Adaptace Brownfields na administrativní, skladovací a výrobní provozovnu společnosti TopDesign Stavby, s.r.o.

Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/12.01280
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Podnikání a inovace
Termín zahájení:27.08.2012
Termín ukončení:19.11.2013
Žadatel:TopDesign Stavby, s.r.o.
IČ:27345866
Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 5 674 896
z toho Příspěvek EU: 2 411 450
Soukromé prostředky: 2 837 896
Národní veřejné prostředky celkem: 425 550
z toho Národní veřejné prostředky: 425 550
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Liberecký

Místo realizace mapa

Okres: Liberec
Obec: Vlastibořice (Liberec)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz