Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Karlovarského kraje při zavádění nových studijních oborů v rámci kurikulární reformy

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.42/02.0008
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.12.2012
Termín ukončení:31.01.2015
Žadatel:Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37
IČ:69978972

Popis projektu

Projekt řeší nedostatek informací a pedagogické praxe při zavádění nových studijních zaměření a oborů v rámci nově vznikajících ŠVP ZUŠ. Formou seminářů se pedagogičtí pracovníci ZUŠ seznámí s metodikou výuky v těchto oblastech:
- hra na elektrické a elektronické nástroje,
- problematika nahrávání a dalšího zpracování zvuku
- PC grafika a zpracování videa
Výstupem projektu budou nové metodické materiály a postupy, které pedagogičtí pracovníci využijí při své práci.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 255 406
z toho Příspěvek EU: 1 917 095
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 338 311
z toho Národní veřejné prostředky: 338 311
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Obec: Sokolov (Sokolov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz