TV
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00390
Žadatel:Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace

Název projektu:Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň - projekt úspory energie
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00325
Žadatel:Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Název projektu:ISŠA Brno Křížíkova 15 - solární ohřev TV
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00260
Žadatel:Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15

Název projektu:Zajištění energetických úspor Domova s pečovatelskou službou v obci Tlučná
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00020
Žadatel:Obec Tlučná

Název projektu:Zlepšení tepelně-technických vlastností ZŠ a MŠ Chotýšany
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00587
Žadatel:Obec Chotýšany

Název projektu:Úspora energie v mateřské škole
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00103
Žadatel:Obec Horní Město

Název projektu:Mateřská škola Bezdružice, Fučíkova 249 - rekonstrukce zdroje vytápění
Číslo projektu:CZ.1.02/2.1.00/07.00406
Žadatel:Město Bezdružice

Název projektu:Sberny dvur Kamenný Újezd
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00066
Žadatel:OBEC KAMENNÝ ÚJEZD

Název projektu:Zkvalitnění zpracování odpadu - pořízení nové moderní technologie
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00216
Žadatel:HK ŠROT, s.r.o.

Název projektu:Zefektivnění nakládání s autovraky
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00190
Žadatel:Bedřich Varmuža

Název projektu:Stavební úpravy zaměřené na úsporu energie v Základní škole Nová Role
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00688
Žadatel:Město Nová Role

Název projektu:Moderní energie a snížení energetické náročnosti pro budovy Mateřské školy, Sportovního areálu a Obecního úřadu obce Spytihněv
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00249
Žadatel:Obec Spytihněv

Název projektu:Energetické úspory - OSSZ Karviná
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00414
Žadatel:ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Název projektu:Úspory energie ve školních budovách
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00379
Žadatel:Statutární město Frýdek-Místek

Název projektu:Rekonstrukce zdroje vytápění objektů ZŠ a MŠ Borek
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00145
Žadatel:Obec Borek

Název projektu:Dovybavení kompostárny dopravní a manipulační technikou
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00130
Žadatel:ZERS spol. s r.o.

Název projektu:Zateplení Základní školy v Tišicích
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00641
Žadatel:Obec Tišice

Název projektu:Úspory energií - ZŠ Horáčkova, Praha 4
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00602
Žadatel:Městská část Praha 4

Název projektu:Rekonstrukce MŠ Řepiště
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00217
Žadatel:Obec Řepiště

Název projektu:Zateplení a výměna oken domu školství Břeclav
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00345
Žadatel:Město Břeclav

Název projektu:Energetické úspory v ZŠ Jeremenkova
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00604
Žadatel:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Název projektu:Kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Klec
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/07.00411
Žadatel:Obec Klec

Název projektu:Zateplení domu pro seniory v Benátkách nad Jizerou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00646
Žadatel:Město Benátky nad Jizerou

Název projektu:Zateplení základní školy v Benátkách nad Jizerou
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00648
Žadatel:Město Benátky nad Jizerou

Název projektu:Výstavba haly pro separaci nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný odběr
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00474
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Studánka - Jablonné v Podještědí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00576
Žadatel:Město Jablonné v Podještědí

Název projektu:Kompostárna Petrovice
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00202
Žadatel:Obec Petrovice

Název projektu:Sběrný dvůr ve Vlčnově
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00246
Žadatel:OBEC VLČNOV

Název projektu:Sběrný dvůr odpadů Svatobořice-Mistřín
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00187
Žadatel:Obec SVATOBOŘICE - MISTŘÍN

Název projektu:Instalace tepelných čerpadel a zateplení obvodových plášťů a střešní konstrukce MŠ čp. 194 Golčův Jeníkov
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00181
Žadatel:Město Golčův Jeníkov

Název projektu:Realizace úspor energie - mateřská a základní škola Paseka
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00475
Žadatel:Obec Paseka

Název projektu:Pořízení moderní technologie pro recyklaci stavebních odpadů
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/07.00282
Žadatel:AZS 98, s.r.o.

Název projektu:ZŠ Protivanov - solární systém na ohřev TV
Číslo projektu:CZ.1.02/3.1.00/07.00321
Žadatel:Městys Protivanov

Název projektu:Areál zimního stadionu, Volšovská ul. - využití odpadního tepla
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00315
Žadatel:Město Sušice

Název projektu:Zateplení obvodových stěn a střechy objektu mateřské školy v zahradní ulici č.p.385, Kynšperk nad Ohří
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00690
Žadatel:Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace

Název projektu:Zateplení škol v Rýmařově - ul. Národní
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/07.00420
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Úprava aplikace Bene-fill pro příjem žádostí OP ŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02319
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Úprava a provoz aplikace SFŽP Central pro monitoring OP ŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02320
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Aktualizace a dopracování specifického nástroje pro výpočet emisí a hodnocení žádostí v prioritních osách 2 a 3
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02313
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Revize a dopracování modelů finanční analýzy používané v plánovacím období 2007 - včetně revize a dopracování manuálů
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02311
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Analýza a odhad absorpční kapacity průmyslových podniků pro podoblast 2.3.
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02314
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Inovace příručky pro žadatele OP ŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02315
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Rybníky Libořezy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00774
Žadatel:Jan Pajer

Název projektu:Revitalizace zeleně v obci Prušánky
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.00714
Žadatel:Obec Prušánky

Název projektu:Revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku a hřbitova v Pohořelicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01500
Žadatel:OBEC POHOŘELICE

Název projektu:Odbahnění Boreckého rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00717
Žadatel:Město Rokycany

Název projektu:Revitalizační opatření v k.ú. Brtnice, Rybník Šamonín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01760
Žadatel:Město Brtnice

Název projektu:Krajinné úpravy vstupu do Vizovic
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01553
Žadatel:Město Vizovice

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka Na Pastvišti v k.ú. Otín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00962
Žadatel:Obec Otín

Název projektu:Obnova zeleně hřbitova "Na Láni" Rožnov pod Radhoštěm
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01779
Žadatel:Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektu:Revitalizace údolní nivy Okareckého potoka, rybník Sen
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00729
Žadatel:Bartes Josef

Název projektu:Oprava a odbahnění Ratnovského rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00702
Žadatel:OBEC ČIKOV

Název projektu:Obnova ploch veřejné zeleně - ulice Masarykova
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01226
Žadatel:Město Horní Benešov

Název projektu:Obnova lipové aleje na městském hřbitově v Prostějově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01892
Žadatel:Statutární město Prostějov

Název projektu:Podpora regenerace urbanizované krajiny v Bílovci
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01619
Žadatel:Město Bílovec

Název projektu:Odbahnění Komárovického rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00700
Žadatel:OBEC KOMÁROVICE

Název projektu:Regenerace veřejné zeleně a sadové úpravy zahrady mateřské školy v obci Horní Němčí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01895
Žadatel:OBEC HORNÍ NĚMČÍ

Název projektu:Rybník HRONEK v k.ú. Údraž
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01058
Žadatel:HRONEK Bohumil

Název projektu:Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OP ŽP - 1.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/08.02300
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Odbahnění rybníka Sládek, k.ú. Dačice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01837
Žadatel:Město Dačice

Název projektu:Regionální poradenská a informační místa (RPIM) I. etapa - pilotní ověření
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/08.02316
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Odbahnění a oprava rybníku "Návesní"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01850
Žadatel:Obec Libín

Název projektu:MVE Hýskov rybí přechod
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01506
Žadatel:MVE Hýskov s.r.o.

Název projektu:Rekultivace prostoru ,,Staré cihelny"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01785
Žadatel:Město Vizovice

Název projektu:Regenerace Husova parku
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01584
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:Velička, km 20,360-23,444 - revitalizace toku
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01702
Žadatel:Povodí Moravy, s.p.

Název projektu:Vodní nádrž "U hájovny" Boršov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01369
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01907
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Zajištění skalního řícení nad místní komunikací
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/08.01581
Žadatel:Obec Havlovice

Název projektu:Rekonstrukce rybníka Nový v Měříně
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01568
Žadatel:Městys Měřín

Název projektu:Revitalizace rybníku Šušek
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01651
Žadatel:Obec Písečná

Název projektu:Rybník OKROUHLÁK
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01090
Žadatel:Obec Okrouhlá

Název projektu:Rekonstrukce malé vodní nádrže Vilantice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01578
Žadatel:OBEC VILANTICE

Název projektu:Regenerace parku Popelín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01788
Žadatel:Obec Popelín

Název projektu:Město Rousínov - odbahnění a oprava rybníka v místní části Kroužek
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/08.01910
Žadatel:Město Rousínov

Název projektu:Rybník Panský - Hořejší Obnova
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01559
Žadatel:Obec Kamenice

Název projektu:Obnova Hostkovického rybníka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01758
Žadatel:Obec Třebětín

Název projektu:Oprava a odbahnění rybníka Valchař
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01654
Žadatel:Svoboda Vladimír

Název projektu:Revizalizace zeleně na Židovském hřbitově v Hranicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/08.01582
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Obnova Podleského rybníka Studená
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01853
Žadatel:Český rybářský svaz Studená

Název projektu:Revitalizace lokálního biokoridoru v lokalitě Lojdův rybníček
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.00716
Žadatel:Smolín Karel

Název projektu:Zkvalitnění krajinné a ekosystémové diverzity-Mokřad-Topolov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/08.01701
Žadatel:Obec Nivnice

Název projektu:Odborné poradenství pro notifikační řízení před EK ve věci poskytování veřejné podpory pro Moravskoslezský kraj
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/10.09785
Žadatel:Státní fond životního prostředí České republiky

Název projektu:Hodnocení bílých míst EVVO v projektech Prioritní osy 7
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/10.09784
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Analýza vnějších faktorů nízkého čerpání finančních prostředků v PO 2 OPŽP
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/10.09782
Žadatel:MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Název projektu:Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy
Číslo projektu:CZ.1.02/1.1.00/09.05751
Žadatel:Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

Název projektu:Význam a management dřevní hmoty v tocích
Číslo projektu:CZ.1.02/8.2.00/10.09779
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Odborné posudky České geologické služby k žádostem OPŽP II.
Číslo projektu:CZ.1.02/8.1.00/10.09775
Žadatel:Ministerstvo životního prostředí

Název projektu:Vodovod Štěchovice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/10.06300
Žadatel:Městys Štěchovice

Název projektu:Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/09.05946
Žadatel:Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Název projektu:Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro ORP Nový Jičín
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09258
Žadatel:Město Nový Jičín

Název projektu:Protipovodňová opatření obce Horní Loděnice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09208
Žadatel:Obec Horní Loděnice

Název projektu:Varovný monitorovací systém před povodněmi ve městě Domažlice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09283
Žadatel:Město Domažlice

Název projektu:Vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09174
Žadatel:Město Tachov

Název projektu:Regenerace veřejné a vyhražené zeleně v obci Uhřice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09202
Žadatel:Obec Uhřice

Název projektu:Rekonstrukce zeleně na obecní návsi
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09468
Žadatel:Obec Zalužany

Název projektu:Železné hory - geologicky významná oblast
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09290
Žadatel:Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název projektu:Obnova rybníka Nectava, revitalizace bývalého náhona - rybí přechod bypass
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09351
Žadatel:Korbelová Zdeňka

Název projektu:Oplocení NPR Karlovské bučiny
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09535
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.

Název projektu:PARK STRÁŽ
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09382
Žadatel:Městys Stráž

Název projektu:Revitalizace parku Olšany
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09439
Žadatel:Obec Olšany

Název projektu:Pořízení digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a vyrozumívacího systému pro město Rožmitál pod Třemšínem
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09247
Žadatel:MĚSTO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

Název projektu:Tůně pod Barborkou
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09503
Žadatel:Benda Václav

Název projektu:Obnova zeleně v obci Chocomyšl
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09412
Žadatel:Obec Chocomyšl

Název projektu:Obnova krajinných struktur v k.ú. Horosedly
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09600
Žadatel:Obec Horosedly

Název projektu:Arboretum Frýdek-Místek
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09511
Žadatel:Statutární město Frýdek-Místek

Název projektu:Koncepce obnovy, regenerace a přestavby vegetačních prvků parkových ploch areálu Psychiatrické léčebny v Brně - Černovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09299
Žadatel:PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

Název projektu:Revitalizace zeleně VKP Fakultní nemocnice Ostrava
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09488
Žadatel:Fakultní nemocnice Ostrava

Název projektu:Pozlovice - zajištění stability MK Ludkovická
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/10.09188
Žadatel:Městys Pozlovice

Název projektu:Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09430
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Název projektu:Obnova vybraných alejí v extravilánu města Strážnice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09592
Žadatel:Město Strážnice

Název projektu:Parkové úpravy židovského hřbitova ve Znojmě
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09602
Žadatel:Federace židovských obcí v České republice

Název projektu:Projekt revitalizace sídlení zeleně - Obecnice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09530
Žadatel:OBEC OBECNICE

Název projektu:Pod Školským vrchem - obnova krajinných struktur
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09435
Žadatel:Burešová Martina

Název projektu:Revitalizace alejí Vysočiny - ORP Humpolec
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09479
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Název projektu:Rekonstrukce ozelenění skládky Doubek
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09196
Žadatel:Obec Zlechov

Název projektu:Revitalizace zeleně v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí - Návrh úprav I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09302
Žadatel:Město Valašské Meziříčí

Název projektu:Projekt rybího přechodu - MVE Svijany
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09309
Žadatel:MKSV s.r.o.

Název projektu:Protipovodňová opatření města Nový Knín
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09246
Žadatel:MĚSTO NOVÝ KNÍN

Název projektu:Ošetření stromů v zámeckém parku v Laškově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09375
Žadatel:Obec Laškov

Název projektu:Obnova krajinných struktur v k.ú. Dub nad Moravou
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09534
Žadatel:Městys Dub nad Moravou

Název projektu:Revitalizace Rennerových sadů Strakonice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09373
Žadatel:Město Strakonice

Název projektu:Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09427
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Název projektu:Sadové úpravy okolí dětského hřiště a domu s pečovatelskou službou
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09169
Žadatel:Obec Topolná

Název projektu:Pěstební opatření a vegetační úpravy židovského hřbitova, Třebíč
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09478
Žadatel:Židovská obec Brno

Název projektu:Revitalizace veřejné zeleně v Dešné.
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09354
Žadatel:Obec Dešná

Název projektu:Interakční prvek ÚSES, Krumvíř p.č. 160/8 a 160/9
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09580
Žadatel:Šebesta Jakub

Název projektu:Obnova polní cesty II
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09540
Žadatel:Lesní společnost Bečov, s.r.o.

Název projektu:Zpracování digitálních povodňových plánů pro město Dačice a ORP Dačice, posouzení možných protipovodňových opatření a zřízení hlásného profilu v Bílkově
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09266
Žadatel:Město Dačice

Název projektu:Obnova zeleně parku u domu s pečovatelskou službou v obci Červenka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09314
Žadatel:Obec Červenka

Název projektu:Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Moštěnka
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09280
Žadatel:Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka

Název projektu:Drahanovice - posilové vrty pro obecní vodovod
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/10.09487
Žadatel:Obec Drahanovice

Název projektu:Rekonstrukce původních smrkových porostů na území CHKO Bílé Karpaty a vytvoření bělokarpatských luk v lesích města Strážnice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09568
Žadatel:Město Strážnice

Název projektu:Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Řevnice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09244
Žadatel:MĚSTO ŘEVNICE

Název projektu:Obnova tůní v přírodní památce Tůně u Hajské III.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09597
Žadatel:REVITA CZ o.p.s.

Název projektu:Protipovodňová opatření Hustopeče nad Bečvou
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09192
Žadatel:Městys Hustopeče nad Bečvou

Název projektu:Snížení rizika povodní - zlepšení povodňové služby na území statutárního města Zlína
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09251
Žadatel:Statutární město Zlín

Název projektu:Regenerace zeleně v Lázních Kynžvart
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09509
Žadatel:Město Lázně Kynžvart

Název projektu:Realizace protipovodňových opatření pro obec Davle
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09242
Žadatel:Městys Davle

Název projektu:Revitalizace alejí Vysočiny - ORP Náměšť nad Oslavou
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09537
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Název projektu:Obnova parků na Podměstí v Ústí nad Orlicí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09384
Žadatel:Město Ústí nad Orlicí

Název projektu:Revitalizace školní zahrady Střední školy stavební v Třebíči II
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09329
Žadatel:Střední škola stavební Třebíč

Název projektu:Protipovodňová opatření obce Karlovice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09257
Žadatel:Obec Karlovice

Název projektu:Dům přírody Slavkovského lesa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09288
Žadatel:Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název projektu:Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 3.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09518
Žadatel:Město Příbram

Název projektu:Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Moravském Berouně
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09224
Žadatel:Město Moravský Beroun

Název projektu:Protipovodňová opatření Ratiboř
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09230
Žadatel:Obec Ratiboř

Název projektu:Obnova krajinářské části zámeckého parku Mnichovo Hradiště
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09316
Žadatel:Národní památkový ústav

Název projektu:Hřbitov Chrastava - revitalizace zeleně
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09417
Žadatel:MĚSTO CHRASTAVA

Název projektu:Obohacení druhové skladby borových lesů na vátých píscích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09609
Žadatel:Lesy Horňácko, s.r.o.

Název projektu:REVITALIZACE OKOLÍ KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09320
Žadatel:OBEC KOSTNÍKY

Název projektu:Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Bernartice u Javorníku
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09226
Žadatel:Obec Bernartice

Název projektu:Sadové úpravy obce Podbřežice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09300
Žadatel:Obec Podbřežice

Název projektu:Úprava veřejné zeleně Postřelmov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09352
Žadatel:Obec Postřelmov

Název projektu:Školní zahrada místo vzdělávání a relaxace
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09376
Žadatel:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Název projektu:Revitalizace alejí Vysočiny - ORP Havlíčkův Brod
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09473
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Název projektu:Průzkumný vrt Křoví
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/10.09413
Žadatel:OBEC KŘOVÍ

Název projektu:Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Nový Bor
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09262
Žadatel:MĚSTO NOVÝ BOR

Název projektu:Regenerace zámeckého parku v Neplachovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09451
Žadatel:Obec Neplachovice

Název projektu:Alej "Do Hrabětického lesa"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09453
Žadatel:DIVOUS

Název projektu:Revitalizace významné sídelní zeleně
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09591
Žadatel:Město Staré Město

Název projektu:Protipovodňová opatření města Borohrádek
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09221
Žadatel:MĚSTO BOROHRÁDEK

Název projektu:Rozšíření a revitalizace veřejné zeleně v obci Diváky I.
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09569
Žadatel:OBEC DIVÁKY

Název projektu:Regenerace zeleně Mateřské školy Zlechov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09198
Žadatel:Obec Zlechov

Název projektu:Obnova zeleně kolem prvků drobné lidové architektury v Rožnově pod Radhoštěm
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09520
Žadatel:Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektu:Šubířov- posilový vrt pro obecní vodovod
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/10.09527
Žadatel:OBEC ŠUBÍŘOV

Název projektu:Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje a modernizace povodňového varovného systému
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09239
Žadatel:Povodí Odry, státní podnik

Název projektu:Realizace prvků ÚSES - LBK 17/46 b a RBK 1539 b,c,d,e v k.ú.Tučín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09531
Žadatel:Obec Tučín

Název projektu:Úbočí nad Manerovem
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09614
Žadatel:Hrežo Jan

Název projektu:Revitalizace veřejné zeleně v obci Smetanova Lhota
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09407
Žadatel:Obec Smetanova Lhota

Název projektu:Přírodě blízká protipovodňová opatření a protipovodňová opatření v pramenné části povodí Hovorčovického potoka
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09248
Žadatel:Obec Hovorčovice

Název projektu:Obnova zeleně v obci Uherčice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09570
Žadatel:Obec Uherčice

Název projektu:Soliterní stromy Nenkovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09494
Žadatel:Marada Petr

Název projektu:Obnova zeleně v obci Horní Jelení
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09428
Žadatel:Město Horní Jelení

Název projektu:Ošetření stromů v biocentru Gryngle
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09207
Žadatel:Obec Bludov

Název projektu:Revitalizace zeleně hřbitova a parku u hřbitova v Novém Bydžově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09360
Žadatel:Město Nový Bydžov

Název projektu:Parkové úpravy židovského hřbitova v Boskovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09594
Žadatel:Židovská obec Brno

Název projektu:Protipovodňová opatření Lidečko
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09229
Žadatel:Obec Lidečko

Název projektu:Biokoridor LBK 1, LBK 2
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09504
Žadatel:Město Potštát

Název projektu:Bílovice nad Svitavou - Revitalizace sídelní zeleně
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09611
Žadatel:Obec Bílovice nad Svitavou

Název projektu:Preventivní povodňová ochrana - varovný systém ochrany před povodněmi pro mikroregion Valašsko - Horní Vsacko
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09237
Žadatel:Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

Název projektu:Protipovodňová opatření obce Metylovice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09194
Žadatel:Obec Metylovice

Název projektu:Regenerace veřejné zeleně v obci Sobotín - Kleinova alej a větrolam a parčík u samoobsluhy
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09304
Žadatel:Obec Sobotín

Název projektu:Výsadba interakčního prvku v Žižkovci, II.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09315
Žadatel:Safari Petra

Název projektu:Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09181
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Revitalizace obce České Heřmanice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09423
Žadatel:Obec České Heřmanice

Název projektu:Revitalizace zeleně obce Loučka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09319
Žadatel:Obec Loučka

Název projektu:Rozvoj části zeleně v obci Tři Sekery
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09510
Žadatel:Obec Tři Sekery

Název projektu:Regenerace veřejné zeleně v obci Dolany - 1. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09358
Žadatel:Obec Dolany

Název projektu:Revitalizace alejí Vysočiny - ORP Bystřice nad Pernštejnem
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09404
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Název projektu:ZÁMECKÝ PARK VŠECHOVICE - SADOVÉ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE PARKU
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09370
Žadatel:Mikl Jaroslav

Název projektu:Vybudování parku u Dělnického domu v Odrách
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09442
Žadatel:Město Odry

Název projektu:Snížení rizika povodní - zlepšení povodňové služby na území města Uherské Hradiště
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09284
Žadatel:Město Uherské Hradiště

Název projektu:Revitalizace alejí v krajině - II.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09363
Žadatel:Pro náš region o. s.

Název projektu:Jevišovice, regenerace mokřadu
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09590
Žadatel:Město Jevišovice

Název projektu:Revitalizace veřejné zeleně u hřbitova ve Veltrusech
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09566
Žadatel:Město Veltrusy

Název projektu:Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09444
Žadatel:Město Vysoké nad Jizerou

Název projektu:Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích - revitalizace zeleně.
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09491
Žadatel:NÁRODNÍ MUZEUM

Název projektu:Holicko - přírodě blízká protipovodňová opatření a protipovodňová opatření v povodí Ředického potoka
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09249
Žadatel:Dobrovolný svazek obcí Holicka

Název projektu:Rybí přechod Nižbor
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09335
Žadatel:EKO - KOMVEL, s.r.o.

Název projektu:Projekt prvků ekologické stability v k.ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a Kvasiny
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09313
Žadatel:OBEC LUKAVICE

Název projektu:Revitalizace zámeckého parku v Herálci
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09189
Žadatel:Kasperová Alexandra

Název projektu:Městský park: rekonstrukce parku v ulici generála Svobody
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09438
Žadatel:MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

Název projektu:Lipová alej profesora Rudolfa Haši
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09498
Žadatel:Obec Kunovice

Název projektu:Preventivní povodňová ochrana pro Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09212
Žadatel:Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Název projektu:Protierozní a protipovodňová opatření v obci Orlické Podhůří
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09282
Žadatel:Obec Orlické Podhůří

Název projektu:Starý Spálenec - obnova původního toku a výstavba tůní
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09383
Žadatel:Sdružení Na záchranu biosystému Český les

Název projektu:Obnova LBC Ksinfty
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09450
Žadatel:OBEC ZAJEČÍ

Název projektu:Projekt regenerace zahrady Dětského domova a Školní jídelny, Zvíkovské Podhradí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09394
Žadatel:Dětský domov a Školní jídelna, Zvíkovské Podhradí 42

Název projektu:Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09490
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Revitalizace klášterních zahrad - Klášter Želiv
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09471
Žadatel:Kanonie premonstrátů v Želivě

Název projektu:Studie proveditelnosti revitalizacnich opatreni z POP
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09356
Žadatel:Povodí Labe, státní podnik

Název projektu:Revitalizace Roupov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09341
Žadatel:Zemědělská vodohospodářská správa

Název projektu:Babicko-skupinový vodovod, Projekt hydrogeologického průzkumu
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/10.09436
Žadatel:SDRUŽENÍ obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko"

Název projektu:Ošetření dřevin na náměstí Komenského
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09367
Žadatel:Město Kostelec nad Labem

Název projektu:Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Žamberk
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09219
Žadatel:Město Žamberk

Název projektu:Regenerace promenádních alejí ve Šternberku a místních částech - II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09513
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:Staré Lázně
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09477
Žadatel:Obec Konstantinovy Lázně

Název projektu:Protipovodňová opatření Kateřinice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09231
Žadatel:Obec Kateřinice

Název projektu:Výsadba a regenerace zeleně v areálu zámku Skrýšov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09476
Žadatel:Roden Karel

Název projektu:Revitalizace zeleně městyse Jince
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09539
Žadatel:Městys Jince

Název projektu:Obnova zeleně hradního parku a lesoparku Grabštejn
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09380
Žadatel:Národní památkový ústav

Název projektu:OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY ZÁMECKÝ PARK BRANTICE-FÁZE I
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09463
Žadatel:Obec Brantice

Název projektu:Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě - Radvanicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09452
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Rasova a Zlatého potoka
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09259
Žadatel:Město Odry

Název projektu:Úprava okolí poutního kostela na Zelené hoře Žďár nad Sázavou - 3.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09298
Žadatel:Město Žďár nad Sázavou

Název projektu:Lokální biokoridor LBK5 Želetice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09492
Žadatel:Marada Petr

Název projektu:Revitalizace alejí Vysočiny - ORP Jihlava
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09505
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Název projektu:Regenerace zeleně ve Velkém Poříčí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09295
Žadatel:Městys Velké Poříčí

Název projektu:Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na horním a středním toku Luhy v obcích Jindřichov, Bělotín a Polom
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09209
Žadatel:Obec Bělotín

Název projektu:Hodnocení vlivu protipovodňových opatření...
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09317
Žadatel:Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Název projektu:Obnova zeleně poškozené sněhovou kalamitou v Jablonci nad Nisou
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09469
Žadatel:Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektu:Obnova polní cesty III
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09543
Žadatel:Lesní společnost Bečov, s.r.o.

Název projektu:Varovný monitorovací systém před povodněmi města Františkovy Lázně
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09271
Žadatel:Město Františkovy Lázně

Název projektu:Revitalizace zeleně v intravilánu obce Nová Ves u Chotěboře
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09516
Žadatel:OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

Název projektu:Regenerace zeleně v okolí kostela a centra obce Skaštice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09187
Žadatel:OBEC SKAŠTICE

Název projektu:Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ORP Hranice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09272
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Revitalizace sídelní zeleně v obci Lipov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09553
Žadatel:OBEC LIPOV

Název projektu:Odstranění migrační překážky - odběrný objekt pro ÚV Karlov v toku Moravice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09542
Žadatel:VaK Bruntál a.s.

Název projektu:Regenerace zeleně sídliště Dukelská v Rýmařově
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09464
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Obnova zahrady MŠ v Předklášteří
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09586
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Název projektu:Obnova významných stromů ve Slušovicích lokalita č. 3 ,,Alej ze Slušovic k Rakovskému kříži"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09472
Žadatel:Město Slušovice

Název projektu:Obnova veřejné zeleně ve Vlašimi - II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09481
Žadatel:Město Vlašim

Název projektu:Revitalizace vybraných vegetačních prvků v obci Sádek
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09475
Žadatel:OBEC SÁDEK

Název projektu:Protipovodňová opatření obcí Novojičínska
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09256
Žadatel:OBEC HODSLAVICE

Název projektu:Revitalizace Svitávky, ř.km 20,100-20,500 v Lindavě na soutoku s Boberským p.
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09493
Žadatel:Povodí Ohře, státní podnik

Název projektu:Biokoridor Senomaty
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09346
Žadatel:Městys Senomaty

Název projektu:Stromořadí na ulici Hlavní
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09342
Žadatel:Obec Kostice

Název projektu:Protipovodňová ochrana obce Jakubčovice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09267
Žadatel:Obec Jakubčovice nad Odrou

Název projektu:Revitalizace sídlištních ploch v Kolíně
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09306
Žadatel:Město Kolín

Název projektu:Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita ZŠ Mendelova
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09446
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Název projektu:Obnova okolí katolického hřbitova a veřejného prostranství u kostela sv. Petra a Pavla v Miroslavi
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09325
Žadatel:Město Miroslav

Název projektu:Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09206
Žadatel:Statutární město Olomouc

Název projektu:Revitalizace zámeckého parku Kolinec
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09330
Žadatel:Městys Kolinec

Název projektu:Regenerace centra obce Stará Paka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09466
Žadatel:Obec Stará Paka

Název projektu:Revitalizace veřejné zeleně v areálu TJ Sokol Dobřichovice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09599
Žadatel:Tělocvičná jednota SOKOL Dobřichovice

Název projektu:Obnova zámeckého parku
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09333
Žadatel:Město Planá nad Lužnicí

Název projektu:Digitální povodňový plán a rozhlasový varovný systém města Rožnov pod Radhoštěm
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09240
Žadatel:Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektu:Mokřad Nivnice - Remíz
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09447
Žadatel:Obec Nivnice

Název projektu:Regenerace urbanizované krajiny - revitalizace významné sídelní zeleně města Uherské Hradiště
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09369
Žadatel:Město Uherské Hradiště

Název projektu:Vytvoření LBC 3 "Pod Bažantnicí"
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09526
Žadatel:MĚSTO UHERSKÝ OSTROH

Název projektu:Biokoridor BK 18/34 v rámci ÚSES při KPÚ v k.ú. Brodek u Přerova
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09211
Žadatel:Městys Brodek u Přerova

Název projektu:Výsadba aleje
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09593
Žadatel:Obec Braníškov

Název projektu:Horní Maršov,protipovodňová opatření - studie
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09277
Žadatel:Obec Horní Maršov

Název projektu:Revitalizace hřbitovní zeleně
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09344
Žadatel:Městys Luka nad Jihlavou

Název projektu:Regenerace dřevin obce Keblov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09364
Žadatel:Obec Keblov

Název projektu:Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Ledeč nad Sázavou
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09205
Žadatel:Město Ledeč nad Sázavou

Název projektu:Zlepšení prostorové, druhové a věkové struktury lesních porostů v regionálním biocentru č. 1270 - Stříbrník
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09390
Žadatel:Čmelák - Společnost přátel přírody

Název projektu:Obnova zeleně na ulici 24. dubna
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09365
Žadatel:Obec Želešice

Název projektu:Revitalizace zeleně v obci Česká Kubice, Folmava a Spálenec
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09411
Žadatel:Obec Česká Kubice

Název projektu:Revitalizace sídelní zeleně-obec Sušice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09176
Žadatel:Obec Sušice

Název projektu:Ozelenění zemědělské půdy v k.ú. Vlkoš
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09554
Žadatel:Obec Vlkoš

Název projektu:Obnova zámecké zahrady v Nebílovech
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09378
Žadatel:Národní památkový ústav

Název projektu:Protipovodňová opatření obce Vidče
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09233
Žadatel:Obec Vidče

Název projektu:Přeštice - nová úpravna vody
Číslo projektu:CZ.1.02/1.2.00/09.06224
Žadatel:Město Přeštice

Název projektu:Obnova veřejné zeleně v centru městyse Měřína
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09339
Žadatel:Městys Měřín

Název projektu:Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09178
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Skalice - zřízení suché nádrže na toku Skalička
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09546
Žadatel:Obec Skalice

Název projektu:Zdroje podzemních vod pro obec Dolní Město a její místní části
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/10.09343
Žadatel:OBEC DOLNÍ MĚSTO

Název projektu:Obnova sídelní zeleně v obci Paseka - Horní část, II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09195
Žadatel:Obec Paseka

Název projektu:Regenerace urbanizované krajiny a optimalizace vodního režimu krajiny Nové Město nad Metují - Dubinky II.etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09322
Žadatel:Zilvarová Petra

Název projektu:Zřízení biocentra, tůně v lokalitě Dolní padělky, k.ú. Podivín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09589
Žadatel:MĚSTO PODIVÍN

Název projektu:Rekonstrukce zámeckého parku a jeho zpřístupnění veřejnosti - Domov Na zámečku Rokytnice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09265
Žadatel:Olomoucký kraj

Název projektu:Česká Olešná-obnova alejí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09334
Žadatel:Iveta Sýkorová

Název projektu:Koncepční řešení veřejných prostor v obcích: Velký Borek, Mělnická Vrutice a Skuhrov,úprava 05/2010
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09508
Žadatel:Obec Velký Borek

Název projektu:Varovný monitorovací systém před povodněmi obce Praskolesy
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09293
Žadatel:Obec Praskolesy

Název projektu:Revitalizace zeleně - městský hřbitov v Třemošné
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09388
Žadatel:Město Třemošná

Název projektu:Velké Pavlovice: Biocentrum Zahájka
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09550
Žadatel:Město Velké Pavlovice

Název projektu:Dolní Bečva - obnova aleje a ozelenění hřiště
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09431
Žadatel:Obec Dolní Bečva

Název projektu:Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09179
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Regenerace zeleně na hřbitově ve Staré Vodě
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09507
Žadatel:Obec Stará Voda

Název projektu:Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09538
Žadatel:Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

Název projektu:Průzkumný vrt Rouchovany
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/10.09310
Žadatel:OBEC ROUCHOVANY

Název projektu:Interakční prvek ÚSES v k. ú. Žešov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09303
Žadatel:Statutární město Prostějov

Název projektu:Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v regionu Sdružení obcí Orlicko
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09235
Žadatel:Sdružení obcí Orlicko

Název projektu:Regenerace urbanizované krajiny obce Krumvíř
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09595
Žadatel:OBEC KRUMVÍŘ

Název projektu:Revitalizace zeleně v Ostravě - Porubě
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09524
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Vegetační úpravy hřbitova v obci Ladná
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09486
Žadatel:OBEC LADNÁ

Název projektu:Digitální povodňový plán města Planá nad Lužnicí
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09243
Žadatel:Město Planá nad Lužnicí

Název projektu:Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09180
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Regenerace zeleně v areálu sportoviště na sídlišti - Strakonice
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09372
Žadatel:Město Strakonice

Název projektu:Cesta křížů
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09355
Žadatel:Obec Bušanovice

Název projektu:Protipovodňová ochrana obce Bratčice
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09291
Žadatel:OBEC BRATČICE

Název projektu:Doplnění a zkvalitnění varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi ve městě Prostějov
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09270
Žadatel:Statutární město Prostějov

Název projektu:Revitalizace vybraných ploch zeleně v Brtnici
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09200
Žadatel:Město Brtnice

Název projektu:Vybudování tůní a obnova mokřadů v biocentru U Aleje - I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.09529
Žadatel:Čmelák - Společnost přátel přírody

Název projektu:Pozděchov - posilové vrty pro obecní vodovod
Číslo projektu:CZ.1.02/6.6.00/10.09470
Žadatel:Obec Pozděchov

Název projektu:Varovný monitorovací systém před povodněmi města Kynšperk nad Ohří
Číslo projektu:CZ.1.02/1.3.00/10.09236
Žadatel:Město Kynšperk nad Ohří

Název projektu:Procházkův lesopark
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09547
Žadatel:MĚSTO MIKULOV

Název projektu:Revitalizační opatření v k.ú. Třeština - založení větrolamu a rozšíření interakčního prvku IP 3
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09323
Žadatel:Obec Třeština

Název projektu:Rybí přechod Janská
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09397
Žadatel:Ing. Miroslav Zušťák

Název projektu:Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09564
Žadatel:Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace

Název projektu:Realizace interakčních prvků ÚSES v k.ú. Majetín
Číslo projektu:CZ.1.02/6.3.00/10.09532
Žadatel:Obec Majetín

Název projektu:Revitalizace rašelinišť v Krušných horách - Cínovecký hřbet
Číslo projektu:CZ.1.02/6.2.00/10.09422
Žadatel:DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie

Název projektu:Regenerace zeleně v okolí kostela ve Velkých Karlovicích
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09603
Žadatel:Obec Velké Karlovice

Název projektu:Obnova vegetačních prvků v parku Jánský Vrch, II. etapa z roku 2010
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.09326
Žadatel:Národní památkový ústav