Abeilen s.r.o.-svoz bioodpadů

Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/13.22397
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:21.05.2014
Termín ukončení:31.07.2014
Žadatel:Abeilen s.r.o.
IČ:02271460

Popis projektu

Předmětem tohoto projektu je pořízení moderní výkonné strojní mechanizace, která bude sloužit ke svozu a shromažďování bioodpadů. V rámci projektu bude pořízen čelní nakladač, vlek pro kontejnery a velkoobjemové kontejnery " 5ks.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 5 096 360
z toho Příspěvek EU: 3 580 088
Soukromé prostředky: 421 187
Národní veřejné prostředky celkem: 210 593
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 210 593
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Beroun
Obec: Beroun (Beroun)

Místo realizace mapa

Okres: Beroun
Obec: Beroun (Beroun)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz