Administrativní budova obecního úřadu Hladké Životice - stavební úpravy

Číslo projektu:CZ.1.10/4.1.00/05.01845
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Moravskoslezsko
Termín zahájení:01.07.2015
Termín ukončení:29.03.2016
Žadatel:Obec Hladké Životice
IČ:00848468

Popis projektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy obecního úřadu v obci Hladké Životice, kdy dojde k rekonstrukci a modernizaci třípatrového objektu. Budou vybudovány nové prostory pro místní samosprávu, knihovnu a klubovny pro místní spolky či sdružení. Cílem je rekonstrukcí dosáhnout modernizace a rozšíření infrastruktury veřejných služeb v obci a zajistit prostory pro místní zájmové spolky a sdružení, zlepšit stávající nevyhovují stav a umožnit bezbariérový přístup imobilním občanům do prostor místní samosprávy, které se nachází v 2. NP. Výstupy projektu budou sloužit definovaným cílovým skupinám, obyvatelům obce Hladké Životice, obyvatelům spádových obcí a místním zájmovým spolkům a sdružení. Příprava a realizace projektu je v kompetenci projektového týmu. Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 182 768
z toho Příspěvek EU: 4 404 612
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 0
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Nový Jičín
Obec: Hladké Životice (Nový Jičín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz