Adaptační kempy

Číslo projektu:CZ.1.07/1.2.11/05.0007
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:04.06.2012
Termín ukončení:31.03.2013
Žadatel:Odborné učiliště Horní Slavkov
IČ:49742086

Popis projektu

Základním cílem tohoto projektu je získávání, upevnění a rozšíření základních návyků v oblasti hygieny, sociálních vztahů, vztahu k práci, vzdělávání, životnímu prostředí, získávání základních dovedností v oblasti finanční gramotnosti a formování vhodných životních postojů z hlediska prevence sociálně-patologických jevů (návykové látky, kriminalita, atd.). Tohoto plánujeme dosáhnout realizací 4 na sebe navazujících pětidenních adaptačních kurzů, kde kromě tematické výuky budou zařazeny pracovní činnosti ve vytvořených skupinách a podpora aktivního trávení volného času, formování vztahu k vrstevníkům, formování skupiny a poznání sebe sama. Projekt je určen pro žáky středních škol, konkrétně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří navštěvují naši školu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 919 674
z toho Příspěvek EU: 2 481 723
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 437 951
z toho Národní veřejné prostředky: 437 951
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Obec: Horní Slavkov (Sokolov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz