Administrativní budova Břeclav - zateplení

Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/12.14902
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:26.03.2013
Termín ukončení:10.07.2013
Žadatel:Povodí Moravy, s.p.
IČ:70890013

Popis projektu

Kompletní zateplení tl 180 mm obvodového pláště včetně štítových stěn. Dále bude provedeno zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru nad 2.NP a 1.NP provozního bytu. Z důvodu rozšíření tl. obvodového pláště budou muset být osazeny u všech okenních otvorů nové plastové parapety šířky. Dále budou odbourány stávající litinové nástavce svodů . Nové svody 100, 125 mm budou muset být posunuty o cca 200 mm a opatřeny novými lapači střešních splavenin, včetně napojení na stávající ležatou dešťovou kanalizaci. Budou nutné i další drobné klempířké úpravy, případné posunutí okapových háků, oplechovaní atiky u regulační stanice. Případně úprava dvířek u elektrických rozvodných skříněk na fasádě.
Dále se uvažuje o předsunutí hromosvodu před novou fasádu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 1 326 263
z toho Příspěvek EU: 480 256
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 84 751
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 28 250
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 56 501

Dopady projektu mapa

Okres: Břeclav
Obec: Břeclav (Břeclav)

Místo realizace mapa

Okres: Břeclav
Obec: Břeclav (Břeclav)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz