Grantové schéma ve vybraných regionech NUTS II pro méně rozsáhlé projekty v oblasti podnikatelské in

Číslo programu:CZ2003/004-338.08.01
Program:Předstrukturální
Datum zahájení:16.05.2003
Datum ukončení:31.10.2006
Agentura:
 

Popis

GRANTOVÉ SCHÉMA VE VYBRANÝCH REGIONECH NUTS II PRO MÉNĚ ROZSÁHLÉ PROJEKTY V OBLASTI PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY

Toto grantové schéma mělo být původně realizováno již v rámci Národního programu Phare 2001. V důsledku ničivých povodní, jež postihly Českou republiku v srpnu 2002, bylo nahrazeno CZ0110.04 ? Grantové schéma na odstraňování povodňových škod a zařazeno pod Národní program Phare 2003 ? část I.

Územní vymezení:
NUTS II Severozápad - okresy Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Most, Louny, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb,
NUTS II Moravskoslezsko - okresy Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava ? město,
NUTS II Střední Morava ? okresy Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov, Přerov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín a Vsetín.

Finanční rámec:
minimální výše grantu (grant EU + dotace MMR): 1 200 000 EUR
maximální výše grantu (grant EU + dotace MMR): 4 000 000 EUR
minimální výše příspěvku konečného příjemce: 25 % z celkových oprávněných nákladů

Rozpočet:
Grantové schéma 18 700 000 EUR
Technická asistence 400 000 EUR
Celkem 19 100 000 EUR

Financovatelné aktivity:
výstavba a rekonstrukce místních příjezdových komunikací k podnikatelským prostorům,
rozvoj inženýrských sítí technické infrastruktury,
rekultivaci pozemků pro komerční využití,
výstavba, obnova a rekonstrukce podnikatelského vybavení a budov pro podnikatele.

Příjemci podpory:
obce a města a organizace jimi vlastněné a řízené,
sdružení obcí a měst,
neziskové organizace.

Výzvy

Priority

Číslo:1.
Popis:Vytvoření podmínek pro rozvoj průmyslových zón
Platnost od:16.05.2003
Platnost do:
Komentář:

Číslo:2
Popis:Technická asistence
Platnost od:16.05.2003
Platnost do:31.10.2006
Komentář:

Opatření / Podopatření

Číslo Opatření:1.1.
Popis Opatření:Podpora rozvoje průmyslových zón
Platnost od:16.05.2003
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:2.1
Popis Opatření:Technická asistence pro pobočky CRR
Platnost od:16.05.2003
Platnost do:31.10.2004
Komentář:

Číslo Opatření:2.2
Popis Opatření:Technická asistence pro hodnotitele a odborné poradce
Platnost od:16.05.2003
Platnost do:31.10.2006
Komentář:

Číslo Opatření:2.3
Popis Opatření:Technická asistence pro auditory
Platnost od:16.05.2003
Platnost do:31.10.2006
Komentář:

Financování programu

Příspěvek EU: EUR
Národní veřejné zdroje: EUR
Národní regionální zdroje: EUR
Národní obecní zdroje: EUR
Jiné národní zdroje: EUR
Soukromé zdroje: EUR
Evropská investiční banka: EUR
Jiné zdroje: EUR
Vlastní zdroje žadatele: EUR
Ostatní zdroje žadatele: EUR
Ostatní EU zdroje žadatele: EUR
Přímé výnosy žadatele: EUR

Umístění programu

Oblast: Severozápad
Střední Morava
Moravskoslezsko
Oblast: Moravskoslezský
Olomoucký
Zlínský
Karlovarský
Ústecký

Projekty

Název projektu:Průmyslová zóna Litovel - Technická a dopravní infrastruktura
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.01.006
Žadatel:Město Litovel

Název projektu:Průmyslová zóna Olomouc Šlechtitelů + Podnikatelský inkubátor
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.01.005
Žadatel:Statutární město Olomouc

Název projektu:Centrum tradičních řemesel Bernard, Královské Poříčí
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.02.003
Žadatel:Obec Královské Poříčí

Název projektu:Sokolov - Podnikatelské inkubátory
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.02.006
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Výstavba a rekonstrukce komunikací zajišťujících přístup k zóně lehkého průmyslu Nad Porubkou
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.01.012
Žadatel:Statutární město Ostrava ? Městský obvod Poruba

Název projektu:Dlouhodobá technická asistence pobočkám Centra pro regionální rozvoj
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.04.003
Žadatel:ECODES

Název projektu:Technická asistence auditorům projektů spolufinancovaných z EU
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.04.001
Žadatel:WM Global Partners

Název projektu:Technická asistence hodnotícím komisím a posuzovatelům projektů
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.04.002
Žadatel:HTSPE Limited

Název projektu:Průmyslový park Kopřivnice - Vlčovice, III. etapa - víčeúčelová hala
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.03.002
Žadatel:Město Kopřivnice

Název projektu:Rekonstrukce budovy a výstavba sběrného dvora ve venkovské průmyslové zóně v Třanovicích
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.03.001
Žadatel:Obec Třanovice

Název projektu:Podnikatelské inovační centrum Zlín
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.01.003
Žadatel:Statutární město Zlín

Název projektu:Průmyslová zóna Vsetín-Bobrky II
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.01.004
Žadatel:Město Vsetín

Název projektu:Komunikace Louky, technická infrastruktura
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.01.001
Žadatel:Město Staré Měst

Název projektu:Rozšíření průmyslového parku VERNE Klášterec nad Ohří
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.02.007
Žadatel:Město Klášterec nad Ohří

Název projektu:Průmyslová zóna Severní Předlice - II. etapa - 2.stavba
Číslo projektu:CZ2003/004-338.08.02.004
Žadatel:Statutární město Ústí nad LabemOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz