Administrativní a výrobní objekt firmy FialaTransport s.r.o.

Číslo projektu:CZ.1.03/5.3.00/12.01024
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Podnikání a inovace
Termín zahájení:13.07.2012
Termín ukončení:08.12.2014
Žadatel:FialaTransport s.r.o.
IČ:27723283
Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 15 653 086
z toho Příspěvek EU: 6 651 250
Soukromé prostředky: 7 828 086
Národní veřejné prostředky celkem: 1 173 750
z toho Národní veřejné prostředky: 1 173 750
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Zlínský

Místo realizace mapa

Okres: Kroměříž
Obec: Holešov (Kroměříž)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz