Aby se člověk cítil být člověkem

Číslo projektu:CZ.1.10/2.1.00/31.01541
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Moravskoslezsko
Termín zahájení:01.10.2014
Termín ukončení:26.03.2015
Žadatel:Město Orlová
IČ:00297577

Popis projektu

Podstatou projektu je zkvalitnit podmínky a péči poskytovanou v denním stacionáři a zlepšit materiální zázemí pro pečovatelskou službu tak, aby služby odpovídaly nárokům na kvalitu poskytování této služby a současně požadavkům a potřebám klientů. Realizací projektu dojde k aktivizaci klientů v oblasti trávení volného času.V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám v objektu a to spojení dvou místností ve velkou společenskou místnost, ktera bude doplněna nábytkem. Tyto úpravy umožní variabilní využítí společenské mistnosti pro větší společenské akce i komornější program. Dále dojde k úpravě sociálního zařízení pro potřeby osob s omezenou schopností pohybu. Nákup velkokapacitního automobilu, který bude uzpůsoben pro zdravotně-tělesně postižené umožní realizovat akce a výlety pro uživatele denního stacionáře, komfortnější svoz a vytvoří tak podmínky pro kvalitnější službu. Dobudování zahrady o mobiliář a cvičební prvky rozšíří možnosti trávení času v denním stacionáři.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 520 544
z toho Příspěvek EU: 1 213 531
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 214 153
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 214 153
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Karviná
Obec: Orlová (Karviná)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz