AB TS Slezská Ostrava

Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/13.21566
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:29.05.2015
Termín ukončení:31.12.2015
Žadatel:Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
IČ:47674725

Popis projektu

Zateplení obálky budovy,výměna výplní otvorů, TUV, Solární technika, ÚT

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 45 896 754
z toho Příspěvek EU: 19 034 580
Soukromé prostředky: 12 689 720
Národní veřejné prostředky celkem: 0
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz