Programy EU

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

2002 CBC Phare ČR - Polsko 2002 CBC Phare ČR - Polsko

Pro rok 2002 byly pro česko-polskou přeshraniční spolupráci stanoveny tři prioritní oblasti, stejné na obou stranách hranice. Vybrány byly následující priority:
? Životní prostředí: zajištění efektivního systému nakládání s odpadními vodami
? Ekonomika: rozvoj efektivní a husté silniční sítě pro místní přeshraniční dopravu a zlepšení ekonomické a obchodní spolupráce
? Socio-ekonomický rozvoj (akce typu people-to-people, budování institucí)
Program pro rok 2002 zahrnuje prostředky pro Centrum pro obchodní rozvoj v euroregionu Nisa, systém nakládání s odpadními vodami v Horním Benešově, projekty rozvoje infrastruktury v Duszniki Zdroj-Zielenec a Lubrza a Společný fond malých projektů. Všechny projekty podporované v rámci programu budou spolufinancovány z českých a polských zdrojů, primárně ze zdrojů obcí v česko-polském pohraničí a státních rozpočtů ČR a Polska. Společný výbor spolupráce se na složení programu usnesl na svém jednání v Harrachově v červnu 2002. Kritéria pro výběr projektu zahrnují přeshraniční dopad, způsob spolufinancování projektu a jeho dopad na životní prostředí.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2002/000-608
Datum ukončení:31.05.2006
Zobrazit detail

2002 CBC Phare ČR - Rakousko 2002 CBC Phare ČR - Rakousko

V souladu se Společným programovým dokumentem byly vybrány projekty v rámci následujících priorit:

§ Hospodářský rozvoj
§ Přeshraniční infrastruktura
§ Socio-ekonomický rozvoj (people to people a institution building)

Program roku 2002 zahrnuje finanční alokace na projekt Třebíč - Podnikatelský a výzkumný inkubátor , na zlepšení dopravní infrastruktury v přeshraničních regionech a na Společný fond malých projektů.Tyto tři projekty byly Společným kooperačním výborem doporučeny jako prioritní projekty pro program Phare CBC roku 2002. Všechny tři projekty budou kofinancované z českých zdrojů. Společný kooperační výbor diskutoval a schválil tento program v dubnu 2002. Kritéria pro výběr projektů zahrnují přeshraniční dopad projektů (včetně komplementarity s Interreg III A), způsoby kofinancování projektů, vliv projektu na životní prostředí a minimální velikost projektu.

Detailní popisy projektů jsou k tomuto dokumentu přiloženy ve formě projektové fiše.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2002/000-583
Datum ukončení:31.05.2006
Zobrazit detail

2003 CBC Phare ČR - Německo 2003 CBC Phare ČR - Německo

V souladu s Jednotným programovým dokumentem a indikovanými finančními prostředky pro program roku 2003 byly scháleny následující programy grantových schémat:

- Grantové schéma pro životní prostředí a udržitelný rozvoj
- Grantové schéma pro dopravní infrastrukturu
- Společný fond malých projektů
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2003/005-095
Datum ukončení:30.11.2006
Zobrazit detail

2003 CBC Phare ČR - Polsko 2003 CBC Phare ČR - Polsko

Program je složen ze dvou investičních projektů a Společného fondu malých projektů. Investiční projekty jsou zaměřeny na zlepšení stavu silnic v regionu Ústí nad Orlicí a výstavbu kanalizace a ČOV Mosty u Jablunkova.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2003/005-077
Datum ukončení:30.11.2006
Zobrazit detail

2003 CBC Phare ČR-Rakousko 2003 CBC Phare ČR-Rakousko

Projekt je zaměřen na přispění ke zlepšení kvality životního prostředí na česko-rakouském hraničním regionu aplikací životnímu prostředí neškodných technologií a transferem technologií v oblasti odpadů a obnovitelných zdrojů.
 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ2003/005-079
Datum ukončení:30.11.2006
Zobrazit detail

95 02 Germany 95 02 Germany

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ9502
Datum ukončení:31.07.1998
Zobrazit detail

95 08 Austria 95 08 Austria

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ9508
Datum ukončení:31.12.1998
Zobrazit detail

95 24 PL,SRN + SR, Austria 95 24 PL,SRN + SR, Austria

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:ZZ9524
Datum ukončení:31.12.1998
Zobrazit detail

96 04 Germany 96 04 Germany

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ9604
Datum ukončení:31.07.1999
Zobrazit detail

96 05 Austria 96 05 Austria

 
Programy EU:Předstrukturální
Číslo programu:CZ9605
Datum ukončení:31.08.1999
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 94

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz