Angličtina a němčina pro strojaře

Číslo projektu:CZ.1.07/3.2.07/03.0010
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:27.07.2012
Termín ukončení:31.12.2013
Žadatel:OPEN AGENCY s.r.o.
IČ:28598091

Popis projektu

Projekt zajišťuje vytvoření a pilotní ověření multimediálních výukových materiálů odborné němčiny k modulům "Strojírenská technologie" a "Obchod a marketing" podle současných potřeb zaměstnavatelů ve strojírenství v Moravskoslezském kraji. Realizací projektu dojde k rozšíření a inovaci vzdělávacího programu Angličtina pro strojaře. Budou vytvořeny moderní online i offline výukové materiály s poslechy a videonahrávkami běžných profesních dialogů ke dvěma modulům odborné němčiny. Jejich pilotní ověření bude probíhat v šestičlenných skupinách účastníků dalšího vzdělávání ze strojírenských podniků, tím se zvýší odborné a jazykové kompetence techniků, manažerů a obchodníků. Celkem se do pilotních kurzů zapojí 36 účastníků dalšího vzdělávání a 12 lektorů. Bude inovována a rozšířena webová aplikace pro online jazykovou výuku. Lektorům odborné angličtiny a němčiny budou umožněny stáže ve strojírenských podnicích, budou vytvořeny dvě Teacher´s Book a příručka Metodika online výuky.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 2 458 071
z toho Příspěvek EU: 2 089 360
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 368 711
z toho Národní veřejné prostředky: 368 711
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Opava
Bruntál
Obec: Ostrava (Ostrava-město)
Bruntál (Bruntál)
Opava (Opava)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz