" Otevření Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně "

Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.2.01.1/0175
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Termín zahájení:01.09.2005
Termín ukončení:30.06.2006
Žadatel:MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE
IČ:26682044

Popis projektu

Akce spojené s "Otevřením Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně" :

1) Představení činnosti občanského sdružení formou výstavy - "Počátky průzkumu ropy a
zemního plynu na rakousko-českém pomezí";

2) Setkání odborníků a pamětníků rozvoje naftového dobývání na Moravsko-Dolnorakouském pomezí v rámci uskutečněného semináře: "Historie a současnost průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků ve Vídeňské pánvi" s účastí zahraničního partnera projektu, který se zabývá průzkumem a těžbou přírodních uhlovodíků v Rakousku.
Setkání bude doplněno společenským programem;

3) Vytvoření propagačních materiálů k otevření Muzea a pořádaných akcích;

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 339 000
z toho Příspěvek EU: 254 250
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 84 750
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu mapa

Oblast: Jihovýchod
Kraj: Jihomoravský
Okres: Břeclav
Hodonín
Obec: Hodonín (Hodonín)
Břeclav (Břeclav)
Lednice (Břeclav)

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz