Podpora uměleckého vzdělávání

Číslo projektu:CZ.1.07/1.3.42/03.0010
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.10.2013
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary
IČ:63555573

Popis projektu

ZUŠ A. Dvořáka, zřizovaná Karlovarským krajem, prošla v posledních letech řadou změn. Současné vedení shledává potřebu zdokonalit pedagogický kolektiv v několika aspektech důležitých pro kvalitní základní umělecké vzdělávání, které jsou nezbytné pro udržení prestiže školy a navrácení její hodnoty pro celý kraj. V rámci tohoto projektu budou vzděláváni pedagogové v oblasti ICT technologií spjatých s konkrétní potřebou dle zaměření (hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční obor), v oblasti osobního růstu (koučování, zvládání asertivity, rozvoj emoční inteligence, teambuilding), v oblasti nových metod výuky (metoda CLIL - uplatnění cizích jazyků v základním uměleckém vzdělávání). Tým metodiků vytvoří 3 soubory metodických materiálů pro praxi v ZUŠ - hudební SW, výtvarný SW, metoda CLIL.Vedení školy realizací projektu sleduje zvýšení kompetencí pedagogů ZUŠ - potřebných pro současné trendy ve vzdělávání. Plánované aktivity bude realizovat tým projektu, odborní lektoři a metodici.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 120 172
z toho Příspěvek EU: 1 802 146
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 318 026
z toho Národní veřejné prostředky: 318 026
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Karlovy Vary
Obec: Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Místo realizace mapa

Okres: Karlovy Vary
Obec: Karlovy Vary (Karlovy Vary)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz