Programy EU

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

OP Praha Adaptabilita OP Praha Adaptabilita

 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.2.17
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Konkurenceschopnost

 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.2.16
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

OP PS ČR-Polsko OP PS ČR-Polsko

 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.3.22
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Účelem zpracování OP Zemědělstv í je podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, podpora lesního a vodního hospodářství, a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova. Cílem OP Zemědělstv í je, v souladu s globálním a specifickými cíli Národního rozvojového plánu, podpora trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel, založená zejména na:
? zvyšování konkurenceschopnosti odvětví,
? zajištění zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
? snižování rozdílů v sociálních podmínkách,
? zachování kulturní krajiny,
? ochraně a zlepšování životního prostředí.
 
Programy EU:Strukturální 2004-2006
Číslo programu:CZ.04.1.04
Datum ukončení:31.12.2006
Zobrazit detail

OP Technická pomoc OP Technická pomoc

 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.08
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace

Globálním cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, který přispěje k růstu konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnýni místy koncentrace těchto aktivit v Evropě.
 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.05
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Globálním cílem OP VK 2007 - 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.07
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Operační program Životní prostředí vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.
 
Programy EU:Strukturální 2007-2013
Číslo programu:CZ.1.02
Datum ukončení:31.12.2015
Zobrazit detail

Operační program Doprava Operační program Doprava

 
Programy EU:
Číslo programu:CZ.04.
Datum ukončení:
Zobrazit detail

Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe

 
Programy EU:
Číslo programu:CZ.16.
Datum ukončení:
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz