ESPON

Číslo programu:CZ.04.4.88
Program:Strukturální 2004-2006
Datum zahájení:01.01.2002
Datum ukončení:31.12.2008
Agentura:
 

Popis

Program ESPON je součástí Iniciativy ES Interreg III. Jedná se o výzkumný program, který sbírá a porovnává informace o rozvojových trendech napříč Evropou, zahrnující nejen stávající členské státy EU, Norsko a Švýcarsko, ale i dvě nečlenské země Rumunsko a Bulharsko. Program se zaměřuje na zkoumání územních dopadů sektorových politik na oblasti, jakými jsou např. zemědělství, doprava, výzkum a vývoj. Dále zkoumá vliv evropských strukturálních fondů na městské oblasti a hraje také klíčovou úlohu při formulování Evropských perspektiv územního rozvoje (ESDP) a vytváření vazeb mezi výzkumem a politikou územního rozvoje nové Evropy (EU 27+2).

Výzvy

Číslo:1
Název výzvy:První výzva - ESPON
Podrobný název:25.02.2002

Číslo:1.
Název výzvy:První výzva
Podrobný název:25.02.2002

Číslo:10
Název výzvy:Desátá výzva - ESPON
Podrobný název:07.12.2005

Číslo:10.
Název výzvy:Desátá výzva
Podrobný název:07.12.2005

Číslo:2
Název výzvy:Druhá výzva - ESPON
Podrobný název:02.07.2002

Číslo:2.
Název výzvy:Druhá výzva
Podrobný název:02.07.2002

Číslo:3
Název výzvy:Třetí výzva - ESPON
Podrobný název:16.09.2002

Číslo:3.
Název výzvy:Třetí výzva
Podrobný název:16.09.2002

Číslo:4
Název výzvy:Čtvrtá výzva - ESPON
Podrobný název:04.08.2003

Číslo:4.
Název výzvy:Čtvrtá výzva
Podrobný název:04.08.2003

Číslo:5
Název výzvy:Pátá výzva - ESPON
Podrobný název:25.02.2004

Číslo:5.
Název výzvy:Pátá výzva
Podrobný název:25.02.2004

Číslo:6
Název výzvy:Šestá výzva - ESPON
Podrobný název:19.05.2004

Číslo:6.
Název výzvy:Šestá výzva
Podrobný název:19.05.2004

Číslo:7
Název výzvy:Sedmá výzva - ESPON
Podrobný název:17.12.2004

Číslo:7.
Název výzvy:Sedmá výzva
Podrobný název:17.12.2004

Číslo:8
Název výzvy:Osmá výzva - ESPON
Podrobný název:18.03.2005

Číslo:8.
Název výzvy:Osmá výzva
Podrobný název:18.03.2005

Číslo:9
Název výzvy:Devátá výzva - ESPON
Podrobný název:17.10.2005

Číslo:9.
Název výzvy:Devátá výzva
Podrobný název:17.10.2005

Priority

Číslo:8.E1
Popis:Tématické studie
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo:8.E2
Popis:Studie dopadů politiky
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo:8.E3
Popis:Koordinační tematicky průřezové studie
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo:8.E4
Popis:Podrobné výzkumné informace ESPON (briefing) a práce ve vědeckých sítích
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo:8.E5
Popis:Technická asistence
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Opatření / Podopatření

Číslo Opatření:8.E1.1
Popis Opatření:Města, polycentrický rozvoj a vztahy města a venkova
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E1.2
Popis Opatření:Rovnost přístupu k infrastruktuře a znalostem (informacím)
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E1.3
Popis Opatření:Přírodní a kulturní dědictví
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E1.4
Popis Opatření:Doplňující studie a nové projekty
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:8.E2.1
Popis Opatření:Teritoriální dopady sektorových politik
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E2.2
Popis Opatření:Nové teritoriální aspekty strukturálních a souvisejících fondů
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:8.E2.3
Popis Opatření:Instituce a nástroje územních/prostorových politik
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E2.4
Popis Opatření:Doplňující studie a nové projekty
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:8.E3.1
Popis Opatření:Integrované nástroje pro evropský územní rozvoj
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E3.2
Popis Opatření:Územní scénáře a orientace směrem na ESDP a politiku koheze
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E3.3
Popis Opatření:Územní dimenze Lisabonského a Gothenburgského procesu
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:8.E3.4
Popis Opatření:Doplňující studie a nové projekty
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:8.E4.1
Popis Opatření:Datový navigátor: přípravný průzkum přístupu k datům
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E4.2
Popis Opatření:Podrobné informace ESPON (briefing) a vědecká koordinace ESPON kontaktních bodů (míst)
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E4.3
Popis Opatření:Podrobné informace ESPON (briefing) a vědecká koordinace nadnárodních projektových skupin
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E5.1
Popis Opatření:Řízení, implementace, monitoring a kontrola
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.E5.2
Popis Opatření:Informace, publikace a hodnocení
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Financování programu

Příspěvek EU: 4 625 991 EUR
Národní veřejné zdroje: 4 625 991 EUR
Národní regionální zdroje: 0 EUR
Národní obecní zdroje: 0 EUR
Jiné národní zdroje: 0 EUR
Soukromé zdroje: 0 EUR
Evropská investiční banka: 0 EUR
Jiné zdroje: 0 EUR
Vlastní zdroje žadatele: 0 EUR
Ostatní zdroje žadatele: 0 EUR
Ostatní EU zdroje žadatele: 0 EUR
Přímé výnosy žadatele: 0 EUR

Umístění programu

Oblast: Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko
Oblast: Moravskoslezský
Olomoucký
Zlínský
Vysočina
Jihomoravský
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Karlovarský
Ústecký
Jihočeský
Plzeňský
Středočeský
Hlavní město Praha

Projekty

Název projektu:ESPON 1.2.3 Identification of Spatially Relevant Aspects of the Information Society
Číslo projektu:CZ.04.4.88/1.2.00.7/0035
Žadatel:Univerzita Karlova

Název projektu:ESPON 1.3.3. - The role and spatial effects of cultural heritage and identity (2004-2006)
Číslo projektu:CZ.04.4.88/1.3.00.6/0034
Žadatel:Univerzita Pardubice

Název projektu:ESPON Going Regional
Číslo projektu:CZ.04.4.88/4.3.00.2/0109
Žadatel:Ústav územního rozvojeOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz