Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ

Číslo projektu:CZ.1.07/1.2.17/01.0012
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:17.04.2012
Termín ukončení:30.03.2015
Žadatel:Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24
IČ:44993510

Popis projektu

Obsahem projektu je rozvíjení metod a forem práce ve výuce nadaných žáků a žáků s SPV v ZUŠ. Pedagogičtí pracovníci v něm dostanou příležitost k lepšímu poznání nových metod práce, k prohloubení znalostí z diagnostiky, vyhledávání a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Zvýší si kompetenci pro práci se žáky s SPV. Budou motivováni k jejich začlenění do uměleckého vzdělávání a k rozvíjení forem a metod práce s těmito žáky. Na tomto základě budou vytvářet a ve výuce ověřovat metodické postupy umožňující rychlý postup vzdělávání přiměřený nadání žáků, a metodické postupy pro vzdělávání žáků se specielními potřebami vzdělávání. Nadaným žákům tak bude dána možnost k urychlení vzdělávacího procesu, k rozšíření a k vyšší náročnosti učiva a k častějším prezentacím na koncertních vystoupeních. Žákům s SPV bude dána možnost individuálního přístupu k jejich potřebám díky větší časové dotaci na výuku a fundovanějšímu přístupu ke specielnímu uměleckému vzdělávání.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 640 540
z toho Příspěvek EU: 2 244 459
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 396 081
z toho Národní veřejné prostředky: 396 081
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz