Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink

Číslo projektu:CZ.1.07/2.4.00/31.0010
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.05.2012
Termín ukončení:30.04.2014
Žadatel:Univerzita Palackého v Olomouci
IČ:61989592

Popis projektu

Současné pojetí kartografie v rozvíjející se informační spol. prochází transformací z tradiční kartografie využívající konvečních metod a materiálů k tzv. neokartografii, která reflektuje moderní trendy vývoje infor. technologií a komun. prostředků s důrazem na konečného uživatele. Na tuto skutečnost musí reagovat především akademická obec, která udává směr, tempo i hloubku rozvoje oboru. To se v současnosti zanedbává. Proto si projekt klade ambice intenzivněji propojit výzkumné, pedagogické a aplikační odborníky společně se studenty kartografie do znalostní platformy v oblasti tvorby, vizualizace, reprezentace a publikace geografických dat s cílem zvýšit odbornost především importem a sdílením zahr. poznatků a zkušeností a jejich šířením mezi cílové skupiny (CS) pomocí seminářů a konzultací s akt. účastí CS, účastí na zahr.stážích a konferencích. Efekt. dialogem mezi akad., výzk. a aplikační sférorou dojde ke sdílení odborných poznatků, stanovení nedostatků a cest k jejich odstranění.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 35 934 449
z toho Příspěvek EU: 30 544 282
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 5 390 167
z toho Národní veřejné prostředky: 5 390 167
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Zlínský
Královéhradecký
Středočeský
Ústecký
Moravskoslezský
Liberecký
Jihomoravský
Pardubický
Vysočina
Olomoucký
Karlovarský
Jihočeský
Plzeňský

Místo realizace mapa

Okres: Liberec
Hradec Králové
Plzeň-město
Brno-město
Olomouc
Česká Lípa
Praha-východ
Obec: Hradec Králové (Hradec Králové)
Plzeň (Plzeň-město)
Brno (Brno-město)
Česká Lípa (Česká Lípa)
Zdiby (Praha-východ)
Olomouc (Olomouc)
Liberec (Liberec)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz