Adaptabilita technických pracovníků - motor konkurenceschopnosti společnosti HTS spol. s r.o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/94.00954
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.05.2013
Termín ukončení:30.04.2015
Žadatel:HTS spol. s r. o.
IČ:47670886

Popis projektu

Projekt se svou dominantní částí zaměřuje na technické pracovníky společnosti. Jde o 5 techniků ve věku do 25, 3 techniky věku 25-50 let a 2 techniky věku 50+. V každodenní praxi tito lidé vnímají svůj rozdílný vzdělanostní základ " přestože všichni absolvovali střední školu v oboru automechanik, absolvovali ji v různých dobách a na různých školách. Vnímají také, že vývoj v automobilovém průmyslu jde stále dál a mají zájem se seznámit s inovacemi a novými technologiemi. Zájem o další vzdělávání projevili všichni dotčení pracovníci, zejména pak ti, kteří jsou obecně považováni za skupiny ohrožené na trhu práce (do 26 let a nad 50). Pozitivně je vnímána uplatnitelnost všech školení v jiných podnicích napříč automobilovým a opravárenským průmyslem a tím i k adaptabilitě těchto zaměstnanců.
Také interní vzdělávání je vnímáno jako potřebné " technici často získávají své znalosti v oblasti přestaveb postupně, tak říkajíc za pochodu a záleží jen na typu zakázky, jaké znalosti přímo v pracovním procesu získají. Proto považují za důležité zpracovávání a předávání systematizovaného penza know-how. Minimálně 2 z techniků pak sami vyslovili ambici znalosti podniku systematizovat a předávat ostatním.
Cílovou skupinou aktivity zaměřené na rovnost příležitostí je celý podnik. V této oblasti nebyly zjištěny žádné intenzivní potřeby. Postavení žen ve společnosti je vnímáno jako rovnocenné, žádný z rodičů momentálně není na rodičovské dovolené či těsně po ní, nikdo ze zaměstnanců dlouhodobě nepečuje o člena rodiny. Proto jsou opatření zvolená pro aktivitu 3 vnímána jako dostačující a potřebám cílové skupiny nejvíce vyhovuje, že se mají na koho obrátit v případě výskytu nějakých problémů či obtíží v této oblasti.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 419 161
z toho Příspěvek EU: 1 206 287
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 212 874
z toho Národní veřejné prostředky: 212 874
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký

Místo realizace mapa

Okres: Šumperk
Obec: Zábřeh (Šumperk)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz