ABERTAMY-PROJEKT NA ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p.2

Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/12.14213
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:06.05.2013
Termín ukončení:11.09.2013
Žadatel:Město Abertamy
IČ:00254398

Popis projektu

Jedná se zateplení starší dvoupodlažní budovy s velkým půdním prostorem, která je z malé části podsklepena.Dispoziční členění přízemí " podatelna, zázemí podatelny, výstavní síň, kancelář, chodba se schodištěm, sociální zázemí s chodbou a sociální zařízení zaměstnanců.
Patro se člení na dvě kanceláře, jednací místnost, knihovnu, sociální zázemí a chodbu se schodištěm. Na půdě přístupné po schodech je volný prostor v části doplněný o dřevěné kóje ležící na vazných trámech ve výšce cca 500mm nad podlahou půdy, které jsou přístupné po dřevěných schodech.
Konstrukčně se jedná v hlavní části budovy o smíšené zdivo kámen, cihla, stropy dřevěné, na vstupní chodbě v přízemí cihelná klenba. Okna dřevěná zdvojená. V současnosti je objekt ze tří stran obložen plechem na dřevěném roštu, čelní strana je obložena jen v patře a to dřevěným obkladem z prken. Sociální přístavek v zadní části je cihelný, okna malá dřevěná zdvojená, pultová střecha s plechovou krytinou. Hlavní budova má valbovou střechu s plechovou krytinou ze šablon, z dřívějších dob se zachovalo dnes komínové těleso, které se dnes využívá jen pro topení v krbu. Zdrojem tepla jsou v objektu osazené elektrické přímotopy.
V rámci bouracích prací se všechny původní obklady fasády odstraní a odvezou na příslušnou skládku, vybourají se dřevěná okna, sklobetony i zadní malá plastová okna včetně vstupních dveří.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 2 100 001
z toho Příspěvek EU: 881 212
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 155 508
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 51 836
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 103 672
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Karlovy Vary
Obec: Abertamy (Karlovy Vary)

Místo realizace mapa

Okres: Karlovy Vary
Obec: Abertamy (Karlovy Vary)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz