Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA

Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.00.1/0015
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Termín zahájení:01.12.2004
Termín ukončení:31.10.2008
Žadatel:Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS
IČ:47722266

Popis projektu

Konzultace se žadateli, sběr projektů, příprava řídícího výboru, podpisy smluv s úspěšnými žadateli, provádění kontroly, evidence účetních dokladů, proplácení faktur projektů.

Umístění:
- město NE
- venkov ANO
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 021 572
z toho Příspěvek EU: 1 516 179
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 505 393
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu mapa

Oblast: Severozápad
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Karlovy Vary
Cheb

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz