Programy EU

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

INTERREG IIIA Česká republika - Polsko INTERREG IIIA Česká republika - Polsko

 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.4.85
Datum ukončení:31.12.2008
Zobrazit detail

INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem je zaměřena na dosažení dvou kategorií strategických cílů:
A. Vyrovnání rámcových hospodářských a sociálních podmínek a řešení problémů plynoucích z okrajové polohy příhraničních oblastí jako nástroj vytváření integrovaného regionálního hospodářského prostoru,
B. Rozvoj přeshraničních vztahů mezi jednotlivci, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života.
Program Česká republika - Rakousko se skládá ze šesti priorit, v jejichž rámci je definováno celkem 14 opatření, přičemž 13 z nich je přiřazeno k jednotlivým prioritám. Čtrnácté opatření je technická pomoc, která se uplatňuje ve všech šesti prioritách. Na období 2004-2006 činí celková částka z ERDF pro českou stranu 8 600 000 EUR, přičemž maximální výše podpory je 75% celkových způsobilých výdajů projektu.
Území určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském příhraničí jsou území příslušných samosprávných regionů ležících v blízkosti společné hranice. V ČR jsou to kraje Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský kraj, v Rakousku okresy Weinviertel, Waldviertel, Mühlviertel, Wiener Umland Nord a město Vídeň. Omezenou podporu ve výši maximálně 20 % prostředků alokovaných na rakouské straně hranice lze čerpat i v regionech NUTS III Linz-Wels a Innviertel ve spolkové zemi Horní Rakousko a St. Pölten a Mostviertel ve spolkové zemi Dolní Rakousko.
Součástí programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko je tzv. Dispoziční fond. Jedná se o flexibilní nástroj, který podporuje menší projekty typu přeshraničních setkávání a výměn mládeže, jejichž záměrem je prohlubovat kontakty mezi lidmi na obou stranách hranice. Na jeho realizaci je vyčleněno 10% celkové alokace programu. V rámci Dispozičního fondu je stanovena minimální částka pro projekt na 1 000 EUR a maximální částka pro projekt na 10 000 EUR. I zde činí maximální výše podpory 75% celkových způsobilých výdajů projektu.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.4.83
Datum ukončení:31.12.2008
Zobrazit detail

INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika

Cílem Programu INTERREG IIIA ČR-Slovensko je podpora ekonomicky, sociálně a kulturně integrovaného rozvoje příhraničního regionu s podporou rozvoje cestovního ruchu, zachování a rozvoj kulturních tradic a rozvoje venkova. Program je zaměřen zejména na následující aktivity: podpora regionálních kulturních tradic podporujících rozvoj cestovního ruchu; ochrana specifických životních standardů a zlepšení životního prostředí v příhraničním regionu vzhledem k cestovnímu ruchu; prohlubování kontaktů obyvatel příhraničí; rozvoj regionu prostřednictvím podpory cestovního ruchu; posílení ekonomického významu cestovního ruchu v příhraničním regionu s ohledem na ochranu životního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti turistických regionů; využití synergických efektů cestovního ruchu v regionu s ostatními ekonomickými odvětvími a další aktivity.
Program je rozdělen na 2 priority, které se dále dělí na 5 opatření, mimoto lze ještě předkládat projekty technické pomoci (1 priorita a 2 opatření).

Finanční alokace
Celková částka alokovaná na program INTERREG IIIA na česko-slovenské hranici je 18 223 066 EUR (564 915 046 Kč) na období 2004 - 2006. Z toho pro českou část území 12 000 000 EUR (372 000 000 Kč). Podpora z ERDF bude pro českou stranu činit 9 000 000 EUR (279 000 000 Kč).
Maximální výše podpory z EU je 75% celkových způsobilých výdajů na projekt. Minimálně 25% z celkových způsobilých výdajů projektu musí být hrazeno z národních veřejných zdrojů.

Územní vymezení programu
Území určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-slovenském příhraničí je tvořeno 6 samosprávnými kraji ležícími v blízkosti společné hranice. V ČR jsou to kraje Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský, v SR Žilinský, Trenčínský a Trnavský kraj. Území jsou podporována v plném rozsahu.

Fond mikroprojektů
Malé projekty od 1000 EUR až do výše příspěvku z EU 15.000 EUR slouží k posílení identifikace obyvatelstva se společným pohraničím. V rámci Fondu mikroprojektů se realizují především projekty typu: organizace a realizace seminářů, konferencí, informačních akcí, prezentací a soutěží, vytváření či prohlubování společných regionálních a komunálních koncepcí, vytváření informačních materiálů a informačních systémů pro společné pohraničí, výměnné projekty, jazyková výuka, projekty práce s veřejností apod.
Správcem Fondu mikroprojektů na české straně je Euroregion Bílé Karpaty.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.4.84
Datum ukončení:31.12.2008
Zobrazit detail

INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodný státem Bavorsko je zaměřena na dosažení dvou kategorií strategických cílů:
1.Harmonizace rámcových podmínek a řešení problémů způsobených periferní polohou pohraničí,
2. Posílení přeshraničních vztahů v každé strukturní oblasti.
Program Česká republika - Svobodný stát Bavorsko se skládá z pěti priorit, v jejichž rámci je definováno celkem 9 opatření. Dále je v programu k dispozici technická pomoc, která se uplatňuje ve všech pěti prioritách. Na období 2004-2006 činí celková částka z ERDF pro českou stranu 8 600 000 EUR, přičemž maximální výše podpory je 75% celkových způsobilých výdajů projektu.
Dotační oblast INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko:
Do české dotační oblasti náleží celé správní území kraje Plzeňského, Karlovarského a správní území kraje Jihočeského mimo okresy Tábor a Jindřichův Hradec.
Do bavorské dotační oblasti náleží okresy Cham, Freyung Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární města Hof a Weiden v Horním Falcku (Oberpfalz). Omezenou podporu ve výši max. 20% celkových výdajů projektů INTERREG IIIA lze čerpat i v okresech Amberg Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing Bogen a v statutárních městech Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing.

Součástí programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko je tzv. Dispoziční fond. Jedná se o flexibilní nástroj, který podporuje menší projekty typu přeshraničních setkávání a výměn mládeže, jejichž záměrem je prohlubovat kontakty mezi lidmi na obou stranách hranice. Na jeho realizaci je vyčleněno 10% celkové alokace programu. V rámci Dispozičního fondu je stanovena minimální částka pro projekt na 1 000 EUR a maximální částka pro projekt na 10 000 EUR. I zde činí maximální výše podpory 75% celkových způsobilých výdajů projektu.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.4.82
Datum ukončení:31.12.2008
Zobrazit detail

INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko

Program INTERREG IIIA ČR-Sasko je zaměřen zejména na následující aktivity: hospodářský rozvoj a posilování spolupráce podniků na obou stranách hranice - zejména posilování nabídky cestovního ruchu, vytváření společných marketingových koncepcí a společných průmyslových lokalit apod., dále zlepšování dopravní infrastruktury v pohraničí, společné využívání sociálních a kulturních zařízení, informačních a komunikačních systémů obyvateli z obou stran hranice, ochrana a rozvoj přírody a krajiny, snižování škodlivin v ovzduší, půdě, vodě, využívání obnovitelných zdrojů energie, zlepšování vzdělání a kvalifikace pracovních sil v pohraničí, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, pomoc postiženým, spolupráce v rámci zvyšování bezpečnosti v pohraničí (kooperace záchranných služeb, policejních sborů, požárních sborů apod.) a další aktivity. Program v České republice je rozdělen na 4 priority, 10 opatření a 31 podopatření, mimoto lze ještě předkládat projekty technické pomoci.
V letech 2004 - 2006 má Česká republika v rámci programu INTERREG IIIA ČR-Sasko k dispozici z fondu ERDF z Evropské unie na všechny priority a opatření 9,9 mil. EUR. Maximální výše podpory z EU je 75% celkových způsobilých výdajů na projekt. Minimálně 25% z celkových způsobilých výdajů projektu musí být hrazeno z národních veřejných zdrojů.
Území určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-saském příhraničí je území příslušných samosprávných regionů ležících v blízkosti společné hranice. V ČR jsou to Karlovarský kraj (území okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb), Ústecký kraj (území okresů Chomotov, Most, Teplice, Louny, Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín) a Liberecký kraj (území okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily).
V Sasku podporované území zahrnuje okresy Vogtland, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Freiberg, Weißeritz, Saské Švýcarsko, Budyšín (Bautzen), Löbau-Zittau, Střední Krušnohorský okres a statutární město Plavno (Plauen). Na základě doložky o flexibilitě 20 % se do příhraničí zahrnují i okresy Saale-Orla (Svobodný stát Durynsko), Greiz (Svobodný stát Durynsko), Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Míšeň (Meißen), Kamenec (Kamenz), Dolnoselzský - Hornolužický okres a statutární města Cvikov (Zwickau), Kamenice (Chemnitz), Drážďany (Dresden), Hoyerswerda a Zhořelec (Görlitz). Doložka o flexibilitě znamená, že se tyto oblasti mohou podílet na projektech z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-saské hranici do výše 20 % prostředků alokovaných na saské straně hranice.
Česko-saské pohraničí zahrnuje území čtyř euroregionů - Egrensis, Krušnohoří (Erzgebirge), Labe (Elbe) a Nisa (Neisse).

Fond malých projektů
Malé projekty od 1000 EUR až do výše příspěvku z EU 7.500 EUR slouží k posílení identifikace obyvatelstva se společným pohraničím, především se v rámci tohoto fondu realizují projekty typu: organizace a realizace seminářů, konferencí, informačních akcí, prezentací a soutěží, vytváření či prohlubování společných regionálních a komunálních koncepcí, vytváření informačních materiálů a informačních systémů pro společné pohraničí, výměnné projekty, jazyková výuka, projekty práce s veřejností apod.
Správci Fondu malých projektů jsou:
- Euroregion Labe (Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice, část okresu Děčín),
- Euroregion Nisa (část okresu Děčín (Šluknovský výběžek), Česká Lípa, Liberec, Jablonec n.N., Semily),
- Euroregion Krušnohoří (Chomutov, Louny, Most),
- Euroregion Ergensis (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary).
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.4.81
Datum ukončení:31.12.2008
Zobrazit detail

Interreg IIIB CADSES Interreg IIIB CADSES

Iniciativa ES Interreg IIIB CADSES patří do jedné ze tří různých větví Iniciativy ES Interreg III. Iniciativa se zaměřuje na rozvoj nadnárodní spolupráce zemí prostoru CADSES mezi ústředními, regionálními a místními orgány s cílem dosažení vyššího stupně územní integrace v Evropě. Tato integrace zahrnuje všechny dílčí složky prostorového plánování území.

Do prostoru CADSES jsou zahrnuty regiony patřící k devíti členským státům EU: Rakousko, Německo, Řecko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko a Slovinsko a regiony patřící k devíti nečlenským státům EU: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Makedonie, Moldavsko, Rumunsko a Ukrajina.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.4.86
Datum ukončení:31.12.2008
Zobrazit detail

Interreg IIIC Interreg IIIC

Iniciativa ES Interreg IIIC je součástí Iniciativy ES Interreg III. Zaměřuje se na podporu evropských projektových partnerství mezi městy, regiony a jinými subjekty činnými v městském a regionálním rozvoji. Cílem této iniciativy je zahájit intenzivnější výměnu zkušeností a vypracovávání společných strategií a aktivit v oblasti regionálního rozvoje.

Iniciativa ES Interreg IIIC umožňuje nesousedícím regionům nacházejícím se uvnitř i vně EU spolupracovat v rámci společných sítí, individuálních kooperačních projektů anebo v operacích regionálního rámce. Kromě toho klade iniciativa zvláštní důraz na výzvy a možnosti, které se nabízejí regionům podél vnější hranice Evropské unie.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.4.87
Datum ukončení:31.12.2008
Zobrazit detail

INTERREG V-A Česká republika - Polsko INTERREG V-A Česká republika - Polsko

 
Programy EU:
Číslo programu:CZ.11.
Datum ukončení:
Zobrazit detail

INTERREG V-A Rakousko - Česká republika INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

 
Programy EU:
Číslo programu:CZ.13.
Datum ukončení:
Zobrazit detail

INTERREG V-A Slovensko - Česká republika INTERREG V-A Slovensko - Česká republika

 
Programy EU:
Číslo programu:CZ.12.
Datum ukončení:
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz