Grantové schéma na podporu odstraňování povodňových škod

Číslo programu:CZ0110.04
Program:Předstrukturální
Datum zahájení:25.10.2002
Datum ukončení:25.04.2004
Agentura:
 

Popis

GRANTOVÉ SCHÉMA NA PODPORU ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD
Původně mělo být rámci Národního programu Phare 2001 (dále jen Národní program) ? hospodářská a sociální soudržnost realizováno Grantové schéma ve vybraných regionech NUTS II pro méně rozsáhlé projekty v oblasti podnikatelské infrastruktury. V polovině srpna 2002 však zasáhly velkou část Čech povodně a prioritou se stala rychlá pomoc nejvíce postiženým regionům (Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Ústecký kraj). Proto bylo připraveno nové grantové schéma na podporu odstraňování povodňových škod a prostředky z původního grantového schématu byly do něj přesunuty.
Lokalizace podpory:
Národní program bude realizován ve čtyřech krajích:
- Jihočeský kraj - okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor;
- Plzeňský kraj - okresy Plzeň?město, Plzeň?jih, Plzeň?sever, Domažlice, Klatovy, Rokycany;
- Středočeský kraj ? okresy Benešov, Beroun, Mělník, Praha ? západ, Praha - východ Příbram, Rakovník, Kladno, Kolín;
- Ústecký kraj ? okresy Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín, Most, Teplice, Chomutov, Louny.
Financovatelné aktivity:
- rekonstrukce dopravní infrastruktury poškozené povodněmi (místní komunikace a silnice kromě dálnic a silnic 1. třídy, mosty, přístupové komunikace k veřejným zařízením),
- obnova a rekonstrukce zařízení sloužících k ochraně životního prostředí, poškozených povodněmi (čističky odpadních vod, kanalizace, vodovody, rozvody elektrické energie)
Oprávnění žadatelé:
- musí se jednat o obec z cílových krajů, která je uvedena na seznamu povodní postižených obcí vydaném MMR
- může to být přitom i organizace zřízená a vlastněná obcí či krajem.
Finanční rámec
- grantové schéma: 10,4 mil. EUR
- technická asistence: 0,1 mil. EUR
- minimální výše grantu: 50 000 EUR
- maximální výše grantu: 300 000 EUR
- příspěvek Phare: až 100 % celkových oprávněných nákladů projektu.

Výzvy

Číslo:1
Název výzvy:Kolo výzvy bylo vyhlášeno v cílových krajích; konečným termínem pro předkládání návrhů projektů byl 18. 10. 2002 v 16.00 v regionálních pobočkách CRR
Podrobný název:20.09.2002

Priority

Číslo:1
Popis:Rekonstrukce místní/regionální infrastruktury
Platnost od:25.10.2002
Platnost do:
Komentář:

Opatření / Podopatření

Číslo Opatření:1.1.
Popis Opatření:Rekonstrukce dopravní infrastruktury poškozené povodněmi
Platnost od:25.10.2002
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:1.2.
Popis Opatření:Obnova a rekonstrukce zařízení sloužících k ochraně životního prostředí poškozených povodněmi
Platnost od:25.10.2002
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:1.3
Popis Opatření:Technická asistence
Platnost od:25.10.2002
Platnost do:25.04.2004
Komentář:Z prostředků technické asistence bude uhrazen závěrečný audit jednotlivých projektů financovaných v rámci tohoto programu.

Financování programu

Příspěvek EU: EUR
Národní veřejné zdroje: EUR
Národní regionální zdroje: EUR
Národní obecní zdroje: EUR
Jiné národní zdroje: EUR
Soukromé zdroje: EUR
Evropská investiční banka: EUR
Jiné zdroje: EUR
Vlastní zdroje žadatele: EUR
Ostatní zdroje žadatele: EUR
Ostatní EU zdroje žadatele: EUR
Přímé výnosy žadatele: EUR

Umístění programu

Oblast: Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Ústecký

Projekty

Název projektu:Finanční audit k projekům Programu na odstraňování povodňových škod
Číslo projektu:CZ0110.04.01..000
Žadatel:BDO CB s.r.o.

Název projektu:Oprava silnice III/00813 Terezín - Počaply
Číslo projektu:CZ0110.42.01.017
Žadatel:Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Oprava silnice III/00813 Terezín - České Kopisty
Číslo projektu:CZ0110.42.01.019
Žadatel:Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Silnice II/160 v úseku Pískárna - most Lověšice
Číslo projektu:CZ0110.31.01.037
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Název projektu:Oprava propustku na silnici III/1356
Číslo projektu:CZ0110.31.01.038
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Název projektu:Výstavba zničeného mostu event. č. 1433-2, Nová Ves
Číslo projektu:CZ0110.31.01.040
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Název projektu:Silnice III/15811, úsek Leopoldov - Pohoří na Šumavě
Číslo projektu:CZ0110.31.01.041
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Název projektu:Obnovení mostu v Ejpovicích
Číslo projektu:CZ0110.32.01.068
Žadatel:Obec Ejpovice

Název projektu:Silnice II/160 v úseku Rožmberk- Koller
Číslo projektu:CZ0110.31.01.034
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Název projektu:Stavba mostního objektu - Horní Stropnice.
Číslo projektu:CZ0110.31.01.035
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Název projektu:Oprava silnice II/160 v úseku Zátoń - Branná
Číslo projektu:CZ0110.31.01.036
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Název projektu:OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ÚVALY
Číslo projektu:CZ0110.21.01.021
Žadatel:Město ÚVALY

Název projektu:REKONSTRUKCE KANALIZACE POŠKOZENÉ POVODNĚMI V TÝNĚ NAD VLTAVOU, ČÁST A
Číslo projektu:CZ0110.31.01.004
Žadatel:Město Týn nad Vltavou

Název projektu:OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ POŠKOZENÝCH POVODNÍ - Vimperk
Číslo projektu:CZ0110.31.01.006
Žadatel:MĚSTO VIMPERK

Název projektu:Obnova lávky přes řeku Volyňku ve Strakonicích
Číslo projektu:CZ0110.31.01.058
Žadatel:Město Strakonice

Název projektu:Stavba nové lávky přes Padrťský potok v Rokycanech zničené při povodni 13.8.2002
Číslo projektu:CZ0110.32.01.048
Žadatel:Město Rokycany

Název projektu:Obnova infrastruktury místních komunikací poškozených povodní v oblasti Spálenopoříčska
Číslo projektu:CZ0110.32.01.049
Žadatel:město Spálené Poříčí

Název projektu:Obnova mostu přes Přehýšovský rybník
Číslo projektu:CZ0110.32.01.050
Žadatel:OBEC PŘEHÝŠOV

Název projektu:Oprava místní komunikace Mantov - Metálka
Číslo projektu:CZ0110.32.01.047
Žadatel:Obec Chotěšov

Název projektu:Oprava místních komunikací po povodni
Číslo projektu:CZ0110.32.01.059
Žadatel:Město Hartmanice

Název projektu:Rekonstrukce kanalizační stoky - Tř.1.Máje, Dukelská
Číslo projektu:CZ0110.32.01.069
Žadatel:Město Přeštice

Název projektu:Rekonstrukce kanalizační stoky - Třída 1.Máje
Číslo projektu:CZ0110.32.01.071
Žadatel:Město Přeštice

Název projektu:Oprava místních komunikací - Pobřežní ul. II
Číslo projektu:CZ0110.32.01.072
Žadatel:Město Přeštice

Název projektu:Obnova mostu přes řeku Volyňku v obci Mutěnice
Číslo projektu:CZ0110.31.01.057
Žadatel:Obec Mutěnice

Název projektu:Oprava místních komunikací v Zelené Lhotě poškozených povodněmi v srpnu 2002
Číslo projektu:CZ0110.32.01.011
Žadatel:Město Nýrsko

Název projektu:Oprava silnice II/177
Číslo projektu:CZ0110.32.01.025
Žadatel:Správa a údržba silnic Starý Plzenec

Název projektu:Oprava místních komunikací
Číslo projektu:CZ0110.32.01.042
Žadatel:OBEC KASEJOVICE

Název projektu:Oprava místních komunikací poškozených při povodních v 08/2002
Číslo projektu:CZ0110.31.01.014
Žadatel:Obec Temelín

Název projektu:Oprava povodňových škod na Pražském předměstí v Č. Budějovicích
Číslo projektu:CZ0110.31.01.020
Žadatel:Statutární město České Budějovice

Název projektu:Řešení oprav komunikací a přilehlých ploch v prostoru lokality "JUVEL" v Č. Budějovicích
Číslo projektu:CZ0110.31.01.021
Žadatel:Statutární město České Budějovice

Název projektu:Rekonstrukce povodněmi poškozené Tyršovy ulice
Číslo projektu:CZ0110.31.01.003
Žadatel:Město Týn nad Vltavou

Název projektu:Odstranění povoďňových škod na místních komunikacích v obci Malenice nad Volyňkou
Číslo projektu:CZ0110.31.01.030
Žadatel:Obec Malenice nad Volyňkou

Název projektu:OPRAVA KOMUNIKACÍ VČETNĚ NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ ,MOSTŮ A INFRASTRUKTURY POŠKOZENÝCH POVODNÍ - Vimperk
Číslo projektu:CZ0110.31.01.005
Žadatel:MĚSTO VIMPERK

Název projektu:Oprava přemostění přes Zlatý potok a povrchů MK poničených při záplavách v srpnu 2002.
Číslo projektu:CZ0110.31.01.009
Žadatel:Obec Nebahovy

Název projektu:Obnova místních komunikací včetně související infrastruktury města Tábor postiženého povodněmi 2002.
Číslo projektu:CZ0110.31.01.013
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:Rekonstrukce technické infrastruktury po povodních v 08/2002 - obec Husinec
Číslo projektu:CZ0110.31.01.016
Žadatel:Obec Husinec

Název projektu:Rekonstrukce lávky pro pěší a pro cyklisty přes řeku Otavu v Písku
Číslo projektu:CZ0110.31.01.010
Žadatel:Město Písek

Název projektu:Obnova místní komunikace včetně sítí (vodovod, plyn, elektrika) a mostku v Malšském údolí v Kaplici
Číslo projektu:CZ0110.31.01.078
Žadatel:Město Kaplice

Název projektu:Oprava místních komunikací poškozených povodní
Číslo projektu:CZ0110.31.01.019
Žadatel:Město Nové Hrady

Název projektu:Obnova lávky pro pěší přes řeku Berounku v Berouně
Číslo projektu:CZ0110.21.01.043
Žadatel:Město Beroun

Název projektu:Obnova lávky pro pěší přes řeku Berounku v obci Stradonice u Nižboru
Číslo projektu:CZ0110.21.01.012
Žadatel:Obec Nižbor

Název projektu:Most č. 1769-001 na silnici III/1769 Hvožďany- Leletice
Číslo projektu:CZ0110.21.01.037
Žadatel:Správa a údržba silnic Benešov

Název projektu:Oprava opěrné zdi silnice a silničního tělesa silnice II/107
Číslo projektu:CZ0110.21.01.035
Žadatel:Správa a údržba silnic Benešov

Název projektu:Havarijní oprava opěrné zdi sinice II/113 v Choceradech
Číslo projektu:CZ0110.21.01.034
Žadatel:Správa a údržba silnic Benešov

Název projektu:Přestavba mostu ev. č. 1188-002 u obce Podlesí nad Litavkou
Číslo projektu:CZ0110.21.01.036
Žadatel:Správa a údržba silnic Benešov

Název projektu:Rekonstrukce místních komunikací v Králově Dvoře
Číslo projektu:CZ0110.21.01.045
Žadatel:Obec Králův Dvůr

Název projektu:Obnova mostu pro pěší v Dobřichovicích
Číslo projektu:CZ0110.21.01.017
Žadatel:obec Dobřichovice

Název projektu:Obnova komunikací v Dobřichovicích
Číslo projektu:CZ0110.21.01.018
Žadatel:obec Dobřichovice

Název projektu:Oprava silnice II/508 Mirošovice - Mnichovice
Číslo projektu:CZ0110.21.01.030
Žadatel:Správa a údržba silnic Kutná Hora příspěvková organizace

Název projektu:Obnova lávky přes řeku Berounku v obci Hlásná Třebaň
Číslo projektu:CZ0110.21.01.007
Žadatel:Obec Hlásná Třebaň

Název projektu:Odstranění škod způsobených povodní v obci Čkyně a přilehlé osadě Onšovice
Číslo projektu:CZ0110.31.01.053
Žadatel:Obec Čkyně

Název projektu:Náhradní zdroj podzemní vody Dobřany
Číslo projektu:CZ0110.31.01.051
Žadatel:Město Dobřany

Název projektu:Obnova místních komunikací - Lety
Číslo projektu:CZ0110.21.01.014
Žadatel:Obec Lety

Název projektu:Obnova lávky v Řevnicích
Číslo projektu:CZ0110.21.01.015
Žadatel:Město Řevnice

Název projektu:Obnova místní komunikace (přístup z obytných území do centra obce)
Číslo projektu:CZ0110.21.01.004
Žadatel:Město Libčice nad Vltavou

Název projektu:Obnova obecní komunikace
Číslo projektu:CZ0110.21.01.016
Žadatel:Obec Karlštejn

Název projektu:Odstranění škod způsobených povodněmi na veřejné infrastruktuře ve Vejprtech
Číslo projektu:CZ0110.42.01.014
Žadatel:Město Vejprty

Název projektu:Rekonstrukce kanalizace a komunikací, které byly poničeny po povodních v srpnu 2002
Číslo projektu:CZ0110.42.01.015
Žadatel:Město Terezín

Název projektu:Odstranění škod způsobených povodní - lávka pro pěší Šafránků" a lávka "Na Závisti", komunikace - mo
Číslo projektu:CZ0110.31.01.054
Žadatel:Obec Bohumilice

Název projektu:Oprava místních komunikací po povodni v Hostech
Číslo projektu:CZ0110.31.01.002
Žadatel:Obec Hosty

Název projektu:Rekonstrukce místních komunikací po povodních v 08/2002
Číslo projektu:CZ0110.31.01.015
Žadatel:Obec Libín

Název projektu:Obnova místních komunikací
Číslo projektu:CZ0110.21.01.003
Žadatel:Obec Chvatěruby

Název projektu:Oprava komuniakcí poškozených povodní
Číslo projektu:CZ0110.42.01.006
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Obnova mostu přes náhon ul. Oblouková
Číslo projektu:CZ0110.42.01.008
Žadatel:Město Děčín

Název projektu:Rekonstrukce turistické trasy a oprava cest a mostků v Bezručově údolí
Číslo projektu:CZ0110.42.01.012
Žadatel:Město Chomutov

Název projektu:Odstranění havarijního stavu škod způsobených povodní: místní komunikace spolu s veřejným osvětlením
Číslo projektu:CZ0110.42.01.011
Žadatel:Obecní úřad Hora Svaté Kateřiny

Název projektu:Oprava vozovky- Řehlovice-Stadice-etapa B,C
Číslo projektu:CZ0110.42.01.004
Žadatel:Obec Řehlovice

Název projektu:Sanace povodněmi zničených mostů evidenční č.17,18 přes potok Bystřici
Číslo projektu:CZ0110.42.01.005
Žadatel:Město Dubí

Název projektu:Oprava komunikací poškozených povodní
Číslo projektu:CZ0110.42.01.007
Žadatel:Město Štětí

Název projektu:Oprava a rekonstrukce mostků a lávek
Číslo projektu:CZ0110.42.01.010
Žadatel:Obecní úřad Hora Svaté Kateřiny

Název projektu:Oprava komunikace po povodních - lokalita Okna
Číslo projektu:CZ0110.42.01.001
Žadatel:Obec Polepy

Název projektu:Oprava komunikace po povodních - lokalita Křešice
Číslo projektu:CZ0110.42.01.002
Žadatel:Obec Křešice

Název projektu:Rekonstrukce vodní nádrže a obnova obecních komunikací
Číslo projektu:CZ0110.31.01.056
Žadatel:Obec Strunkovice nad VolyňkouOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz