" Investice do pořízení technologického vybavení pro rozšíření portfolia služeb koncovým zákazníkům"

Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.28.2/3393
Programové období:Strukturální 2004-2006
Název programu:Společný regionální operační program
Termín zahájení:01.04.2006
Termín ukončení:30.06.2006
Žadatel:GESPOL s. r. o.
IČ:25216767

Popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je investice do pořízení moderního technologického zařízení, které umožní operativnější zpracování zakázky a rozšíření nabídky služeb zákazníkům společnosti. Věcné plnění realizace projektu bude spočívat v nákupu těchto investičních celků:
- Server včetně SW vybavení (3 x diskové pole, OS Windows Svr Std 2003, SW aplikace MISYS WEB)
- Velkoformátový plotter HP Design Jet 800/A0
- Stacionární PC včetně SW a příslušenství (laserová barevná tiskárna do formátu A4)
- Totální měřičská stanice
Realizace akce bude mít pozitivní dopad na veškeré činnosti, kterými se společnost ve své podnikatelské činnosti zabývá.

Umístění:
- město ANO
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí NE
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 952 000
z toho Příspěvek EU: 272 000
Soukromé prostředky: 440 000
Národní veřejné prostředky celkem: 88 000
z toho Národní veřejné prostředky:
Finanční prostředky ze státních fondů:
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:
Jiné národní veřejné finanční prostředky:

Dopady projektu mapa

Oblast: Severozápad
Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Obec: Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz