ABECEDA aneb "První kroky do života"

Číslo projektu:CZ.1.07/1.2.25/01.0058
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.03.2012
Termín ukončení:31.03.2014
Žadatel:Ostravská univerzita v Ostravě
IČ:61988987

Popis projektu

Projekt je zaměřen na odstraňování bariéry sociálního začleňování a integrace do normálního života dětí a mladých dospělých z dětských domovů a výchovných ústavů. Tato cílová skupina po odchodu z ústavní péče naráží na řadu problémů, o kterých má jen teoretické znalosti ze školy, případně dovednosti získané z rodinných sezení v Domovech vedených vychovateli či návštěvách v rodinách. Projekt chce metodou "learning by doing" vytvořit alternativu ke vzdělávání a výchově, které se dětem dostává nyní a formou prožitků, sociálních her, testování znalostí, soutěží či simulacemi reálných situací je lépe připravit na samostatný život.
Hlavním cílem projektu je tvorba a realizace zážitkového programu určeného dětem žijícím v ústavním zařízení. Aktivity projektu povedou k rozvoji osobnosti a klíčových kompetencí cílové skupiny. Výstupem projektu bude 100 proškolených mladých lidí. Aktivity bude realizovat žadatel projektu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 636 654
z toho Příspěvek EU: 3 091 156
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 545 498
z toho Národní veřejné prostředky: 545 498
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz