Integrovaný regionální operační program

Číslo programu:CZ.06.
Program:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Agentura:
 

Popis

Výzvy

Priority

Opatření / Podopatření

Financování programu

Příspěvek EU:
Národní veřejné zdroje:
Národní regionální zdroje:
Národní obecní zdroje:
Jiné národní zdroje:
Soukromé zdroje:
Evropská investiční banka:
Jiné zdroje:
Vlastní zdroje žadatele:
Ostatní zdroje žadatele:
Ostatní EU zdroje žadatele:
Přímé výnosy žadatele:

Umístění programu

Projekty

Název projektu:II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002113
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:eJustice 2020 - část eISIR
Číslo projektu:CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0002820
Žadatel:Ministerstvo spravedlnosti

Název projektu:Podpora řídících a administrativních schopností MAS Partnerství venkova, z. s. letech 2016-2018
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001841
Žadatel:MAS Partnerství venkova, z. s.

Název projektu:Obnova a rozšíření technického vybavení Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001405
Žadatel:Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Název projektu:Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro chirurgii
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001170
Žadatel:Fakultní nemocnice Brno

Název projektu:Obnova a modernizace lůžkového fondu návazné péče ve FN Plzeň
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001220
Žadatel:Fakultní nemocnice Plzeň

Název projektu:Dostupná a kvalitní zdravotní péče v regionu Nemocnice 21. století
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001472
Žadatel:Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Název projektu:Rozvoj infrastruktury pro poskytování služeb a péče o zdraví - Zvýšení kvality návazné péče v Plzeňském kraji
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001230
Žadatel:Klatovská nemocnice, a.s.

Název projektu:Pořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JSDH Orlické Záhoří
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000891
Žadatel:OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

Název projektu:DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ (JPO III HORNÍ PLANÁ)
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000364
Žadatel:Město Horní Planá

Název projektu:DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ (JPO III Nová Pec)
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000368
Žadatel:Obec Nová Pec

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH města Strážov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000593
Žadatel:Město Strážov

Název projektu:Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro město Zásmuky
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001053
Žadatel:Město Zásmuky

Název projektu:Nové zásahové vozidlo pro JSDH Žehuň
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000751
Žadatel:Obec Žehuň

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001470
Žadatel:Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Název projektu:Územní plán Otrokovice
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0002027
Žadatel:město Otrokovice

Název projektu:Energetické úspory BD Liliová 655, Kralovice
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001906
Žadatel:Společenství vlastníků Liliová 655, Kralovice

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu na ulici Hlavní třída 1111/20, 1112/18, Ostrava - Poruba
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001866
Žadatel:Společenství vlastníků Hlavní třída 1111 a 1112 Poruba

Název projektu:Implementace SCLLD ?Frýdlantsko 2020?
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001823
Žadatel:MAS Frýdlantsko, z.s.

Název projektu:Revitalizace areálu Památníku Lidice
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001721
Žadatel:Památník Lidice

Název projektu:Novostavba hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001941
Žadatel:Město Vrbno pod Pradědem

Název projektu:Návazná péče v Nemocnici Kyjov
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001229
Žadatel:Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici České Budějovice, a.s.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001179
Žadatel:Nemocnice České Budějovice, a.s.

Název projektu:Modernizace zdravotnické techniky Městské nemocnice Čáslav
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001286
Žadatel:Městská nemocnice Čáslav

Název projektu:Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001223
Žadatel:Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Název projektu:Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001207
Žadatel:Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - II.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001224
Žadatel:Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Název projektu:Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad Metují
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002015
Žadatel:Město Police nad Metují

Název projektu:Zateplení bytového domu Větrná 721
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001643
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Větrná 721

Název projektu:Energetická opatření bytového domu Koperníkova 644, 645, 646, Třinec
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001673
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu čp.644-646, ul. Koperníkova v Třinci

Název projektu:Zateplení DPS a BD, č.p. 36 a 160, Hostovského, Hronov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001747
Žadatel:MĚSTO HRONOV

Název projektu:Provozní a animační výdaje MAS Jihozápad o.p.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002134
Žadatel:MAS Jihozápad o.p.s.

Název projektu:Vybavení FN Brno pro návaznou péči - MR
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001184
Žadatel:Fakultní nemocnice Brno

Název projektu:ON Kladno - Zvýšení kvality návazné péče (IROP 31)
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001446
Žadatel:Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Název projektu:Posílení kapacit a řízení MAS Jablunkovsko v novém plánovacím období
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001164
Žadatel:MAS Jablunkovsko, z. s.

Název projektu:Administrativní a řídící schopnosti MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2015-2017
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001830
Žadatel:Lípa pro venkov z.s.

Název projektu:Žádost o podporu 1
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001977
Žadatel:MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Název projektu:Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Obránců míru 988/3, Kopřivnice
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002009
Žadatel:Bytové družstvo Obránců míru 988

Název projektu:Zateplení bytového domu J. K. Tyla čp. 443 a 444, Kynšperk nad Ohří
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002047
Žadatel:"Společenství J. K. TYLA čp. 443 a čp. 444 KYNŠPERK n/O"

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Francouzská 4039-40, Kroměříž
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001879
Žadatel:Společenství vlastníků domu Francouzská 4039 - 4040, Kroměříž

Název projektu:Zlepšení řídících, administrativních a animačních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko 2015-18
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001607
Žadatel:Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

Název projektu:Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000803
Žadatel:Město Havlíčkův Brod

Název projektu:Technické zhodnocení stanice IZS Počátky
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001617
Žadatel:Město Počátky

Název projektu:Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)
Číslo projektu:CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0002064
Žadatel:Ministerstvo vnitra

Název projektu:Regenerace bytového domu ul.Spojenců 872-4, Třebíč
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001789
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Spojenců 872-4

Název projektu:Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001678
Žadatel:Národní muzeum

Název projektu:RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001339
Žadatel:Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Název projektu:Zpracování územního plánu Náchod
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001228
Žadatel:MĚSTO NÁCHOD

Název projektu:Silnice III/49016: Zlín, most ev.č. 49016-2
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001122
Žadatel:Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace

Název projektu:Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001887
Žadatel:Zlínský kraj

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče - IROP
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001290
Žadatel:Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001328
Žadatel:Domažlická nemocnice, a.s.

Název projektu:OBNOVA LŮŽKOVÉHO VYBAVENÍ V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001242
Žadatel:Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Axmanova 3761-62, Kroměříž
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001873
Žadatel:Společenství vlastníků domu Axmanova 3761 - 3762, Kroměříž

Název projektu:KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ OBÁLKY BYTOVÉHO DOMU MASARYKOVA 1089/4, 1090/6
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001778
Žadatel:Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Masarykova 1089/4, 1090/6

Název projektu:KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ OBÁLKY BYTOVÉHO DOMU MASARYKOVA 1091/8, 1092/10
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001776
Žadatel:Společenství vlastníků pro dům: v Plzni, Masarykova 1091/8, 1092/10

Název projektu:FN Brno modernizace onkogynekologického centra
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001804
Žadatel:Fakultní nemocnice Brno

Název projektu:Chodníky Dolní Domaslavice
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000797
Žadatel:Obec Dolní Domaslavice

Název projektu:Výstavba mateřské školy v obci Královice
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000539
Žadatel:Obec Královice

Název projektu:Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000460
Žadatel:Město Choceň

Název projektu:Cyklostezky Vrchlabí - Nábřeží Labská - ulice Nádražní - Řešení cyklistické dopravy
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000965
Žadatel:Město Vrchlabí

Název projektu:Mateřská škola Pyšely
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000577
Žadatel:Město Pyšely

Název projektu:Zateplení bytového domu Žďárská č.p.716-717, Nové Město na Moravě
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001264
Žadatel:Společenství vlastníků domu Žďárská 716/717

Název projektu:Dům čp. 2759, ul. Bělehradská, Tábor - celkové zateplení obvodového pláště
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001766
Žadatel:Společenství pro dům č.p. 2759 v Táboře

Název projektu:Rekonstrukce panelového domu Hanojská 2835, Tábor
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001965
Žadatel:Společenství vlastníků 2835, Tábor

Název projektu:Sanace a oprava bytového domu Václavkova č.p. 772, Mladá Boleleslav
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001780
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu č.p.772, Václavkova, Mladá Boleslav

Název projektu:MODERNIZACE VYBAVENÍ INTENZIVNÍ PÉČE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001244
Žadatel:Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Název projektu:Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001326
Žadatel:Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Název projektu:Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001317
Žadatel:Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Název projektu:Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001404
Žadatel:Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Název projektu:Regenerace objektu č.p. 429, 430 v ulici Žižkova v Trutnově
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001782
Žadatel:Společenství vlastníků Žižkova 429 - 430 Trutnov

Název projektu:Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001641
Žadatel:LAG Podralsko z. s.

Název projektu:Zateplení a stavební úpravy bytového domu Luční 461, Semily
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001853
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Luční 461

Název projektu:Zateplení domu č.p. 97-99, Vysoké nad Jizerou
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001773
Žadatel:Společenství pro dům č.p. 97-99 ve Vysokém nad Jizerou

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 545- 548 ul. Přátelství v Jičíně
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001748
Žadatel:Společenství vlastníků pro dům Přátelství 545 - 548 v Jičíně

Název projektu:Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001947
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Zlepšení řídících a administativních schopností MAS
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001727
Žadatel:MAS ORLICKO, z.s.

Název projektu:Snížení eneregetické náročnosti Jelínkova 1895, Sokolov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001844
Žadatel:Společenství vlastníků Jelínkova čp. 1895 Sokolov

Název projektu:Provozní a animační činnosti MAS
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765
Žadatel:Podhůří Železných hor o.p.s.

Název projektu:Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice - II. etapa
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000575
Žadatel:Obec Doubravčice

Název projektu:Stavební úpravy a přístavba MŠ Včelna
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000665
Žadatel:Obec Včelná

Název projektu:Pořízení CAS pro JSDH Pchery
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001027
Žadatel:Obec Pchery

Název projektu:Výstavba chodníků v ul. Mnichovická ve Struhařově - 2. a 3. etapa
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000856
Žadatel:Obec Struhařov

Název projektu:Přístavba mateřské školy Bílkova č.19, Boskovice
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000630
Žadatel:Město Boskovice

Název projektu:Přístavba Mateřské školy Janáčkova 1444 ve Frýdlantu nad Ostravicí
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000484
Žadatel:Město Frýdlant nad Ostravicí

Název projektu:Novostavba mateřské školy v Pištíně
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000618
Žadatel:Obec Pištín

Název projektu:Nákup velkoobjemové cisterny
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001005
Žadatel:Obec Markvartice

Název projektu:Novostavba pavilonu mateřské školy Přezletice
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000693
Žadatel:Obec Přezletice

Název projektu:Nástavba Mateřské školy Měnín
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000550
Žadatel:Obec Měnín

Název projektu:Podpora bezpečnosti dopravy v obci Doubravčice
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000852
Žadatel:Obec Doubravčice

Název projektu:Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000525
Žadatel:Obec Baška

Název projektu:Energetické úspory bytového domu - Větrná 713-714, Vysoké Mýto
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001042
Žadatel:Společenství vlastníků pro dům č.p.713-714, ul.Větrná Vysoké Mýto

Název projektu:Dům čp. 2689, ul. Čsl. armády, Tábor - zateplení obvodového pláště
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001935
Žadatel:Společenství vlastníků Čsl. armády 2689 Tábor

Název projektu:Dům čp. 744 a 745, ul. U Trojice, České Budějovice - zateplení obvodového pláště
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001940
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek U Trojice 18,20, České Budějovice

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 323, ul. Nová, Volary
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001587
Žadatel:Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec

Název projektu:Oprava a zateplení BD Hálkova 1683, 1684, Česká Lípa
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001614
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Hálkova 1683-1684, Česká Lípa

Název projektu:Revitalizace BD Nádražní 1393 Otrokovice
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001692
Žadatel:Společenství vlastníků domu čp. 1393, 1394 a 1395 Nádražní, Otrokovice

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu na ulici Karla Pokorného 1552/46, Ostrava - Poruba
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001628
Žadatel:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ K.POKORNÉHO 1552

Název projektu:Energeticky úsporná opatření - bytový dům č. p. 673, Uničov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002103
Žadatel:Město Uničov

Název projektu:Provozní a animační výdaje MAS Královédvorsko
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001884
Žadatel:MAS Královédvorsko, z. s.

Název projektu:MAS Partnerství Moštěnka - provozní a animační výdaje
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001732
Žadatel:MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.

Název projektu:Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001837
Žadatel:Město Petřvald

Název projektu:Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000494
Žadatel:Ministerstvo vnitra

Název projektu:Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000702
Žadatel:Obec Nekoř

Název projektu:Chodník podél sil.II/483, Čeladná - II. etapa
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000888
Žadatel:Obec Čeladná

Název projektu:Energetické úspory na bytovém domě pro Společenství vlastníků V Břízách 922, Kolín II.
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000457
Žadatel:Společenství vlastníků V Břízách 922, Kolín II

Název projektu:Rekonstrukce chodníků v obci Dřísy - I. a III. etapa
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000842
Žadatel:Obec Dřísy

Název projektu:Rozšíření kapacit MŠ Svinov
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000599
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000403
Žadatel:Město Jevíčko

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Jižní Haná
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002021
Žadatel:Jižní Haná o. p. s.

Název projektu:Zlepšení řídicích a administrativních schopností kanceláře MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001800
Žadatel:MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Název projektu:Přístavba základny SDH Klatovy-Luby
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001649
Žadatel:Město Klatovy

Název projektu:Zateplení panelových bytových domů na sídlišti II. v Bystřice nad Pernštejnem
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001232
Žadatel:Město Bystřice nad Pernštejnem

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001874
Žadatel:MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Název projektu:Zateplení bytového domu Bystrá n.J. č.p.58
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001644
Žadatel:STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Název projektu:Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu na ulici Palackého 97, Ostrava - Přívoz
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001629
Žadatel:Slezské nemovitosti, s.r.o.

Název projektu:Zateplení a výměna oken bytového domu č.p. 197, Hradec nad Moravicí - II. etapa
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001937
Žadatel:Město Hradec nad Moravicí

Název projektu:ZAjištění Činnosti MAS
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001623
Žadatel:Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Název projektu:Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001755
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Zlepšení řídících a administativních schopností Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001897
Žadatel:Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.

Název projektu:Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001722
Žadatel:Místní akční skupina Svitava z. s.

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Liběšice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000432
Žadatel:Obec Liběšice

Název projektu:Pořízení techniky pro řešení situací spojených s námrazami a sněhovými srážkami SDH Mladá Vožice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000733
Žadatel:Město Mladá Vožice

Název projektu:Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000765
Žadatel:Středočeský kraj

Název projektu:Labská cyklostezka, úsek Čelákovice - Lázně Toušeň
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000764
Žadatel:Středočeský kraj

Název projektu:Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Zálabí, z. s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001769
Žadatel:Místní akční skupina Zálabí, z. s.

Název projektu:Stavba objektu pro předškolní vzdělávání ?Pidi Midi u louky?
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000718
Žadatel:EKO-CENTRUM "Pidi Midi?

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a. s. - část I
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001471
Žadatel:Nemocnice Šumperk a.s.

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov příspěvkové organizaci
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001469
Žadatel:Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk a. s. - část 2
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001468
Žadatel:Nemocnice Šumperk a.s.

Název projektu:Regenerace obvodového pláště Moskevská 2715/1, Tábor
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001829
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Tábor 2715

Název projektu:Energetické úspory BD Liliová 660, Kralovice
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001905
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 660, Liliová ulice, Kralovice

Název projektu:MAS Rozkvět 2014+ provozní a animační výdaje
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615
Žadatel:MAS Rozkvět, z.s.

Název projektu:Krkonošské muzeum - expozice Památník zapadlých vlastenců v Pasekách na Jizerou
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001669
Žadatel:Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

Název projektu:Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu na ulici Jiříkovského 151/7, 700 30 Ostrava - Dubina
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001989
Žadatel:Dubiňáček  s.r.o.

Název projektu:Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH města Chlumec nad Cidlinou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001031
Žadatel:Město Chlumec nad Cidlinou

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu k posílení vybavení JSDH města Volary pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001055
Žadatel:Město Volary

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu č.p.1936 (nábř.Dr.E.Beneše č.o.16) - zateplení části objektu
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001059
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Přerov, Nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1936

Název projektu:Dopravní automobil pro JSDH obce Bratrušov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001077
Žadatel:Obec Bratrušov

Název projektu:Pořízení nového DA pro JSDH Obce Ruda nad Moravou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001075
Žadatel:Obec Ruda nad Moravou

Název projektu:Stavební úpravy BD Hulvácká 2094/5
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001221
Žadatel:BYTOVÉ DRUŽSTVO HULVÁCKÁ 5/2094

Název projektu:Administrativní a animační náklady na realizaci SCLLD v území MAS Posázaví
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001279
Žadatel:Posázaví o.p.s.

Název projektu:Zateplení a stavební úpravy bytového domu Valteřice 111, Horní Branná
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001613
Žadatel:Společenství vlastníků pro dům čp. 111 ve Valteřicích

Název projektu:Zateplení domu č.p. 573 Rokytnice n. Jiz.
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001645
Žadatel:Společenství vlastníků domu č.p. 573 Rokytnice nad Jizerou

Název projektu:Komplexní revitalizace panelového domu ul. Palackého 3961-3962
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001590
Žadatel:CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS SCHP
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001651
Žadatel:Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.

Název projektu:Režijní výdaje MAS Rožnovsko
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001980
Žadatel:Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Název projektu:Snížení energetické náročnosti budov na ulici Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001756
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Petra Bezruče 369, Dolní Benešov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001626
Žadatel:Stavební bytové družstvo Petra Bezruče Dolní Benešov

Název projektu:Energetická opatření bytového domu Havlíčkova 1093, Otrokovice
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001759
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 1093

Název projektu:Pořízení techniky pro řešení situací spojených s extrémním suchem sborem dobrovolných hasičů Mladá Vožice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000732
Žadatel:Město Mladá Vožice

Název projektu:Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950
Žadatel:Město Český Krumlov

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Braňany
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000428
Žadatel:Obec Braňany

Název projektu:Stavební úpravy ulice Rovniny
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000862
Žadatel:Město Hlučín

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Sojovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000471
Žadatel:Obec Sojovice

Název projektu:Realizace energetických úspor bytového domu Březinská 1613-1614 v Petřvaldě
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001827
Žadatel:Město Petřvald

Název projektu:Realizace energetických úspor bytových domů Březinská č. p. 1611-12, 1615 v Petřvaldě
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001826
Žadatel:Město Petřvald

Název projektu:Zateplení panelových domů v ulici Vrchlického v Duchcově
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001798
Žadatel:Město Duchcov

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001406
Žadatel:Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Název projektu:Vzdělávání pracovníků ŘO IROP a IOP v roce 2016
Číslo projektu:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0001324
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU Nábřeží 652, PSČ 763 26 Luhačovice
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001333
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Nábřeží 652

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - II. část
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001428
Žadatel:Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Název projektu:Režijní výdaje MAS Šumavsko, z.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001852
Žadatel:MAS Šumavsko, z.s.

Název projektu:ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, z.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001978
Žadatel:MAS Východní Slovácko, z.s.

Název projektu:Regenerace bytového domu Okružní 1, Rýmařov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002498
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Velkokapacitní cisterna pro JSDH Zliv
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001036
Žadatel:Město Zliv

Název projektu:Most ev. č. 644-007 Újezd u Mohelnice
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001109
Žadatel:Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001608
Žadatel:Havlíčkův kraj, o.p.s.

Název projektu:Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Chemiků 130-133 v Pardubicích
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001715
Žadatel:Společenství vlastníků domu čp. 130 - 133 Chemiků, Pardubice

Název projektu:Teplo na Jihu 2
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002070
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 1995 a 1996 v Písku

Název projektu:Energetická úspora v bytovém domě SV Heyrovského 1577
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000311
Žadatel:Společenství vlastníků Heyrovského 1577

Název projektu:Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro urologii a KPRCH bariérového sálu
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001171
Žadatel:Fakulní nemocnice Brno

Název projektu:Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro ortopedii
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001175
Žadatel:Fakultní nemocnice Brno

Název projektu:Vybavení FN Brno pro návaznou péči
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001183
Žadatel:Fakultní nemocnice Brno

Název projektu:Realizace SCLLD MAS Bystřička
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002004
Žadatel:Bystřička, o.p.s.

Název projektu:Příprava a realizace SCLLD na území MAS NAD ORLICÍ
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001979
Žadatel:NAD ORLICÍ, o.p.s.

Název projektu:Žamberk územní studie - Na Vrších, Na Rozálce, Velký Hájek
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0001418
Žadatel:Město Žamberk

Název projektu:STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU na ulici Jana Sladkého Koziny 1335, 1336 v Tachově
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001129
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1335 a 1336, ul. J.S. Koziny, Tachov

Název projektu:Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Jičín
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001969
Žadatel:Město Jičín

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001742
Žadatel:Místní akční skupina Hlinecko, z. s.

Název projektu:Zdravotnická technika pro návaznou péči
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001441
Žadatel:Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu Brněnská 48, 50, Olomouc
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001868
Žadatel:Společenství pro dům Brněnská 484/48, 485/50, Olomouc - Nová Ulice

Název projektu:Provozní a animační činnosti při realizaci SCLLD MAS Radbuza, z.s. - I.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001997
Žadatel:MAS Radbuza, z.s.

Název projektu:Úspory energie v bytových domech - ul. 17. listopadu 146
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001972
Žadatel:Statutární město Frýdek-Místek

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Gen. Svobody 2939-40, Kroměříž
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001970
Žadatel:Společenství vlastníků domu Gen. Svobody 2939, 2940, Kroměříž

Název projektu:Zateplení fasády a střechy bytového domu 1. máje 1161 v Rožnově pod Radhoštěm
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001842
Žadatel:Společenství vlastníků domu 1161 v Rožnově p.R.

Název projektu:Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563
Žadatel:MĚSTO ŽANDOV

Název projektu:Městské zařízení péče o děti do tří let, vznik dvou dětských skupin v MŠ Dolní Libchava
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000585
Žadatel:Město Česká Lípa

Název projektu:Úspory energie v bytových domech - ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001201
Žadatel:Statutární město Frýdek-Místek

Název projektu:Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001054
Žadatel:Obec Nesovice

Název projektu:Revitalizace bytového domu; Sídliště 6. května č. p. 1106, 1107, 1108, Zubří
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001409
Žadatel:Bytové družstvo Zubří

Název projektu:Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900
Žadatel:Stavební bytové družstvo Havířov

Název projektu:Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Na Nové 1900/8, Zábřeh
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001640
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1900, Zábřeh, Na Nové 8

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 1357 ul. Podskalská v Kolíně
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001815
Žadatel:Společenství vlastníků Podskalská 1357, Kolín V

Název projektu:FN Brno modernizace perinatologického centra
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001805
Žadatel:Fakultní nemocnice Brno

Název projektu:Dům čp. 2750, ul. Berlínská, Tábor - celkové zateplení obvodového pláště
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001777
Žadatel:Společenství vlastníků Berlínská 2750, Tábor

Název projektu:Zateplení bytového domu Žirovnická 508 a 509, 394 64 Počátky
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001961
Žadatel:Společenství vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 508,509 v Počátkách

Název projektu:II/115 Řevnice, průtah
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001883
Žadatel:Středočeský kraj

Název projektu:Úspory energie v bytových domech - ul. 17. listopadu 147
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001973
Žadatel:Statutární město Frýdek-Místek

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001802
Žadatel:Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

Název projektu:Mohelnice, Družstevní, smíšená stezka
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000820
Žadatel:Město Mohelnice

Název projektu:Chodník podél silnice I/16 - Nová Paka, ul. Legií
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000826
Žadatel:Město Nová Paka

Název projektu:Přístavba s vestavbou MŠ Cvrčovice
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000679
Žadatel:Obec Cvrčovice

Název projektu:Provozní a animační výdaje MAS Hříběcí hory
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001682
Žadatel:Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

Název projektu:Provozní výdaje
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0000470
Žadatel:MAS Slezská brána, z. s.

Název projektu:Revitalizace parkových ploch v Nové Pace, II. etapa
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0001534
Žadatel:Město Nová Paka

Název projektu:Hasičská zbrojnice Poděbrady - Velké Zboží
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001927
Žadatel:Město Poděbrady

Název projektu:Realizace energetických úspor v objektu ?B? č. p. 1370 v Orlové - Lutyni
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001860
Žadatel:Město Orlová

Název projektu:IROP 2016 Bytový dům Raisova 916, Ostrava
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001619
Žadatel:Mgr. Vadim Rybář, advokát

Název projektu:Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku SDH Březno
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000278
Žadatel:Městys Březno

Název projektu:Pořízení cisterny pro SDH Zabrušany
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000928
Žadatel:Obec Zabrušany

Název projektu:Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000853
Žadatel:Město Židlochovice

Název projektu:Vybavení SDH JPO III obce Podmokly hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001006
Žadatel:Obec Podmokly

Název projektu:Oprava objektu č. p. 92 Dřevěnka
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000292
Žadatel:MĚSTO ÚPICE

Název projektu:Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001625
Žadatel:Národní technické muzeum

Název projektu:Zateplení bytového domu v Chýnově, č. p. 467
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000400
Žadatel:Město Chýnov

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Tuchořice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000370
Žadatel:Obec Tuchořice

Název projektu:BD Uničov - Snížení energetické náročnosti
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000274
Žadatel:Společenství vlastníků Opletalova 686, 687, 688, Uničov

Název projektu:Revitalizace BD č.p. 380, České Meziříčí
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001760
Žadatel:OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

Název projektu:Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Dukelská 576, 635, 636, 637, 638, Vyškov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001735
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Dukelská 576, 635, 636, 637, 638

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu Horní Planá č.p. 311
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002002
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu čp. 311 Horní Planá

Název projektu:Přístavba a stavební úpravy objektu čp. 1 (stp. č. 26) v k.ú. Uhy na mateřskou školu
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000635
Žadatel:Obec Uhy

Název projektu:Pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro obec Násedlovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000377
Žadatel:Obec Násedlovice

Název projektu:Územní studie města Prostějova - I. etapa
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0000505
Žadatel:Statutární město Prostějov

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Karlštejn
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000989
Žadatel:Městys Karlštejn

Název projektu:Energeticky úsporná opatření - bytový dům č. p. 674, Uničov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002104
Žadatel:Město Uničov

Název projektu:Cyklostezka Kyjov - Bohuslavice - Mouchnice, II. a III. etapa Bohuslavice - Mouchnice
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000822
Žadatel:Město Kyjov

Název projektu:Technické vybavení - HW pro pracovníky ŘO IROP
Číslo projektu:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0001939
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:Revitalizace bytového domu v ulici Lidická
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001968
Žadatel:Společenství vlastníků Lidická tř. 967/125 a 966/127 České Budějovice

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu Benešova č. p. 637-641 a Míru č. p. 636 v Kolíně
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001876
Žadatel:Město Kolín

Název projektu:Pořízení hasičské cisterny pro obec Troubelice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000990
Žadatel:Obec Troubelice

Název projektu:Rekonstrukce chodníků v obci Záboří nad Labem
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000851
Žadatel:Obec Záboří nad Labem

Název projektu:Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Sadská
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001041
Žadatel:Město Sadská

Název projektu:Rekonstrukce a stavební úpravy mateřské školy Zabrušany
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000709
Žadatel:Obec Zabrušany

Název projektu:POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDHO POSTŘEKOV
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000734
Žadatel:Obec Postřekov

Název projektu:Přístavba mateřské školy v obci Trnava
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000719
Žadatel:Obec Trnava

Název projektu:Pořízení nové CAS pro JSDH Vamberk
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001025
Žadatel:Město Vamberk

Název projektu:Zateplení bytového domu Sofijská 2797/3, Tábor
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000463
Žadatel:Společenství 2797, Tábor

Název projektu:Energetické úspory bytového domu Slunečná 4560 , Zlín
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001938
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Slunečná 4560 ve Zlíně

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Axmanova 3922, Kroměříž
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001790
Žadatel:Společenství vlastníků domu Axmanova 3922, Kroměříž

Název projektu:Zateplení a stavební úpravy bytového domu č.p. 1369 ve Veselí nad Moravou
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001758
Žadatel:Společenství vlastníků Lány 1369 Veselí nad Moravou

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 180 - Hlubočky
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002496
Žadatel:Obec Hlubočky

Název projektu:Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000678
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697
Žadatel:Město Dobříš

Název projektu:Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Nerudova 269/16, Nový Jičín
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000265
Žadatel:Společenství vlastníků domu Nový Jičín, Nerudova 269/16

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí Kolinec
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000461
Žadatel:Městys Kolinec

Název projektu:Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000775
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Dolní Hbity
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000433
Žadatel:Obec Dolní Hbity

Název projektu:Revitalizace bytového domu Moravská 4774-4775 ve Zlíně
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001738
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Moravská 4774 - 4775 ve Zlíně

Název projektu:II/324 Prasek - křižovatka s III/32424
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001746
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Vybudování Mateřské školy Drhovy
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000637
Žadatel:Obec Drhovy

Název projektu:Nákup dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel v Měčíně
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000932
Žadatel:Město Měčín

Název projektu:Technika pro IZS - pořízení požární cisterny
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001023
Žadatel:Město Dobrovice

Název projektu:Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000801
Žadatel:Město Klecany

Název projektu:Rekonstrukce MK U Nádraží
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000747
Žadatel:Statutární město Havířov

Název projektu:Nákup vozidla CAS pro JSDH Tábor
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000453
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:Stavební úpravy a zateplení bytových domů ulice Havanská čp. 2811-2812, Tábor
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001249
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:Velkokapacitní cisterna pro SDH Bechyně
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000450
Žadatel:Město Bechyně

Název projektu:Bezbariérové komunikace pro pěší v obci Světice - ulice Na Lada
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000794
Žadatel:Obec Světice

Název projektu:Rekonstrukce komunikace ulice J.Koziny v Teplicích včetně veřejného osvětlení - II.etapa
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000900
Žadatel:Statutární město Teplice

Název projektu:Přístavba mateřské školy J. A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000595
Žadatel:MĚSTO ČESKÁ SKALICE

Název projektu:Výstavba komunikací pro pěší a úprava autobusové zastávky v obci Palkovice
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000839
Žadatel:Obec Palkovice

Název projektu:Zateplení Švabinského 548-550, Domažlice
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000462
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, Švabinského ul. 548, 549, 550

Název projektu:Rekonstrukce budovy bývalé školy na MŠ Letkov
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000628
Žadatel:Obec Letkov

Název projektu:Zvýšení bezpečnosti v příměstských částech města Tábor - Všechov a Zárybničná Lhota
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000792
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:Zvýšení kapacity mateřské školy ve Veverských Knínicích
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000698
Žadatel:Obec Veverské Knínice

Název projektu:Rozšíření MŠ VŠTE ČB
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000673
Žadatel:Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Název projektu:Řídící a administrativní schopnosti MAS
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073
Žadatel:MAS "Přiďte pobejt!" z. s.

Název projektu:Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko, o.p.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001733
Žadatel:MAS Uničovsko, o.p.s.

Název projektu:Nákup velkokapacitní požární cisterny
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000994
Žadatel:Městys Mlázovice

Název projektu:Posílení kapacit CLLD a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Blatensko o.p.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001893
Žadatel:Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001646
Žadatel:MAS Mohelnicko, z.s.

Název projektu:Sanace a oprava bytového domu, Palackého č.p. 751- 752, Mladá Boleslav
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001772
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 751, 752, Palackého, Mladá Boleslav

Název projektu:Zateplení BD čp. 44-47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001895
Žadatel:Město Nové Město nad Metují

Název projektu:Rekonstrukce požární zbrojnice Mlázovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001846
Žadatel:Městys Mlázovice

Název projektu:Příprava a realizace SCLLD MAS Hánácké Království
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001918
Žadatel:MAS Hanácké Království, z.s.

Název projektu:Opravy domu Erbenova 14 v Brně
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001745
Žadatel:Společenství vlastníků Erbenova 14, Brno

Název projektu:II/373 Chudobín - průtah
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001487
Žadatel:Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Technika pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Chýnov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000281
Žadatel:Město Chýnov

Název projektu:Boskovicko žije v praxi
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001808
Žadatel:Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.

Název projektu:MŠ Doloplazy
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000565
Žadatel:Obec Doloplazy

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro SDH Rejštejn
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000491
Žadatel:Město Rejštejn

Název projektu:Bílina - bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu - I. etapa
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000795
Žadatel:Město Bílina

Název projektu:Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDHO Městysu Nový Rychnov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001047
Žadatel:Městys Nový Rychnov

Název projektu:Chodníky Dolní Čermná
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000980
Žadatel:Městys Dolní Čermná

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001716
Žadatel:MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.

Název projektu:Silnice II/495: Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000393
Žadatel:Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace

Název projektu:Vybavení JSDH k řešení následků klimatických změn
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000731
Žadatel:Město Třebechovice pod Orebem

Název projektu:Výstavba chodníků v Lískovci
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000975
Žadatel:Statutární město Frýdek-Místek

Název projektu:Pořízení CAS pro Obec Košťálov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000613
Žadatel:Obec Košťálov

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Klášterec nad Ohří
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001035
Žadatel:Město Klášterec nad Ohří

Název projektu:Výstavba nové MŠ v Chomuticích
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000553
Žadatel:Obec Chomutice

Název projektu:II/232 Břasy - Liblín - dokončení
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000517
Žadatel:Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Dopravní automobil pro JSDH Dubné
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000436
Žadatel:Obec Dubné

Název projektu:Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000784
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu Heranova 1211 - 1214
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001376
Žadatel:Společenství vlastníků Heranova, č. p. 1211, 1212, 1213 a 1214, Ústí nad Orlicí

Název projektu:Zateplení BD - Poštovní 667, Horní Slavkov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001016
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek ul. Poštovní 667/21, 357 31 Horní Slavkov

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Snědovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001074
Žadatel:Obec Snědovice

Název projektu:Administrace a animace 2016
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001636
Žadatel:MAS Litomyšlsko o.p.s.

Název projektu:Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Kunovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000388
Žadatel:Město Kunovice

Název projektu:Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Olešnice
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000559
Žadatel:Město Olešnice

Název projektu:Logáček - vytvoření nového zařízení péče o děti
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000636
Žadatel:Občanské sdružení Logo z.s.

Název projektu:POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO JSDH RADNICE
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001029
Žadatel:Město Radnice

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Kolín, a.s.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001453
Žadatel:Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Název projektu:KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001365
Žadatel:Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Název projektu:KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001386
Žadatel:Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Název projektu:Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001308
Žadatel:Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Název projektu:Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt II
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001379
Žadatel:Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Název projektu:BD Pod Hájem 304, Králův Dvůr
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001888
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Pod Hájem 304, Králův Dvůr

Název projektu:Regenerace bytového domu Okružní 7, Rýmařov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001839
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001806
Žadatel:MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Název projektu:Snížení energetické náročnosti BD Jaroslava Šípka 320 - 322
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001749
Žadatel:Město Stochov

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Roztoky
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000987
Žadatel:Obec Roztoky

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Škvorec
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000996
Žadatel:MĚSTYS ŠKVOREC

Název projektu:MAGNETICKÁ REZONANCE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001241
Žadatel:Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Název projektu:OBNOVA CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001239
Žadatel:Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Název projektu:LABORATORNÍ TECHNIKY V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001243
Žadatel:Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Název projektu:MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY A ROBOTIZACE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001240
Žadatel:Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Název projektu:Provozní a animační činnosti MAS Brdy-Vltava
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001807
Žadatel:Brdy - Vltava o.p.s.

Název projektu:Bezpečnost dopravy v obci Lubná
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000857
Žadatel:Obec Lubná

Název projektu:Podpora bezpečnosti dopravy v městysi Lázních Toušeni
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000849
Žadatel:Městys Lázně Toušeň

Název projektu:CAS a DA - MLADÝ SMOLIVEC
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000439
Žadatel:Obec Mladý Smolivec

Název projektu:Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Senetářov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001020
Žadatel:Obec Senetářov

Název projektu:Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000617
Žadatel:Obec Bystřice

Název projektu:NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY NA DOPRAVU VODY PRO JEDNOTKU SDH OBCE KNĚŽMOST
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000425
Žadatel:Obec Kněžmost

Název projektu:Pořízení hasičského vozu pro SDH Málkov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001034
Žadatel:Obec Málkov

Název projektu:Energetické úspory v bytovém domě čp. 119 a čp. 120 v Krajířově ulici v Dačicích
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001963
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu čp. 119/I a čp. 120/I v Krajířově ulici v Dačicích

Název projektu:Energetické úspory bytového domu Selská 944, Vítkov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001847
Žadatel:Město Vítkov

Název projektu:Energetické úspory objektu č. p. 222, Dolní Benešov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002031
Žadatel:Společenství domu č.p. 222, Dolní Benešov

Název projektu:Stavební úpravy a zateplení bytového domu Stankovského č.p. 1634, 1635, Čelákovice
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001814
Žadatel:Stavební bytové družstvo Čelákovice

Název projektu:Oprava a modernizace panelového bytového domu Mladoboleslavská 3286, 3287, 3288, Mělník
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002111
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Mělník 3286, 3287, 3288

Název projektu:Oprava a modernizace bytového domu Košťálkova 1351,1352 Beroun
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001870
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek 1351,1352 Beroun

Název projektu:Regenerace bytového domu ul. Budovatelská 548 - 551 Studénka - Butovice
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002024
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 548-551

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče ve FN HK
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001403
Žadatel:Fakultní nemocnice Hradec Králové

Název projektu:Územní plán města Mostu
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001407
Žadatel:Statutární město Most

Název projektu:Tvorba a správa spisové služby MMR ČR a vybraných zřizovaných organizací.
Číslo projektu:CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0002822
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:Vybavení návazné péče Nemocnice Český Krumlov, a. s.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001185
Žadatel:Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Broumovsko+, z. s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001654
Žadatel:MAS Broumovsko+, z. s.

Název projektu:Provozní a animační výdaje MAS Podlipansko
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001816
Žadatel:MAS Podlipansko, o.p.s.

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pošumaví
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001724
Žadatel:Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek

Název projektu:Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560
Žadatel:Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Název projektu:Nástavba mateřské školy - jedné třídy
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000654
Žadatel:Obec Lelekovice

Název projektu:Cyklostezka Prunéřov - Černovice
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000744
Žadatel:Cyklostezka Prunéřov-Černovice

Název projektu:Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Dasný
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000671
Žadatel:Obec Dasný

Název projektu:II/426 Bzenec Přívoz - Strážnice, I/55
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000485
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Název projektu:Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000778
Žadatel:Zlínský kraj

Název projektu:Chodník Bohutín, 2.etapa
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000836
Žadatel:Obec Bohutín

Název projektu:Lesní školka Žití Senohraby
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000509
Žadatel:Senohraby (nejen) sobě, z. s.

Název projektu:Oprava a modernizace panelového bytového domu Weberova 1528/2 - 1531/8, Děčín
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001658
Žadatel:Bytové družstvo Weberova

Název projektu:Panelový dům č.p. 736 - Stavební úpravy, zateplení obvodového pláště a střechy
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001266
Žadatel:Společenství Zašovská 736, Valašské Meziříčí

Název projektu:Obnova a modernizace zobrazovací techniky návazné péče ve FN Plzeň
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001177
Žadatel:Fakultní nemocnice Plzeň

Název projektu:Revitalizace bytového domu ul. Spojovací 2097/2, 616 00 Brno
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001736
Žadatel:Bytové družstvo Spojovací 2, družstvo

Název projektu:Opravy domu Gorazdova 7 v Brně
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001737
Žadatel:Společenství vlastníků Brno Gorazdova 7

Název projektu:Revitalizace bytového domu v ulici Větrná 76
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002082
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Větrná 76, České Budějovice

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu čp. 1566 Mládí, Vsetín spočívající v zateplení obálky budovy a zazdění schodišťových a bytových lodžií s osazením oken
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000375
Žadatel:Společenství vlastníků pro dům Mládí 1566, Vsetín

Název projektu:Pořízení velkokapacitní CAS pro JSDH Hájek
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000367
Žadatel:Obec Hájek

Název projektu:Rekonstrukce chodníků v Duchcově
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000962
Žadatel:Město Duchcov

Název projektu:Aktivity vedoucí k naplňování SCLLD MAS SERVISO
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001725
Žadatel:SERVISO, o. p. s.

Název projektu:Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea Vrchlabí
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001696
Žadatel:Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001437
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:MODERNIZACE VYBAVENÍ PRO OBORY NÁVAZNÉ PÉČE VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P. O.
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001448
Žadatel:Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Název projektu:Financování MAS Šumperský venkov, z. s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001794
Žadatel:MAS Šumperský venkov, z. s.

Název projektu:Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001423
Žadatel:MAS Pobeskydí, z. s.

Název projektu:Zvýšení kvality návazné péče ve FN HK 2
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001424
Žadatel:Fakultní nemocnice Hradec Králové

Název projektu:Hasičská zbrojnice Březhrad
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001956
Žadatel:Statutární město Hradec Králové

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Vodňanská ryba
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001620
Žadatel:MAS Vodňanská ryba, z.s.

Název projektu:Revitalizace bytových domů č. p. 188, 189 v Horním Maršově
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001785
Žadatel:OBEC HORNÍ MARŠOV

Název projektu:Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Na Nové 2112/14, Zábřeh
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001642
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2112, Zábřeh, Na Nové 14

Název projektu:Realizace SCLLD MAS Královská stezka - režijní výdaje
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001828
Žadatel:Královská stezka o.p.s.

Název projektu:Infrastruktura pro Dětskou skupinu Zlosyň
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000713
Žadatel:Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s.

Název projektu:Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000434
Žadatel:Obec Struhařov

Název projektu:Mateřská škola Velký Újezd
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000564
Žadatel:Městys Velký Újezd

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Brozany nad Ohří
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000452
Žadatel:Městys Brozany nad Ohří

Název projektu:Hasičská technika pro JSDH Chyňava
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000402
Žadatel:Obec Chyňava

Název projektu:BEZPEČNÝ POHYB PO DOBŘICHOVICÍCH
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000813
Žadatel:Město Dobřichovice

Název projektu:Mateřská škola Drnovice - stavební úpravy, přístavba a nástavba
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000581
Žadatel:Obec Drnovice

Název projektu:Pořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JSDH Nový Hrádek
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000739
Žadatel:MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK

Název projektu:Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000490
Žadatel:OBEC OSICE

Název projektu:?Oprava a rekonstrukce domu č.p. 277 , mateřská školka na parc. č. 887 Moutnice - Budova ?A?
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000506
Žadatel:Obec Moutnice

Název projektu:Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Lanžhot
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000410
Žadatel:Město Lanžhot

Název projektu:Regenerace bytového domu Bartuškova 710/12-711/14, Třebíč
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001863
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Bartuškova 710 - 1

Název projektu:Revitalizace bytového domu č. p. 39 v Horním Maršově
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001784
Žadatel:OBEC HORNÍ MARŠOV

Název projektu:Revitalizace bytového domu
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001998
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu, K. Světlé, Na Vozovce, Olomouc

Název projektu:Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001013
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Provoz a animace MAS Bohdanečsko
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001702
Žadatel:MAS Bohdanečsko, z. s.

Název projektu:II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001657
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000266
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Školení pro příjemce a žadatele 2016
Číslo projektu:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000030
Žadatel:Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284
Žadatel:MAS Region Kunětické hory, z.s.

Název projektu:Technika pro IZS - zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001004
Žadatel:OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

Název projektu:Podpora předškolního vzdělávání v Rosicích - novostavba MŠ Smetanova
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000363
Žadatel:Město Rosice

Název projektu:Nákup CAS pro JSDH Ořech
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000395
Žadatel:Obec Ořech

Název projektu:Technika pro jednotku SDH obce Opařany
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000258
Žadatel:Obec Opařany

Název projektu:Vybavení SDH JPO III obce Břasy hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000496
Žadatel:Obec Břasy

Název projektu:Velkokapacitní požární cisterna pro jednotku SDH města Jičín
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001001
Žadatel:Město Jičín

Název projektu:Novostavba Mateřské školy v Bohuňovicích
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000601
Žadatel:Obec Bohuňovice

Název projektu:Výstavba chodníků v ulicích Lhotecká a Dobříšská v Mníšku pod Brdy
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000955
Žadatel:Město Mníšek pod Brdy

Název projektu:Přístavba MŠ Radomyšl
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000681
Žadatel:Městys Radomyšl

Název projektu:Stavební úpravy bytových prostor na učebnu MŠ Senomaty
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000657
Žadatel:Městys Senomaty

Název projektu:Pořízení DA pro JSDHO Chvalšiny
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000079
Žadatel:Obec Chvalšiny

Název projektu:Most ev. č. 135-008 Vlastiboř
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000038
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Chudenice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001003
Žadatel:Městys Chudenice

Název projektu:Vybavení SDH JPO III obce Dobřív hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000404
Žadatel:Obec Dobřív

Název projektu:Vybavení SDH JPO III města Mirošov hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001069
Žadatel:Město Mirošov

Název projektu:Vybavení SDH JPO III obce Cheznovice hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000424
Žadatel:Obec Cheznovice

Název projektu:Vybavení SDH JPO III města Mýta hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000623
Žadatel:Město Mýto

Název projektu:Vybavení SDH JPO III obce Skořice hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000390
Žadatel:Obec Skořice

Název projektu:Vybavení SDH JPO III obce Chodov hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000447
Žadatel:Obec Chodov

Název projektu:Vybavení SDH JPO III obce Osek hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000422
Žadatel:Obec Osek

Název projektu:Přístavba, nástavba a stavební úpravy mateřské školy, č.p. 360
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000683
Žadatel:Obec Hnojník

Název projektu:STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU na ulici Osvobození 399, Zlín - Želechovice nad Dřevnicí
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001002
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Osvobození 399 ve Zlíně - Želechovicích nad Dřevnicí

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Koloveč
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000740
Žadatel:Městys Koloveč

Název projektu:Mateřská škola Horusice
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000568
Žadatel:Město Veselí nad Lužnicí

Název projektu:Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Kostelec nad Černými lesy
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001044
Žadatel:Město Kostelec nad Černými Lesy

Název projektu:Revitalizace bytového domu Hradecká 622/47 a 823/49 v Opavě
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001095
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Opava, Hradecká 622/47 a 823/49

Název projektu:Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v Bílé Třemešné
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000722
Žadatel:Obec Bílá Třemešná

Název projektu:Přístavba hasičské zbrojnice č. p. 300 Nový Hrádek - zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001849
Žadatel:MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK

Název projektu:Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000998
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000012
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000004
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Podpora vysoce specializované péče v oblasti onkogynekologie Fakultní nemocnice v Motole
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001902
Žadatel:Fakultní nemocnice v Motole

Název projektu:Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof - Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30 a dopravního automobilu pro JSDH Česká Skalice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001010
Žadatel:MĚSTO ČESKÁ SKALICE

Název projektu:Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000469
Žadatel:Město Klatovy

Název projektu:Silnice II/150: Loukov, extravilán
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000041
Žadatel:Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lužnice, z. s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001904
Žadatel:MAS Lužnice, z.s.

Název projektu:Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000456
Žadatel:Město Zbiroh

Název projektu:Vybavení SDH JPO III obce Hlohovice hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000389
Žadatel:Obec Hlohovice

Název projektu:Vybavení SDH JPO III obce Mlečice hasičskou technikou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000406
Žadatel:Obec Mlečice

Název projektu:Mateřská škola, novostavba, Kamenný Újezd u Rokycan
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000547
Žadatel:Obec Kamenný Újezd

Název projektu:Pořízení požární cisterny pro Jednotku SDH Ledenice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000060
Žadatel:Městys Ledenice

Název projektu:II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000267
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000859
Žadatel:Město Studénka

Název projektu:Obec Přestanov okružní křižovatka I/13 SO 102, SO 401, SO 801
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000983
Žadatel:Obec Přestanov

Název projektu:Zvýšení kapacity a dostupnosti MŠ Ostroměř
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000700
Žadatel:Obec Ostroměř

Název projektu:Dovybavení JSDH Města Hanušovice novým DA
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000810
Žadatel:Město Hanušovice

Název projektu:Stavební upravy bytových domů Družby, č. p. 1375 a 1376, Bystřice pod Hostýnem
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001231
Žadatel:Město Bystřice pod Hostýnem

Název projektu:Centrum péče o děti
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000552
Žadatel:HVĚZDA z.s.

Název projektu:Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Březolupy
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000974
Žadatel:Obec Březolupy

Název projektu:Rozšíření kapacity mateřské školy Želeč
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000715
Žadatel:Obec Želeč

Název projektu:Územní studie Nepomuk - Pod Vinicí
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0000317
Žadatel:Město Nepomuk

Název projektu:Propojení cyklostezky Bečva pod mostem do Hrachovce
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000834
Žadatel:Město Valašské Meziříčí

Název projektu:Mateřská škola Němčice
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000468
Žadatel:Obec Němčice

Název projektu:Navýšení kapacity mateřské školy Lísteček ve Vratislavicích nad Nisou
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000592
Žadatel:Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Název projektu:Rozšíření kapacity sociálnío podniku MŠ EKOLANDIA
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000179
Žadatel:Mateřská škola Ekolandia s.r.o.

Název projektu:Zpracování Územního plánu Česká Třebová
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000032
Žadatel:Město Česká Třebová

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Moravská cesta
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001711
Žadatel:MAS Moravská cesta, z. s.

Název projektu:II/422 Podivín-Lednice
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000008
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Název projektu:Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001864
Žadatel:Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace

Název projektu:Cisterna pro Obec Svatobořice-Mistřín
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000379
Žadatel:Obec Svatobořice-Mistřín

Název projektu:Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001030
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Most ev.č. 145-031 Husinec
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000401
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Název projektu:Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327
Žadatel:Národní památkový ústav

Název projektu:PROJEKT HORNÍ ZÁMEK VIMPERK (WINTERBERG) Probouzení zimního zámku
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000350
Žadatel:Národní památkový ústav

Název projektu:Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000768
Žadatel:Obec Byšice

Název projektu:Selský dvůr ?U Matoušů? v Plzni - Bolevci. Projekt ?Rok na vsi?
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000328
Žadatel:Národní památkový ústav

Název projektu:Pořízení hasičské techniky pro JSDH Černošice-Mokropsy
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000423
Žadatel:MĚSTO ČERNOŠICE

Název projektu:Pořízení velkoobjemové cisterny pro JSDH Kosice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001076
Žadatel:OBEC KOSICE

Název projektu:Řešení cyklodopravy ve městě Staňkov a v jeho místních částech
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000892
Žadatel:Město Staňkov

Název projektu:Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Rozvoj sociálního podnikání v obci Nesvačilka
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000083
Žadatel:Jiří Fiala

Název projektu:Pořízení technologického vybavení
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000091
Žadatel:Václav Horkel

Název projektu:Sociální podnik - Martin Považan
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000129
Žadatel:Martin Považan

Název projektu:VERDENVAN s.r.o. - sociální podnik
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000144
Žadatel:VERDENVAN s.r.o.

Název projektu:Zahájení výroby sociálního podniku Interiér pro Vás s.r.o.
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000132
Žadatel:Interiér pro Vás s.r.o.

Název projektu:Zenová zahrada
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000183
Žadatel:Zenová zahrada s.r.o.

Název projektu:Inovativní rozvoj sociálního podniku TRIANON
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000114
Žadatel:TRIANON, z.s.

Název projektu:Rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podníkání ve společnosti PROFIMEX spol. s r.o.
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000093
Žadatel:PROFIMEX, spol. s r.o.

Název projektu:Rozšíření výroby sociálního podniku Pivovar Chříč
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000151
Žadatel:Pivovar Chříč s.r.o.

Název projektu:Personální a produkční rozšíření společnosti ALFEZA s.r.o.
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000086
Žadatel:ALFEZA s.r.o

Název projektu:II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000022
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Plánice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000429
Žadatel:Město Plánice

Název projektu:Národní digitální archiv II
Číslo projektu:CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0001523
Žadatel:Národní archiv

Název projektu:Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Červený Kostelec JPOII/2-C
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000411
Žadatel:MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC

Název projektu:Řídící a administrativní schopnost MAS Sdružení Růže
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0000536
Žadatel:MAS Sdružení Růže z.s.

Název projektu:Mateřská škola Prokopa Holého
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000501
Žadatel:Město Stříbro

Název projektu:Pořízení velkoobjemové cisterny pro JSDH Sovětice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000104
Žadatel:OBEC SOVĚTICE

Název projektu:Pořízení hasičské cisternové automobilové stříkačky pro JPO III Žinkovy
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000384
Žadatel:Městys Žinkovy

Název projektu:Jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a další jednání pro zajištění řádné implementace IROP v roce 2016
Číslo projektu:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000282
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDHO Rabí
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001022
Žadatel:Město Rabí

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1501-1503; 1510-1512;1513-1515; 1518, 1519, 1533
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000355
Žadatel:Město Rychvald

Název projektu:Revitalizace bytového domu v ulici Průběžná
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001159
Žadatel:Společenství vlastníků ul. Průběžná čp. 12, České Budějovice

Název projektu:Centrální depozitář - zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001668
Žadatel:Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Název projektu:Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001695
Žadatel:Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Název projektu:Adolf Loos a Plzeň / Byt rodiny Oskara Semlera
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001686
Žadatel:Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

Název projektu:REKONSTRUKCE OBJEKTU UL. NEUMANNOVA č.p.142 V PRACHATICÍCH
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000287
Žadatel:Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Název projektu:Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu ?saly terreny?
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000293
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289
Žadatel:Město Žatec

Název projektu:Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000341
Žadatel:Římskokatolická farnost Blatná

Název projektu:Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000316
Žadatel:Město Telč

Název projektu:Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360
Žadatel:Biskupství českobudějovické

Název projektu:Správa služeb systémové infrastruktury pro zajištění činností ZS IROP
Číslo projektu:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000016
Žadatel:Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Název projektu:Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000147
Žadatel:Obec Čeperka

Název projektu:Provozní a animační výdaje MAS Třeboňsko
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001894
Žadatel:Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Záříčí 232
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000113
Žadatel:Společenství vlastníků domu Záříčí 232

Název projektu:Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000018
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000579
Žadatel:Obec Bocanovice

Název projektu:Zvýšení akceschopnosti JPO II Police nad Metují
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000413
Žadatel:Město Police nad Metují

Název projektu:Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Mělník-Vehlovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001048
Žadatel:Město Mělník

Název projektu:Pořízení velkokapacitní cisterny, Lišov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000058
Žadatel:Město Lišov

Název projektu:Cyklistická stezka a chodník v průmyslové zóně Dobešická
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000729
Žadatel:Město Písek

Název projektu:Pořízení DA pro JSDHO Střelské Hoštice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000760
Žadatel:Obec Střelské Hoštice

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Přední Výtoň
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000296
Žadatel:Obec Přední Výtoň

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Železná Ruda
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000632
Žadatel:Město Železná Ruda

Název projektu:Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti památky
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000349
Žadatel:Římskokatolická farnost Albrechtice nad Vltavou

Název projektu:Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000354
Žadatel:Římskokatolická farnost Prachatice

Název projektu:Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000362
Žadatel:Římskokatolická farnost Kájov

Název projektu:Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000334
Žadatel:Biskupství litoměřické

Název projektu:Obnova Kostela Nanebevzení Panny Marie v Plasích
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000331
Žadatel:Římskokatolická farnost Plasy

Název projektu:Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000345
Žadatel:Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police

Název projektu:Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000346
Žadatel:Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II

Název projektu:Záchrana památky č. p. 85 - Muzeum pivovarnictví Žatecka
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000340
Žadatel:Žatecký pivovar, spol. s r.o.

Název projektu:Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000357
Žadatel:Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Název projektu:Jezuitský kostel v Klatovech
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000344
Žadatel:Římskokatolická farnost Klatovy

Název projektu:II/347 Světlá n S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000034
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Řízení a sledování implementace IROP v roce 2016
Číslo projektu:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000029
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:Celní kodex Unie - elektronizace celního řízení
Číslo projektu:CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001134
Žadatel:Generální ředitelství cel

Název projektu:Zateplení fasády a výměna oken objektu bytového domu
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000464
Žadatel:Společenství F.Škroupa 1520

Název projektu:II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000047
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Způsobilé výdaje MAS Dolnobřežansko
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001482
Žadatel:MAS Dolnobřežansko o.p.s.

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region HANÁ
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002030
Žadatel:Region HANÁ, z. s.

Název projektu:Revitalizace bytového domu Traťová 589/2, Brno
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000418
Žadatel:Společenství vlastníků Traťová 589/2

Název projektu:II/602 Olešná - průtah
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001037
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000967
Žadatel:Město Klatovy

Název projektu:Revitalizace hradu Kost
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000313
Žadatel:Kinský dal Borgo, a.s.

Název projektu:Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Běšiny
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001072
Žadatel:Obec Běšiny

Název projektu:Nákup dopravního automobilu v obci Čimelice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000779
Žadatel:Obec Čimelice

Název projektu:Rekonstrukce MŠ Okružní
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000652
Žadatel:Město Český Těšín

Název projektu:Regenerace objektu ul. Sídliště č.p. 738, Hostinné
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000260
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 738, Sídliště, Hostinné

Název projektu:Územní studie veřejných prostranství města Mnichovo Hradiště a jeho okolí
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0001793
Žadatel:Město Mnichovo Hradiště

Název projektu:Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000348
Žadatel:Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Název projektu:Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000332
Žadatel:Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Název projektu:Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Žadatel:Město Kutná Hora

Název projektu:PPI - Dveře k integraci
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000066
Žadatel:PPI - protipožární dveře s.r.o.

Název projektu:Metalografie s.r.o. - Sociální podnik
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000128
Žadatel:Metalografie s.r.o.

Název projektu:Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000359
Žadatel:Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Název projektu:Přestupní terminál Orlová
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001693
Žadatel:ČSAD Karviná a.s.

Název projektu:Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001834
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Přestupní uzel Žihle, železniční stanice
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001916
Žadatel:Obec Žihle

Název projektu:Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858
Žadatel:Město Česká Třebová

Název projektu:SCLLD pro území MAS POHODA venkova
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051
Žadatel:Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Název projektu:Pořízení techniky pro výkon činností JSDH Lázně Bohdaneč
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000365
Žadatel:Město Lázně Bohdaneč

Název projektu:Rozšíření kapacity MŠ Lipová
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000557
Žadatel:Město Sezimovo Ústí

Název projektu:Velkokapacitní požární cisterna JSDH Zvole pro hašení požárů v období sucha
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000288
Žadatel:Obec Zvole

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu k posílení vybavení JSDH obce Lažiště pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000117
Žadatel:Obec Lažiště

Název projektu:II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000817
Žadatel:Středočeský kraj

Název projektu:Pořízení hasičské techniky pro JSDHo Říčany u Brna
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000409
Žadatel:Obec Říčany

Název projektu:Nový dopravní automobil pro JSDHO Loučovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000268
Žadatel:Obec Loučovice

Název projektu:Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů
Číslo projektu:CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001993
Žadatel:Správa základních registrů

Název projektu:Provozní a animační výdaje MAS Český sever
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001795
Žadatel:MAS Český sever, z.s.

Název projektu:Vypracování územního plánu Ústí nad Orlicí
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000002
Žadatel:Město Ústí nad Orlicí

Název projektu:Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213
Žadatel:Sdružení SPLAV, z.s.

Název projektu:Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Achát 2015-2018
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001675
Žadatel:MAS Achát z.s.

Název projektu:Mzdový projekt pro ZS IROP 2016
Číslo projektu:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000013
Žadatel:Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Název projektu:Přípravné provozní a animační činnosti MAS Společná CIDLINA, z.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001151
Žadatel:Společná CIDLINA, z.s.

Název projektu:II/303 Jetřichov - Broumov
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000005
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:JSDH Hostovice - velkokapacitní cisterna
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000427
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000305
Žadatel:Důl Jan Šverma o.p.s.

Název projektu:Technika pro JSDH Žichlínek
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000442
Žadatel:Obec Žichlínek

Název projektu:Dům č.p. 799, ul. Čs. armády - výměna oken, zateplení fasády
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001028
Žadatel:Statutární město Frýdek-Místek

Název projektu:Pořízení hasičské techniky pro JSDHO Městys Stařeč
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000394
Žadatel:Městys Stařeč

Název projektu:Výstavba mateřské školy Březová-Oleško
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000343
Žadatel:Obec Březová-Oleško

Název projektu:Nákup nové velkoobjemové požární cisterny
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000999
Žadatel:Město Dobruška

Název projektu:Pořízení DA pro SDH Švihov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000755
Žadatel:Město Švihov

Název projektu:Zateplení domu č.p. 495 v ulici Za Školkou Chýnov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000454
Žadatel:Město Chýnov

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Černá v Pošumaví
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000275
Žadatel:Obec Černá v Pošumaví

Název projektu:Pořízení hasičského vozidla pro obec Kobylí
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001046
Žadatel:Obec Kobylí

Název projektu:II/205 + II/226 Modernizace křižovatky Záhořice
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000103
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:II/373, III/37367 Březina průtah
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000009
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Název projektu:II/193 a II/205 Modernizace křižovatky Žlutice
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000126
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001568
Žadatel:MAS Sokolovsko o.p.s.

Název projektu:Podpora činnosti MAS 21
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0000106
Žadatel:MAS 21, o.p.s.

Název projektu:Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000019
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Mateřská školka U Sila
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000373
Žadatel:SILO TOWER, s.r.o.

Název projektu:Zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP v letech 2015 - 2016
Číslo projektu:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000025
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:Přístavba školky a předškolky v AMA SCHOOL
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000561
Žadatel:AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.

Název projektu:Rekonstrukce chodníků ulice Kojetická
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000809
Žadatel:Město Neratovice

Název projektu:Energetické úspory pro bytový dům v Mostě - blok 73
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001058
Žadatel:PRONUBIAS TRADE s.r.o.

Název projektu:Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000374
Žadatel:Obec Ondřejov

Název projektu:Rekonstrukce lávky pro cyklisty a chodce přes E55
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000807
Žadatel:Město Sezimovo Ústí

Název projektu:Bezpečnost dopravy v Kardašově Řečici
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000845
Žadatel:Město Kardašova Řečice

Název projektu:Chodník v ul. Vtelenská v Mostě
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000735
Žadatel:Statutární město Most

Název projektu:Chodníky v obci Hrabišín
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000885
Žadatel:Obec Hrabišín

Název projektu:Dostavba cyklostezky v obci Psáry
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000949
Žadatel:OBEC PSÁRY

Název projektu:Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy 2014 - 2020
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001624
Žadatel:MAS Brdy, z.ú.

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Labské skály z.s. - I.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001934
Žadatel:MAS Labské skály, z.s.

Název projektu:Pořízení požární cisterny pro jednotku SDH Protivín
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000052
Žadatel:Město Protivín

Název projektu:Publicita a komunikace ŘO IROP 2016
Číslo projektu:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000026
Žadatel:Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:Pořízení specializovaného dopravního automobilu za účelem zvýšení efektivnosti jednotného sboru dobrovolných hasičů v Hostouni
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000431
Žadatel:Město Hostouň

Název projektu:Nákup dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel Janovice nad Úhlavou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000467
Žadatel:Město Janovice nad Úhlavou

Název projektu:Zateplení bytového domu na parc. č. 2044/2 v k.ú. Kyjov.
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000272
Žadatel:Společenství vlastníků pro dům Mezi Mlaty 1120, Kyjov

Název projektu:Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání - MŠ Vřesina u Hlučína
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000488
Žadatel:Obec Vřesina

Název projektu:Režijní výdaje MAS Český les, z. s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001944
Žadatel:MAS Český les, z. s.

Název projektu:NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY PRO JEDNOTKU SDH BRAŠKOV
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000391
Žadatel:Obec Braškov

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Železnohorský region
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101
Žadatel:MAS Železnohorský region, z.s.

Název projektu:Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Benátky nad Jizerou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000449
Žadatel:Město Benátky nad Jizerou

Název projektu:Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 - chodníky a humanizace
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000864
Žadatel:Město Jilemnice

Název projektu:Zázemí pro implementaci SCLLD MAS Horní Pomoraví
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001518
Žadatel:MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Název projektu:Oprava a zateplení BD Skopalíkova 27,29,31, Brno - Židenice
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002218
Žadatel:RS Trucks s.r.o.

Název projektu:Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Lipůvka
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001039
Žadatel:Obec Lipůvka

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 898, Chodov
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001455
Žadatel:Společenství pro dům vlastníků jednotek čp. 989, Chodov

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Železničářská 740, 741, 506 01 Jičín
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001431
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 740, 741 Železničářská v Jičíně

Název projektu:Zateplení bytového domu - Okružní 1163,1164,1165, Nejdek
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001457
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Okružní 1163, 1164, 1165, 362 22 Nejdek

Název projektu:Revitalizace bytového domu Pardubice - Bílé Předměstí, Dašická 1234, 1235, 1236 PSČ 53003
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001161
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu čp.1234, 1235, 1236, Dašická, Pardubice - Bílé Předměstí

Název projektu:MAS BB 2015 - 2018
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002060
Žadatel:Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Název projektu:Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2016
Číslo projektu:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000015
Žadatel:Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Název projektu:Most ev.č. 141-001a za obcí Sedlec
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000067
Žadatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Název projektu:Pořízení nového zásahového vozidla - velkokapacitní cisterny CAS 30 - S3VH pro JSDH Brandýs nad Labem JPOII/1
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000398
Žadatel:Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Název projektu:Provoz činností MAS Hrubý Jeseník 2015 - 2018
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002033
Žadatel:MAS Hrubý Jeseník, z.s.

Název projektu:Modernizace techniky JSDH Horní Sloupnice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000767
Žadatel:Obec Sloupnice

Název projektu:Pořízení CAS pro Město Golčův Jeníkov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000385
Žadatel:Město Golčův Jeníkov

Název projektu:Územní plán Blatná
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001108
Žadatel:Město Blatná

Název projektu:Obnova zastaralé techniky u hasičů v Jistebnici
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000371
Žadatel:Město Jistebnice

Název projektu:Regenerace panelového domu č.p. 2842, Zavadilská ul., Tábor
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000438
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001015
Žadatel:Městys Višňové

Název projektu:Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000738
Žadatel:Město Kopřivnice

Název projektu:Specializovaná technika IZS
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000730
Žadatel:Obec Petřvald

Název projektu:Pořízení nového hasičského automobilu pro JSDH Příbor
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000757
Žadatel:Město Příbor

Název projektu:DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ (JPO III VLACHOVO BŘEZÍ)
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000369
Žadatel:Město Vlachovo Březí

Název projektu:Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000771
Žadatel:Město Mnichovice

Název projektu:Realizace energetických úspor v bytovém domě č. p. 1241-1242 v Orlové-Lutyni
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001922
Žadatel:Město Orlová

Název projektu:II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000518
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001612
Žadatel:MAS Hranicko z. s.

Název projektu:Podpora realizace strategie CLLD: ?Poodří - přívětivý region?
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001125
Žadatel:MAS Regionu Poodří, z.s.

Název projektu:Provoz a animace MAS
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001787
Žadatel:MAS České středohoří, z.s.

Název projektu:Realizace SCLLD MAS Holicko v období 2016 - 2023
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001610
Žadatel:MAS Holicko, o.p.s.

Název projektu:Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329
Žadatel:Národní památkový ústav

Název projektu:Zvýšení připravenosti JSDH Rosice k řešení rizik vyplývajících z extrémního sucha
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000376
Žadatel:Město Rosice

Název projektu:Mateřská škola Sedliště
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000607
Žadatel:Obec Sedliště

Název projektu:Zvýšení kapacity mateřské školy ve Vikýřovicích
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000503
Žadatel:Obec Vikýřovice

Název projektu:Pro život kostelů Broumovska
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000315
Žadatel:Římskokatolická farnost - děkanství Broumov

Název projektu:Novostavba Mateřské školy na parcele č. 3291/29, 3291/19 a 262 v Olešnici, k.ú. Olešnice Trhových Svinů
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000612
Žadatel:Obec Olešnice

Název projektu:Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody a Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JSDHO Kravaře
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001071
Žadatel:Obec Kravaře

Název projektu:Územní studie Město Vsetín - přednádražní prostor
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0000412
Žadatel:Město Vsetín

Název projektu:NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY NA DOPRAVU VODY PRO JEDNOTKU SDH BAKOV NAD JIZEROU
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000279
Žadatel:Město Bakov nad Jizerou

Název projektu:Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDHO Soběšice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001026
Žadatel:Obec Soběšice

Název projektu:Rozšíření kapacit mateřské školy v Mnichově Hradišti
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000502
Žadatel:Město Mnichovo Hradiště

Název projektu:Zateplení bytového domu na parc. č. 2044/1 v k.ú. Kyjov.
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000273
Žadatel:Společenství vlastníků pro dům Mezi Mlaty 1119, Kyjov

Název projektu:Stavba bezbariérové trasy ve Fulneku
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000736
Žadatel:Město Fulnek

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Dlouhá Ves
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000473
Žadatel:Obec Dlouhá Ves

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Chotoviny
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000466
Žadatel:Obec Chotoviny

Název projektu:Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001621
Žadatel:MAS POLIČSKO z.s.

Název projektu:POŘÍZENÍ VELKOOBJEMOVÉ HASIČSKÉ CISTERNY PRO JSDH LITEŇ
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000440
Žadatel:Městys Liteň

Název projektu:Semafory u autobusového nádraží Hlučín
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000861
Žadatel:Město Hlučín

Název projektu:Provoz a animace MAS Luhačovské Zálesí
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001889
Žadatel:Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Název projektu:Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro obec Kamýk nad Vltavou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001063
Žadatel:Obec Kamýk nad Vltavou

Název projektu:Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Zruč nad Sázavou
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000426
Žadatel:Město Zruč nad Sázavou

Název projektu:POŘÍZENÍ VELKOOBJEMOVÉ HASIČSKÉ CISTERNY PRO JSDH DOBŘICHOVICE
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000487
Žadatel:Město Dobřichovice

Název projektu:Centrum služby péče o dítě v dětské skupině
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000634
Žadatel:Šance na vzdělání, o.p.s.

Název projektu:Pořízení cisterny pro SDH Úpořiny
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001066
Žadatel:Obec Bystřany

Název projektu:Rekonstrukce chodníku a zvýšení bezpečnosti ul. Nádražní v Jablunkově
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000903
Žadatel:Město Jablunkov

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatelstva
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000770
Žadatel:Město Sušice

Název projektu:Mateřská škola Pacov
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000459
Žadatel:Město Pacov

Název projektu:Přístavba budovy mateřské školy Strupčice
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000497
Žadatel:Obec Strupčice

Název projektu:Specializovaná technika JSDH Jakubčovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000597
Žadatel:Město Hradec nad Moravicí

Název projektu:Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000594
Žadatel:Město Benešov nad Ploučnicí

Název projektu:Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000382
Žadatel:Město Nepomuk

Název projektu:Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000046
Žadatel:Liberecký kraj

Název projektu:Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001073
Žadatel:Město Hartmanice

Název projektu:Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Nákup CAS pro JSDH Rudná
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000790
Žadatel:Město Rudná

Název projektu:Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000514
Žadatel:Město Přelouč

Název projektu:Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001033
Žadatel:Město Kynšperk nad Ohří

Název projektu:Rekonstrukce povrchu ulice Štramberská, II.etapa - chodníky a přechody
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000968
Žadatel:Město Kopřivnice

Název projektu:Stavební úpravy objektu č.p. 20 pro vzdělávání dětí předškolního věku
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000662
Žadatel:Obec Horní Suchá

Název projektu:Zvýšení připravenosti JSDH Lovčice k řešení a řízení rizik a katastrof - Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000477
Žadatel:OBEC LOVČICE

Název projektu:Cyklostezka Kajlovec - Hradec nad Moravicí
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000908
Žadatel:Město Hradec nad Moravicí

Název projektu:Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000896
Žadatel:Město Jeseník

Název projektu:Rozšíření kapacit mateřské školy v obci Tatce
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000725
Žadatel:Obec Tatce

Název projektu:Pořízení velkokapacitní CAS pro JSDH Milíkov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000992
Žadatel:Obec Milíkov

Název projektu:Na kole do práce Zručskou cyklostezkou - 2.etapa
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000890
Žadatel:Město Zruč nad Sázavou

Název projektu:Rekonstrukce chodníků v obci Svatý Mikuláš
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000854
Žadatel:Obec Svatý Mikuláš

Název projektu:Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000031
Žadatel:Obec Zámrsk

Název projektu:Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000290
Žadatel:Obec Vidlatá Seč

Název projektu:Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Horní Slavkov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000499
Žadatel:Město Horní Slavkov

Název projektu:Energetické úspory bytových domů, Ostrava - Hrabůvka
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000383
Žadatel:Z+K, realitní kancelář, s.r.o.

Název projektu:II/268 Dolní Rokytá - Ševčín, opěrná zeď
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001162
Žadatel:Středočeský kraj

Název projektu:Dopravní automobil pro JSDH Zliv
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000444
Žadatel:Město Zliv

Název projektu:Zvýšení bezpečnosti na chodnících k.ú. Jakubčovice
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000741
Žadatel:Město Hradec nad Moravicí

Název projektu:Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Ralsko
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000609
Žadatel:Město Ralsko

Název projektu:Snížení energetické náročnosti bytového domu Kmochova 2, Šumperk
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000997
Žadatel:Společenství vlastníků pro dům Kmochova 2, Šumperk

Název projektu:Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatelstva
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001038
Žadatel:Obec Velhartice

Název projektu:Páteřní cyklostezka městem Rakovník
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000910
Žadatel:Město Rakovník

Název projektu:Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Hlavňovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001040
Žadatel:Obec Hlavňovice

Název projektu:Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Opavsko z.s.
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001768
Žadatel:Místní akční skupina Opavsko z.s.

Název projektu:Zvýšení připravenosti JSDH Zbýšov k řešení a řízení rizik a katastrof souvisejících s extrémním suchem
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001050
Žadatel:Město Zbýšov

Název projektu:Provozní a animační výdaje MAS Hradecký venkov
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001321
Žadatel:Hradecký venkov o.p.s.

Název projektu:II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002005
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Pořízení CAS pro JPO III obec Rudíkov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001060
Žadatel:Obec Rudíkov

Název projektu:Zpracování Územního plánu Kutná Hora
Číslo projektu:CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000003
Žadatel:Město Kutná Hora

Název projektu:Zateplení bytového domu Oldřichovská 643, Hrádek nad Nisou
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000746
Žadatel:Společenství vlastníků Oldřichovská 643, Hrádek nad Nisou

Název projektu:Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000420
Žadatel:Město Pyšely

Název projektu:II/324 Hranice okresu Nymburk - Nový Bydžov
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000045
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Pořízení DA s požárním přívěsem pro JSDHO Holubov
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000043
Žadatel:Obec Holubov

Název projektu:II/285 Nahořany
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000049
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek
Číslo projektu:CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000259
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Dopravní automobil pro JPO SDH města Plesná
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000445
Žadatel:Město Plesná

Název projektu:Rozšíření prostorové kapacity sociálního podniku HELEMIK manufaktura s.r.o.
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000133
Žadatel:HELEMIK manufaktura s.r.o.

Název projektu:Vybudování jeslí Mrňousek v v Ostravě-Svinově
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000717
Žadatel:MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Název projektu:Broome - druhá šance pro oděvy
Číslo projektu:CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000230
Žadatel:Broome, s.r.o.

Název projektu:Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatelstva
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000493
Žadatel:Město Hrádek

Název projektu:Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000324
Žadatel:Římskokatolická farnost Luže

Název projektu:Zvýšení bezpečnosti chodců ve městě Kostelec nad Černými lesy
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000855
Žadatel:Město Kostelec nad Černými Lesy

Název projektu:Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000811
Žadatel:Město Čáslav

Název projektu:Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice
Číslo projektu:CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001064
Žadatel:Město Velké Pavlovice

Název projektu:Zateplení objektu Kravařská 770/5 Ostrava Mariánské hory
Číslo projektu:CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001052
Žadatel:Luboš Bourek

Název projektu:Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská v Mariánských Horách
Číslo projektu:CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000976
Žadatel:Statutární město OstravaOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz