Keramická tvorba v praxi

Číslo projektu:CZ.1.07/3.2.07/03.0034
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:24.07.2012
Termín ukončení:31.08.2013
Žadatel:AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.
IČ:25862391

Popis projektu

Smyslem projektu je vytvořit vzdělávací modul nazvaný "Keramická tvorba v praxi", jehož výsledkem bude pilotní ověřování odborné přípravy k profesi. Absolvent bude schopen vytvářet keramické produkty dle různých technik. Vzdělávací modul bude realizován v rozsahu 300 vyučovacích hodin a účastníci budou seznámeni s: Historické kořeny práce s hlínou, Modelovaná keramika, Točená keramika, Odlévaná keramika, Navrhování.
Modul bude zakončen předložením závěrečné práce (ucelený soubor keramických produktů) před tříčlennou komisí.
Absolventi projektu mohou působit jako podnikatelé či zaměstnanci v keramické oblasti nebo uplatní získané dovednosti ve své prozatimní profesi především formou ART terapie, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti poskytovaných služeb.
Výstupy: 300 h vzdělávací modul, pilotní ověření s 15 účastníky, min. 13 závěrečných prací, osvědčení, moderní učební a metodické materiály, didaktické pomůcky, publikace o keramické tvorbě.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 226 309
z toho Příspěvek EU: 1 042 363
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 183 946
z toho Národní veřejné prostředky: 183 946
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz