Rekonstrukce objektu ZUŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Číslo projektu:CZ.1.15/3.3.00/60.01265
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Střední Čechy
Termín zahájení:18.05.2012
Termín ukončení:31.10.2012
Žadatel:MĚSTO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
IČ:00243221

Popis projektu

Základní umělecká škola (ZUŠ) Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
je největší svého druhu v okrese Příbram - již několik let zcela naplňuje svoji kapacitu, která je v současnosti 700 žáků. Sídlí v budově bývalé obecné školy na rožmitálském náměstí.
Nevyhovující technický stav do budovy, způsobený zemní vlhkostí a dešťovou vodou stahující se do pláště a interiéru objektů ZUŠ, což s sebou přináší řadu negativních vlivů, jako je poškozování omítky a vnitřního vybavení, tvorba plísní, poškozování elektroinstalace, která je vedena ve zdivu. Plísně a narušená elektroinstalace mohou mít negativní dopad na zdraví a bezpečí dětí.
Rekonstrukcí stávajícího objektu ZUŠ dojde ke zvýšení kvality a bezpečí prostředí z hlediska zdraví primární cílové skupiny; zvýšení kvality prostředí z hlediska komfortu a kvality výuky; snížení provozních nákladů.
Projekt, který nezakládá veřejnou podporu, je připravený, stejně tak jako realizační tým složený ze zkušených členů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 8 084 900
z toho Příspěvek EU: 6 467 920
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 616 980
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 1 616 980
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Příbram
Obec: Rožmitál pod Třemšínem (Příbram)

Místo realizace mapa

Okres: Příbram
Obec: Rožmitál pod Třemšínem (Příbram)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz