Výzva č. 57 - BPA Malé Svatoňovice

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/57.1054
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.09.2015
Termín ukončení:31.12.2015
Žadatel:Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola
IČ:27121313

Popis projektu

Popis projektu Základní školy:
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
Popis projektu Střední školy:
Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 349 020
z toho Příspěvek EU: 296 667
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 52 353
z toho Národní veřejné prostředky: 52 353
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Trutnov
Obec: Malé Svatoňovice (Trutnov)

Místo realizace mapa

Okres: Trutnov
Obec: Malé Svatoňovice (Trutnov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz