Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory

Číslo projektu:CZ.1.05/3.2.00/12.0225
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Výzkum a vývoj pro inovace
Termín zahájení:01.11.2012
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Masarykova univerzita
IČ:00216224

Popis projektu

Projekt MEDINFO je zaměřen primárně na zajištění informační podpory pro VaV a inovace v oblasti medicíny a zdravotnictví pro 8 předních českých výzkumných a akademických pracovišť v České republice; sekundárně pak na doplnění vybraných kriticky chybějících informačních zdrojů pro špičkový výzkum v oblasti medicíny a přírodních věd na Masarykově univerzitě.
Konsorciální části projektu se vedle MU účastní sedm dalších institucí: Palackého univerzita v Olomouci, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Z důvodu snížení administrativní náročnosti pro všechny účastníky projektu byl pro realizaci projektu zvolen centrální finanční model. Ten vychází z toho, že jediným příjemcem dotace je žadatel (MU), který zajistí výběrová řízení na elektronické informační zdroje, nákup skupinových licencí a na jejich základě zpřístupnění elektronických informačních zdrojů všem oprávněným účastníkům projektu po stanovené období. Vzhledem k tomu, že kromě žadatele nedostávají ostatní účastníci projektu přímo finanční dotaci, vystupují tito účastnící v projektu v roli spolupracujících organizací (ve shodě s terminologií OP VaVpI). Tento model spolupráce byl projednán a schválen během projektové přípravy Řídícím orgánem.
Sekundárně budou v rámci projektu pořízeny vybrané špičkové informační zdroje pro výzkum na MU (časopisy s vysokým impakt faktorem, monografie a kompendia, elektronické archivy). Pro efektivní využití těchto informačních zdrojů budou pořízeny tři technologie (vyhledávací systém třídy "discovery service", nový knihovní server MU a bezpečnostní inteligentní turnikety pro Knihovnu univerzitního kampusu).
Projekt je koncipován jako dvouletý (2013-2014) s povinnou pětiletou udržitelností (2015-2019). V souladu s výzvou 4.3 OP VaVpI budou elektronické informační zdroje pořízeny na dobu pěti let.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 108 468 069
z toho Příspěvek EU: 91 262 497
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 16 105 147
z toho Národní veřejné prostředky: 16 105 147
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Plzeňský
Ústecký
Zlínský
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz