Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.28/02.0017
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.04.2013
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Základní umělecká škola Choceň
IČ:72087820

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky a rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit pro žáky ZUŠ Choceň. Chceme rozšířit a inovovat výuku ve vybraných vyučovaných oborech tak, aby vzdělávací proces byl v souladu se současnými trendy ve vzdělávání. Žákům vytvoříme nové podmínky výuky, vybavíme učebny novými nástroji, počítači, SW, interaktivní tabulí a dalšími pomůckami a zařízením, vytvoříme nové nebo upravíme stávající učební plány včetně metodik a pomůcek, které budou ve výuce pilotně ověřeny. Žáky budeme zapojovat do aktivit, které budou zaměřené na inspiraci, motivaci a spolupráci v rámci společných projektů. Do interpretačních kurzů, tvůrčích dílen, loutkářských dílen přizveme jako lektory významné umělce, pedagogy konzervatoří a vysokých škol. Žáci budou zapojeni do tvorby výukových materiálů a při ověřování nových trendů v pilotním běhu. Pro splnění cílů projektu bude nutné proškolit učitele v oblasti IT, využití výpočetní techniky pro výuku, obsluhu pořízeného vybavení.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 553 069
z toho Příspěvek EU: 3 020 109
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 532 960
z toho Národní veřejné prostředky: 532 960
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Pardubický

Místo realizace mapa

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Choceň (Ústí nad Orlicí)
Brandýs nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz