" Zkvalitnění nakládání s odpadem v Oldřichově v Hájích

Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/15.27559
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:30.06.2015
Termín ukončení:20.11.2015
Žadatel:Obec Oldřichov v Hájích
IČ:00481483

Popis projektu

Obec Oldřichov v Hájích ve svých dlouhodobých záměrech má vybudování sběrného dvoru s technologií drcení bioodpadů, a to v prostoru pozemku bývalé panelárny. Pozemek a objekt bývalé panelárny obec postupně odkoupila do svého vlastnictví v roce 2013. Právě zde chtějí oldřichovští zpracovávat biologický odpad, a to zejména metodou štěpkování.
Dále je záměrem realizovat sběr dalšího odpadu v prostorách panelárny, a to včetně odpadu objemového.
Prvním krokem pro realizaci tohoto záměru je vybudování systému sběru, svozu a dotřídění odpadů, a to prostřednictvím pořízení štěpkovače, automobilu na svoz a separaci bioodpadů v obci včetně pořízení 3 ks svozových kontejnerů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 2 001 340
z toho Příspěvek EU: 1 699 802
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 299 965
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 99 988
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 199 977
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Liberec
Obec: Oldřichov v Hájích (Liberec)

Místo realizace mapa

Okres: Liberec
Obec: Oldřichov v Hájích (Liberec)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz