Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink

Číslo projektu:CZ.1.07/2.4.00/31.0010
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Priorita:Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Opatření:Partnertsví a sítě
Podopatření:
Stav projektu:Výdaje projektu certifikovány
Termín schválení:
Termín zahájení:01.05.2012
Termín ukončení:30.04.2014
Žadatel:Univerzita Palackého v Olomouci
IČ:61989592

Popis projektu

Současné pojetí kartografie v rozvíjející se informační spol. prochází transformací z tradiční kartografie využívající konvečních metod a materiálů k tzv. neokartografii, která reflektuje moderní trendy vývoje infor. technologií a komun. prostředků s důrazem na konečného uživatele. Na tuto skutečnost musí reagovat především akademická obec, která udává směr, tempo i hloubku rozvoje oboru. To se v současnosti zanedbává. Proto si projekt klade ambice intenzivněji propojit výzkumné, pedagogické a aplikační odborníky společně se studenty kartografie do znalostní platformy v oblasti tvorby, vizualizace, reprezentace a publikace geografických dat s cílem zvýšit odbornost především importem a sdílením zahr. poznatků a zkušeností a jejich šířením mezi cílové skupiny (CS) pomocí seminářů a konzultací s akt. účastí CS, účastí na zahr.stážích a konferencích. Efekt. dialogem mezi akad., výzk. a aplikační sférorou dojde ke sdílení odborných poznatků, stanovení nedostatků a cest k jejich odstranění.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí NE
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 35 934 449
z toho Příspěvek EU: 30 544 282
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 5 390 167
z toho Národní veřejné prostředky: 5 390 167
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Pardubický
Vysočina
Karlovarský
Olomoucký
Zlínský
Královéhradecký
Středočeský
Ústecký
Moravskoslezský
Jihočeský
Liberecký
Plzeňský
Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Liberec
Hradec Králové
Česká Lípa
Olomouc
Plzeň-město
Praha-východ
Brno-město
Obec: Česká Lípa (Česká Lípa)
Hradec Králové (Hradec Králové)
Plzeň (Plzeň-město)
Zdiby (Praha-východ)
Brno (Brno-město)
Olomouc (Olomouc)
Liberec (Liberec)


Odkazy
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
tel: +420 221 580 201
fax: +420 221 580 284
e-mail: risy@crr.cz