Administrativní a výrobní software DEK

Číslo projektu:CZ.1.03/2.2.00/23.00462
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Podnikání a inovace
Termín zahájení:01.08.2012
Termín ukončení:21.03.2015
Žadatel:DEK a.s.
IČ:27636801
Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 20 284 000
z toho Příspěvek EU: 6 048 600
Soukromé prostředky: 13 168 000
Národní veřejné prostředky celkem: 1 067 400
z toho Národní veřejné prostředky: 1 067 400
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Vysočina

Místo realizace mapa

Okres: Třebíč
Obec: Třebíč (Třebíč)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz