Zvyšování profesních znalostí a dovedností pedagogů Základní umělecké školy Střezina

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.01/05.0008
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.06.2012
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové, Na Střezině 1042
IČ:61222364

Popis projektu

Projekt Zvyšování profesních znalostí a dovedností pedagogů Základní umělecké školy Střezina je zaměřen na další vzdělávání pedagogů k používání různých postupů, které jsou vhodné k vypěstování příslušných kompetencí u žáků (KA 01), podporu pedagogů v oblasti psychohygieny a předcházení syndromu vyhoření (KA 02) a využívání ICT ve výuce (KA 03). Tento projekt nebudeme realizovat s partnerem.
Pro cílovou skupinu, která se skládá z 31 žen (56 %) a 24 mužů (44 %), je v rámci projektu plánováno 10 akreditovaných kurzů MŠMT pro DVPP, jejichž realizace bude zajištěna externím dodavatelem kurzů, zajištěným výběrovým řízením v prvních dvou měsících projektu. Realizace projektu bude probíhat v období od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 (tj. 7 měsíců).

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 241 606
z toho Příspěvek EU: 1 055 365
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 186 241
z toho Národní veřejné prostředky: 186 241
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Hradec Králové
Obec: Hradec Králové (Hradec Králové)

Místo realizace mapa

Okres: Hradec Králové
Obec: Hradec Králové (Hradec Králové)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz