Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary prostřednictvím DVPP

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.42/01.0011
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.10.2012
Termín ukončení:31.12.2013
Žadatel:Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace
IČ:49752626

Popis projektu

Projektová žádost Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary byla vypracována na základě výstupů z Šetření vzd. potřeb.
Hlavní parametry projektu odpovídají výstupům šetření:
CÍLEM je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v podporovaných aktivitách výzvy: využívání ICT ve výuce a v oblasti kurikulární reformy (konkrétně využívání moderních vyučovacích metod vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků) za účelem zefektivnění a zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků vzdělávat se.
CÍLOVOU SKUPINU projektu tvoří 20 pedagogických pracovníků Základní školy.
Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím ABSOLVOVÁNÍ 10 VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ akreditovaných MŠMT pro DVPP cílovou skupinou (03KA - využívání ICT ve výuce a 01KA - kurikulární reforma), které budou realizovány dodavatelem vzdělávacích služeb vzešlým z výběrového řízení a TVORBOU 1 E-EARNINGOVÉHO KURZU (02KA; dále jen e-kurz).
PARTNER nebude do projektu zařazen.
HARMONOGRAM: 1. 10. 2012 - 30. 9. 2013.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 1 028 389
z toho Příspěvek EU: 874 131
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 154 258
z toho Národní veřejné prostředky: 154 258
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Karlovy Vary

Místo realizace mapa

Okres: Karlovy Vary
Obec: Karlovy Vary (Karlovy Vary)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz