Snížení emisí technologií studené plazmy

Číslo projektu:CZ.1.02/5.1.00/12.16959
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:21.10.2013
Termín ukončení:28.04.2014
Žadatel:PREOL, a.s.
IČ:26311208

Popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je instalace zařízení ke snížení pachových emisí na provozu Extrakce. Jedná se o instalaci studené plazmy. Realizace projektu bude mít významný dopad na snížení emisí pachových těkavých organických látek.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 10 975 365
z toho Příspěvek EU: 4 235 890
Soukromé prostředky: 1 023 470
Národní veřejné prostředky celkem: 747 510
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 747 510
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Litoměřice
Obec: Lovosice (Litoměřice)

Místo realizace mapa

Okres: Litoměřice
Obec: Lovosice (Litoměřice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz