AdMaS - posílení výzkumných kapacit

Číslo projektu:CZ.1.05/2.1.00/19.0406
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Výzkum a vývoj pro inovace
Termín zahájení:01.06.2015
Termín ukončení:31.12.2015
Žadatel:Vysoké učení technické v Brně
IČ:00216305

Popis projektu

Realizace projektu je zaměřena na posílení výzkumných kapacit Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies, Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie). Centrum AdMaS bylo vybudováno do podoby komplexní výzkumné instituce pro oblast stavebnictví se zaměřením na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií.
Předmětem projektu - AdMaS - posílení výzkumných kapacit - je dovybavení nových pracovišť přístrojovým vybavením, aby došlo k vytvoření excelentního výzkumného pracoviště na světové úrovni. Realizace projektu přispěje k podpoře a rozvoji centra směrem k modernímu centru vědy. Pořízení výzkumných technologií a zařízení pro výzkumné aktivity centra posílí možnosti stávajících a budoucích výzkumných pracovníků přenést získané znalosti a poznatky do praxe. Realizací projektu dojde k prohloubení spolupráce s aplikační sférou a přenosu nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti.
Do IPRM města Brna byly podány dvě žádosti s názvem - Rozšíření výzkumných kapacit v oblasti pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií 1- a -Rozšíření výzkumných kapacit v oblasti pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií 2-. Z důvodu omezení místa počtu znaků pro název projekt v IS Benefit byl zvolen název projektu -AdMaS - posílení výzkumných kapacit-. Potvrzení o zařazení projektu do IPRM předloží žadatel do 31.7.2015.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 33 275 000
z toho Příspěvek EU: 23 375 000
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 4 125 000
z toho Národní veřejné prostředky: 4 125 000
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz