Nové dimenze výuky uměleckých předmětů na ZUŠ Trutnov

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.20/02.0030
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.01.2013
Termín ukončení:28.02.2015
Žadatel:Základní umělecká škola Trutnov
IČ:68247117

Popis projektu

Projekt vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje uměleckého školství. Koncepční kritéria stanovená MŠMT umožňují školám individualizovat přístup k výuce žáků i samotné pedagogické postupy.
Od školního roku 2012/2013 jsou i do systému základního uměleckého školství zaváděny školní vzdělávací programy (ŠVP) vytvářené samotnými učitelskými sbory dle rámcového vzdělávacího programu (RVP).
Projekt je zaměřen na rozšíření vzdělávacího obsahu směrem k moderním výrazovým prostředkům a trendům současného umění, rozšíření mezioborové spolupráce a hlavně tvorby nových výukových materiálů. Dále dojde k systematizaci a modernizaci školní knihovny a fonotéky a zvyšování kompetenčních dovedností učitelů formou školení a kurzů.
Realizace projektu přináší významný posun ve výuce, který svým obsahem a formou odpovídá požadavkům moderní výuky a koncepci ŠVP.
Projekt navazuje na žádost v ROP Severovýchod, kde je řešeno materiální a technické vybavení školy.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 2 268 839
z toho Příspěvek EU: 1 928 513
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 340 326
z toho Národní veřejné prostředky: 340 326
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Trutnov

Místo realizace mapa

Okres: Trutnov
Obec: Trutnov (Trutnov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz