Takhle nás to bude mnohem víc bavit!

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.28/02.0008
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.04.2013
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Základní umělecká škola Karla Malicha
IČ:48159760

Popis projektu

Projekt je dominantně zaměřen na žáky ZUŠ Holice, pro které chceme inovovat a rozšířit výuku v hudebních oborech a výtvarném oboru a citlivě propojit umělecké vzdělávání se současnými trendy ve výuce. Do vzdělávacího procesu zakomponujeme ve větším rozsahu využití moderních technologií (výukové SW, nově vybavená učebna hudební výchovy), díky tomu žáci budou více pracovat s interaktivní tabulí, PC, SW a midi klávesnicí. K tomu budou pedagogy školy vytvořeny nové nebo upraveny stávající učební plány včetně metodik a pomůcek, které budou pilotně ověřeny. Pro žáky dále připravíme nové aktivity zaměřené na inspiraci, motivaci a spolupráci v rámci společných projektů. Žáky zapojíme do tvůrčích dílen, interpretačních kurzů, vytvoříme pro ně nové soubory, rozšíříme spolupráci s významnými umělci a pedagogy.Chceme tím dosáhnout zvýšení zájmu žáků o studium na škole, zvýšení motivace žáků k dosahování výborných výsledků, minimalizace sociálně patologických jevů dětí a mládeže v regionu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 090 390
z toho Příspěvek EU: 3 476 831
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 613 558
z toho Národní veřejné prostředky: 613 558
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Pardubický

Místo realizace mapa

Okres: Pardubice
Obec: Holice (Pardubice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz