ABC mladého záchranáře - na skalách i ve vodě, pomáháme sami sobě

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.02/12.03004
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.06.2012
Termín ukončení:30.11.2013
Žadatel:Město Meziměstí
IČ:00272841

Popis projektu

Projekt je zaměřen na realizaci sportovně vzdělávacích aktivit pro žáky základních škol v Meziměstí a Mieroszowě. Předmětem projektu je nácvik poskytování první pomoci v přírodních podmínkách příhraničního regionu Broumovsko - Mieroszovsko (skály, voda) včetně zajištění zraněného kamaráda do příjezdu záchranné služby.Nedílnou součástí projektu je i nácvik základních horolezeckých technik.
Aktivity se uskuteční v prostoru areálu koupaliště v Meziměstí, sportovní hale v Mieroszowě a v přírodních podmínkách skalních oblastí v regionu.
Na koupališti v Meziměstí se uskuteční výuka lezecké techniky pro uchazeče z řad mladších žáků na modulu lezecké stěny. Pořízení mobilního modulu lezecké stěny je součástí tohoto projektu.
Dále se v prostoru plaveckého bazénu koupaliště uskuteční pro všechny žáky praktické ukázky s nácvikem poskytování první pomoci tonoucího kamaráda. Tyto ukázky budou provedeny také pro návštěvníky koupaliště v průběhu letních prázdnin.
Nácvik horolezecké techniky pro zájemmce z řad starších žáků se uskuteční na lezecké stěně ve sportovní hale v Mieroszowě. Součástí projektu partnera je pořízení lezecké stěny do sportovní haly.
Ukázky zásahu "Skalní záchranné služby" s praktickým nácvikem budou probíhat v prostoru výše uvedených skalních oblastí.
Veškeré uvedené aktivity budou realizovány zkušenými instruktory vodní a skalní záchranné služby.
Další významnou aktivitou je vydání informačního letáku CZ/PL,kde budou uvedeny veškeré informace v souvislosti s první pomocí (tel.čísla, kontakty, rady).
Na závěr projektu se pod vedením instruktorů uspořádá soutěž o nejlepšího mladého záchranáře.
Doprava na jednotlivé aktivity bude zajištěna prostřednictvím autobusového dopravce. Projekt je rozdělen na období 2012-2013.
Hlavní myšlenkou projektu je cíleně nacvičovat první pomoc v přírodních podmínkách skalních oblastí a vodních nádrží se zaměřením na zajištěním zraněného kamaráda do příjezdu první pomoci.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 15 072
z toho Příspěvek EU: 12 811
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 261
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 2 261
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Náchod
Obec: Meziměstí (Náchod)

Místo realizace mapa

Okres: Náchod
Obec: Meziměstí (Náchod)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz