INTERACT

Číslo programu:CZ.04.4.89
Program:Strukturální 2004-2006
Datum zahájení:16.12.2002
Datum ukončení:31.12.2008
Agentura:
 

Popis

Program INTERACT je součástí Iniciativy ES Interreg III. Jeho hlavní náplní je využívat zkušeností a poznatků z předchozích etap iniciativy ES INTERREG, a zejména zvyšovat efektivnost probíhající etapy iniciativy ES INTERREG III. Program INTERACT je založen na expertizách realizovaných v rámci programu INTERACT v oblastech regionálního rozvoje a přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Možnost účastnit se programu INTERACT je zpřístupněna všem stávajícím zemím EU. Zároveň je podporována účast nečlenských zemí EU.

Výzvy

Číslo:1
Název výzvy:První výzva - INTERACT
Podrobný název:25.07.2003

Číslo:1.
Název výzvy:První výzva
Podrobný název:25.07.2003

Číslo:2
Název výzvy:Druhá výzva - INTERACT
Podrobný název:07.05.2004

Číslo:2.
Název výzvy:Druhá výzva
Podrobný název:07.05.2004

Priority

Číslo:8.I1
Popis:Podpora managementu iniciativy Interreg III
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo:8.I2
Popis:Rozvoj iniciativy Interreg III - místní a regionální iniciativy
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo:8.I3
Popis:Spolupráce a řízení změn mezi hraničními regiony a přistupujícími zeměmi
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo:8.I4
Popis:Technická asistence
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Opatření / Podopatření

Číslo Opatření:8.I1.1
Popis Opatření:Informační místa a animace (prostředky pro výměnu poznatků)
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.I1.2
Popis Opatření:Kvalifikace a transfer znalostí
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.I2.1
Popis Opatření:Rozvoj iniciativy Interreg III - místní a regionální iniciativy
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:8.I3.1
Popis Opatření:Nástroje vzájemné spolupráce na vnějších hranicích
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.I3.2
Popis Opatření:Posilování přítomnosti iniciativy Interreg III na vnějších hranicích
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:31.12.2008
Komentář:

Číslo Opatření:8.I4.1
Popis Opatření:Technická asistence 1
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:8.I4.2
Popis Opatření:Technická asistence 2
Platnost od:01.05.2004
Platnost do:
Komentář:

Financování programu

Příspěvek EU: 8 676 637 EUR
Národní veřejné zdroje: 801 273 EUR
Národní regionální zdroje: 4 229 574 EUR
Národní obecní zdroje: 0 EUR
Jiné národní zdroje: 0 EUR
Soukromé zdroje: 0 EUR
Evropská investiční banka: 0 EUR
Jiné zdroje: 0 EUR
Vlastní zdroje žadatele: 0 EUR
Ostatní zdroje žadatele: 0 EUR
Ostatní EU zdroje žadatele: 0 EUR
Přímé výnosy žadatele: 0 EUR

Umístění programu

Oblast: Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko
Oblast: Moravskoslezský
Olomoucký
Zlínský
Vysočina
Jihomoravský
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Karlovarský
Ústecký
Jihočeský
Plzeňský
Středočeský
Hlavní město Praha

Projekty

Název projektu:INTER-A
Číslo projektu:CZ.04.4.89/2.1.00.2/0039
Žadatel:BIC Brno spol. s r.o.

Název projektu:LARA-INTERREG TOOL BOX
Číslo projektu:CZ.04.4.89/2.1.00.2/0038
Žadatel:MEPCO, s r. o.

Název projektu:From external to internal
Číslo projektu:CZ.04.4.89/3.2.00.2/0037
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj ČROdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz