Odborné umělecké semináře - DVPP&profesní rozvoj pedagogických pracovníků v Jihočeském kraji

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.40/01.0004
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2013
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Základní umělecká škola, Trhové Sviny, Sokolská 1052
IČ:60076534

Popis projektu

Již v průběhu roku 2011 na základě zjištěných požadavků pedagog. pracovníků,začala naše organizace pořádat akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy ZUŠ,ZŠ a DM. Jednalo se o kurzy v oblasti výuky na klávesové a strunné nástroje. Vzhledem k tomu,že jsme obdrželi velký ohlas od pedagog. pracovníků ZUŠ i ZŠ a především na základě požadavků na zajištění vzdělávání v oblasti umění je cílem tohoto projektu zajistit pro pedagogické pracovníky v Jihočeském kraji semináře akreditované i neakred. a to nejen v hudebních oborech, ale i tanečních,literárně-dramatických a výtvarných oborech. Pro rok 2012 jsme využili možnosti podat projekt v rámci oblasti podpory č. 7.1.3.-výzva 04 pro Jč.kraj. Tento projekt se týka obd.celkem 12 měsíců roku 2012 a je zaměřen na zajištění 40 seminářů v oblasti hudebních oborů,tj.hra na klávesové, strunné a dechové nástroje. Naší snahou je, aby projekt podaný k 12.9.2011 plynule navázal na projekt předešlý a zároveň nabídnul nové semináře s pedag.-psych.tématikou

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 583 542
z toho Příspěvek EU: 3 046 010
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 537 531
z toho Národní veřejné prostředky: 537 531
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: České Budějovice
Obec: Trhové Sviny (České Budějovice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz