Můj životní styl a svět

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.18/02.0014
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.12.2012
Termín ukončení:28.02.2014
Žadatel:ABRI, s.r.o.
IČ:61679763

Popis projektu

Projekt je zaměřen do oblasti VUR pro ZŠ, jeho cílem je především:
* Posílení ekologického povědomí dětí a mládeže
* Pozitivní změna postoje konzumní společnosti směrem k respektování přírody a jejich zákonitostí
V současné civilizované době, kdy světová ekonomická krize poukazuje na limity konzumní společnosti, je potřebné, aby každý jednotlivec věděl jak osobně v rámci svého života může přispět k udržitelnému růstu. Projekt nabádá k uvědomění vlivu svého životnímu stylu na okolní svět, zejména ŽP.
Žadatel připraví a zrealizuje pro cca 219 žáků ZŠ celkem 6 dopoledních vzděl. ekoprogramů ve 2 modulech (pro 1. a 2. stupeň) na téma: udržitelný rozvoj, životní styl, přírodní živly, potravinový koloběh, co je to bio a kam s odpady.
Aktivity projektu:
- vstupní testy pro zmapování znalostí žáků
- příprava ekoprogramů
- tvorba nových výukových materiálů pro žáky ZŠ
- realizace ekoprogramů hravou formou - soutěže, poznávačky, návštěva muzea řeky Ohře

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 1 541 074
z toho Příspěvek EU: 1 309 913
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 231 161
z toho Národní veřejné prostředky: 231 161
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Sokolov

Místo realizace mapa

Okres: Sokolov
Obec: Březová (Sokolov)
Královské Poříčí (Sokolov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz