Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku

Číslo projektu:CZ.1.13/4.2.00/32.01214
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Severovýchod
Termín zahájení:09.04.2013
Termín ukončení:10.09.2014
Žadatel:Liberecký kraj
IČ:70891508

Popis projektu

Projekt reaguje na nevyhovující a velice zastaralé vybavení laboratoří Střední průmyslové školy v České Lípě (SPŠ, Česká Lípa). Přístroje a zařízení, se kterými by se žáci měli během praktické výuky seznámit, aby byli připraveni v praxi vykonávat práci s těmito zařízeními, ve vybavení laboratoří zcela chybí.
Předmětem projektu je vybudování celkem 6 moderních laboratoří pro praktickou výuku žáků a rekonstrukce šaten, které jsou nezbytným zázemím laboratoří.
Projekt je určen pro žáky oborů: Informační technologie, Strojírenství, kterým se výrazně zlepší uplatnění na trhu práce skrze možnost seznámit se s moderními přístroji.
Aktivity projektu bude primárně realizovat žadatel projektu Liberecký kraj za intenzivní spolupráce školy, ve které bude projekt realizován.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 6 516 506
z toho Příspěvek EU: 5 539 030
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 977 476
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 977 476
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Liberecký

Místo realizace mapa

Okres: Česká Lípa
Obec: Česká Lípa (Česká Lípa)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz