Podpora dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ Jaroslava Kvapila

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.41/01.0017
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.05.2012
Termín ukončení:28.02.2014
Žadatel:Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24
IČ:44993510

Popis projektu

Projekt řeší všeobecný nedostatek zkušeností s využitím informačních a komunikačních technologií v uměleckém vzdělávání. Chce dát učitelům nejstarší renomované brněnské školy založené Leošem Janáčkem v r. 1882 možnost seznámit se s novými metodami výuky a s novou didaktickou technikou využívající moderních informačních a komunikačních technologií a podpořit tak jejich kvalitní přípravu na probíhající kurikulární reformu. Klíčovými aktivitami jsou všeobecná počítačová gramotnost a multimedia, jazyková gramotnost s využitím ICT a zahraniční odborná stáž vedoucích pracovníků. Učitelé se naučí v kurzech pracovat se specielními programy určenými pro výuku studijních zaměření na hudebním, tanečním, dramatickém a výtvarném oboru. Projekt předpokládá předávání zkušeností méně odvážným kolegům ve škole a dalším učitelům ze ZUŠ Jihomoravského kraje, s kterými škola spolupracuje. Budou pro ně v projektu zpracovány metodické a výukové materiály a způsob aplikace do výuky.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 942 281
z toho Příspěvek EU: 1 650 939
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 291 342
z toho Národní veřejné prostředky: 291 342
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Brno-město

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz