Absolvent s praxí

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.22/02.0035
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.10.2012
Termín ukončení:30.03.2015
Žadatel:Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
IČ:48283142

Popis projektu

Projektem Absolvent s praxí propojíme žáky oboru strojírenství s realitou firem nad rámec běžných školních praxí, podpoříme vytvoření oboustranně výhodné vazby mezi žáky,budoucími absolventy,a mezi firmami,budoucími zaměstnavateli.Cílem projektu je nastavit model odb. praxí ve firmách v pravidelném týdenním intervalu po celou dobu studia.Žáci poznají nejen, jak opravdová firma funguje po stránce organizační a věcné, ale také získají základní návyky v pracovním procesu, osvojí si dovednosti odborné i komunikační, stejně tak jako pocit odpovědnosti a zúčastněnosti na chodu reálné firmy oproti teoretické modelaci ve výuce. V obecnější rovině pak poslouží projekt k dalšímu postupnému zvyšování kvality výuky směrem k aktuálním potřebám trhu práce a šanci žáků školy na umístění v pracovním procesu. Soustava zpracovaných dílčích žákovských projektů a získaných certifikátů s přesným obsahem absolvované praxe napomůže orientaci zaměstnavatelům a ovlivní motivaci takovéhoto absolventa zaměstnat.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 529 992
z toho Příspěvek EU: 3 000 493
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 529 499
z toho Národní veřejné prostředky: 529 499
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Česká Lípa

Místo realizace mapa

Okres: Česká Lípa
Obec: Česká Lípa (Česká Lípa)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz