Programy EU

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

1999 CBC Phare ČR - Polsko 1999 CBC Phare ČR - Polsko

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ9909
Datum ukončení:30.06.2003
Zobrazit detail

1999 CBC Phare ČR - Rakousko 1999 CBC Phare ČR - Rakousko

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ9912
Datum ukončení:30.11.2003
Zobrazit detail

1999 CBC Phare ČR - Slovensko 1999 CBC Phare ČR - Slovensko

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ9913
Datum ukončení:31.08.2003
Zobrazit detail

2000 CBC Phare ČR - Německo 2000 CBC Phare ČR - Německo

V souladu s návrhem Společného programového dokumentu byly vybrány projekty v rámci následujících priorit:

§ Životní prostředí
§ Dopravní infrastruktura
§ Drobná technická infrastruktura
§ Socio-ekonomiský rozvoj (people to people a institution building)

Program roku 2000 zahrnuje finanční alokace na čtyři velké infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí a dopravy, Společný fond malých projektů a alokaci na řízení programu, z níž jsou vyloučeny provozní náklady. Těchto šest projektů bylo vybráno Společným kooperačním výborem jako prioritní projekty z velkého množství návrhů projektů splňujících podmínky programu. Všechny projekty budou kofinancovány z českých zdrojů. Společný kooperační výbor diskutoval a schválil tento program v květnu 2000. Kritéria pro výběr projektů zahrnují přeshraniční dopad projektů (včetně komplementarity s Interreg III A), způsoby kofinancování projektů, vliv projektu na životní prostředí a minimální velikost projektu. Bylo provedeno počáteční šetření sloužící k ohodnocení vlivu programu na malé a střední podniky. Výsledkem šetření bylo, že není nutné v této souvislosti vyžadovat další podrobnější hodnocení. Realizace aktivit v rámci Společného fondu malých projektů nepřímo přispěje ke vzniku a růstu malého a středního podnikání. Zlepšení základní infrastruktury na lokální úrovni - jako podmínky pro vznik nových a růst stávajících firem - také podporuje hospodářský rozvoj včetně růstu malého a středního podnikání. Projekty jsou k tomuto dokumentu přiloženy ve formě projektové fiše.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0012
Datum ukončení:31.10.2004
Zobrazit detail

2000 CBC Phare ČR - Polsko 2000 CBC Phare ČR - Polsko

V souladu se Společným programovým dokumentem byly v programu Polsko-české přeshraniční spolupráce pro rok 2000 stanoveny dvě prioritní oblasti, stejné na obou stranách hranice. Vybrány byly následující priority:
? Doprava v kontextu ekonomického rozvoje
? Sociální projekty malého rozsahu (people-to-people, budování institucí)
Proces přípravy programu pro rok 2000, zahrnující souhrnné posouzení ekonomické a sociální situace v příhraničním regionu a programové semináře pro místní investory, podporoval tyto priority. Program obsahuje zdroje pro velké projekty v oblasti infrastruktury ve výše zmíněných prioritních oblastech (doprava na české i polské straně) a Společný fond malých projektů. Všechny projekty podporované v rámci programu budou spolufinancovány z českých a polských zdrojů, primárně ze zdrojů obcí v česko-polském pohraničí a státních rozpočtů ČR a Polska. Společný výbor spolupráce (JCC) byl vytvořen 9. dubna 1999 a na složení programu se usnesl 26. dubna 2000 v Praze. Kritéria pro výběr projektu zahrnují přeshraniční dopad, způsob spolufinancování projektu a jeho dopad na životní prostředí.
Počáteční screening byl proveden za účelem posouzení dopadu programu na malé a střední podniky. Z tohoto důvodu není další hodnocení požadováno. Realizace investičních programů a Fondu malých projektů nepřímo přispěje k vytvoření a růstu malých a středních podniků. Posouzení dopadu na životní prostředí musí být provedeno pro všechny investiční projekty.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0013
Datum ukončení:30.11.2004
Zobrazit detail

2000 CBC Phare ČR - Rakousko 2000 CBC Phare ČR - Rakousko

V souladu s návrhem Společného programového dokumentu byly vybrány projekty v rámci následujících priorit:

§ Životní prostředí
§ Drobná technická infrastruktura
§ Socio-ekonomický rozvoj (people to people a institution building)

Program roku 2000 zahrnuje finanční alokace na dva velké infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí a Společný fond malých projektů. Tyto tři projekty byly vybrány Společným kooperačním výborem jako prioritní projekty z velkého množství návrhů projektů splňujících podmínky programu. Všechny tři projekty budou kofinancovány z českých zdrojů. Společný kooperační výbor diskutoval a schválil tento program v květnu 2000. Kritéria pro výběr projektů zahrnují přeshraniční dopad projektů (včetně komplementarity s Interreg III A), způsoby kofinancování projektů, vliv projektu na životní prostředí a minimální velikost projektu. Bylo provedeno počáteční šetření sloužící k ohodnocení vlivu programu na malé a střední podniky. Výsledkem šetření bylo, že není nutné v této souvislosti vyžadovat další podrobnější hodnocení. Zabezpečení čištění odpadních vod a kanalizačního zařízení - jako podmínky pro vznik nových a růst stávajících firem - také podporuje hospodářský rozvoj včetně růstu malého a středního podnikání. Realizace aktivit v rámci Společného fondu malých projektů nepřímo přispěje ke vzniku a růstu malého a středního podnikání. Projekty jsou k tomuto dokumentu přiloženy ve formě projektové fiše.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0014
Datum ukončení:31.10.2004
Zobrazit detail

2001 CBC Phare ČR - Německo 2001 CBC Phare ČR - Německo

V souladu s návrhem Společného programového dokumentu byly vybrány projekty v rámci následujících priorit:

§ Přeshraniční infrastruktura
§ Územní rozvoj a rozvoj životního prostředí
§ Lidské zdroje a sítě (people to people a institution building)

Program 2001 zahrnuje finanční alokaci na pět velkých infrastrukturních projektů v rámci priorit Přeshraniční infrastruktura a Územní rozvoj a rozvoj životního prostředí a Společný fond malých projektů. Těchto šest projektů bylo vybráno Společným kooperačním výborem jako prioritní projekty z velkého množství návrhů projektů splňujících podmínky programu. Všechny projekty budou kofinancovány z českých zdrojů. Společný kooperační výbor diskutoval a schválil tento program v květnu 2001. Kritéria pro výběr projektů zahrnují přeshraniční dopad projektů (včetně komplementarity s Interreg III A), způsoby kofinancování projektů, vliv projektu na životní prostředí a minimální velikost projektu. Bylo provedeno počáteční šetření sloužící k ohodnocení vlivu programu na malé a střední podniky. Výsledkem šetření bylo, že není nutné v této souvislosti vyžadovat další podrobnější hodnocení. Realizace aktivit v rámci Společného fondu malých projektů nepřímo přispěje ke vzniku a růstu malého a středního podnikání. Zlepšení základní infrastruktury na lokální úrovni - jako podmínky pro vznik nových a růst stávajících firem - také podporuje hospodářský rozvoj včetně růstu malého a středního podnikání. Projekty jsou k tomuto dokumentu přiloženy ve formě projektové fiše.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0112
Datum ukončení:31.10.2005
Zobrazit detail

2001 CBC Phare ČR - Polsko 2001 CBC Phare ČR - Polsko

V souladu se Společným programovým dokumentem, byly pro rok 2001 pro česko-polskou přeshraniční spolupráci stanoveny tři prioritní oblasti, stejné na obou stranách hranice. Vybrány byly následující priority:
? Životní prostředí: zajištění efektivního kanalizačního systému a systému nakládání s odpadními vodami
? Ekonomika: rozvoj efektivní a husté silniční sítě pro místní přeshraniční dopravu
? Sociální oblast: zvýšení angažovanosti pohraničních obcí v sociální oblasti založené na výhodách jejich polohy v pohraničí (akce typu people-to-people, budování institucí)
Proces přípravy programu pro rok 1999, zahrnující souhrnné posouzení ekonomické a sociální situace v příhraničním regionu a programové semináře pro místní investory, podporoval tyto priority. Program obsahuje dva velké projekty v oblasti infrastruktury ve výše zmíněných prioritních oblastech (doprava na české i polské straně) a Společný fond malých projektů. Všechny projekty podporované v rámci programu budou spolufinancovány z českých a polských zdrojů, primárně ze zdrojů obcí v česko-polském pohraničí a státních rozpočtů ČR a Polska. Společný výbor spolupráce (JCC) byl vytvořen 9. dubna 1999 a na složení programu se usnesl na svém zasedání v Praze 26. dubna 2000. Kritéria pro výběr projektu zahrnují přeshraniční dopad, způsob spolufinancování projektu a jeho dopad na životní prostředí.
Počáteční screening byl proveden za účelem posouzení dopadu programu na malé a střední podniky. Z tohoto důvodu není další hodnocení požadováno. Realizace investičních programů a Fondu malých projektů nepřímo přispěje k vytvoření a růstu malých a středních podniků.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0113
Datum ukončení:30.11.2005
Zobrazit detail

2001 CBC Phare ČR - Rakousko 2001 CBC Phare ČR - Rakousko

V souladu s návrhem Společného programového dokumentu byly vybrány projekty v rámci následujících priorit:

§ Přeshraniční hospodářská kooperace
§ Trvale udržitelný rozvoj území a ochrana životního prostředí
§ Socio-ekonomický rozvoj (people to people a institution building)

Program 2001 zahrnuje finanční alokaci na Nové Hrady - biotechnologické centrum a Jindřichův Hradec - ekologické vytápění města a Společný fond malých projektů. Tyto tři projekty byly vybrány Společným kooperačním výborem jako prioritní projekty z velkého množství návrhů projektů splňujících podmínky programu. Všechny tři projekty budou kofinancovány z českých zdrojů. Společný kooperační výbor diskutoval a schválil tento program v dubnu 2001. Kritéria pro výběr projektů zahrnují přeshraniční dopad projektů (včetně komplementarity s Interreg III A), způsoby kofinancování projektů, vliv projektu na životní prostředí a minimální velikost projektu. Bylo provedeno počáteční šetření sloužící k ohodnocení vlivu programu na malé a střední podniky. Výsledkem šetření bylo, že není nutné v této souvislosti vyžadovat další podrobnější hodnocení. Realizace aktivit v rámci Společného fondu malých projektů nepřímo přispěje ke vzniku a růstu malého a středního podnikání.

Projekty jsou k tomuto dokumentu přiloženy ve formě projektové fiše.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ0111
Datum ukončení:30.09.2005
Zobrazit detail

2002 CBC Phare ČR - Německo 2002 CBC Phare ČR - Německo

V souladu se Společným programovým dokumentem byly vybrány projekty v rámci následujících priorit:

§ Přeshraniční infrastruktura
§ Hospodářský rozvoj a lidské zdroje
§ Regionální rozvoj a rozvoj životního prostředí
§ Socio-ekonomický rozvoj (people to people a institution building)

Program roku 2002 zahrnuje finanční alokace na jeden infrastrukturní projekt, dvě grantová schémata na hospodářský rozvoj a rozvoj životního prostředí a Společný fond malých projektů.Tyto čtyři projekty byly Společným kooperačním výborem doporučeny jako prioritní projekty pro program Phare CBC roku 2002. Všechny projekty budou kofinancované z českých zdrojů. Společný kooperační výbor diskutoval a schválil tento program v květnu 2002. Kritéria pro výběr projektů zahrnují přeshraniční dopad projektů (včetně komplementarity s Interreg III A), způsoby kofinancování projektů, vliv projektu na životní prostředí a minimální velikost projektu. Bylo provedeno počáteční šetření sloužící k ohodnocení vlivu programu na malé a střední podniky. Výsledkem šetření bylo, že není nutné v této souvislosti vyžadovat další podrobnější hodnocení. Realizace aktivit v rámci Společného fondu malých projektů nepřímo přispěje ke vzniku a růstu malého a středního podnikání. Zlepšení základní infrastruktury na lokální úrovni - jako podmínky pro vznik nových a růst stávajících firem - také podporuje hospodářský rozvoj včetně růstu malého a středního podnikání. Detailní popisy projektů jsou k tomuto dokumentu přiloženy ve formě projektové fiše.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2002/000-584
Datum ukončení:31.05.2006
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz