Cesta k moderní a efektivní výuce na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.01/05.0036
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.05.2012
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř
IČ:66289581

Popis projektu

OBSAHEM našeho projektu je další vzdělávání 19 pedagogů a 1 ředitele (rovněž pedagog) naší základní umělecké školy. DÉLKA PROJEKTU je stanovena na 8 měsíců s datem zahájení dne 1. května 2012. Projekt nebude mít partnera.
CÍLEM PROJEKTU je komplexně podpořit naše pedagogy v potřebných oblastech, jež tvoří:
-využívání ICT (např. PowerPoint, Internet, interaktivní tabule) ve výuce (KA 1),
-psychohygiena a předcházení syndromu vyhoření (KA 2),
-adekvátní postupy pro rozvoj zásadních kompetencí žáků (KA 3),
-osvojení si moderních pedagogických metod (KA 4).
Cílů bude dosaženo realizací VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ s námi vymezenou obsahovou náplní. Kurzy budou zakoupeny jako vzdělávací služby od dodavatele vzdělávacích služeb, jenž vzejde z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (v úvodu projektu). Podmínkou bude akreditace kurzů MŠMT pro DVPP.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 1 086 630
z toho Příspěvek EU: 923 636
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 162 995
z toho Národní veřejné prostředky: 162 995
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Náchod
Obec: Jaroměř (Náchod)

Místo realizace mapa

Okres: Náchod
Obec: Jaroměř (Náchod)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz